Sildenafil Medana 100 mg – 8 tabletek

Napisano 04.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 6 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Lek Sildenafil Medana 100 mg, 8 tabletek stosowany jest przez dorosłych mężczyzn, którzy zmagają się z problemami dotyczącymi wzwodu. Tabletki pomagają osiągnąć wzwód, gdy mężczyzna jest pobudzony seksualnie. Za działanie to odpowiada syldenafil, czyli substancja czynna leku, która jest inhibitorem fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Preparatu nie można łączyć z niektórymi lekami, ponadto terapia jest przeciwwskazana u niektórych pacjentów. Co należy wiedzieć o dawkowaniu i bezpiecznym stosowaniu leku? Jakie działania niepożądane mogą pojawić się u pacjentów, którzy go stosują? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tekście. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Sildenafil Medana 100 mg (8 tabletek) – czym jest ten lek i kiedy jest stosowany?

W przypadku zaburzeń wzwodu, w tym problemów z jego osiągnięciem lub utrzymaniem wystarczającym do odbycia stosunku seksualnego, lekarz może przepisać pacjentowi lek Sildenafil Medana 100 mg, 8 tabletek. Jego substancją czynną jest syldenafil, czyli inhibitor fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Działanie leku polega na zwiększaniu przepływu krwi do penisa, w związku ze wspieraniem rozkurczu naczyń krwionośnych prącia. Lek działa jedynie w czasie pobudzenia seksualnego, co można wytłumaczyć tym, że w momencie podniecenia dochodzi do uwalniania w ciałach jamistych tlenku azotu. Ten natomiast odpowiada za aktywację cyklazy guanylowej, dzięki czemu rośnie poziom cGMP. Substancja ta wpływa na rozkurcz mięśni gładkich ciał jamistych, dzięki czemu dochodzi do napływu krwi do prącia. Tu wkracza syldenafil, którego działanie polega na hamowaniu swoistej fosfodiesterazy typu 5, dzięki czemu rośnie poziom cGMP w ciałach jamistych. 

E-recepta online na Sildenafil Medana 100 mg, 8 tabletek

Jeśli pacjent chce zażywać lek Sildenafil Medana 100 mg, 8 tabletek, musi wiedzieć, że potrzebna będzie mu e-recepta. Jest to bowiem preparat, który dostępny jest wyłącznie na receptę, po wcześniejszym kontakcie medycznym, stwierdzeniu przez lekarza wskazań i wykluczeniu przeciwwskazań do terapii. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że pacjent może skorzystać nie tylko ze stacjonarnych konsultacji lekarskich, ale również z usługi konsultacji prywatnej przez Internet. Recepta online na Sildenafil Medana 100 mg zostanie wystawiona pacjentowi po wcześniejszym uzupełnieniu przez niego formularza medycznego i analizie tego formularza przez specjalistę. Pacjent powinien wiedzieć, że recepta przez Internet nie różni się niczym od recepty wystawianej stacjonarnie, poza formą kontaktu z lekarzem. Sposób jej realizacji w aptece jest dokładnie taki sam. Pacjent otrzymuje SMS z kodem 4-cyfrowym, a także e-mail z wydrukiem informacyjnym PDF. W aptece można podać kod 4-cyfrowy i swój numer PESEL, by lek wykupić, ale można również podać farmaceucie kod kreskowy recepty z PDF. 

Składniki leku Sildenafil Medana 100 mg (8 tabletek)

Preparat Sildenafil Medana 100 mg, 8 tabletek jest lekiem na bazie syldenafilu. Jedno opakowanie zawiera 8 tabletek. Są one okrągłe, niebieskie i obustronnie wypukłe. Każda z tabletek znajdujących się w opakowaniu zawiera 100 mg syldenafilu w postaci cytrynianu, a także substancje pomocnicze, które zostały szczegółowo omówione w ulotce. Warto sprawdzić informacje znajdujące się w ulotce, by mieć pewność, czy pacjent nie jest uczulony na substancje wchodzące w skład preparatu.

Jak dawkować lek Sildenafil Medana 100 mg?

Preparat Sildenafil Medana 100 mg, 8 tabletek powinien być przyjmowany przez pacjenta w oparciu o wytyczne lekarza. Nie wolno samodzielnie modyfikować dawki leku i nie wolno na własną rękę zmieniać sposobu jego przyjmowania. Jeżeli pacjentowi będzie wydawać się, że lek działa na niego w sposób nieprawidłowy (np. zbyt mocno lub zbyt słabo), powinien niezwłocznie skonsultować swoje objawy z lekarzem. 

Tabletki Sildenafil Medana 100 mg pacjent powinien połykać w całości, popijając wodą. Można zażywać je wraz z posiłkiem lub niezależnie od niego, jednak trzeba mieć świadomość, że spożycie tabletki wraz z obfitym posiłkiem może skutkować opóźnieniem działania leku. Najlepiej przyjmować lek na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną, ponieważ zazwyczaj tabletka zaczyna działać około 30-60 minut od połknięcia. 

W ulotce zaznaczono, że początkowa dawka leku to 50 mg substancji czynnej, ale to oczywiście lekarz ustala dawkowanie u danego pacjenta, zwracając uwagę na wiele czynników. Nie wolno przyjmować większej dawki leku niż zalecana przez lekarza, gdyż nie zwiększy to skuteczności jego działania, a może przyczynić się do nasilenia skutków ubocznych. Przyjęcie zbyt wysokiej dawki leku jest wskazaniem do niezwłocznego kontaktu z lekarzem. 

Sildenafil Medana 100 mg – skutki uboczne przyjmowania leku

Skutki uboczne po zażyciu leku Sildenafil Medana 100 mg, 8 tabletek mogą u niektórych pacjentów się pojawić, choć ich wystąpienie nie jest oczywiście konieczne. Działania niepożądane i częstotliwość ich występowania omówione zostały w ulotce leku, z którą pacjent powinien się zapoznać przed rozpoczęciem terapii. Należy wiedzieć, że istnieją działania niepożądane, które wymagają niezwłocznego odstawienia leku oraz pilnego kontaktu z lekarzem. Przykładem może być reakcja alergiczna związana z trudnościami w oddychaniu, zawrotami głowy, obrzękami oraz świszczącym oddechem. Uważać należy również na pojawienie się bólów w klatce piersiowej (nie wolno wtedy stosować azotanów!), a interwencji lekarza wymaga również nagłe pogorszenie lub utrata wzroku. Wśród tych działań niepożądanych wymienić należy również napad padaczkowy i drgawki, a także bolesny i długotrwały (trwający ponad 4 godziny) wzwód. Pilnej konsultacji z lekarzem wymaga również ciężka reakcja skórna. Może objawiać się obrzękiem i łuszczeniem się skóry, a także pojawieniem się pęcherzy w okolicy oczu, we wnętrzu jamy ustnej i okolicach narządów płciowych. 

Jeśli chodzi o inne działania niepożądane związane z zażyciem leku Sildenafil Medana 100 mg, 8 tabletek, wyróżnić można:

 • Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 pacjenta na 10), czyli bóle głowy.
 • Częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10), czyli głównie nudności, uderzenia gorąca i nagłe zaczerwienienie twarzy. Dojść może również do zaburzeń widzenia, niewyraźnego widzenia i widzenia z kolorową poświatą, a także do niestrawności, zawrotów głowy i wrażenia zatkanego nosa. 
 • Niezbyt częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 pacjenta na 100), czyli głównie łzawienie, przekrwienie lub podrażnienie oczu, a także błyski światła lub jaskrawe widzenie. Inne objawy to wrażliwość na światło i ból oczu, a także osłabienie dotyku, wysypka skórna, błędnikowe zawroty głowy i wymioty. Wspomnieć należy również o kołataniu lub przyspieszonym biciu serca, nadciśnieniu tętniczym lub niedociśnieniu, a dodatkowo także o suchości w jamie ustnej, bólach mięśni, senności i dzwonieniu w uszach. Pacjenci zgłaszali również problemy ze śluzówką nosa i zatokami, a także dolegliwości bólowe górnej części brzucha i bóle kończyn. Dojść może również do refluksu przełyku, krwi z nosa, a także do uczucia zmęczenia i wrażenia gorąca, ponadto możliwe jest pojawienie się krwi w moczu.
 • Rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż 1 pacjenta na 1000), czyli głównie przemijający spadek przepływu krwi do części mózgu, zawał lub udar, a także omdlenia, uczucie ucisku w gardle i nieregularność bicia serca. Nie są wykluczone dodatkowo różne problemy z oczami i widzeniem, suchość nosa lub obrzęk jego śluzówki. Możliwe jest również zdrętwienie ust, drażliwość bądź nagłe osłabienie słuchu, a nawet utrata słuchu. 

Warto dodać, że zgłaszane były również incydenty niestabilnej dławicy i nagłej śmierci. Zazwyczaj dotyczyły one mężczyzn zmagających się z zaburzeniami czynności serca i nie można określić związku tych objawów lub braku tego związku z działaniem substancji czynnej. 

Zauważenie jakichkolwiek skutków ubocznych po zażyciu leku (wymienionych w ulotce lub nie) jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. 

Sildenafil Medana 100 mg – przeciwwskazania do przyjmowania leku

Trzeba mieć na uwadze, że Sildenafil Medana 100 mg, 8 tabletek nie może być stosowany przez każdego pacjenta, który ma problemy z osiągnięciem lub utrzymaniem wzwodu. Istnieją również przeciwwskazania do terapii tym preparatem, co zostało obszernie omówione w dołączonej do opakowania ulotce. By móc bezpiecznie zażywać lek, pacjent powinien zatem wcześniej poinformować lekarza o swoim stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, schorzeniach dodatkowych, alergiach i podać inne informacje, które mogą być istotne przy ustalaniu terapii. 

Lek nie może być stosowany przez pacjentów:

 • uczulonych na składniki leku (syldenafil i substancje dodatkowe),
 • zażywających leki na bazie azotanów bądź leki uwalniające tlenek azotu, ponieważ może dojść do groźnego zmniejszenia ciśnienia tętniczego,
 • przyjmujących riocyguat (na nadciśnienie płucne), ponieważ Sildenafil Medana może nasilić działanie riocyguatu (obniżanie ciśnienia krwi), 
 • którzy zmagają się z dziedzicznymi chorobami oczu,
 • którzy przeszli niedawno zawał serca lub udar,
 • mają zdiagnozowaną ciężką chorobę wątroby lub serca,
 • którzy kiedykolwiek utracili wzrok w związku z przednią niedokrwienną neuropatią nerwu wzrokowego (niezwiązaną z zapaleniem tętnic),
 • mających zbyt niskie ciśnienie tętnicze krwi.

W ulotce zaznaczono dodatkowo, że nie powinno się łączyć preparatu z innymi lekami stosowanymi na problemy ze wzwodem, ponadto nie powinno się stosować jednoczesnej terapii z innymi lekami na bazie syldenafilu czy innych inhibitorów PDE5. Sildenafil Medana 100 mg, 8 tabletek nie powinien być oczywiście stosowany przez kobiety, ponadto nie powinno się go podawać dzieciom i młodzieży poniżej 18-stego roku życia. Nie jest to także środek, który można stosować bez zdiagnozowanych zaburzeń erekcji. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w ulotce opisano nie tylko przeciwwskazania do stosowania leku, ale również szczególne środki ostrożności. Pacjent koniecznie powinien powiedzieć lekarzowi, jeśli zdiagnozowano u niego szpiczaka mnogiego lub niedokrwistość sierpowatokrwinkową, a także jeżeli zmaga się z chorobą wrzodową, zaburzeniami pracy serca i zaburzeniami krzepnięcia krwi. Ważne jest również, jeżeli u pacjenta wykryto chorobę Peyroniego lub zniekształcenie prącia. 

Czy lek Sildenafil Medana 100 mg może być łączony z innymi lekami i alkoholem?

Leku Sildenafil Medana 100 mg, 8 tabletek nie powinno się łączyć z alkoholem, ponieważ alkohol może prowadzić do czasowego zaburzenia u mężczyzny zdolności uzyskania erekcji, czyli nie będzie można wówczas w 100% wykorzystać możliwości leku. 

Preparat nie powinien być również zażywany z niektórymi lekami, dlatego bardzo ważne jest, by pacjent poinformował lekarza o stosowanych przez siebie środkach, a także tych, które zamierza zacząć stosować oraz tych, które niedawno skończył przyjmować. Sildenafil Medana 100 mg, 8 tabletek nie może być na przykład łączony (o czym wspomniano już wcześniej) z lekami na bazie azotanów oraz lekami, które uwalniają tlenek azotu. Koniecznie należy powiedzieć lekarzowi również o terapii riocyguatem, a także o stosowaniu inhibitorów proteaz (np. w związku z leczeniem zakażenia wirusa HIV), czy też alfa-adrenolityków. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.