Sildenafil Medana 100 mg – 12 tabletek

Napisano 09.06.2022 | Asystent Medyczny | Czas czytania: 5 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Sildenafil Medana 100 mg (12 tabletek) to lek na receptę przeznaczony dla dorosłych mężczyzn. Stosuje się go w leczeniu niezdolności uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Lek zawiera substancję czynną – syldenafil. Związek ten wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych w prąciu oraz zwiększa napływ krwi do narządu, po warunkiem uprzedniej stymulacji seksualnej.  Dawkowanie leku Sildenafil określa lekarz, zalecane jest, aby początkowo przyjmować dawkę nie większą niż 50 mg, następnie można zmodyfikować dawkowanie w zależności od tego, jak pacjent reaguje na lek. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Sildenafil Medana 100 mg (12 tabletek) – co to jest za lek i kiedy jest przyjmowany?

 

Sildenafil Medana 100 mg to lek stosowany u mężczyzn z  zaburzeniami erekcji. Produkt leczniczy dostępny na receptę umożliwia osiągnięcie wzwodu niezbędnego do odbycia stosunku seksualnego pod warunkiem wcześniejszego pobudzenia seksualnego. Leki zawierające substancję czynną syldenafil mogą zostać przepisane przez lekarza także u pacjentów ze zdiagnozowanym tętniczym nadciśnieniem płucnym. 

E-recepta online na Sildenafil Medana 100 mg

Sildenafil Medana 100 mg jest, jak każdej tabletki na potencję, dostępny wyłącznie na receptę. Produkt leczniczy trzeba przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, nie przekraczając określonych dawek. Jeśli pacjent chce wykupić kolejny lek, konieczna jest konsultacja z lekarzem w celu uzyskania nowej recepty. Bardzo wygodnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest e-recepta online na Sildenafil Medana 100 mg. Dokument jest respektowany w aptekach tak samo jak tradycyjna recepta lekarska, można go wykupić po podaniu numeru PESEL oraz kodu e-recepty. 

Przyjmowanie leku Sildenafil Medana 100 mg – jak dawkować?

Lek Sildenafil Medana 100 mg jest przeznaczony do stosowania doustnego, należy go przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, nie częściej niż raz w ciągu doby. Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg substancji czynnej, dopiero gdy po zażyciu leku nie dochodzi do erekcji lub czas trwania wzwodu nie wystarcza do odbycia stosunku płciowego, może być konieczne zmodyfikowanie dawki. Wtedy niezbędna jest konsultacja z lekarzem, który podejmie decyzję, czy zastosować maksymalną zalecaną dawkę, czyli 100 mg. 

Zawarty w leku składnik aktywny – syldenafil należy do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Jego działanie polega na obniżeniu ciśnienia tętniczego i stymulacji rozkurczu mięśni naczyń krwionośnych – dzięki temu zwiększa się napływ krwi do prącia i dochodzi do erekcji. Działanie leku jest obserwowane po około 0,5-1 godziny po jego przyjęciu, pod warunkiem uprzedniej stymulacji erotycznej.  Na jego skuteczność może wpłynąć spożycie obfitego posiłku – wtedy czas rozpoczęcia działania ulega opóźnieniu. 

Przedawkowanie leku Sildenafil Medana 100 mg

Przedawkowanie tabletek Sildenafil Medana 100 mg nie zwiększy skuteczności leku, ale może nasilić działania niepożądane. W przypadku zażycia większej dawki syldenafilu niż przepisana, należy skonsultować się z lekarzem. W szczególności pomocy medycznej może wymagać pacjent, u którego po przyjęciu leku wystąpią niepokojące objawy, takie jak: nagłe osłabienie, erekcja trwająca powyżej 4 godzin lub utrata wzroku. Z lekarzem należy się skonsultować także wtedy, gdy pomimo zastosowania tabletek Sildenafil Medana 100 mg erekcja nie nastąpiła. 

Pominięcie przyjęcia leku Sildenafil Medana 100 mg

Dotyczy pacjentów stosujących lek w celu leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego: w przypadku pominięcia dawki leku Sildenafil Medana 100 mg należy przyjąć pominiętą dawkę, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni. Jednak, gdy zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, nie należy podwajać porcji leku.

Przerwanie stosowania leku Sildenafil Medana 100 mg

Jeśli pacjent przyjmuje lek Sildenafil Medana 100 mg w celu terapii nadciśnienia płucnego i nagle przestanie go stosować, może to pogorszyć objawy, z powodu których został przepisany produkt leczniczy. W takim przypadku zmniejszenie dawki należy rozważać tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Kto i kiedy nie powinien przyjmować leku Sildenafil Medana 100 mg?

Leku Sildenafil Medana 100 mg nie wolno przyjmować, gdy pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników. Nie powinny go stosować także kobiety, dzieci ani także mężczyźni, u których nie stwierdzono zaburzeń erekcji. Przeciwwskazania do stosowania tabletek na erekcję to również:  

 • niedawno przebyty udar mózgu, 
 • niedawno przebyty zawał serca,
 • niskie ciśnienie tętnicze,
 • utrata wzroku, do której doszło wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego,
 • stosowanie innych rodzajów terapii zaburzeń wzwodu, 
 • zdiagnozowana choroba serca, ciężka niewydolność wątroby lub dziedziczne degeneracyjne zmiany siatkówki. 

Szczególnej ostrożności wymaga sytuacja, gdy u pacjenta zdiagnozowano:  

 • anatomiczne zniekształcenie prącia, 
 • białaczkę, 
 • chorobę Peyroniego,
 • chorobę wrzodową, 
 • niedokrwistość sierpowatokrwinkową, 
 • szpiczaka mnogiego,
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby,
 • zaburzenia krzepnięcia, 
 • zły stan mięśnia sercowego. 

Wtedy przed rozpoczęciem terapii z wykorzystaniem Sildenafil Medana 100 mg trzeba się skonsultować z lekarzem. 

Składniki leku Sildenafil Medana 100 mg

W skład leku Sildenafil Medana 100 mg wchodzi substancja czynna – syldenafil (Sildenafil). Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Pozostałe składniki leku to:

 • rdzeń tabletki: mannitol (E421), krospowidon (typ A), powidon (K30), krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan, 
 • otoczka tabletki: hypromeloza (lepkość 15 mPa.s), makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E171), talk, indygotyna lak (E132).

Skutki uboczne po zażywaniu leku Sildenafil Medana 100 mg

Tabletki Sildenafil Medana 100 mg mogą powodować działania niepożądane, zwykle jednak mają one łagodny charakter i są krótkotrwałe. Najczęstsze ze zgłaszanych skutków ubocznych po zażyciu leku to: 

 • ból głowy,
 • nagłe zaczerwienienie twarzy,
 • nudności, 
 • niestrawność, 
 • uczucie zatkanego nosa, 
 • uderzenia gorąca, 
 • zaburzenia widzenia. 
 • zawroty głowy. 

Wyżej wymienione objawy były zgłaszane przez więcej niż 1 na 100 osób przyjmujących lek.  

Niezbyt częste działania niepożądane po przyjęciu leku Sildenafil (zgłaszane przez nie więcej niż 1 na 100 osób stosujących lek) to: 

 • ból w górnej części brzucha, 
 • bóle mięśni, 
 • ból rąk, 
 • ból nóg, 
 • dzwonienie w uszach,
 • kołatanie serca, 
 • krwawienie z nosa, 
 • krew w moczu, 
 • łzawienie oczu, 
 • nadciśnienie tętnicze,
 • nadmierna senność, 
 • nadmierna suchość w jamie ustnej, 
 • nadwrażliwość na światło, 
 • niedociśnienie, 
 • nudności, 
 • osłabione czucie dotyku, 
 • podrażnienie oka, 
 • problemy z zatokami,
 • refluks,
 • szybkie bicie serca, 
 • uczucie zmęczenia,
 • uderzenia gorąca,
 • wymioty, 
 • wysypka,
 • zaburzenia widzenia, 
 • zapalenie błony śluzowej nosa,
 • zawroty głowy. 

Rzadkie działania niepożądane po przyjęciu leku Sildenafil (zgłaszane przez nie więcej niż 1 na 1000 osób stosujących lek) to: 

 • drętwienie ust, 
 • krwawienie do tylnej części oka, 
 • krwawienie z prącia, 
 • nadmierna suchość nosa, 
 • nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, 
 • nieprawidłowe zabarwienie białka oka, 
 • nieregularne bicie serca, 
 • obecność krwi w spermie, 
 • obrzęk oczu lub powiek, 
 • obrzęk wewnątrz nosa, 
 • omdlenia, 
 • przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, 
 • rozszerzenie źrenicy, 
 • uczucie drażliwości,
 • uczucie ucisku w gardle,
 • udar, 
 • utrata słuchu,
 • zaburzenia widzenia utrudniające codzienne funkcjonowanie,
 • zawał serca, 
 • zmniejszona ostrość widzenia. 

Po wprowadzeniu leku Sildenafil do obrotu u pacjentów z zaburzeniami czynności serca po przyjęciu produktu leczniczego zdarzały się przypadki niestabilnej dławicy oraz nagłej śmierci. Nie da się jednak określić, czy przyczyniło się do tego stosowanie syldenafilu. Pełna lista skutków ubocznych stosowania leku Sildenafil Medana znajduje się w ulotce załączonej do opakowania. 

Ważne: w przypadku wystąpienia po przyjęciu leku Sildenafil Medana objawów reakcji alergicznej (np. obrzęk twarzy lub trudności w oddychaniu), bólu w klatce piersiowej,  bolesnej erekcji, nagłego pogorszenia wzroku, ataku padaczki lub ciężkiej reakcji skórnej, należy zaprzestać przyjmowania tabletek i natychmiast zasięgnąć pomocy

Sildenafil Medana 100 mg – łączenie z innymi lekami i z alkoholem

Na skuteczność leków zawierających substancję czynną syldenafil może wpłynąć przyjmowanie alkoholu. Z tego powodu nie jest zalecane, aby łączyć Sildenafil Medana 100 mg z alkoholem. Po spożyciu leku razem z napojami zawierającymi alkohol u pacjenta mogą wystąpić nasilone skutki uboczne w postaci  znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego, bólu głowy, omdlenia lub zawrotów głowy.

Stosowanie Sildenafil Medana 100 mg razem z innymi lekami

Tabletek Sildenafil Medana 100 mg nie należy przyjmować jednocześnie z innymi lekami, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. W szczególności możliwe są interakcje tego produktu leczniczego z: 

 • azotanami, 
 • itrakonazolem, 
 • ketokonazolem, 
 • lekami uwalniającymi tlenek azotu,
 • riocyguatem,
 • rytonawirem. 

Pilnej konsultacji z lekarzem wymaga także stosowanie Sildenafilu i leków:

 • α-adrenolitycznych (wykorzystywanych w terapii nadciśnienia tętniczego krwi lub przy rozroście gruczołu krokowego),
 • rozrzedzających krew, 
 • zawierających erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę, sakwinawir lub nefazodon,
 • zawierających ziele dziurawca zwyczajnego, 
 • z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV. 

Inne ostrzeżenia

Lek Sildenafil Medana może wywołać zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Jeśli pacjent nie jest pewien, jak jego organizm zareaguje na podanie produktu leczniczego, powinien się wstrzymać od prowadzenia pojazdu i obsługi maszyn. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.