Sildenafil Actavis 100 mg – 8 tabletek

Napisano 19.05.2022 | Asystent Medyczny | Czas czytania: 5 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Sildenafil Actavis 100 mg (8 tabletek) to lek na receptę przeznaczony do terapii zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn. Poza leczeniem impotencji stosuje się go także u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi w naczyniach krwionośnych płuc (tętniczym nadciśnieniem płucnym), zarówno w wieku dorosłym, jak i u dzieci i młodzieży. Lek zawiera substancję czynną – syldenafil. Związek należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), jego działanie polega na obniżaniu ciśnienia tętniczego i rozkurczaniu naczyń krwionośnych. Dawkowanie Sildenafilu określa lekarz, nie należy stosować tego leku u dzieci poniżej 1. roku życia. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Co to jest Sildenafil Actavis 100 mg (8 tabletek) i kiedy jest stosowany?

Sildenafil Actavis 100 mg to lek stosowany u mężczyzn cierpiących na zaburzenia erekcji. Produkt leczniczy umożliwia osiągnięcie wzwodu pod warunkiem wcześniejszego pobudzenia seksualnego. Poza terapią impotencji Sildenafil Actavise może zostać przepisany przez lekarza także w przypadku zdiagnozowania tętniczego nadciśnienia płucnego u dzieci, młodzieży lub pacjentów w wieku dorosłym.

Sildenafil Actavis 100 mg jest dostępny w postaci niebieskich, eliptycznych, obustronnie wypukłych tabletek o wymiarach 17,0 x 8,5 mm. Każda tabletka  zawiera po jednej stronie oznaczenie „SL100”.

Sildenafil Actavis 100 mg – składniki leku

W skład leku Sildenafil Actavis 100 mg wchodzi substancja czynna – syldenafil (Sildenafil). Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Dodatkowo produkt leczniczy tworzą: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K29-32,  kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171),   makrogol 6000 oraz lak z indygotyną (E132).

Uwaga: Sildenafil Actavis zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien on zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem leku.

E-recepta online na Sildenafil Actavis 100 mg

Leki na impotencję zawierające substancję czynną syldenafil są dostępne wyłącznie na receptę. Należy je przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza oraz nie przekraczając zalecanych dawkę. W sytuacji, gdy pacjent dokończy opakowanie leku Sildenafil Actavis 100 mg, należy udać się do lekarza po nową receptę. Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest także e-recepta online na Sildenafil Actavis 100 mg. Dokument jest respektowany w aptekach tak samo jak klasyczna recepta od lekarza, leki można wykupić po podaniu farmaceucie numeru PESEL oraz indywidualnego kodu dostępu.

Jak przyjmować lek Sildenafil Actavis 100 mg?

Sildenafil Actavis 100 mg to lek przeznaczony do stosowania doustnego, należy go przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, nie częściej niż raz w ciągu doby. Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg, jeśli po jej zażyciu leku nie dochodzi do erekcji lub gdy czas trwania wzwodu nie wystarcza do odbycia stosunku płciowego, należy się skonsultować z lekarzem. 

Jak działa Sildenafil Actavis 100 mg? Składnik aktywny leku – syldenafil należy do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Prowadzi on do obniżenia ciśnienia tętniczego, co wspomaga rozkurcz mięśni naczyń krwionośnych i zwiększa napływ krwi do narządu. Aby wystąpiło działanie leku Sildenafil Actavis 100 mg, należy odczekać od pół godziny do jednej godziny, konieczna jest także stymulacja seksualna. Spożycie leku razem z obfitym posiłkiem może opóźnić moment rozpoczęcia jego działania. 

Przedawkowanie leku Sildenafil Actavis 100 mg

Przedawkowanie tabletek Sildenafil Actavis 100 mg nie zwiększy skuteczności leku, natomiast może spowodować nasilenie działań niepożądanych. Jeśli pacjent zażył większą dawkę leku Sildenafil niż zalecono, konieczna jest wizyta u lekarza. 

UWAGA: jeśli u pacjenta przyjmującego lek Sildenafil Actavis 100 mg wystąpiły niepokojące objawy, takie jak np. nagłe osłabienie, utrata wzroku, brak erekcji lub erekcja utrzymująca się dłużej niż 4 godziny, należy się niezwłocznie skontaktować z lekarzem.  

Pominięcie dawki leku Sildenafil Actavis 100 mg

W sytuacji, gdy pacjent stosuje lek Sildenafil Actavis 100 mg z powodu tętniczego nadciśnienia płucnego i zapomniał o jego przyjęciu, należy zażyć pominiętą dawkę od razu po przypomnieniu sobie o tym fakcie. Natomiast gdy zbliża się termin kolejnej porcji, należy pominąć zapomnianą dawkę.   

Odstawienie leku Sildenafil Actavis 100 mg

W sytuacji, gdy pacjent stosuje lek Sildenafil Actavis 100 mg z powodu tętniczego nadciśnienia płucnego i nagle go odstawi, może to poskutkować nasileniem objawów chorobowych. Zmniejszenie przyjmowanej dawki należy rozważyć dopiero wtedy, gdy lekarz uzna, że zaszła taka konieczność. 

Sildenafil Actavis 100 mg – przeciwwskazania do stosowania leku

Najważniejszym przeciwwskazaniem do stosowania leku Sildenafil Actavis 100 mg jest uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Tabletek nie należy również wtedy, gdy: 

 • pacjent niedawno przebył udar mózgu, 
 • pacjent niedawno przebył zawał serca,
 • u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego,
 • u pacjenta wystąpiło niskie ciśnienie tętnicze (poniżej 90/50),
 • u pacjenta zdiagnozowano chorobę serca, ciężką niewydolność wątroby lub dziedziczne degeneracyjne zmiany siatkówki. 

Leku Sildenafil Actavis 100 mg nie powinny przyjmować kobiety, dzieci w wieku poniżej 1. roku życia, ani także mężczyźni, u których nie stwierdzono zaburzeń erekcji. Nie należy go stosować  także razem z innymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu. 

Sytuacje, które wymagają szczególnej ostrożności oraz konsultacji z lekarzem przed zażyciem Sildenafil Actavis 100 mg 8 tabletek to: 

 • anatomiczne zniekształcenie prącia, 
 • białaczka, 
 • choroba Peyroniego,
 • choroba wrzodowa, 
 • niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, 
 • szpiczak mnogi,
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby,
 • zaburzenia krzepnięcia, 
 • zły stan mięśnia sercowego. 

Sildenafil Actavis 100 mg – działania niepożądane stosowania leku

Tabletki Sildenafil Actavis 100 mg mogą powodować działania niepożądane, zwykle mają one łagodny charakter i są krótkotrwałe. Najczęstsze ze zgłaszanych skutków ubocznych po zażyciu leku to: 

 • ból głowy,
 • nagłe zaczerwienienie twarzy,
 • nudności, 
 • niestrawność, 
 • uczucie zatkanego nosa, 
 • uderzenia gorąca, 
 • zaburzenia widzenia. 
 • zawroty głowy. 

Wyżej wymienione objawy były zgłaszane przez więcej niż 1 na 100 osób przyjmujących lek.  

Niezbyt częste działania niepożądane po przyjęciu leku Sildenafil (zgłaszane przez nie więcej niż 1 na 100 osób stosujących lek) to: 

 • ból w górnej części brzucha, 
 • bóle mięśni, 
 • ból rąk lub nóg, 
 • choroba refluksowa przełyku,
 • dzwonienie w uszach,
 • kołatanie serca, 
 • krwawienie z nosa, 
 • krew w moczu, 
 • łzawienie oczu, 
 • nadciśnienie tętnicze,
 • niedociśnienie, 
 • nudności, 
 • osłabione czucie dotyku, 
 • podrażnienie oka, 
 • senność, 
 • suchość w jamie ustnej, 
 • szybkie bicie serca, 
 • uczucie gorąca,
 • uczucie zmęczenia,
 • wrażliwość na światło, 
 • wymioty, 
 • wysypka skórna,
 • zaburzenia widzenia, 
 • zapalenie błony śluzowej nosa,
 • zatkane lub niedrożne zatoki, 
 • zawroty głowy. 

Rzadkie działania niepożądane po przyjęciu leku Sildenafil (zgłaszane przez nie więcej niż 1 na 1000 osób stosujących lek) to: 

 • krwawienie do tylnej części oka, 
 • krwawienie z prącia, 
 • nagłe osłabienie lub utrata słuchu,
 • nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, 
 • nieprawidłowe zabarwienie białka oka, 
 • nieregularne bicie serca, 
 • niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, 
 • obecność krwi w spermie, 
 • obrzęk oczu lub powiek, 
 • obrzęk wewnątrz nosa, 
 • omdlenia, 
 • podwójne widzenie, 
 • przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, 
 • rozszerzenie źrenicy, 
 • suchość nosa, 
 • widzenie obwódek wokół źródeł światła, 
 • uczucie drażliwości,
 • uczucie ucisku w gardle,
 • udar, 
 • zawał serca, 
 • zdrętwienie ust, 
 • zmniejszona ostrość widzenia. 

Po wprowadzeniu leku Sildenafil do obrotu rzadko zgłaszano także przypadki niestabilnej dławicy (choroba serca) oraz nagłej śmierci. Sytuacje te dotyczyły pacjentów, u których zaburzenia czynności serca występowały przed przyjęciem tego leku i nie jest możliwe określenie, czy miały one związek ze stosowaniem syldenafilu. Pełna lista skutków ubocznych stosowania leku Sildenafil Actavis znajduje się w ulotce załączonej do opakowania. 

Czy lek Sildenafil Actavis 100 mg może być przyjmowany z innymi lekami oraz z alkoholem?

Alkohol może mieć wpływ na skuteczność leku Sildenafil Actavis 100 mg, łączenie tabletek z alkoholem nie jest zalecane także dlatego, że może także doprowadzić do znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego i wywołać ból głowy, zawroty głowy lub nawet doprowadzić do omdlenia. 

Jeśli chodzi o stosowanie tabletek Sildenafil Actavis i inne leki, niewskazane jest równoczesne stosowanie z: 

 • azotanami, 
 • itrakonazolem, 
 • ketokonazolem, 
 • lekami uwalniającymi tlenek azotu,
 • riocyguatem,
 • rytonawirem. 

Co do pozostałych produktów leczniczych, należy powiadomić o ich stosowaniu przed rozpoczęciem terapii z wykorzystaniem tabletek Sildenafil Actavis 100 mg. Dla lekarza istotna jest informacja zarówno na temat leków przyjmowanych obecnie, jak i w ostatnim czasie. 

Konsultacji z lekarzem wymaga w szczególności stosowanie Sildenafilu i leków:

 • α-adrenolitycznych (stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi lub po zdiagnozowaniu rozrostu gruczołu krokowego);
 • rozrzedzających krew, 
 • zawierających erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę, sakwinawir lub nefazodon,
 • zawierających ziele dziurawca zwyczajnego. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.