Tramal Retard 200 mg – 50 tabletek o przedłużonym uwalnianiu 

Napisano 27.09.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 3 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Tabletki Tramal Retard 200 mg to przeciwbólowy lek opioidowy o przedłużonym działaniu, zawierający substancję czynną w postaci chlorowodorku tramadolu. Oddziałuje on na ośrodkowy układ nerwowy, a jego przeciwbólowe działanie związane jest z hamowaniem wychwytu zwrotnego noradrenaliny oraz zwiększeniem uwalniania serotoniny. Ponadto lek Tramal działa przeciwkaszlowo.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Tramal Retard 200 mg 50 tabletek o przedłużonym uwalnianiu – co to z lek i kiedy jest stosowany?

Tramal Retard to lek stosowany w leczeniu bólu o silnym lub umiarkowanym natężeniu. Należy on do opioidowych leków przeciwbólowych o działaniu ośrodkowym. Obecny w leku chlorowodorek tramadolu jest nieselektywnym agonistą receptorów opioidowych (ze szczególnym powinowactwem do receptora μ). Tramadol hamuje neuronalny wychwyt zwrotny noradrenaliny, zwiększa uwalnianie serotoniny i dodatkowo – działa przeciwkaszlowo. W przeciwieństwie do morfiny substancja czynna leku nie hamuje czynności układu oddechowego i ma mniejszy wpływ na motorykę przewodu pokarmowego, pod warunkiem, że lek stosowany jest w zalecanym zakresie dawek.  Jedna tabletka leku Tramal Retard 200 zawiera 200 mg tramadolu chlorowodorku.

Jak zażywać lek Tramal Retard 200 mg 50 tabletek o przedłużonym uwalnianiu?

Lek Tramal Retard 200 mg przyjmuje się doustnie, niezależnie od spożywanych posiłków. Tabletki należy połykać w całości, popijając dostateczną ilością płynu. Tabletek nie należy dzielić ani rozgryzać. Dawka powinna być dostosowana do nasilenia bólu i indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie. Leczenie należy zaczynać od najmniejszej dawki skutecznie uśmierzającej ból. Poza wyjątkowymi przypadkami nie powinno się stosować dawki większej niż 400 mg chlorowodorku tramadolu na dobę (dwie tabletki Tramal Retard 200 mg). 

Ze względu na zbyt dużą dawkę w jednej tabletce Tramal Retard 200 mg nie jest zalecany dzieciom w wieku poniżej 12 lat. W przypadku dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat, w przypadku silnego bólu,  zaleca się maksymalnie dwie tabletki Tramal Retard 200 mg (jedna tabletka rano, druga – wieczorem). U pacjentów powyżej 75 lat oraz z niewydolnością nerek i/ lub niewydolnością wątroby metabolizm tramadolu może być spowolniony, stąd powinno rozważyć się wydłużenie odstępów czasu między kolejnymi dawkami. Podczas ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby, stosowanie Tramal Retard 200 mg nie jest zalecane. Tramadolu nie należy stosować dłużej, niż jest to bezwzględnie niezbędne. Gdy konieczne jest długotrwałe leczenie przeciwbólowe, stosując tramadol należy kontrolować stan pacjenta. 

Skutki uboczne działania leku Tramal Retard 200 mg 50 tabletek.

Najczęstszymi skutkami ubocznymi związanymi ze stosowanie leku Tramal są nudności i zawroty głowy. Dodatkowo mogą pojawić się bóle głowy, senność, uczucie zmęczenia, wymioty, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej oraz nadmierne pocenie się. Pozostałe objawy uboczne są sporadyczne i występują nie częściej niż u jednego na 10 000 pacjentów.

Tramadol jest substancją o potencjale uzależniającym. Podczas długotrwałego stosowania może rozwinąć się tolerancja oraz uzależnienie psychiczne i fizyczne. Po zaprzestaniu przyjmowania leku mogą wystąpić objawy podobne do tych obserwowanych po odstawieniu opioidów, w tym: pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, hiperkinezja, drżenia, objawy żołądkowo-jelitowe. 

Ciąża i karmienie piersią a lek Tramal Retard 200 mg 50 tabletek.

Bezpieczeństwo stosowania tramadolu podczas ciąży nie zostało ustalone, stąd leku Tramal Retard 200 mg nie zaleca się kobietom w ciąży. Sugeruje się, że długotrwałe stosowanie tramadolu w czasie ciąży, może doprowadzić m.in. do wystąpienia zespołu odstawiennego u noworodka. Tramadol przenika do mleka matki, dlatego też zażywanie go w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane. W przypadku jednorazowego zażycia leku Tramal Retard 200 mg, nie ma konieczności przerwania karmienia piersią.

Przeciwwskazania leku Tramal Retard 200 mg 50 tabletek.

Zażywanie tabletek Tramal Retard 200 ml jest przeciwwskazane w przypadku:

  • nadwrażliwości na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą zawartą w leku, w tym przez pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy – galaktozy;
  • ostrego zatrucia alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi, opiodami lub innymi produktami leczniczymi o działaniu psychotropowym;
  • pacjentów, którzy zażywają lub w ciągu 14 dni zażywali leki zawierające inhibitory MAO;
  • pacjentów z padaczką lekooporną;
  • leczenia uzależnienia od opioidów.

Dodatkowo Tramal Retard 200 ml należy stosować z ostrożnością w przypadkach uzależnienia od opioidów, po urazie głowy, we wstrząsie, w zaburzeniach świadomości, występujących zaburzeń oddechowych oraz w razie podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Tramadol może powodować senność i zawroty głowy, a tym samym zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Działania niepożądane dotyczą szczególnie sytuacji jednoczesnego stosowania leku z alkoholem lub innymi substancjami psychotropowymi.

E-recepta online na Tramal Retard 200 mg 50 tabletek.

Lek przeciwbólowy Tramal Retard 200 mg 50 tabletek, dostępny jest w aptece po wcześniejszym okazaniu aktualnej recepty. Lek ten należy stosować ściśle z zaleceniami lekarza. Specjalista może zalecić stosowanie preparatu Tramal Retard 200 mg zarówno podczas wizyty stacjonarnej, jak i konsultacji online. E-recepta wystawiana jest podczas konsultacji internetowej, gdy lekarz stwierdzi, ze zastosowanie tramadolu jest zasadne. Recepta internetowa stanowi dokument równoważny recepcie papierowej. Aby zrealizować e-receptę należy podać farmaceucie PESEL oraz 4-cyfrowy kod otrzymany SMS-em po konsultacji lekarskiej. Można również pokazać farmaceucie wydruk recepty internetowej otrzymany mailem w formie załącznika PDF. Po zeskanowaniu kodu kreskowego będzie można zrealizować receptę i wykupić lek.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.