Tramal kapsułki 50 mg – 20 kapsułek

Napisano 08.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 5 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek) to lek na receptę, w którym rolę substancji czynnej pełni tramadol w postaci chlorowodorku. Produkt leczniczy jest wykorzystywany w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego. Tramadol jest opioidem, który może powodować uzależnienie, dlatego też pacjent powinien przyjmować jak najmniejszą dawkę tego leku. Terapia powinna być prowadzona pod ścisłym nadzorem lekarza.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Tramal kapsułki, 50 mg, (20 kapsułek) – czym jest ten lek i kiedy jest stosowany?

Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek) to silny lek przeciwbólowy wydawany na receptę. Substancją czynną produktu leczniczego jest tramadol w postaci chlorowodorku. Tramadol to związek z grupy opioidów, który oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy, hamując wychwyt zwrotny noradrenaliny oraz zwiększając uwalnianie serotoniny. Poza neutralizowaniem dolegliwości bólowych Tramal może być również stosowany w leczeniu kaszlu różnego pochodzenia.

Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek) – postać farmaceutyczna

Produkt leczniczy Tramal 50 mg jest dostępny w postaci twardych, lśniących kapsułek o podłużnym kształcie i złotym kolorze.  Kapsułki są pakowane w blistry i następnie opakowania (jedno zawiera 20 sztuk). W aptekach można kupić również Tramal retard, czyli tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Pełny skład leku Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek)

Lek Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek) składa się z substancji czynnej – tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum) oraz substancji pomocniczych. W 1 kapsułce znajduje się 50 mg tramadolu chlorowodorku, natomiast pozostałe składniki to:

 • rdzeń: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna.;
 • kapsułka: żelatyna, żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan.

E-recepta online na Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek)

Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek) to lek, który jest przepisywany na receptę. Dawkowanie tramadolu ustala lekarz, w zależności od stopnia nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Ponieważ lek Tramal może uzależniać, zalecane jest, aby pacjent przyjmował możliwie najkrócej najmniejszą dawkę tego produktu leczniczego. Pacjent, który chce uzyskać e-receptę na Tramal, musi posiadać aktualne badania lekarskie, warunkiem jej otrzymania jest również brak objawów niepożądanych w trakcie stosowania produktu leczniczego. Recepta przez Internet na Tramal jest pełnoprawnym dokumentem, tak samo jak klasyczna recepta wystawiona podczas wizyty u lekarza. Aby ją wykupić w aptece, należy  podać farmaceucie numer PESEL oraz kod SMS.

Dawkowanie leku Tramal kapsułki, 50 mg, (20 kapsułek)

Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek) to lek przeznaczony do stosowania doustnego, niezależnie od posiłków. Kapsułki należy przyjmować w całości, a po ich przyjęciu wskazane jest popicie płynem. Dawkowanie tramadolu ustala lekarz, z uwagi na ryzyko uzależnienia wskazane jest, aby podawać pacjentowi jak najmniejszą dawkę, która skutecznie uśmierzy ból. Jeśli pacjent musi być leczony tramadolem długotrwale, należy kontrolować jego stan zdrowia.

Dawkowanie leku Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek) u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku powyżej 12 lat

Zalecane dawkowanie leku Tramal w kapsułkach wynosi 50-100 mg tramadolu chlorowodorku co 4-6 godzin (maksymalnie można przyjąć 400 mg tramadolu chlorowodorku na dobę), chyba że lekarz zaleci inaczej.

Dawkowanie leku Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek) u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat

Lek Tramal w kapsułkach zawiera dużą ilość substancji czynnej – tramadolu. Z tego powodu nie jest on zalecany dla dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dla tej grupy wiekowej wskazane są krople doustne Tramal lub Tramal – roztwór do wstrzykiwań.

Dawkowanie leku Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek) u osób starszych

Zalecane dawkowanie leku Tramal w kapsułkach wynosi 50-100 mg tramadolu chlorowodorku co 4-6 godzin (maksymalnie można przyjąć 400 mg tramadolu chlorowodorku na dobę), chyba że lekarz zaleci inaczej. Ponieważ u osób starszych wydalanie tramadolu chlorowodorku z organizmu może być opóźnione, należy wydłużyć odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi dawkami.

Dawkowanie leku Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek) u pacjentów z niewydolnością nerek i/lub dializowanych

Ponieważ u pacjentów z niewydolnością nerek wydalanie tramadolu chlorowodorku z organizmu może być opóźnione, należy wydłużyć odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi dawkami. Jeśli u pacjenta zdiagnozowano ciężką niewydolność nerek, nie należy mu podawać leku Tramal.

Dawkowanie leku Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek) u pacjentów z niewydolnością wątroby

Ponieważ u pacjentów z niewydolnością wątroby wydalanie tramadolu chlorowodorku z organizmu może być opóźnione, należy wydłużyć odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi dawkami. Jeśli u pacjenta zdiagnozowano ciężką niewydolność wątroby, nie należy mu podawać leku Tramal.

Przedawkowanie leku Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek) 

W sytuacji, gdy pacjent przyjął większą dawkę leku Tramal i wystąpiły u niego objawy takie jak np. napady padaczkowe, spadek ciśnienia tętniczego, szybkie bicie serca, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenia świadomości, zahamowanie oddychania, zapaść lub śpiączka, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Pominięcie dawki leku Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek)

Jeśli pacjent pominął zalecaną dawkę leku Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek), najczęściej skutkuje to nawrotem dolegliwości bólowych. W takiej sytuacji nie należy podwajać dawki w celu uzupełnienia tej pominiętej, trzeba przyjąć lek o normalnej porze.

Odstawienie leku Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek)

Leku Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek) nie należy odstawiać na własną rękę, ponieważ może to grozić zespołem odstawienia. Przerwanie stosowania produktu leczniczego powinno przebiegać poprzez stopniowe zmniejszanie dawek. Jeśli pacjent nagle przestanie przyjmować lek, mogą u niego wystąpić objawy takie jak napady paniki, omamy, nerwowość, nagłe pogorszenie samopoczucia, nadmierna ruchliwość, problemy ze snem czy też zaburzenia żołądkowe lub jelitowe.

Przeciwwskazania do stosowania leku Tramal kapsułki, 50 mg, (20 kapsułek)

Leku Tramal w kapsułkach nie można stosować, jeśli pacjent jest uczulony na którykolwiek składnik produktu leczniczego lub inne opioidowe leki przeciwbólowe.

Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:

 • leczenie uzależnienia od opioidów;
 • ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi lub lekami psychotropowymi;
 • padaczka niepoddająca się leczeniu
 • stosowanie leków inhibitorów MAO.

Lek Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek) należy stosować ostrożnie u osób:

 • cierpiących na zaburzenia świadomości;
 • we wstrząsie;
 • z padaczką lub podatnych na występowanie drgawek pochodzenia mózgowego;
 • ze skłonnością do nadużywania leków lub uzależnień;
 • ze zdiagnozowaną chorobą nerek lub wątroby;
 • ze zwiększoną wrażliwością na leki opioidowe;
 • ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym;
 • z zaburzeniami oddychania.

Działania niepożądane stosowania leku Tramal kapsułki

Lek przeciwbólowy Tramal kapsułki; 50 mg; może powodować działania niepożądane. Skutki uboczne nie wystąpią jednak u każdego, kto przyjmuje lek. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi, występującymi u więcej niż 1 na 10 pacjentów stosujących lek, są mdłości i zawroty głowy. Inne częste działania niepożądane zauważane po przyjęciu leku Tramal to:

 • bóle głowy;
 • nadmierne pocenie się;
 • senność;
 • suchość w jamie ustnej;
 • wymioty;
 • zaparcia;
 • zmęczenie.

Wyżej wymienione symptomy wystąpiły u 1 do 10 pacjentów na 100 osób, które zażyły lek.

Niezbyt częste działania niepożądane po przyjęciu Tramal kapsułki; 50 mg (zaobserwowano je u 1 do 10 pacjentów na 1000 osób, które zażyły lek):

 • biegunka;
 • odczyny skórne (np. świąd lub pokrzywka);
 • odruchy wymiotne;
 • podrażnienie żołądka i jelit;
 • zaburzenia czynności serca i układu krążenia.

Rzadko występujące działania niepożądane po przyjęciu Tramal (zaobserwowano je rzadziej niż u 1 do 10 pacjentów na 10 000 osób, które zażyły lek):

 • drżenie;
 • duszność;
 • koszmary senne;
 • kurcze mięśni;
 • majaczenie;
 • napady padaczkowe;
 • nasilenie astmy oskrzelowej;
 • niepokój;
 • nieskoordynowane ruchy;
 • omamy;
 • omdlenie;
 • świąd, mrowienie, drętwienie;
 • stany splątania;
 • uzależnienie lekowe;
 • wolniejsze bicie serca;
 • wolne oddychanie;
 • zaburzenia mowy;
 • zaburzenia psychiczne;
 • zaburzenia snu;
 • zmiany apetytu;
 • zwiększenie ciśnienia tętniczego;

Bardzo rzadkie działania niepożądane po przyjęciu Tramal (zaobserwowano je rzadziej niż u 1 na 10 000 osób, które zażyły lek):

 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Działania niepożądane po przyjęciu Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek) o nieznanej częstości występowania:

 • zmniejszenie stężenia cukru we krwi.

Tramal – ciąża i karmienie piersią. Czy można zażywać?

Stosowanie leku Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek) a ciąża

Lek Tramal zawiera tramadol – substancję, której bezpieczeństwo stosowania w ciąży nie zostało ustalone. Z tego powodu, a także dlatego, że długotrwałe podawanie opioidu może prowadzić do rozwoju zespołu odstawienia u noworodka, produkt leczniczy nie powinien być podawany pacjentkom, które:

 • planują ciążę;
 • przypuszczają, że mogą być w ciąży;
 • są w ciąży.

Stosowanie leku Tramal kapsułki; 50 mg; (20 kapsułek) a karmienie piersią

Tramadol zostaje wydalony z organizmu do mleka kobiecego. Jeśli lek Tramal został przyjęty więcej niż jeden raz, zalecane jest, aby zaprzestać karmienia piersią.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.