Doreta 75 mg + 650 mg – 20 tabletek

Napisano 01.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 8 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Preparat Doreta 75 mg + 650 mg 20 tabletek jest lekiem dostępnym wyłącznie na receptę, który lekarz przepisuje pacjentom dorosłym i młodzieży powyżej 12 roku życia. Jest to lek o działaniu przeciwbólowym, który stosuje się w przypadku objawowego leczenia dolegliwości bólowych o nasileniu umiarkowanym lub wysokim, o ile specjalista stwierdzi zasadność leczenia skojarzonego w przypadku danego pacjenta. Doreta to lek złożony, który w składzie zawiera paracetamol i chlorowodorek tramadolu. Co trzeba wiedzieć o tym środku i jego stosowaniu? Jakie jest jego dawkowanie i skutki uboczne? Jakie są przeciwwskazania do jego przyjęcia?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Czym jest lek Doreta 75 mg + 650 mg 20 tabletek i kiedy się go stosuje?

Doreta to preparat, który stosowany jest u pacjentów skarżących się na umiarkowane lub nasilone objawy bólowe. Jest to preparat złożony, w którego składzie znaleźć można paracetamol oraz tramadol w postaci chlorowodorku tramadolu, który dostępny jest wyłącznie na receptę. Przepisywany jest on przez lekarzy pacjentom w przypadku objawowego leczenia bólu, jeśli lekarz uzna, że terapia skojarzona w danym przypadku jest zasadna. Każda tabletka leku Doreta 75 mg + 650 mg zawiera 75 mg chlorowodorku tramadolu oraz 650 mg paracetamolu. Tramadol jest przeciwbólowym lekiem opioidowym, który działa jako agonista receptorów opioidowych i jednocześnie hamuje wychwyt zwrotny noradrenaliny, a także nasila uwalnianie serotoniny. W opakowaniu znajduje się 20 tabletek w kolorze jasnopomarańczowym. Kształt tych tabletek jest owalny i są one wypukłe obustronnie, ponadto posiadają zaznaczoną linię podziału po obu stronach, która ułatwia podział tabletki na dwie równe dawki. Stosowanie Dorety zaleca się osobom dorosłym oraz młodzieży po ukończeniu 12 lat, jednak należy mieć na uwadze, że nie jest to preparat dedykowany dla każdego – szczegółową listę grup osób, które nie powinny stosować tego leku lub powinny stosować go ze szczególną ostrożnością, znaleźć można w załączonej do preparatu ulotce. 

E-recepta online na Doreta 75 mg + 650 mg 20 tabl. 

Wspomniane już zostało, że lek Doreta 75 mg + 650 mg 20 tabletek dostępny jest wyłącznie na receptę. Związane jest to oczywiście z kwestiami bezpieczeństwa, gdyż jest to preparat, który powinien być zażywany wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach, w przypadku konieczności walki z bólem o nasileniu umiarkowanym i wysokim, jeśli terapia skojarzona połączeniem tramadolu i paracetamolu może okazać się skuteczna. By otrzymać receptę na Doretę nie trzeba jednak każdorazowo wybierać się na wizytę stacjonarną, gdyż wystarczyć może tu również konsultacja zdalna z lekarzem, po której może zostać wystawiona e-recepta na Doretę. Oczywiście, by taka recepta online została wypisana, lekarz musi być pewien, że lek pacjentowi jest potrzebny i jednocześnie, że może on bezpiecznie lek zażywać, czyli nie ma ku temu przeciwwskazań. Recepta przez Internet wystawiana jest zatem nie na „zamówienie” pacjenta, a w przypadku stwierdzenia jej zasadności, podobnie jak w przypadku stacjonarnej wizyty lekarskiej. Taki dokument można bez problemu zrealizować w aptece, podając farmaceucie 4-cyfrowy kod otrzymany SMS-em, a także swój numer PESEL. Możliwe jest również wyświetlenie farmaceucie kodu kreskowego recepty wprost z załącznika wiadomości mailowej, która także do pacjenta jest przesyłana. 

Dawkowanie i stosowanie leku Doreta 75 mg + 650 mg

Stosowanie leku Doreta powinno odbywać się na wyraźne zalecenie lekarza i zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkowanie i sposób stosowania leku ustala lekarz indywidualnie, biorąc pod uwagę nasilenie objawów bólowych u pacjenta, a także jego indywidualną wrażliwość na ból. Lekarz uwzględni również czynniki dodatkowe, w tym między innymi wiek pacjenta, jego ogólny stan zdrowia, przyjmowane przez niego leki, czy też choroby mu towarzyszące. Najczęściej zaczyna się od przyjmowania jednej tabletki Doreta 75 mg + 650 mg, a w razie potrzeby można przyjąć kolejne dawki, jednak należy pilnować, by maksymalna dobowa dawka Dorety nie została przekroczona. Pacjent nie może zażyć więcej niż 300 mg chlorowodorku tramadolu i 2600 mg paracetamolu na dobę, co odpowiada 4 tabletkom Doreta 75 mg + 650 mg. Pilnować należy również odstępu czasowego między kolejnymi dawkami leku. Odstęp ten nie powinien być krótszy niż 6 godzin, a w przypadku pacjentów w wieku podeszłym konieczne może być wydłużenie tego okresu, co wiąże się z tym, że u osób w wieku powyżej 75 lat dochodzi do wolniejszego wydalania tramadolu z organizmu. 

Ustalona przez lekarza dawka Dorety powinna być możliwie najniższa dla jej skuteczności u danego pacjenta, ponadto czas trwania terapii lekiem Doreta powinien być jak najkrótszy. Jeżeli u pacjenta jest konieczność stosowania dłuższej terapii, należy systematycznie sprawdzać zasadność i potrzebę dalszego stosowania leku. Jeśli chodzi o sposób stosowania leku Doreta 75 mg + 650 mg, należy wiedzieć, że tabletki należy połykać w całości, bez ich gryzienia czy kruszenia. Tabletki popija się wodą i nie trzeba zwracać uwagi na posiłki przy ich zażywaniu. W przypadku pominięcia danej dawki leku należy kontynuować normalne przyjmowanie kolejnych dawek, zgodnie z ustalonym harmonogramem – nie powinno się przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia tej pominiętej. 

Trzeba zdawać sobie ponadto sprawę z ryzyka przedawkowania leku Doreta i konsekwencji z tym związanych. Lek powinien być zażywany w sposób i w dawce zaleconej przez lekarza. Przyjęcie dawki większej może prowadzić między innymi do ciężkiej niewydolności wątroby, ponadto pojawić mogą się u pacjenta ciężkie zaburzenia krążenia, ból brzucha, wymioty, zaburzenia oddychania i świadomości, drgawki, a nawet śpiączka. Istotne jest również, w jaki sposób pacjent odstawiać będzie lek Doreta 75 mg + 650 mg. W przypadku terapii długotrwałej, nie można robić tego zbyt drastycznie, gdyż może to się wiązać z pojawieniem się u pacjenta objawów odstawiennych, takich jak np. bezsenność, drżenie, problemy żołądkowe, złe samopoczucie, pobudzenie, nerwowość, nadaktywność. By uniknąć ryzyka powstawania objawów odstawiennych, należy skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci stopniowe odstawianie leku Doreta poprzez zmniejszanie jego dawek. 

Przeciwwskazania do stosowania leku Doreta 75 mg + 650 mg

W ulotce załączonej do preparatu Doreta 75 mg + 650 mg szczegółowo wymienione są przeciwwskazania do zażycia tego leku. To właśnie między innymi z tego względu ważny jest rzetelny wywiad lekarski, gdyż nie u każdego pacjenta możliwe będzie wdrożenie leczenia Doretą, nawet jeśli istnieć będą ku temu wyraźne wskazania. Sam wiek nie jest tutaj jedynym elementem kluczowym, gdyż do przeciwwskazań do stosowania leku Doreta zaliczyć można takie czynniki jak:

 • Ciąża. 
 • Karmienie piersią, jeśli terapia lekiem Doreta ma być dłuższa.
 • Dorety nie można stosować u dzieci poniżej 12 roku życia. 
 • Niekontrolowana właściwie lekami padaczka.
 • Ciężka niewydolność nerek. 
 • Ciężka niewydolność wątroby.
 • Zaburzenia oddychania o ciężkim przebiegu.
 • Stosowanie inhibitorów MAO lub terapia, od której zakończenia nie minęły jeszcze 2 tygodnie.
 • Planowany zabieg pod płytką narkozą z podtlenkiem azotu i enfluranem.
 • Stwierdzone ostre zatrucie alkoholem.
 • Ostre zatrucie lekami działającymi na OUN, w tym lekami nasennymi, psychotropowymi, przeciwbólowymi lub opioidami. 

Przyjmowanie leku Doreta 75 mg + 650 mg z innymi lekami

Przeciwbólowy lek Doreta nie powinien być łączony z niektórymi substancjami, ze względu na możliwe interakcje czy nasilenie działań niepożądanych. W ulotce dołączonej do preparatu wyszczególnione zostały grupy leków, które nie powinny być stosowane równocześnie z lekiem Doreta 75 mg + 650 mg, a także leki, które należy zażywać z ostrożnością w przypadku trwającej terapii lekiem Doreta. Pacjent powinien szczegółowo zapoznać się z ulotką preparatu, ponadto ważne jest jego odpowiedzialne podejście do wywiadu lekarskiego, ponieważ lekarzowi trzeba podać nie tylko informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta, ale również zażywanych przez niego leków (właśnie po to m.in., by uniknąć interakcji). Należy poinformować specjalistę o wszystkich lekach (na receptę i bez recepty) zażywanych aktualnie, a także tych, które stosowane były niedawno lub mają być stosowane w najbliższej przyszłości. 

 • Należy wspomnieć o konieczności zachowania szczególnej uwagi, jeśli lek Doreta 75 mg + 650 mg ma być stosowany równocześnie z lekami uspokajającymi (np. z benzodiazepiną), ponieważ może tu dojść do nasilenia takich objawów jak senność, ponadto może dojść do depresji oddechowej czy śpiączki. Należy uważać również na inne preparaty przeciwbólowe, gdyż można przekroczyć maksymalnie dopuszczalną dobową dawkę paracetamolu lub tramadolu. Szczególnie uważać trzeba na leki bez recepty (paracetamol jest np. szeroko dostępny, a jego stosowanie na własną rękę zwykle jest niekontrolowane).
 • Przeciwwskazania do zażycia leku Doreta obejmują inhibitory MAO (w tym nieselektywne inhibitory MAO i selektywne inhibitory MAO-A i MAO-B). Leku Doreta nie można zażywać razem z tymi substancjami, a także bezpośrednio po skończeniu terapii nimi (muszą minąć minimum 2 tygodnie od zakończenia terapii).
 • Środek Doreta może osłabiać działanie karbamazepiny, a także niektórych opioidowych leków przeciwbólowych.
 • Również niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Doreta. Zaliczyć można do tej grupy środki stosowane przy zakażeniach, w tym m.in. erytromycynę oraz ketonazol, a także preparaty na wysoki cholesterol (cholestyramina), czy też niektóre leki podawane przy nudnościach i wymiotach.
 • Ze względu na zwiększone prawdopodobieństwo pojawienia się działań niepożądanych, nie powinno łączyć się leku Doreta z morfiną i kodeiną, niektórymi lekami SSRI, niektórymi środkami uspokajającymi, nasennymi, znieczulającymi oraz przeciwdepresyjnymi, a także z preparatami stosowanymi przy alergii lub nadciśnieniu. Trzeba dodać do tego również warfarynę, stosowaną na rozrzedzenie krwi, a także bupropion, czyli preparat, który zażywa się, by walczyć z uzależnieniem od nikotyny.

Dołączona do preparatu ulotka zawiera wyszczególnione wszystkie leki, które nie powinny być stosowane wraz z lekiem Doreta 75 mg + 650 mg, a także leki, które należy w terapii jednoczesnej stosować z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Pacjent powinien zapoznać się z treścią ulotki, a jeśli będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, co do leków, które zażywa, powinien skonsultować się z lekarzem bądź farmaceutą. 

Skutki uboczne i działania niepożądane po zastosowaniu leku Doreta 75 mg + 650 mg

Pacjenci, którzy mają rozpocząć terapię lekiem Doreta 75 mg + 650 mg muszą mieć świadomość, że jest to preparat o silnym działaniu, który może mieć skutki uboczne różnego typu. Szczegółowo działania niepożądane zostały omówione w ulotce, która załączona jest do preparatu, jednak już tu należy zaznaczyć, że takie skutki uboczne mogą, ale nie muszą się u pacjenta pojawić. Częstotliwość występowania danych działań ubocznych w grupie badanej również znajduje się w ulotce leku Doreta, z którą należy się zapoznać, przed rozpoczęciem terapii. Działania uboczne tego leku nie są szczególnie niebezpieczne, aczkolwiek zdecydowanie warto postawić na konsultowanie ich wystąpienia z lekarzem lub farmaceutą. 

 • Najczęściej występujące objawy niepożądane Dorety (występujące u więcej niż 1 pacjenta na 10 badanych) to senność, nudności, a także zawroty głowy. 
 • Często zgłaszanymi przez pacjentów objawami niepożądanymi (występującymi u więcej niż 1 pacjenta na 100 badanych, ale też u mniej niż 1 pacjenta na 10 badanych) są pojawiające się problemy ze snem i bóle głowy. Pacjenci doświadczali również w związku z zażyciem Dorety dezorientacji, niepokoju, byli bardziej nerwowi, a także zdarzała im się euforia. Często pacjenci zmagali się również ze wzdęciami i bólami brzucha, suchością w jamie ustnej, a także z wymiotami oraz biegunkami lub zaparciami. Często pojawia się również po Dorecie świąd, drżenia i wzmożona potliwość. 
 • Niezbyt często pacjenci zgłaszają działania niepożądane związane z zażyciem Dorety (czyli skutki uboczne pojawiające się u więcej niż 1 pacjenta na 1000 badanych i jednocześnie u mniej niż 1 pacjenta na 100 badanych), do których zaliczyć można podwyższone ciśnienie, duszności i bóle w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, zmiany częstości akcji serca. U pacjentów niezbyt często dochodzi również do omamów, mrowień i drętwień, ponadto zmagają się oni z dreszczami, koszmarami sennymi, dzwonieniem w uszach i uderzeniami gorąca. Niektórzy pacjenci w tej grupie tracili pamięć, mieli objawy depresji, a inni odczuwali ból przy oddawaniu moczu lub zmagali się z mimowolnymi drganiami mięśni. Trzeba dodać, że niezbyt często w badaniach osób zażywających lek Doreta pojawiał się wzrost aktywności enzymów wątrobowych, krew w kale czy białko w moczu.
 • Rzadko występującymi skutkami ubocznymi (czyli pojawiającymi się u więcej niż 1 pacjenta na 10 000 badanych i jednocześnie rzadziej niż u 1 pacjenta na 1000 badanych) są chwilowe omdlenia, zaburzenia ostrości widzenia i problemy z koordynacją, a także drgawki oraz uzależnienie od leku. 
 • Bardzo rzadko (nie częściej niż u 1 pacjenta na 10 000 badanych) dochodzi do nadużywania leku Doreta.
 • Wspomnieć trzeba także o objawach niepożądanych o nieokreślonej jeszcze dokładnie częstotliwości występowania – u pacjentów może dojść np. do spadku stężenia cukru we krwi. 

W ulotce dołączonej do preparatu Doreta znaleźć można ponadto informacje o poważnych skutkach ubocznych, na które należy szczególnie zwrócić uwagę, gdyż wiążą się z zażywaniem jednej substancji czynnej (a więc nie można wykluczyć, że pojawią się one również w terapii skojarzonej). Zaliczyć można do nich omdlenia, spłycony lub spowolniony oddech, objawy silnej reakcji alergicznej, wolniejsze bicie serca, zmiany percepcji lub nastroju, nasilenie objawów astmy, zaburzenia apetytu i ciężkie reakcje skórne. Jeśli pacjent je zaobserwuje, powinien niezwłocznie odstawić Doretę i zgłosić się do lekarza.

Czy lek Doreta 75 mg + 650 mg może być przyjmowany w czasie ciąży i karmienia piersią? 

Trzeba mieć na uwadze, że ciąża wymieniana jest w ulotce preparatu Doreta 75 mg + 650 mg jako jedno z podstawowych przeciwwskazań do stosowania. Związane jest to przede wszystkim z obecnością tramadolu w składzie, który może przenikać przez łożysko i oddziaływać na dziecko, co w konsekwencji w przypadku długotrwałej terapii może prowadzić do rozwijania się objawów z odstawienia u noworodka. Lek Doreta nie może być zatem zażywany w ciąży i o fakcie ciąży (lub podejrzeniu ciąży) należy bezwzględnie poinformować lekarza w wywiadzie medycznym. Jeśli kobieta karmi aktualnie swoje dziecko piersią, również powinna skonsultować się z lekarzem przed zażyciem leku Doreta, ponieważ tramadol przenika również do mleka matki. Zgodnie z informacjami podanymi w ulotce preparatu, jednorazowe zażycie Dorety w czasie karmienia piersią nie jest wskazaniem do odstawienia dziecka od piersi, jednakże w przypadku dłuższej terapii będzie to niezbędne. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.