Tramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml 

Napisano 08.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 5 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Tramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml to lek dostępny na receptę. Substancja czynna, która wchodzi w jego skład – tramadol – należy do grupy opioidów oddziałujących na ośrodkowy układ nerwowy. Produkt leczniczy jest wykorzystywany w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, dawkowanie oraz sposób użycia określa lekarz. Nagłe zaprzestanie stosowania może poskutkować tzw. zespołem odstawienia, dlatego zalecane jest, aby przerywać terapię stopniowo, poprzez zmniejszanie przyjmowanych dawek.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Tramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml – czym jest ten lek i jak jest używany?

Tramal to lek przeciwbólowy, w którego skład silny opioid – tramadol w postaci chlorowodorku. Produkt leczniczy może być używany zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci (w wieku powyżej 1 roku życia).

Tramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml – postać farmaceutyczna

Tramal roztwór do wstrzykiwań jest pakowany w szklane ampułki z oznaczoną linią przełamania. Mogą one mieć objętość 1 ml lub 2 ml. Preparat jest przezroczysty.

Pełny skład leku roztworu do wstrzykiwań Tramal 50 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań Tramal składa się z substancji czynnej – tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum) oraz substancji pomocniczych. W 1 ampułce o pojemności 1 ml znajduje się 50 mg tramadolu chlorowodorku, natomiast 1 ampułka o pojemności 2 ml zawiera 100 mg tego składnika aktywnego. Pozostałe składniki leku to: sodu octan trójwodny oraz woda do wstrzykiwań.

Tramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml – wskazania do stosowania

W skład roztworu do wstrzykiwań Tramal wchodzi substancja czynna – tramadol. Związek ten, zaliczany do opioidów, oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy. W wyniku jego stosowania dochodzi do zahamowania wychwytu zwrotnego noradrenaliny oraz przyspieszonego uwalniania serotoniny, co skutkuje załagodzeniem odczucia bólu. Poza właściwościami przeciwbólowymi lek Tramal hamuje również odruch kaszlu.

E-recepta online na Tramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań Tramal 50 mg/ml jest wydawany na receptę. Wynika to z silnego działania tego leku oraz ryzyka wystąpienia niepożądanych sytuacji podczas nieprawidłowego stosowania. Zakup kolejnego opakowania produktu leczniczego wymaga nowej recepty, na szczęście jednak pacjent, który chce kontynuować terapię, nie musi się udawać w tym celu na wizytę stacjonarną do lekarza. E-recepta przez Internet na Tramal to o wiele wygodniejszy sposób na zdobycie leku. E-receptę online na Tramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml można uzyskać pod warunkiem, że u pacjenta nie wystąpiły objawy niepożądane oraz ma on aktualne wyniki badań. Elektroniczną formę tradycyjnych recept papierowych można zrealizować w każdej aptece, wystarczy podać otrzymany kod dostępu oraz numer PESEL.

Jak dawkować lek Tramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml?

Tramal w postaci roztworu do wstrzykiwań należy stosować dożylnie lub podskórnie, zgodnie z zaleceniami lekarza. Roztwór można podać w dożylnym wlewie kroplowym lub wstrzyknąć go do żyły podskórnej (np. mięśnia pośladkowego). Ze względu na ryzyko uzależnienia od tramadolu produktu leczniczego nie wolno zażywać częściej niż jest to konieczne.

Dawkowanie leku Tramal u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku powyżej 12 lat: 1-2 ml leku co 4-6 godzin (co odpowiada 50-100 mg tramadolu chlorowodorku).

Dawkowanie leku Tramal u dzieci w wieku powyżej 1. roku życia: dawka jednorazowa zależy od masy ciała i wynosi 1-2 mg tramadolu chlorowodorku na każdy kilogram. Maksymalnie można użyć 8 mg tramadolu chlorowodorku na kilogram masy ciała, nie przekraczając zalecanej maksymalnej dawki w wysokości 400 mg tramadolu chlorowodorku.

Stosowanie leku Tramal u pacjentów w wieku powyżej 75 lat

U osób w podeszłym wieku wydalanie tramadolu może ulec opóźnieniu, dlatego zalecane są dłuższe odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi dawkami.

Stosowanie leku Tramal u pacjentów z niewydolnością nerek i/lub dializowanych

Nie należy przyjmować roztworu do wstrzykiwań Tramal w razie ciężkiej niewydolności nerek. U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną postacią choroby produkt leczniczy może być stosowany. Ponieważ jednak wydalanie tramadolu chlorowodorku z organizmu może być u tej grupy pacjentów opóźnione, lekarz może zalecić wydłużenie przerw pomiędzy kolejnymi dawkami.

Stosowanie leku Tramal u pacjentów z niewydolnością nerek i/lub dializowanych

Nie należy przyjmować roztworu do wstrzykiwań Tramal w razie ciężkiej niewydolności wątroby. U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną postacią choroby produkt leczniczy może być stosowany. Ponieważ jednak wydalanie tramadolu chlorowodorku z organizmu może być u tej grupy pacjentów opóźnione, lekarz może zalecić wydłużenie przerw pomiędzy kolejnymi dawkami.

Przedawkowanie leku Tramal

Przedawkowanie leku Tramal może doprowadzić do wystąpienia objawów takich jak np. ataki paniki, napady padaczkowe, spadek ciśnienia tętniczego, wymioty, zwężenie źrenic czy też zaburzenia świadomości. Zażycie zbyt dużej dawki produktu leczniczego może być również śmiertelne, dlatego, jeśli zaszło podejrzenie przedawkowania, należy niezwłocznie udać się do lekarza.

Co robić, gdy pacjent zapomniał przyjąć lek Tramal?

Jeśli pacjent nie przyjął planowanej dawki leku Tramal, należy odczekać i przyjąć kolejną dawkę o normalnej porze. Nie wolno podwajać porcji produktu leczniczego w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Pominięcie dawki najczęściej skutkuje nawrotem dolegliwości, z powodu których jest on przyjmowany.

Odstawienie leku Tramal

Zawarty w leku Tramal opioid tramadol może powodować uzależnienie. Z tego powodu stosowanie leku należy uzgodnić z lekarzem. Jeśli pacjent gwałtownie przerwie terapię, mogą u niego wystąpić nieprzyjemne objawy odstawienia, takie jak np. pobudzenie, nerwowość, nadmierna ruchliwość czy też trudności. W bardzo rzadkich przypadkach może dojść do wystąpienia ataków paniki i zaburzeń psychicznych, np. urojeń. Aby do tego nie dopuścić, lek powinien być odstawiany stopniowo, poprzez zmniejszanie kolejnych dawek.

Skutki uboczne działania leku Tramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml

Tramal w postaci roztworu do wstrzykiwań, tak jak każdy inny produkt leczniczy, może powodować działania niepożądane. Najczęściej zgłaszane są nudności oraz zawroty głowy. Tego typu dolegliwości zaobserwowano częściej niż u 1 na 10 pacjentów stosujących lek. Pozostałe skutki uboczne, które mogą wystąpić podczas terapii, zostały wymienione poniżej.

Częste działania niepożądane podczas stosowania leku Tramal (występujące u 1 do 10 na 100 osób przyjmujących produkt leczniczy):

 • bóle głowy;
 • nadmierne pocenie się;
 • senność;
 • suchość w jamie ustnej;
 • wymioty;
 • zaparcia;
 • zmęczenie.

Niezbyt częste działania niepożądane podczas stosowania leku Tramal (występujące u 1 do 10 na 1 000 osób przyjmujących produkt leczniczy):

 • biegunka;
 • odczyny skórne;
 • odruchy wymiotne;
 • podrażnienie żołądka i jelit;
 • zaburzenia czynności serca i układu krążenia.

Rzadkie działania niepożądane podczas stosowania leku Tramal (występujące u 1 do 10 na 10 000 osób przyjmujących produkt leczniczy):

 • drętwienie;
 • drżenia;
 • duszności;
 • koszmary senne;
 • kurcze mięśni;
 • majaczenie;
 • mrowienie;
 • napady padaczkowe;
 • niepokój;
 • nieskoordynowane ruchy;
 • omamy;
 • omdlenie;
 • spowolnienie oddychania;
 • stany splątania;
 • świąd;
 • uzależnienie lekowe;
 • wolniejsze bicie serca;
 • zaburzenia mowy;
 • zaburzenia psychiczne;
 • zaburzenia snu;
 • zmiany apetytu;
 • zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Bardzo rzadkie działania niepożądane podczas stosowania leku Tramal (występujące u mniej niż 1 na 10 000 osób przyjmujących produkt leczniczy):

 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Działania niepożądane o nieznanej częstości:

 • zmniejszenie stężenia cukru we krwi.

UWAGA: U 1 do 10 na 10 000 pacjentów przyjmujących lek Tramal może wystąpić reakcja alergiczna. W sytuacji, gdy zostaną zaobserwowane objawy takie jak: omdlenie, pokrzywka, spuchnięcie twarzy czy też trudności w połykaniu, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania – kto i kiedy nie powinien stosować leku Tramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml?

Lek Tramal w postaci roztworu do wstrzykiwań nie jest zalecany, gdy:

 • pacjent jest uczulony na którykolwiek ze składników tego produktu leczniczego;
 • pacjent jest uczulony na inne opioidowe leki przeciwbólowe;
 • pacjent jest uzależniony od leków opioidów;
 • pacjent ma padaczkę niepoddającą się leczeniu;
 • pacjent stosuje lek inhibitory MAO;
 • u pacjenta wystąpiło ostre zatrucie: alkoholem, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi lub lekami psychotropowymi.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku osób:

 • będących we wstrząsie;
 • o zwiększonej wrażliwości na leki opioidowe;
 • podatnych na występowanie drgawek pochodzenia mózgowego;
 • ze zdiagnozowaną padaczką;
 • ze skłonnością do nadużywania leków lub uzależnień;
 • ze zdiagnozowaną chorobą nerek lub wątroby;
 • ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym;
 • z zaburzeniami oddychania;
 • z zaburzeniami świadomości.

Czy lek Tramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml można stosować w czasie ciąży i podczas karmienia piersią?

Lek Tramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml zawiera tramadol – substancja ta nie została dokładnie przebadana pod względem bezpieczeństwa stosowania w ciąży. Wiadomo, że długotrwałe stosowanie tramadolu w ciąży może wywołać zespół odstawienia u noworodka, dlatego też produktu leczniczego nie powinny stosować pacjentki, które:

 • planują ciążę;
 • przypuszczają, że mogą być w ciąży;
 • są w ciąży.

Jeśli chodzi o karmienie piersią, ze względu na to, że tramadol jest wydalany do mleka kobiecego, w czasie terapii należy zaprzestać karmienia piersią.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.