Tramal Retard 100 mg – 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Napisano 04.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 5 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Przeciwbólowy środek Tramal Retard 100 mg, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu należy do leków opioidowych, które kupić można jedynie na receptę. Substancją czynną tego leku jest tramadol, który stosowany jest w przypadku bólu umiarkowanego do silnego, jednak może uzależniać i mieć również inne działania niepożądane. Co należy wiedzieć, zanim pacjent rozpocznie terapię lekiem Tramal Retard 100? Czy tabletki mogą bezpiecznie przyjmować kobiety w ciąży lub karmiące piersią? Jak dawkować ten środek przeciwbólowy i w jaki sposób należy przyjmować go prawidłowo? Czy łączenie go z innymi lekami jest dopuszczalne? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Lek Tramal Retard 100 mg, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu – czym jest i kiedy jest stosowany?

Tabletki Tramal Retard 100 należą do opioidowych leków przeciwbólowych. Ich substancją czynną jest tramadol w formie chlorowodorku tramadolu. Opioid ten działa na ośrodkowy układ nerwowy, a także na receptory swoiste komórek nerwowych mózgu i rdzenia kręgowego. W jednej tabletce znajduje się 100 mg chlorowodorku tramadolu oraz substancje pomocnicze (w tym laktoza), które wyszczególnione zostały w ulotce. W opakowaniu jest 30 tabletek – są one białe i okrągłe. Z jednej strony posiadają wytłoczenie „T1”, a z drugiej znajduje się logo producenta. 

Tramal Retard 100 mg, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu przepisywany jest pacjentom, którzy zmagają się z bólem, którego nasilenie jest umiarkowane do dużego. 

E-recepta online na Tramal Retard 100 mg, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu 

By lek Tramal Retard 100 mg, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu mógł być kupiony w aptece, potrzebna jest e-recepta. Pacjent musi zatem wcześniej skonsultować się z lekarzem, ale może być to nie tylko konsultacja stacjonarna, ale również zdalna. Recepta online na Tramal Retard 100 może być wysłana do pacjenta nawet w 5 minut po uzupełnieniu formularza medycznego, o ile oczywiście analizujący go lekarz znajdzie wskazania i wykluczy ewentualne przeciwwskazania do przyjmowania preparatu przez pacjenta. Wystawiona recepta przez Internet może być bez problemu zrealizowana w każdej aptece – wystarczy podać farmaceucie wysłany SMS-em kod oraz swój numer PESEL. Inna opcja to podanie kodu kreskowego z załącznika wiadomości e-mail z e-receptą.

Tramal Retard 100 mg, 30 tabletek – dawkowanie leku

Tabletki Tramal Retard 100 powinny być zażywane przez pacjenta zgodnie z zaleceniami lekarza. Mowa tu zarówno o ustalonej dawce jednorazowej i dobowej, jak i o czasie trwania terapii. Specjalista indywidualnie dla każdego pacjenta dobierze potrzebne dawkowanie, biorąc pod uwagę wiele czynników, w tym między innymi choroby towarzyszące pacjentowi, przyjmowane przez niego leki, indywidualną wrażliwość pacjenta na ból i leczenie itp. Zaleca się, by dobowa dawka leku nie przekraczała 400 mg, chyba że lekarz świadomie zaleci inną terapię. Tabletki pacjent powinien przyjmować w całości, bez rozgryzania czy dzielenia, popijając niewielką ilością wody. Lek można zażywać niezależnie od posiłków, jednak w ulotce zaznaczono, że nie jest dozwolone w czasie terapii spożywanie alkoholu.

Najczęściej dorosłym oraz dzieciom mającym 12 lat i więcej podaje się jedną tabletkę Tramal Retard 100 dwa razy na dobę. Jest to ekwiwalent dawki dobowej wynoszącej 200 mg chlorowodorku tramadolu. W razie konieczności dawka może zostać przez lekarza dostosowana do potrzeb chorego. Modyfikacja dawkowania może być niezbędna w przypadku pacjentów zmagających się z chorobami wątroby lub nerek, a także w przypadku osób w podeszłym wieku, u których tramadol jest wolniej wydalany z organizmu. 

Terapia lekiem Tramal Retard 100 mg, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu powinna trwać możliwie najkrócej. Jeżeli jednak zdarzy się, że pacjent potrzebuje długotrwałej terapii, ważne, by lekarz regularnie sprawdzał stan zdrowia chorego i konieczność dalszego leczenia. Należy uważać na przedawkowanie tramadolu, gdyż jego objawy mogą być bardzo niebezpieczne. Nie wolno przyjmować podwójnej dawki leku, jeśli wcześniejsza zostanie pominięta, a w przypadku przypadkowego zażycia zbyt wysokiej dawki trzeba koniecznie zgłosić się do lekarza.

Pacjent musi być świadomy, że nawet przy prawidłowo stosowanej terapii, lek Tramal Retard 100 może prowadzić do zwiększenia się ryzyka pojawienia się drgawek padaczkowych, a prawdopodobieństwo to rośnie wraz z wielkością przyjmowanej na dobę dawki. Ten opioidowy lek przeciwbólowy może ponadto uzależniać psychicznie i fizycznie. Należy ponadto wiedzieć, że dłuższa terapia może wiązać się z rozwinięciem u pacjenta tolerancji na lek, co skutkować będzie potrzebą przyjmowania większych dawek. Dodatkowo po zakończeniu terapii (zbyt raptownym) mogą wystąpić objawy odstawienne. W czasie leczenia może dojść także do wystąpienia zaburzeń oddychania, a nawet do bezdechu sennego.  

Czy przyjmowanie leku Tramal Retard 100 mg, 30 tabletek powoduje skutki uboczne?

Pacjent musi wiedzieć, że stosowanie jakiegokolwiek leku może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych. Wyjątkiem nie jest tu Tramal Retard 100 mg, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Lek może u niektórych pacjentów wywoływać skutki uboczne, choć oczywiście nie muszą one pojawić się u wszystkich. Działania niepożądane, które mogą wystąpić po leku Tramal Retard 100 opisano w ulotce, ponadto podano tam informacje o częstotliwości ich zgłaszania. Zgodnie z zawartymi tam informacjami lek Tramal Retard 100 może wywoływać między innymi:

 • Bardzo częste działania niepożądane (notowane częściej niż u 1 na 10 osób), w tym np. mdłości oraz problem zawrotów głowy. 
 • Częste działania niepożądane (notowane u 1 na 10 osób), w tym np. wymioty, bóle głowy, zaparcia, suchość śluzówki jamy ustnej, a dodatkowo zmęczenie i senność. 
 • Niezbyt częste działania niepożądane (notowane u 1-10 na 1000 osób), w tym między innymi odruchy wymiotne, różnego typu odczyny skórne, biegunki, a nawet może dojść do podrażnienia żołądka i jelit. Pacjenci zgłaszali również niezbyt często problemy z czynnością serca i układem krążenia. 
 • Rzadkie działania niepożądane (notowane u 1-10 na 10 000 osób), w tym między innymi uzależnienie, zaburzenia psychiczne różnego rodzaju i wystąpienie objawów odstawiennych po długotrwałej terapii i zbyt szybkim odstawieniem leku. Wspomnieć trzeba także o napadach padaczkowych, uczuleniach i omdleniach, a także o zaburzeniach mowy. Pojawić mogą się także drżenia, nieskoordynowane ruchy i kurcze mięśni, a dodatkowo zaburzenia mowy, wzrost ciśnienia tętniczego, spowolnienie oddychania, duszności i zaburzenia apetytu. Nie jest wykluczony także problem związany z nieprawidłowym odczuwaniem bodźców, spowolnieniem bicia serca i nasileniem astmy oskrzelowej. 
 • Bardzo rzadkie działania niepożądane (notowane rzadziej niż u 1 na 10 000 osób), w tym głównie wzrost aktywności enzymów wątrobowych.
 • Skutki uboczne o nieznanej częstotliwości to przede wszystkim zbyt niski poziom cukru we krwi.

Trzeba wiedzieć, że wymienione wyżej skutki uboczne to tylko wybrane spośród wymienionych w ulotce. By sprawdzić wszystkie możliwe działania niepożądane, należy przeczytać informacje, które zamieścił producent w ulotce. Wspomnieć należy również, że zauważenie przez pacjenta skutków ubocznych związanych z przyjmowaniem Tramal Retard 100 mg, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu to wskazanie do konsultacji z farmaceutą lub lekarzem. Pilnej wizyty u lekarza wymaga natomiast zauważenie symptomów alergii, co może świadczyć o wstrząsie anafilaktycznym. 

Tramal Retard 100 mg, 30 tabletek w czasie ciąży i podczas karmienia piersią

Przed zastosowaniem każdego leku, w tym również tabletek Tramal Retard 100, pacjentka w ciąży, podejrzewająca ciążę lub karmiąca piersią, powinna skonsultować się z lekarzem. Ze względu na brak informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania tego leku przez kobiety ciężarne, nie powinien on być stosowany w ciąży. Należy wiedzieć, że dłuższa terapia tramadolem w ciąży może przyczynić się do wystąpienia zespołu odstawiennego u noworodka. Tramal Retard 100 mg, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie może być także podawany kobietom, które karmią dziecko piersią, gdyż tramadol przenika do mleka. Jeśli kobieta będzie musiała zażyć więcej niż jedną dawkę leku, będzie musiała odstawić dziecko od piersi. 

Tramal Retard 100 mg, 30 tabletek – przeciwwskazania

W ulotce zaznaczono, że nie każdy pacjent może bezpiecznie stosować lek Tramal Retard 100 mg, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Bardzo istotny jest etap wywiadu medycznego, w którym lekarz będzie w stanie poznać stan zdrowia pacjenta, jego historię medyczną, alergie oraz przyjmowane przez niego leki. W ten sposób można wykluczyć ewentualne przeciwwskazania do stosowania tabletek na bazie tramadolu lub zaproponować inne leczenie. 

Tabletki Tramal Retard 100 mg nie mogą być podawane pacjentom, którzy:

 • nie ukończyli jeszcze 12-tego roku życia,
 • są uczuleni na tramadol lub pozostałe składniki preparatu,
 • przyjmują aktualnie inhibitory MAO lub zakończyli terapię mniej niż 14 dni wcześniej,
 • chorują na padaczkę, która nie poddaje się farmakoterapii,
 • mają ostre zatrucie lekami (przeciwbólowymi/nasennymi/psychotropowymi) bądź alkoholem,
 • mają być leczeni z uzależnienia od opioidów. 

Należy wiedzieć dodatkowo, że w ulotce leku wspomniano także o środkach ostrożności, które mają być zachowane, jeśli lek Tramal Retard 100 mg, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu ma być podawany niektórym pacjentom. Mowa tu między innymi o:

 • wstrząsie lub zwiększeniu ciśnienia wewnątrzczaszkowego,
 • chorobach nerek bądź wątroby,
 • uzależnieniu od opioidowych leków przeciwbólowych lub większej wrażliwości na te leki,
 • zaburzeniach oddychania lub świadomości,
 • padaczce lub zwiększonym ryzyku drgawek.

W tym miejscu trzeba również zaznaczyć, że możliwe są interakcje leku Tramal Retard 100 mg, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu z niektórymi lekami, dlatego koniecznie trzeba wspomnieć lekarzowi o zażywanych przez siebie środkach medycznych oraz lekach, które były lub będą zażywane. Mowa nie tylko o wspomnianych wcześniej inhibitorach MAO, ale również o niektórych lekach przeciwwymiotnych, przeciwbólowych i przeciwpadaczkowych, które mogą osłabiać i skracać działanie tramadolu. Ze względu na większe ryzyko działań niepożądanych, nie jest polecane również równoczesne stosowanie Tramal Retard 100 z niektórymi lekami – ich lista znajduje się w ulotce. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.