Sildenafil Actavis 100 mg – 4 tabletki

Napisano 09.06.2022 | Asystent Medyczny | Czas czytania: 4 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Sildenafil Actavis 100 mg (4 tabletki) to lek na receptę stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn. Oprócz leczenia impotencji Sildenafil Actavis 100 mg może zostać przepisany także u pacjentów ze zdiagnozowanym tętniczym nadciśnieniem płucnym (zarówno osób dorosłych, jak i dzieci w wieku powyżej 1. roku życia). Zawarta w leku substancja czynna sildenafil należy do klasy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), ma działanie obniżające ciśnienie krwi i rozkurczające naczynia krwionośne. Dawkę ustala lekarz, początkowo zalecane jest, aby przyjmować 50 mg substancji czynnej.  

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Lek Sildenafil Actavis 100 mg 4 tabletki – czym jest i kiedy się go stosuje?

Sildenafil Actavis 100 mg to lek dostępny wyłącznie na receptę, stosowany u mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Tabletki pomogą uzyskać erekcję, ale tylko wtedy, gdy pacjent jest podniecony seksualnie. Oprócz leczenia impotencji lek Sildenafil Actavis może być również przepisany przez lekarza, jeśli zdiagnozowano tętnicze nadciśnienie płucne. Produkt leczniczy ma postać niebieskich, eliptycznych, dwustronnie wypukłych tabletek, z których ma oznaczenie „SL100”. 

Skład leku Sildenafil Actavis 100 mg

Sildenafil Actavis 100 mg zawiera aktywny składnik syldenafil (Sildenafil). W każdej tabletce znajduje się 100 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Ponadto lek zawiera również składniki takie jak: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K29-32,  kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171),   makrogol 6000 oraz lak z indygotyną (E132).

Uwaga: Sildenafil Actavis zawiera laktozę. Jeśli pacjent nie toleruje niektórych rodzajów cukru, przed zażyciem tego leku musi skonsultować się z lekarzem. 

E-recepta online na Sildenafil Actavis 100 mg

Większość preparatów zawierających substancję czynną syldenafil jest dostępna na receptę. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku leku Sildenafil Actavis 100 mg, który jest stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji oraz terapii tętniczego nadciśnienia płucnego. W sytuacji, gdy pacjent potrzebuje większej ilości produktu leczniczego, musi się zwrócić do lekarza. Na szczęście dzięki rozwiązaniom takim jak e-recepta online na Sildenafil Actavis 100 mg można szybko wykupić kolejne opakowanie. Wystarczy podać w aptece numer PESEL oraz specjalnie wygenerowany kod. 

Sildenafil Actavis 100 mg – dawkowanie leku

Sildenafil Actavis 100 mg jest lekiem doustnym, który należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, nie częściej niż raz dziennie oraz nieprzekraczającej zalecanych dawek. Zalecana dawka na początku terapii wynosi 50 mg syldenafilu, jednak jeśli po  zażyciu takiej porcji pacjent nie uzyskuje erekcji lub erekcja nie jest wystarczająco długa, aby odbyć stosunek seksualny, należy się skonsultować się  z lekarzem.

Jak działa Sildenafil Actavis 100 mg? Substancja czynna leku – sildenafil należy do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Obniża ciśnienie krwi, rozluźnia mięśnie w naczyniach krwionośnych i zwiększa przepływ krwi do narządu. Aby Sildenafil Actavis 100 mg zaczął działać, należy odczekać od pół godziny do  godziny, konieczna jest także uprzednia stymulacja seksualna. Przyjmowanie leku z obfitym posiłkiem może spowolnić jego działanie, natomiast jego zażywanie razem z alkoholem może obniżyć skuteczność. 

Przedawkowanie  Sildenafil Actavis 100 mg 

Przedawkowanie tabletek Sildenafil Actavis 100 mg nie przyczyni się do zwiększenia skuteczności leku. W przypadku przyjęcia większej dawki niż zalecana mogą wystąpić nasilone działania niepożądane, dlatego należy skonsultować się z lekarzem. UWAGA: Jeśli pacjent przyjmuje Sildenafil Actavis 100 mg i zaobserwował niepokojące objawy, takie jak np. nagłe osłabienie, utrata wzroku, brak erekcji lub erekcja trwająca dłużej niż 4  godziny, należy natychmiast skontaktować się  z lekarzem. 

Pominięcie przyjęcia leku Sildenafil Actavis 100 mg 

Jeśli pacjent stosujący lek Sildenafil Actavis 100 mg na nadciśnienie płucne, zapomni go przyjąć, należy zażyć jak najszybciej pominiętą dawkę. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zbliża się pora przyjęcia następnej porcji leku, wtedy nie należy podwajać dawki. 

Przerwanie stosowania leku Sildenafil Actavis 100 mg 

Jeśli pacjent przyjmuje lek Sildenafil Actavis 100 mg w ramach terapii nadciśnienia płucnego i nagle go odstawi bez wiedzy lekarza, może to poskutkować nasileniem objawów chorobowych. Przerwanie stosowania leku musi zostać poprzedzone konsultacją z lekarzem. 

Kto i kiedy nie powinien stosować leku Sildenafil Actavis 100 mg?

Najważniejszym przeciwwskazaniem do stosowania tabletek Sildenafil Actavis 100 mg jest uczulenie na sildenafil lub którykolwiek z pozostałych składników zawartych w tym leku. Nie należy również przyjmować tego leku, jeśli: 

 • pacjent ma niskie ciśnienie krwi, 
 • pacjent jest po przebytym udarze, 
 • pacjent jest po przebytym zawale serca, 
 • u pacjenta stwierdzono utratę wzroku  z powodu przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego niezwiązanej z zapaleniem tętnic, 
 • u pacjenta zdiagnozowano ciężką chorobę serca lub wątroby,  
 • u pacjenta zdiagnozowano dziedziczne  zmiany zwyrodnieniowe siatkówki. 
 • Leku Sildenafil Actavis 100 mg nie powinny także przyjmować: 
 • dzieci w wieku poniżej 1 roku życia,
 • kobiety,
 • mężczyźni bez zaburzeń erekcji, 
 • osoby stosujące inne leki na zaburzenia erekcji. 

Sytuacje wymagające szczególnej uwagi i konsultacji z lekarzem przed zażyciem Sildenafil Actavis 100 mg to: 

 • anatomiczne wady rozwojowe prącia, 
 • białaczka, 
 • choroba Peyroniego, 
 • choroba wrzodowa, 
 • koagulopatia, 
 • niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, 
 • osłabienie mięśnia sercowego,
 • szpiczak mnogi, 
 • zaburzenia czynności wątroby, 
 • zaburzenia czynności nerek. 

Skutki uboczne zastosowania leku Sildenafil Actavis 100 mg

Tabletki Sildenafil Actavis 100 mg mogą powodować działania niepożądane, zwykle są one łagodne i krótkotrwałe, aczkolwiek należy zgłosić ten fakt u lekarza. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi po zażyciu leku są: ból głowy,  niestrawność, nudności, przekrwienie błony śluzowej nosa, zaczerwienienie twarzy oraz zaburzenia widzenia. Tego typu objawy zgłaszało więcej niż 1 na 100 osób przyjmujących lek. 

Niezbyt częste działania niepożądane po zażyciu Sildenafil Actavis 100 mg (zgłaszane przez nie więcej niż 1 na 100 osób przyjmujących lek) to: 

 • bóle mięśni, 
 • bóle rąk lub nóg, 
 • bóle w nadbrzuszu, 
 • choroba refluksowa przełyku, 
 • dzwonienie w uszach, 
 • kołatanie serca, 
 • krwawy mocz,
 • łzawienie oczu, 
 • niewyraźne widzenie, 
 • nieżyt nosa, 
 • niskie ciśnienie krwi, 
 • nudności, 
 • osłabienie dotyku, 
 • podrażnienie oczu, 
 • senność, 
 • suchość w ustach, 
 • szybkie bicie serca, 
 • wysokie ciśnienie krwi, 
 • uczucie gorąca, 
 • wrażliwość na światło, 
 • wymioty, 
 • wysypka, 
 • zatkane lub zablokowane zatoki, 
 • zawroty głowy, 
 • zmęczenie. 

Rzadkie działania niepożądane po przyjęciu leku Sildenafil (zgłaszane przez nie więcej niż 1 na 1000 osób stosujących lek) to: 

 • drętwienie ust, 
 • krew w nasieniu,
 • krwawienie do tylnej części oka,
 • krwawienie z penisa,
 • nagłe osłabienie lub utrata słuchu,
 • nieprawidłowe odczucia wewnątrz oka,
 • nieprawidłowe zabarwienie oczu,
 • nieregularne bicie serca,
 • obrzęk oczu lub powiek,
 • obrzęk  nosa,
 • omdlenia,
 • podwójne widzenie,
 • przemijające zmniejszenie dopływu krwi do części mózgu,
 • rozszerzone źrenice,
 • suchy nos,
 • ucisk w gardle,
 • udar,
 • utrata wzroku,
 • zawał serca.

Od czasu wprowadzenia na rynek leków zawierających sildenafil rzadko zgłaszano również przypadki niestabilnej dławicy piersiowej (choroby serca) i nagłych zgonów. Sytuacje te występowały jednak pacjentów z chorobami serca także przed przyjęciem tego leku i nie wiadomo, czy mają one związek ze stosowaniem syldenafilu. Pełna lista działań niepożądanych Sildenafil Actavis znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Lek Sildenafil Actavis 100 mg a inne leki oraz alkohol – czy można to łączyć?

Alkohol może wpływać na skuteczność tabletek Sildenafil Actavis 100 mg, może również prowadzić do znacznego spadku ciśnienia krwi i powodować bóle głowy, zawroty głowy, a nawet  omdlenia, dlatego nie jest zalecane łączenie go z lekiem. 

Natomiast co do innych leków, niewskazane jest równoczesne stosowanie syldenafilu z: 

 • azotanami,
 • itrakonazolem,
 • ketokonazolem,
 • riocyguatem,
 • środkami uwalniającymi tlenek azotu,
 • rytonawirem.

W przypadku leków innych niż wymienione powyżej pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia preparatem Sildenafil Actavis 100 mg w tabletkach. Dla lekarzy ważne jest, aby podać informacje zarówno o aktualnie stosowanych lekach, jak i preparatach leczniczych przyjmowanych niedawno. W szczególności konsultacja jest wymagana, jeśli pacjent przyjmował: 

 • antykoagulanty,
 • leki α-adrenolityczne (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub po rozpoznaniu przerostu gruczołu krokowego).
 • leki zawierające erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę, sakwinawir lub nefazodon,
 • leki zawierające ziele dziurawca. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.