Tramal krople doustne 100 mg/ml; (10 ml, 96 ml)

Napisano 08.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 5 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Tramal krople doustne; 100 mg/ml; (10 ml, 96 ml) to lek na receptę. Produkt leczniczy zawierający substancję czynną tramadol stosuje się u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku powyżej 12 lat, w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego. Lek jest przeciwwskazany dla osób, które są uczulone na tramadol lub którykolwiek z jego pozostałych składników, nie jest również wskazany, gdy pacjent jest uzależniony od opioidów. Nagłe przerwanie terapii może poskutkować tzw. zespołem odstawienia.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Tramal krople doustne; 100 mg/ml; (10 ml, 96 ml) – co to jest za lek i jak jest używany?

Tramal to lek przeciwbólowy wydawany na receptę. W skład produktu leczniczego wchodzi silny opioid – tramadol w postaci chlorowodorku.

Tramal krople doustne; 100 mg/ml; (10 ml, 96 ml) – postać farmaceutyczna

Tramal krople doustne to przezroczysty, lepki roztwór pakowany w butelki z oranżowego szkła. W sprzedaży dostępne są opakowania z kroplomierzem lub pompką dozującą. W aptekach można kupić również Tramal w postaci kapsułek, czopki Tramal, roztwór do wstrzykiwań Tramal oraz Tramal Retard, czyli tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Tramal krople doustne; 100 mg/ml; (10 ml, 96 ml) – wskazania do stosowania

Tramal krople doustne zawierają substancję czynną – tramadol, która oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy. Związek ten hamuje wychwyt zwrotny noradrenaliny oraz stymuluje uwalnianie serotoniny, co przyczynia się do załagodzenia odczucia bólu. Poza działaniem przeciwbólowym Tramal wykazuje również właściwości przeciwkaszlowe.

Pełny skład leku Tramal krople doustne; 100 mg/ml; (10 ml, 96 ml)

Lek Tramal składa się z substancji czynnej – tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum) oraz substancji pomocniczych. W przypadku kropli doustnych pakowanych w butelki z kroplomierzem 20 kropli zawiera 50 mg tramadolu chlorowodorku. Natomiast jeśli chodzi o roztwór w butelce z pompką dozującą, 4 naciśnięcia pompki uwalniają do organizmu 50 mg tramadolu chlorowodorku. Dodatkowo lek tworzą substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza 0,2 g/ml, potasu sorbitan, glicerol 85%, glikol propylenowy, sodu cyklaminian, sodu sacharynian, makroglicerolu hydroksystearynian, olejek miętowy (częściowo dementolizowany), zapach anyżowy i woda oczyszczona.

E-recepta online na Tramal krople doustne; 100 mg/ml; (10 ml, 96 ml)

Tramal krople doustne; 100 mg/ml; (10 ml, 96 ml) to lek wydawany na receptę. Ze względu na silne działanie oraz ryzyko wystąpienia niepożądanych sytuacji przy nieprawidłowym stosowaniu pacjent, który chce wykupić kolejne opakowanie, musi posiadać odpowiednie wskazanie od lekarza. Jeśli zależy mu na czasie, nie musi udawać się na wizytę stacjonarną – jego potrzeby spełni e-recepta online na Tramal. Jest to elektroniczna forma tradycyjnych recept papierowych, którą można zrealizować w dowolnej aptece. Aby recepta przez Internet na Tramal zadziałała, wystarczy podać farmaceucie otrzymany kod dostępu oraz numer PESEL.

Dawkowanie leku Tramal krople doustne; 100 mg/ml; (10 ml, 96 ml)

Lek Tramal 100 mg/ml; (10 ml, 96 ml) jest przeznaczony do stosowania doustnego, krople należy przyjmować z niewielką ilością płynu lub z dodatkiem cukru. Dawkowanie tego produktu leczniczego ustala lekarz, ponieważ produkt leczniczy wykazuje silne działanie przeciwbólowe, a zawarta w nim substancja czynna może powodować uzależnienie, należy zastosować najmniejszą skuteczną dawkę leku.

WAŻNE: Lek Tramal, 100 mg/ml, krople doustne jest dostępny w butelce z kroplomierzem lub w opakowaniu z pompką dozującą. Podczas aplikacji należy pamiętać  o tym, że jedno naciśnięcie pompki dozującej nie odpowiada jednej kropli uzyskanej z użyciem kroplomierza. U dzieci zaleca się stosowanie butelki z kroplomierzem, ponieważ ten typ opakowania pozwala na dokładniejsze dostosowanie dawki do masy ciała. W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat sposobu użycia produktu leczniczego warto zajrzeć do ulotki załączonej do opakowania.

Dawkowanie leku Tramal w butelce z pompką dozującą

Dawkowanie leku Tramal w butelce z pompką dozującą zależy od nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Zwykle nie stosuje się więcej niż 32 naciśnięcia pompki dozującej w ciągu doby, co odpowiada 400 mg tramadolu chlorowodorku.

Dawkowanie leku Tramal u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku powyżej 12 lat: 4-8 naciśnięć pompki dozującej (co odpowiada 50-100 mg tramadolu chlorowodorku).

Dawkowanie leku Tramal u małych dzieci: dawka jednorazowa zależy od masy ciała i wynosi 1-2 mg tramadolu chlorowodorku na każdy kilogram.

Dawkowanie leku Tramal w butelce z kroplomierzem

Dawkowanie leku Tramal w butelce z kroplomierzem zależy od nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Zwykle nie stosuje się więcej niż 160 kropli w ciągu doby, co odpowiada 400 mg tramadolu chlorowodorku.

Dawkowanie leku Tramal u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku powyżej 12 lat: 20-40 kropli (co odpowiada 50-100 mg tramadolu chlorowodorku).

Dawkowanie leku Tramal u małych dzieci: dawka jednorazowa zależy od masy ciała i wynosi 4-8 kropli na każde 10 kilogramów.

Stosowanie leku Tramal u pacjentów w podeszłym wieku

U osób w wieku powyżej 75 lat wydalanie tramadolu może ulec opóźnieniu, dlatego zalecane są dłuższe odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi dawkami.

Stosowanie leku Tramal u pacjentów z niewydolnością nerek/wątroby i/lub dializowanych

U pacjentów z niewydolnością nerek/wątroby wydalanie tramadolu chlorowodorku z organizmu może być opóźnione, dlatego lekarz może zalecić wydłużenie przerw pomiędzy kolejnymi dawkami. Jeśli u pacjenta zdiagnozowano ciężką niewydolność nerek lub wątroby, nie należy mu podawać leku Tramal.

Przedawkowanie leku Tramal w kroplach

W sytuacji, gdy pacjent przedawkował Tramal, mogą u niego wystąpić niepokojące objawy, takie jak np. napady padaczkowe, spadek ciśnienia tętniczego, wymioty, zwężenie źrenic czy też zaburzenia świadomości. Konsekwencją zażycia zbyt dużej dawki leku może być również zapaść, śpiączka, a nawet zatrzymanie oddychania, dlatego w takiej sytuacji należy się niezwłocznie udać do lekarza.

Pominięcie planowanej dawki leku Tramal w kroplach

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć planowaną dawkę leku Tramal, najczęściej skutkuje to nawrotem dolegliwości, które stanowią przyczynę stosowania produktu leczniczego. W takiej sytuacji należy odczekać i przyjąć lek o normalnej porze, w standardowej dawce.

Odstawienie leku Tramal w kroplach

Nie należy nagle przerywać stosowania leku Tramal w kroplach bez zalecenia lekarza. W przeciwnym razie u pacjenta może wystąpić zespół odstawienia. Aby uniknąć nieprzyjemnych objawów, konieczna jest konsultacja z lekarzem, specjalista doradzi, w jaki sposób zmniejszać dawkę, by w końcu móc zupełnie zaprzestać stosowania produktu leczniczego.

Tramal krople doustne – działania niepożądane

Lek przeciwbólowy Tramal może powodować działania niepożądane. Najczęściej zgłaszane skutki uboczne to nudności oraz zawroty głowy. Tego typu objawy występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów przyjmujących produkt leczniczy.

Inne częste (zgłaszane przez od 1 do 10 pacjentów na 100 osób, które stosują lek)  działania niepożądane to:

 • bóle głowy;
 • nadmierne pocenie się;
 • senność;
 • suchość w jamie ustnej;
 • wymioty;
 • zaparcia;
 • zmęczenie.

U pacjentów zażywających lek, mogą wystąpić również:

 • niezbyt częste działania niepożądane (zgłaszało je od 1 do 10 pacjentów na 1000 osób, które zażyły lek): biegunka, odczyny skórne, odruchy wymiotne, podrażnienie żołądka i jelit, zaburzenia czynności serca i układu krążenia;
 • rzadkie działania niepożądane (zgłaszało je mniej niż od 1 do 10 pacjentów na 10 000 osób, które zażyły lek): drętwienie, drżenie, duszność, koszmary senne, kurcze mięśni, majaczenie, mrowienie, napady padaczkowe, niepokój, nieskoordynowane ruchy, omamy, omdlenie, stany splątania, świąd, uzależnienie lekowe, wolniejsze bicie serca, wolne oddychanie, zaburzenia mowy, zaburzenia psychiczne, zaburzenia snu, zmiany apetytu, zwiększenie ciśnienia tętniczego;
 • bardzo rzadkie działania niepożądane (zgłaszało je mniej niż 1 na 10 000 osób, które zażyły lek): zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;

Dodatkowo działaniem niepożądanym po zażyciu leku Tramal o nieznanej częstości występowania (nie może ona zostać określona z powodu niewystarczających danych) jest zmniejszenie stężenia cukru we krwi.

Tramal krople doustne – przeciwwskazania do stosowania leku

Leku Tramal można stosować, jeśli pacjent jest uczulony na którykolwiek składnik produktu leczniczego lub inne opioidowe leki przeciwbólowe.

Przeciwwskazaniami do przyjmowania produktu leczniczego są również:

 • ostre zatrucie alkoholem,
 • ostre zatrucie lekami nasennymi, przeciwbólowymi lub psychotropowymi;
 • padaczka niepoddająca się leczeniu;
 • stosowanie leków inhibitorów MAO;
 • uzależnienie od opioidów.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli krople doustne Tramal mają być stosowane u osób:

 • będących we wstrząsie;
 • o zwiększonej wrażliwości na leki opioidowe;
 • podatnych na występowanie drgawek pochodzenia mózgowego;
 • ze zdiagnozowaną padaczką;
 • ze skłonnością do nadużywania leków lub uzależnień;
 • ze zdiagnozowaną chorobą nerek lub wątroby;
 • ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym;
 • z zaburzeniami oddychania;
 • z zaburzeniami świadomości.

Lek Tramal krople doustne w czasie ciąży i laktacji

Krople doustne Tramal zawierają tramadol – substancja ta nie została dokładnie przebadana pod względem bezpieczeństwa stosowania w ciąży, dlatego produkt leczniczy nie powinien być podawany pacjentkom, które:

 • planują ciążę;
 • przypuszczają, że mogą być w ciąży;
 • są w ciąży.

Jeśli chodzi o kobiety karmiące piersią, ze względu na to, że tramadol jest wydalany do mleka kobiecego, na czas przyjmowania leku należy zaprzestać karmienia piersią.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.