Tramal

Napisano 08.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 5 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Tramal to lek, w którym rolę substancji czynnej pełni opioid – tramadol. Produkt leczniczy dostępny na receptę jest stosowany w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego. Tramal może powodować uzależnienie psychiczne i fizyczne, dlatego nie jest wskazane, aby stosować go długotrwale. Pacjent powinien otrzymywać najmniejszą dawkę, która skutecznie uśmierzy jego ból. Leczenie oraz dawkowanie powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza, maksymalna dawka dobowa wynosi 400 mg tramadolu chlorowodorku, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Tramal – czym jest ten lek i w jakim celu jest stosowany?

Lek Tramal jest stosowany w leczeniu bólu o nasileniu od umiarkowanego do dużego (np. w chorobach przewlekłych lub nowotworowych). Substancja czynna, która jest w nim zawarta – tramadol – należy do grupy opioidów. Jej zadaniem jest oddziaływanie na ośrodkowy układ nerwowy poprzez zahamowanie procesu wychwytu zwrotnego noradrenaliny i wydłużenie czasu jej działania w synapsie oraz uwalnianie serotoniny. Inne przykładowe opioidy to morfina oraz kodeina, leki te mogą zostać nabyte wyłącznie po okazaniu recepty.

Tramal – postać farmaceutyczna

Produkt leczniczy Tramal jest dostępny na rynku w kilku różnych postaciach:

 • Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek);
 • Tramal czopki; 100 mg; 5 czopków;
 • Tramal roztwór do wstrzykiwań; 50 mg/ml;
 • Tramal krople doustne; 100 mg/ml; (10 ml, 96 ml).

W aptekach można kupić również Tramal Retard, czyli tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Dostępne są:

 • Tramal Retard 50 mg 10 tabletek o przedłużonym uwalnianiu;
 • Tramal Retard 50 mg 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu;
 • Tramal Retard 50 mg 50 tabletek o przedłużonym uwalnianiu;
 • Tramal Retard 100 mg 10 tabletek o przedłużonym uwalnianiu;
 • Tramal Retard 100 mg 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu;
 • Tramal Retard 100 mg 50 tabletek o przedłużonym uwalnianiu;
 • Tramal Retard 150 mg 10 tabletek o przedłużonym uwalnianiu;
 • Tramal Retard 150 mg 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu;
 • Tramal Retard 150 mg 50 tabletek o przedłużonym uwalnianiu;
 • Tramal Retard 200 mg 10 tabletek o przedłużonym uwalnianiu;
 • Tramal Retard 200 mg 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu;
 • Tramal Retard 200 mg 50 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Skład leku Tramal

Tramal składa się z substancji czynnej oraz substancji pomocniczych. Pełny skład produktu leczniczego wygląda następująco:

Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek)

W 1 kapsułce znajduje się 50 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum).

Pozostałe składniki to:

 • rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna.;
 • otoczka tabletki: żelatyna, żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan).

Tramal czopki; 100 mg; 5 czopków

W 1 czopku znajduje się 100 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum), substancją pomocniczą jest tłuszcz twardy.

Tramal roztwór do wstrzykiwań; 50 mg/ml 

W 1 ampułce z 1 ml roztworu do wstrzykiwań znajduje się 50 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum), natomiast w ampułce z 2 ml roztworu – 100 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum). Pozostałe składniki to: sodu octan trójwodny oraz woda do wstrzykiwań.

Tramal krople doustne; 100 mg/ml; (10 ml, 96 ml)

W przypadku roztworu w butelce z kroplomierzem 20 kropli (ekwiwalent 0,5 ml) zawiera 50 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum). Natomiast jeśli chodzi o lek pakowany w butelkę z pompką dozującą, jej 4 naciśnięcia (ekwiwalent 0,5 ml) zawierają 50 mg tramadolu chlorowodorku.

Pozostałe składniki to:

 • sacharoza 0,2 g/ml
 • potasu sorbitan
 • glicerol 85%
 • glikol propylenowy
 • sodu cyklaminian
 • sodu sacharynian
 • makroglicerolu hydroksystearynian
 • olejek miętowy (częściowo dementolizowany)
 • zapach anyżowy
 • woda oczyszczona.

E-recepta online na Tramal

Tramal jest lekiem dostępnym wyłącznie na receptę. Produkt leczniczy należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, w przeciwnym razie pacjent może się narazić na uzależnienie lekowe. Dawkowanie tramadolu należy dostosować do nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie, zalecane jest, aby podawać pacjentowi najmniejszą dawkę, która skutecznie uśmierzy jego ból. W sytuacji, gdy potrzebna jest nowa recepta i pacjent posiada aktualne wyniki badań oraz po zastosowaniu leku nie wystąpiły u niego działania niepożądane, możliwe jest wykupienie e-recepty na Tramal. Recepta przez Internet na Tramal jest tak samo ważna jak klasyczna recepta wystawiona podczas stacjonarnej wizyty w gabinecie lekarskim. Można ja wykupić w dowolnej aptece, wystarczy w tym celu podać numer PESEL oraz specjalny kod wysłany drogą SMS.

Tramal – jak stosować lek? Dawkowanie

Tramal to lek, którego nie należy stosować dłużej, niż jest to konieczne. Dawkowanie ustala lekarz, zależy ono od nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Produkt leczniczy w postaci kapsułek może być stosowany przez osoby dorosłe, a także dzieci i młodzież w wieku powyżej 12 lat. Ze względu na zbyt dużą ilość substancji czynnej, która należy do grupy opioidów, nie jest on zalecany dla dzieci w wieku poniżej 12 lat. Lepszym rozwiązaniem dla tej grupy wiekowej są krople doustne Tramal lub roztwór do wstrzykiwań.

Przedawkowanie leku Tramal

W sytuacji, gdy pacjent przyjął większą dawkę leku Tramal niż zalecana, należy niezwłocznie udać się do lekarza. Objawy, które mogą wystąpić po przedawkowaniu to: napady padaczkowe, spadek ciśnienia tętniczego, szybkie bicie serca, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenia świadomości, zahamowanie oddychania, zapaść, a nawet śpiączka.

Pominięcie dawki leku Tramal

Jeśli pacjent pominął zalecaną dawkę leku Tramal, najczęściej skutkuje to nawrotem dolegliwości bólowych. W takiej sytuacji należy przyjąć lek o normalnej porze, bez podwajania dawki w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Odstawienie leku Tramal

Tramal należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, produktu leczniczego nie wolno odstawiać na własną rękę. Jeżeli pacjent chce zaprzestać przyjmowania leku, np. z powodu wystąpienia działań niepożądanych, powinien najpierw poinformować o tym lekarza.

WAŻNE: Zawarta w leku Tramal substancja czynna – tramadol – może powodować uzależnienie lekowe. Z tego powodu odstawienie produktu leczniczego powinno przebiegać stopniowo, poprzez zmniejszanie dawek. Jeśli pacjent odstawi nagle lek, mogą u niego wystąpić objawy takie jak napady paniki, omamy, nerwowość, nagłe pogorszenie samopoczucia, nadmierna ruchliwość, problemy ze snem czy też zaburzenia żołądkowe lub jelitowe.

Kiedy nie zażywać leku Tramal?

Najważniejszym przeciwwskazaniem do stosowania leku Tramal jest uczulenie na tramadol lub jakikolwiek inny z pozostałych składników tego leku.

Produktu leczniczego nie należy zażywać również wtedy, gdy:

 • pacjent ma padaczkę niepoddającą się leczeniu;
 • pacjent przyjmuje leki z grupy inhibitorów MAO;
 • u pacjenta wystąpiły: ostre zatrucie alkoholowe, zatrucie lekami nasennymi, zatrucie lekami przeciwbólowymi lub zatrucie lekami psychotropowymi;
 • u pacjenta zdiagnozowano uzależnienie od opioidów.

Sytuacje, które wymagają szczególnej ostrożności oraz konsultacji z lekarzem zostały dokładnie opisane w ulotce załączonej do opakowania leku Tramal.

Skutki uboczne działania leku Tramal

Lek przeciwbólowy Tramal może powodować działania niepożądane. Skutki uboczne nie wystąpią jednak u każdego, kto przyjmuje lek. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi (zaobserwowano je częściej niż u 1 na 10 pacjentów stosujących lek) są mdłości i zawroty głowy.

Inne częste działania niepożądane po przyjęciu Tramal (zaobserwowano je u 1 do 10 pacjentów na 100 osób, które zażyły lek) to:

 • bóle głowy;
 • nadmierne pocenie się;
 • senność;
 • suchość w jamie ustnej;
 • wymioty;
 • zaparcia;
 • zmęczenie.

Niezbyt częste działania niepożądane po przyjęciu Tramal (zaobserwowano je u 1 do 10 pacjentów na 1000 osób, które zażyły lek):

 • biegunka;
 • odczyny skórne (np. świąd lub pokrzywka);
 • odruchy wymiotne;
 • podrażnienie żołądka i jelit;
 • zaburzenia czynności serca i układu krążenia.

Rzadko występujące działania niepożądane po przyjęciu Tramal (zaobserwowano je rzadziej niż u 1 do 10 pacjentów na 10 000 osób, które zażyły lek):

 • drżenie;
 • duszność;
 • koszmary senne;
 • kurcze mięśni;
 • majaczenie;
 • napady padaczkowe;
 • nasilenie astmy oskrzelowej;
 • niepokój;
 • nieskoordynowane ruchy;
 • omamy;
 • omdlenie;
 • świąd, mrowienie, drętwienie;
 • stany splątania;
 • uzależnienie lekowe;
 • wolniejsze bicie serca;
 • wolne oddychanie;
 • zaburzenia mowy;
 • zaburzenia psychiczne;
 • zaburzenia snu;
 • zmiany apetytu;
 • zwiększenie ciśnienia tętniczego;

Bardzo rzadkie działania niepożądane po przyjęciu Tramal (zaobserwowano je rzadziej niż u 1 na 10 000 osób, które zażyły lek):

 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Działania niepożądane po przyjęciu Tramal o nieznanej częstości występowania:

 • zmniejszenie stężenia cukru we krwi.

Tramal w ciąży i w czasie karmienia piersią

Stosowanie leku Tramal a ciąża

Lek Tramal zawiera tramadol – bezpieczeństwo stosowania tej substancji czynnej w ciąży nie zostało ustalone. Wiadomo jedynie, że jej długotrwałe podawanie może prowadzić do rozwoju zespołu odstawienia u noworodka, dlatego też produkt leczniczy nie powinien być podawany pacjentkom, które są w ciąży, przypuszczają, że mogą być w ciąży lub planują ciążę.

Stosowanie leku Tramal a karmienie piersią

Zawarty w leku Tramal tramadol jest wydzielany z organizmu do mleka kobiecego. Z tego powodu nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią więcej niż raz. W przypadku, gdy tramadol został przyjęty więcej niż jeden raz, pacjentka powinna zaprzestać karmienia piersią.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.