Tramal Retard 100 mg – 10 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Napisano 08.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 5 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Tramal Retard 100 mg to lek, w którego skład wchodzi substancja czynna o silnym działaniu przeciwbólowym – tramadol. Lek opioidowy jest stosowany w leczeniu silnego bólu, np. towarzyszącego chorobom przewlekłym lub nowotworowym. Tabletki o przedłużonym uwalnianiu są dostępne wyłącznie na receptę i należy je przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lek może być stosowany u osób dorosłych (w tym także pacjentów z umiarkowaną lub łagodną niewydolnością nerek/wątroby), starszych oraz dzieci i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Co to jest lek Tramal Retard 100 mg 10 tabletek o przedłużonym uwalnianiu i kiedy jest używany?

Tramal Retard 100 mg 10 tabletek o przedłużonym uwalnianiu to lek zaliczany do opioidów, dostępny wyłącznie na receptę. Substancja czynna, która wchodzi w jego skład to tramadol w postaci tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum). Poza tabletkami o przedłużonym uwalnianiu w aptekach można kupić również Tramal roztwór do wstrzykiwań, Tramal krople doustne oraz Tramal w postaci kapsułek lub czopków.

Pełny skład leku Tramal Retard 100 mg

W skład leku Tramal Retard 100 mg wchodzi substancja czynna – tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum). W 1 tabletce o przedłużonym uwalnianiu znajduje się 100 mg tego składnika aktywnego. Lek tworzą również substancje pomocnicze: hypromeloza 100 000 mPas, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna. Natomiast otoczka tabletki składa się z: hypromelozy 6 mPas, laktozy jednowodnej, makrogolu 6000, glikolu propylenowego, talku, tytanu dwutlenku.

Tramal Retard 100 mg 10 tabletek o przedłużonym uwalnianiu – wskazania do stosowania

Tramal Retard 100 mg jest stosowany do leczenia silnego bólu. Substancja czynna leku – tramadol – oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy (OUN), a konkretnie receptory komórek nerwowych rdzenia kręgowego i mózgu, zmniejszając odczucia bólowe.

E-recepta online na Tramal Retard 100 mg 10 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Tramal Retard 100 mg stosuje się zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli pacjent potrzebuje nowego opakowania leku, konieczne jest wystawienie kolejnej recepty. Na szczęście, aby takową uzyskać, nie trzeba czekać w kolejkach do lekarza. Pacjent, u którego po podaniu produktu leczniczego nie wystąpiły działania niepożądane, posiadający aktualne wyniki badan, może się ubiegać o e-receptę online na Tramal Retard. Recepta przez Internet na Tramal Retard jest uznawana w każdej aptece, żeby ją wykupić, wystarczy podać numer PESEL oraz specjalny kod przesłany drogą SMS. Taki nowoczesny sposób wystawiania recept wiąże się z ogromną wygodą i oszczędnością czasu, zwłaszcza jeśli dany lek musi być przyjmowany długoterminowo.

Dawkowanie leku Tramal Retard 100 mg

Lek Tramal Retard 100 mg jest przeznaczony do stosowania doustnego. Zalecane jest, aby pacjent przyjmował tabletki o przedłużonym uwalnianiu w całości, bez ich rozgryzania. Dawkowanie zależy od stopnia nasilenia dolegliwości bólowych oraz indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie, ustala je lekarz, maksymalna zalecana dawka wynosi zwykle 400 mg tramadolu chlorowodorku na dobę.

Dawkowanie leku Tramal Retard 100 mg u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku powyżej 12 lat

Zalecane dawkowanie to 1 tabletka przyjmowana dwa razy na dobę, co 12 godzin (najlepiej rano i wieczorem), czyli 200 mg tramadolu chlorowodorku na dobę. Jeśli lekarz uzna to za konieczne, dobowa dawka leku Tramal Retard 100 mg może ulec zwiększeniu do 300-400 mg tramadolu chlorowodorku na dobę.

Dawkowanie leku Tramal Retard 100 mg u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat

Nie jest zalecane, aby Tramal Retard 100 mg spożywały dzieci oraz młodzież w wieku poniżej 12 lat.

Dawkowanie leku Tramal Retard 100 mg u osób starszych

W przypadku osób starszych (w wieku powyżej 75 lat) wydalanie tramadolu chlorowodorku z organizmu może być opóźnione, dlatego lekarz może zalecić dłuższy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi dawkami.

Dawkowanie leku Tramal Retard 100 mg u pacjentów z niewydolnością nerek i/lub dializowanych

Lek Tramal Retard 100 mg można przepisywać pacjentom z umiarkowaną lub łagodną niewydolnością nerek, nie należy go jednak przyjmować, gdy pacjent choruje na ciężką niewydolność nerek. Ze względu na opóźnione wydalanie tramadolu chlorowodorku z organizmu u osób z niewydolnością nerek i/lub dializowanych, lekarz może zalecić dłuższy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi dawkami.

Dawkowanie leku Tramal Retard 100 mg u pacjentów z niewydolnością wątroby

Lek Tramal Retard 100 mg można przepisywać pacjentom z umiarkowaną lub łagodną niewydolnością wątroby, nie należy go jednak przyjmować, gdy pacjent choruje na ciężką postać schorzenia. Ze względu na opóźnione wydalanie tramadolu chlorowodorku z organizmu u osób z niewydolnością wątroby, lekarz może zalecić dłuższy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi dawkami.

Przedawkowanie leku Tramal Retard 100 mg

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Tramal Retard 100 mg może być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Skutkami przedawkowania mogą być: napady padaczkowe, obniżone ciśnienie tętnicze, przyspieszone bicie serca, wymioty, zaburzenia świadomości, zahamowanie oddychania, a nawet zapaść lub śpiączka. Jeśli zaobserwowano powyższe symptomy, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Pominięcie dawki leku Tramal Retard 100 mg

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć lek, dolegliwości bólowe, z powodu których jest stosowana terapia, mogą powrócić. W takiej sytuacji nie wolno podwajać następnej dawki Tramal Retard, tylko trzeba odczekać i przyjąć kolejną porcję leku według ustalonego schematu.

Przerwanie stosowania leku Tramal Retard 100 mg

Stosowanie opioidów, w tym także zawierających tramadol, może prowadzić do uzależnienia lekowego. Jeśli dojdzie do ich gwałtownego odstawienia, u pacjenta mogą wystąpić niepokojące symptomy, takie jak np. napady paniki, zaburzenia zachowania czy też splątanie. Aby tego uniknąć, wskazane jest, aby odstawiać lek Tramal Retard 100 mg stopniowo, poprzez zmniejszanie dawek.

Działania niepożądane stosowania leku Tramal Retard 100 mg

U pacjentów, którzy stosują Tramal Retard 100 mg, 10 tabletek o przedłużonym uwalnianiu mogą wystąpić działania niepożądane. Najczęściej zgłaszane są mdłości i zawroty głowy. Takie skutki uboczne pojawiają się u więcej niż 1 na 10 pacjentów, którzy zażywają lek.

Częste działania niepożądane po przyjęciu Tramal Retard 100 mg (występujące u 1 do 10 pacjentów na 100 osób, które stosują lek):

 • bóle głowy;
 • nadmierne pocenie się;
 • nadmierne zmęczenie;
 • senność;
 • uczucie suchości w jamie ustnej;
 • wymioty;

Niezbyt częste działania niepożądane po przyjęciu Tramal Retard 100 mg (występujące u 1 do 10 pacjentów na 1 000 osób, które stosują lek):

 • biegunka;
 • odczyny skórne (np. pokrzywka);
 • odruchy wymiotne;
 • podrażnienie żołądka i jelit (uczucie ucisku w żołądku, wzdęcia);
 • zaburzenia czynności serca i układu krążenia (kołatanie serca, przyspieszone bicie serca, uczucie osłabienia podczas zmiany pozycji ciała z leżącej na stojącą, zapaść).

Rzadkie działania niepożądane po przyjęciu Tramal Retard 100 mg (zgłasza je 1 do 10 pacjentów na 10 000 osób, które stosują lek):

 • drżenie;
 • duszność;
 • koszmary senne;
 • kurcze i sztywność mięśni;
 • majaczenie;
 • napady padaczkowe;
 • nasilenie astmy oskrzelowej;
 • niepokój;
 • nieskoordynowane ruchy;
 • omamy;
 • omdlenie;
 • podwyższone ciśnienie tętnicze;
 • spowolnione bicie serca;
 • stany splątania;
 • świąd, mrowienie, drętwienie;
 • uzależnienie lekowe;
 • wolne oddychanie;
 • zaburzenia mowy;
 • zaburzenia psychiczne;
 • zaburzenia snu;
 • zmiany apetytu.

Rzadkie działania niepożądane po przyjęciu Tramal Retard 100 mg (zgłasza je mniej niż 1 na 10 000 osób, które stosują lek):

 • podwyższona aktywność enzymów wątrobowych.

Działania niepożądane po przyjęciu Tramal Retard 100 mg o nieznanej częstości występowania:

 • za mały poziom cukru we krwi.

Tramal Retard 100 mg – kiedy nie stosować leku?

Leku Tramal Retard 100 mg 10 tabletek nie wolno stosować, jeśli pacjent jest uczulony na tramadol. Produkt lecznicy jest niewskazany również przy:

 • nadwrażliwości na pozostałe składniki produktu leczniczego;
 • ostrych zatruciach alkoholem lub lekami (nasennymi, przeciwbólowymi działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, psychotropowymi);
 • uczuleniu na inne opioidowe leki przeciwbólowe.

Inne przeciwwskazania do stosowania Tramal Retard 100 mg to:

 • jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO (monoaminooksydazy);
 • padaczka niepoddająca się leczeniu;
 • uzależnienie od opioidów.

Dodatkowo należy zachować szczególną ostrożność, gdy:

 • pacjent ma skłonność do nadużywania leków lub/i uzależnień lekowych;
 • pacjent przejawia zwiększoną wrażliwość na leki opioidowe;
 • u pacjenta wystąpiła padaczka lub jest on podatny na występowanie drgawek pochodzenia mózgowego;
 • u pacjenta wystąpiły: wstrząs, zaburzenia oddychania, zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe lub zaburzenia świadomości;
 • u pacjenta zdiagnozowano choroby nerek lub wątroby.

Stosowanie leku Tramal Retard 100 mg w czasie ciąży i podczas karmienia piersią

Lek Tramal Retard 100 mg nie powinien być podawany kobietom w ciąży. Konsultacji z lekarzem wymaga sytuacja, gdy:

 • pacjentka jest w ciąży;
 • pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży;
 • pacjentka planuje mieć dziecko.

Jeśli kobieta jest w okresie laktacyjnym, nie powinna ona przyjmować leku Tramal Retard 100 mg więcej niż jeden raz. W przeciwnym wypadku należy przerwać karmienie piersią.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.