Doreta 37,5 mg + 325 mg – 20 tabletek

Napisano 01.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 8 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Lek Doreta 37,5 mg + 325 mg 20 tabletek to preparat dostępny na receptę, który przepisywany jest pacjentom dorosłym oraz dzieciom w wieku powyżej 12 roku życia w przypadku objawowego leczenia bólu o nasileniu umiarkowanym lub wysokim, jeżeli lekarz uzna, że leczenie skojarzone jest w ich przypadku zasadne. Preparat jest lekiem złożonym i łączy w sobie paracetamol z chlorowodorkiem tramadolu. Co należy wiedzieć o tym leku, jego dawkowaniu i sposobie działania? Jakie skutki uboczne ma ten lek i kto nie może go zażywać?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Czym jest lek Doreta 37,5 + 325 mg i kiedy się go używa?

Doreta to preparat złożony, który przepisywany jest pacjentom uskarżającym się na bóle o nasileniu umiarkowanym bądź wysokim. Jest to lek, w przypadku którego stawia się na terapię skojarzoną, jeśli lekarz uzna, że może być to potrzebne. Terapia skojarzona w tym przypadku obejmuje równoczesne podanie pacjentowi paracetamolu oraz tramadolu (w postaci chlorowodorku tramadolu), czyli leków o działaniu przeciwbólowym. Paracetamol jest znanym środkiem, który wykazuje nie tylko działanie przeciwbólowe, ale również przeciwgorączkowe, choć dokładny sposób jego działania nie został jeszcze dobrze poznany. Tramadol jest natomiast przeciwbólowym lekiem opioidowym. Jest to agonista receptorów opioidowych, którego działanie obejmuje również redukcję wychwytu zwrotnego noradrenaliny, a także nasilenie uwalniania serotoniny. W opakowaniu leku Doreta znajduje się 20 tabletek powlekanych w kolorze żółto-brązowym. Tabletki te mają kształt owalny oraz lekko wypukłe obie strony. Każda z tych tabletek ma taki sam skład, czyli zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu oraz 325 mg paracetamolu – dawkowanie ustala lekarz indywidualnie, zależnie od objawów dokuczających danemu pacjentowi. Należy wiedzieć, że lek Doreta 37,5 mg + 325 mg 20 tabletek dostępny jest wyłącznie na receptę i może być stosowany przez osoby dorosłe bądź dzieci, które ukończyły już 12 rok życia. Oczywiście istnieją przeciwwskazania do zażycia tego leku, o czym informuje producent w ulotce. 

E-recepta online na Doreta 37,5 + 325 mg 20 tabl.

Jeśli pacjent zmaga się z objawami bólowymi o nasileniu umiarkowanym lub wysokim, powinien zgłosić się do lekarza po stosowny w tej sytuacji lek. Doreta 37,5 mg + 325 mg 20 tabletek jest lekiem dostępnym na receptę, więc lekarz musi zadecydować o zasadności stosowania terapii skojarzonej paracetamolem i tramadolem u danego pacjenta, ponadto jednocześnie musi sprawdzić, czy u pacjenta nie występują przeciwwskazania do zażycia leku Doreta. Taka konsultacja może być również w formie zdalnej – wówczas pacjentowi może zostać wystawiona e-recepta. Oczywiście recepta online na Doretę nie jest wystawiana „na żądanie”, tylko po stwierdzeniu przez lekarza, że jest ten lek pacjentowi konieczny. Jest to rozwiązanie, które docenią osoby, które mają utrudniony dostęp do swojego lekarza, potrzebują leku w niestandardowej porze lub w dni, gdy przychodnia nie działa, a także w przypadku, gdy dojazd do lekarza z jakiś przyczyn jest niemożliwy. Recepta przez Internet na lek Doreta wysłana zostanie do pacjenta w załączniku wiadomości mailowej (wraz z kodem kreskowym do realizacji w aptece), a także w formie 4-cyfrowego kodu SMS, który wystarczy podać farmaceucie wraz ze swoim numerem PESEL, by lek wykupić. 

Jak stosować lek Doreta 37,5 + 325 mg?

Lek Doreta należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawka leku powinna zostać dobrana tak, by była skuteczna i możliwie najmniejsza, by łagodzić ból. Lekarz ustali dawkowanie i czas trwania terapii indywidualnie, uwzględniając wiek pacjenta, jego stan zdrowia, stopień nasilenia bólu oraz wrażliwość danej osoby na ból, a także choroby towarzyszące i leki przyjmowane przez pacjenta na stałe. Lek przyjmuje się niezależnie od posiłków i ważne, by tabletki połykane były przez pacjenta w całości, co oznacza, że nie powinno się ich kruszyć czy rozgryzać, jednak można popić je wodą. 

Zwykle dawkowanie rozpoczyna się od dwóch tabletek Doreta 37,5 mg + 325 mg i w razie konieczności stosuje się kolejne dawki, jednak pilnując, by odstęp między nimi wynosił minimum 6 godzin. Bardzo ważne jest, że pacjent nie powinien stosować dawki większej niż 8 tabletek na dobę, czyli maksymalna dobowa dawka Dorety to 300 mg chlorowodorku tramadolu oraz 2600 mg paracetamolu. Tabletki Doreta należy stosować przez możliwie najkrótszy czas. W przypadku pacjentów, u których terapia będzie stosowana przez dłuższy czas zaleca się, by lekarz monitorował regularnie, czy wciąż lek jest pacjentowi potrzebny. Jeśli chodzi o pacjentów w podeszłym wieku, czyli powyżej 75 lat, należy mieć na uwadze, że tramadol może z ich organizmu być wydalany z opóźnieniem, wówczas lekarz może indywidualnie zdecydować o wydłużeniu okresów między kolejnymi dawkami.  

W przypadku pominięcia dawki przez pacjenta, nie powinna być przyjmowana dawka zaległa – należy zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem godzinowym przyjąć kolejną tabletkę. Należy ponadto pilnować, by pacjenci nie przyjmowali dawki większej niż zalecana, gdyż przedawkowanie tego leku może prowadzić do bardzo poważnych zmian w organizmie, w tym między innymi do ciężkiego uszkodzenia wątroby, drgawek, zaburzeń świadomości, oddychania i krążenia, a także śpiączki. Kolejna sprawa dotyczy przerwania stosowania leku Doreta 37,5 mg + 325 mg. Jeżeli terapia była długotrwała, leku nie można odstawiać raptownie, gdyż organizm może się do niego przyzwyczajać. W celu odstawienia preparatu należy skontaktować się z lekarzem, a ten prawdopodobnie ustali stopniowe zmniejszanie dawki leku, by uniknąć wystąpienia u pacjenta objawów odstawiennych, do których należą między innymi zmiany zachowania (pobudzenie, niepokój, nerwowość, nadaktywność), problemy ze snem, zaburzenia żołądkowe, drżenie. 

Przeciwwskazania do stosowania leku Doreta 37,5 + 325 mg

Lek Doreta 37,5 mg + 325 mg przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat, co nie oznacza, że mogą go przyjmować wszystkie osoby, które znajdują się we wspomnianej grupie wiekowej. Istnieją przeciwwskazania do zażycia leku Doreta, o których szczegółowo informuje producent w ulotce, która załączona jest do preparatu. Do głównych przeciwwskazań stosowania leku Doreta zaliczyć można:

 • Wiek pacjenta niższy niż 12 lat.
 • Nadwrażliwość na składniki leku Doreta, w tym zarówno na składniki czynne, jak i składniki dodatkowe, które szczegółowo podane są w ulotce załączonej do opakowania.
 • Niewydolność nerek i wątroby, a także zaburzenia oddychania o ciężkim przebiegu.
 • Padaczka, która nie jest odpowiednio kontrolowana farmakologicznie, gdyż stosowanie leku Doreta może zwiększać ryzyko powstawania drgawek. 
 • Przyjmowanie przez pacjenta inhibitorów MAO aktualnie lub w przeszłości, jeśli nie minęły jeszcze 2 tygodnie od zakończenia terapii. 
 • Ciąża, a w przypadku długotrwałej terapii także karmienie dziecka piersią. 
 • Ostre zatrucie alkoholem i niektórymi lekami nasennymi, psychotropowymi, przeciwbólowymi, opioidami itp.
 • Oczekiwanie na zabieg pod płytką narkozą (podtlenek azotu + enfluran).

Ze względu na przeciwwskazania do stosowania leku Doreta bardzo ważny jest rzetelny wywiad lekarski. Jest to niezbędne nie tylko do ustalenia ewentualnego dawkowania leku, ale przede wszystkim do wykluczenia przeciwwskazań do jego zażywania.

Niepożądane skutki uboczne działania leku Doreta 37,5 + 325 mg

Doreta to preparat złożony, który oprócz działania pożądanego może również mieć skutki uboczne, na których pojawienie się pacjent powinien być przygotowany. Oczywiście skutki uboczne nie muszą wystąpić u każdego pacjenta, jednak istnieje możliwość ich pojawienia się, o czym informuje producent w dołączonej do preparatu ulotce. Skutki uboczne rozpisane w ulotce dotyczą badanej grupy osób i podzielone są ze względu na częstotliwość ich występowania w grupie badanej. Pacjent powinien wnikliwie ulotkę przeczytać, zanim rozpocznie zażywanie leku Doreta. Zazwyczaj działania niepożądane w przypadku leku Doreta 37,5 mg + 325 mg są dość łagodne, jednak ich pojawienie się lub nasilenie koniecznie należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. 

 • Wśród najczęściej występujących działań ubocznych (w więcej niż 1 na 10 pacjentów) są nudności, zawroty głowy, a także senność. 
 • W grupie często pojawiających się działań niepożądanych (u więcej niż u 1 na 100 pacjentów, ale też mniej niż u 1 na 10 pacjentów) wyróżnić można między innymi bóle głowy i problemy ze snem, ponadto wzrost potliwości, świąd i drżenia, a także nerwowość, dezorientację, euforię i niepokój. Do częstych skutków ubocznych dodać należy również problemy ze strony układu pokarmowego: wzdęcia, ból brzucha, zaparcia, biegunki, wymioty i suchość w jamie ustnej. 
 • Spośród niezbyt częstych działań niepożądanych preparatu Doreta (pojawiających się częściej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale też rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów) wyróżnić można między innymi duszności, ból w klatce piersiowej, koszmary senne, omamy, depresję, utratę pamięci, a także zaburzenia rytmu serca oraz zmiany częstości akcji serca, wysokie ciśnienie czy uderzenia gorąca. Pacjenci mogą odczuwać dzwonienie w uszach, mrowienie, drętwienie, ponadto pojawiać mogą się również dreszcze. Niezbyt częste skutki uboczne Dorety to także mimowolne drgania mięśni, problemy z połykaniem i problemy przy oddawaniu moczu. Niezbyt często terapia Doretą wpływa ponadto na wyniki badań. Może dojść do wzrostu aktywności enzymów wątrobowych, może pojawić się białko w moczu lub krew w kale. 
 • Wśród rzadko pojawiających się objawów niepożądanych, które związane są z terapią lekiem Doreta (czyli pojawiających się częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów i nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów) wyróżnić można między innymi drgawki, chwilowe omdlenia, zaburzenia ostrości widzenia i problemy z koordynacją. Rzadko dochodzi także do uzależnienia od leku. 
 • Do bardzo rzadkich działań niepożądanych (występujących rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) zaliczyć można nadużywanie leku Doreta.
 • Wspomnieć należy także o skutkach ubocznych, których częstotliwość występowania nie jest możliwa do określenia na podstawie aktualnie dostępnych danych. Takim działaniem niepożądanym może być spadek stężenia cukru we krwi. 

Pojawienie się u pacjenta działań niepożądanych powinno być podstawą do konsultacji lekarskiej, nawet w przypadku ich niewielkiego nasilenia, a zwłaszcza w momencie, gdy są szczególnie dokuczliwe czy niebezpieczne. Trzeba wiedzieć, że w ulotce wspomniane są również skutki uboczne, które dotyczą samodzielnego stosowania znajdujących się w leku substancji czynnych (nie w terapii skojarzonej). Takie działania niepożądane również nie są wykluczone, a jeśli pacjent je zaobserwuje, powinien lek odstawić i zgłosić się do lekarza. Takie działania niepożądane to np. zaburzenia apetytu, omdlenia, wahania nastroju, zmiany percepcji, zaburzenia aktywności, spłycony lub spowolniony oddech, wolniejsze bicie serca, nasilenie objawów astmy, ciężkie reakcje skórne lub inne objawy silnej reakcji alergicznej.

Doreta 37,5 + 325 mg z innymi lekami – czy mogą zachodzić z nimi interakcje?

Jak każdy lek, również Doreta może wchodzić w interakcje z niektórymi środkami medycznymi. Szczegółowa lista leków, z którymi nie powinien być łączony lek Doreta 37,5 mg + 325 mg znajduje się w ulotce producenta, jednak w tym miejscu należy podkreślić, jak ważny jest rzetelny wywiad medyczny z lekarzem, przed otrzymaniem recepty na lek Doreta. W wywiadzie trzeba poinformować lekarza o zażywanych lekach. Mowa zarówno o lekach zażywanych aktualnie, jak również o tych zażywanych niedawno lub tych, które mają być zażywane w najbliższej przyszłości (jeśli pacjent to planuje). Lekarzowi powinno się wspomnieć zarówno o lekach stosowanych z zalecenia lekarskiego, jak i o tych, które pacjent przyjmuje na własną rękę. 

 • Już na początku należy wspomnieć, że łatwo o przekroczenie dobowej dawki paracetamolu czy tramadolu, jeśli lek Doreta będzie łączony z innymi lekami przeciwbólowymi. Należy uważać na takie leki, nawet jeśli dostępne są bez recepty, ponieważ skutki przedawkowania mogą być bardzo poważne. 
 • Lek Doreta 37,5 mg + 325 mg nie powinien być stosowany wraz z nieselektywnymi inhibitorami MAO oraz selektywnymi inhibitorami MAO-A i MAO-B. Są to preparaty przepisywane m.in. przy depresji lub chorobie Parkinsona i równoczesna terapia Dorety z nimi znajduje się w przeciwwskazaniach do zażycia leku ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninergicznego. Pacjent powinien pamiętać, że kwestia dotyczy nie tylko inhibitorów MAO zażywanych aktualnie, ale również tych zażywanych wcześniej, jeśli zakończenie terapii było niedawno i nie minęły od niego jeszcze 2 tygodnie. 
 • Interakcje leku Doreta z innymi lekami mogą być różne. Może np. dojść do osłabienia działania niektórych leków, w tym między innymi karbamazepiny i niektórych opioidowych leków przeciwbólowych (pentazocyny, nalbufiny i buprenorfiny).
 • Również niektóre leki mogą zaburzać działanie Dorety. Grupa ta obejmuje między innymi erytromycynę i ketokonazol, które często stosuje się w przypadku zakażeń, a także cholestyraminę, którą przepisuje się na wysoki cholesterol. Dodać do tego należy również wybrane leki na nudności i wymioty.
 • Ze względu na większe ryzyko działań niepożądanych, nie jest zalecane łączenie leku Doreta z lekami SSRI (depresja), tryptanami (migrena), niektórymi lekami przeciwbólowymi (morfina, kodeina), przeciwdepresyjnymi, nasennymi, znieczulającymi, uspokajającymi, przeciwalergicznymi, a także lekami na rozrzedzenie krwi (warfaryna), nadciśnienie, czy też stosowanymi w terapii antynikotynowej (bupropion).
 • Trzeba uważać również na łączenie leku Doreta ze środkami uspokajającymi, ponieważ jest tu znacznie większe ryzyko pojawienia się senności, depresji oddechowej i śpiączki.

Wymienione powyżej leki nie wyczerpują w 100% tematu łączenia leku Doreta 37,5 mg + 325 mg z niektórymi środkami, gdyż lista takich interakcji jest bardzo długa. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można w ulotce załączonej do preparatu, z którą pacjent powinien się wnikliwie zapoznać przed zażyciem leku Doreta. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości odnośnie interakcji Dorety z niektórymi lekami, warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Zażywanie leku Doreta 37,5 + 325 mg w okresie ciąży i laktacji

Nie wolno zażywać preparatu Doreta, jeśli kobieta jest w ciąży lub podejrzewa, że może w niej być, ponieważ tramadol przenika przez łożysko i wpływa na dziecko. Należy koniecznie zatem poinformować lekarza o ciąży w czasie wywiadu medycznego. Jeśli kobieta będzie długotrwale zażywać w ciąży preparat Doreta 37,5 mg + 325 mg, może dojść u noworodka do objawów związanych z odstawieniem. Preparat ten nie powinien być również zażywany w przypadku laktacji, dlatego należy bezwzględnie poinformować lekarza, jeśli kobieta karmi dziecko piersią. Zgodnie z ulotką, jednorazowe przyjęcie Dorety przez kobietę karmiącą piersią nie jest jeszcze równoważne z koniecznością odstawienia dziecka od piersi, jednakże zaprzestanie karmienia piersią będzie konieczne, jeśli terapia ma być dłuższa. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.