Doreta 75 mg + 650 mg – 10 tabletek

Napisano 01.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 8 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Doreta 75 mg + 650 mg 10 tabletek to preparat dostępny w naszym kraju wyłącznie na receptę. Jest to lek złożony, w skład którego wchodzi paracetamol oraz tramadol w postaci chlorowodorku tramadolu. Ma on działanie przeciwbólowe i przepisywany jest w celu łagodzenia objawów bólowych o nasileniu umiarkowanym lub wysokim. Lek ten podawany jest osobom dorosłym oraz młodzieży powyżej 12 roku życia, w przypadku gdy specjalista uzna, że terapia skojarzona może okazać się zasadna. Jak działa lek Doreta i co trzeba o nim wiedzieć? Jak ustala się jego dawkowanie i sposób stosowania? Jakie Doreta ma przeciwwskazania do stosowania i jakie może mieć skutki uboczne?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Co to za lek Doreta 75 mg + 650 mg 10 tabletek i kiedy jest przyjmowany?

Doreta jest lekiem, który przepisywany jest przez lekarza w przypadku objawowego leczenia bólu o nasileniu umiarkowanym bądź wysokim, jeśli lekarz podejmie decyzję, że w przypadku danego pacjenta leczenie skojarzone połączeniem paracetamolu i tramadolu może okazać się skuteczne. Doreta to preparat złożony – w skład każdej tabletki Doreta 75 mg + 650 mg wchodzi 75 mg chlorowodorku tramadolu oraz 650 mg paracetamolu. Jednorazową i dobową dawkę ustala lekarz, w oparciu o stan zdrowia pacjenta, jego wiek, nasilenie objawów i dodatkowe czynniki. Opakowanie Doreta zawiera 10 tabletek w kolorze jasnopomarańczowym. Są to tabletki o kształcie owalnym i obustronnych wypukłościach, które posiadają obustronną linię podziału, ułatwiającą ewentualny podział na dwie równe dawki. Doreta 75 mg + 650 mg 10 tabletek wykazuje działanie przeciwbólowe i lek ten dostępny jest jedynie na receptę. Preparat może być stosowany przez dorosłych lub młodzież w wieku powyżej 12 roku życia, z wykluczeniem jednak tych osób, które uwzględniono w przeciwwskazaniach do zażywania leku, które znajdują się w ulotce dołączonej do preparatu. Mechanizm działania paracetamolu nie jest jeszcze dobrze poznany, aczkolwiek lek ten znany jest ze swojego działania przeciwbólowego i przeciwgorączkowego. Tramadol jest natomiast lekiem opioidowym o działaniu przeciwbólowym. Ten agonista receptorów opioidowych dodatkowo zmniejsza wychwyt zwrotny noradrenaliny oraz zwiększa uwalnianie serotoniny. 

E-recepta online na Doreta 75 mg + 650 mg 10 tabl.

Złożony lek Doreta powinien być zażywany jedynie na zalecenie lekarza, dlatego jest to lek, który można kupić wyłącznie na receptę. Przepisuje się go, jeśli lekarz stwierdzi, że leczenie skojarzone może u danego pacjenta przynieść pożądane efekty i jednocześnie nie będzie szkodliwe dla jego zdrowia (czyli w przypadku, gdy lekarz stwierdzi brak przeciwwskazań medycznych do zażycia leku przez pacjenta). By otrzymać receptę na lek Doreta 75 mg + 650 mg 10 tabletek, konieczna jest zatem konsultacja lekarska, jednak warto wiedzieć, że nie musi być to konsultacja lekarska stacjonarna. E-recepta również w tym przypadku jest opcją jak najbardziej możliwą – o ile oczywiście w trakcie zdalnej konsultacji medycznej zostaną spełnione warunki wypisania leku (tzn. lekarz stwierdzi wskazania i brak przeciwwskazań do zażycia leku przez pacjenta). Taka recepta online jest oczywiście dokumentem legalnym, który powiązany jest z numerem PESEL pacjenta i wyświetlany będzie w jego IKP (o ile pacjent posiada założone IKP). Recepta przez Internet może być ponadto bez problemu zrealizowana w każdej aptece – wystarczy w tym celu podać farmaceucie kod kreskowy wysłany w wiadomości e-mail (załącznik PDF z wydrukiem informacyjnym e-recepty online) lub 4-cyfrowy kod wysłany SMS-em oraz swój numer PESEL. 

Dawkowanie leku Doreta 75 mg + 650 mg – jak go przyjmować?

Trzeba wiedzieć, że lek Doreta, jako środek dostępny na receptę, wymaga konsultacji lekarskiej, wynikiem której może być nie tylko recepta na Doretę, ale również indywidualnie ustalony sposób dawkowania leku. Doreta jest środkiem, który należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarskimi – jakiekolwiek zmiany wprowadzane na własną rękę mogą być niebezpieczne dla pacjenta. Lekarz dawkę ustala indywidualnie, biorąc pod uwagę różne czynniki, w tym między innymi nasilenie objawów bólowych pacjenta i sposób, w jaki pacjent je odczuwa (czyli jego indywidualną wrażliwość na ból), a także wiek danej osoby, jej stan zdrowotny, historię medyczną, a nawet inne zażywane przez danego pacjenta leki. Najczęściej rozpoczyna się terapię od przyjęcia jednej tabletki Doreta 75 mg + 650 mg i w razie potrzeby przyjmuje się kolejne dawki, jednak lekarz powinien tak dobrać dawkowanie, by pacjent zażywał możliwie najmniejszą i jednocześnie skuteczną w łagodzeniu objawów bólowych dawkę leku. Nie wolno przekraczać 4 tabletek Doreta 75 mg + 650 mg na dobę, co odpowiada maksymalnej dobowej dawce wynoszącej 300 mg chlorowodorku tramadolu oraz 2600 mg paracetamolu. 

Tabletki Doreta należy połykać w całości. Nie jest dozwolone ich kruszenie czy gryzienie. Tabletki należy popić niewielką ilością wody i można je zażywać niezależnie od posiłków, pamiętając jednocześnie o tym, by odstęp między kolejnymi dawkami był większy niż 6 godzin. Odstęp ten u pacjentów w podeszłym wieku należy stosownie wydłużyć, ponieważ u pacjentów powyżej 75-roku życia wydalanie tramadolu z organizmu jest opóźnione. Tu indywidualnie lekarz dobierze dawkowanie i odstępy między kolejnymi dawkami. Trzeba również dodać, że jeśli pacjent z jakiegoś powodu pominie dawkę leku, nie powinien przyjmować dawki podwójnej, by ją uzupełnić. Należy postępować zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem terapii, czyli przyjąć normalnie dawkę leku w ustalonym czasie. 

Ze względu na ryzyko przedawkowania, należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza, co do stosowania leku Doreta 75 mg + 650 mg. Skutki przedawkowania tego leku mogą być bardzo poważne. Dojść może między innymi do ciężkiej niewydolności wątroby, ponadto u pacjenta mogą pojawić się drgawki, bóle brzucha, wymioty, ciężkie zaburzenia krążenia, zaburzenia oddychania, a także zaburzenia świadomości. W poważnych przypadkach może dojść nawet do śpiączki. Ważne jest nie tylko stosowanie leku Doreta zgodnie z zaleceniami lekarza, ale również odstawianie tego leku zgodnie z zaleceniami lekarza. Dotyczy to zwłaszcza długotrwałego przyjmowania leku, gdzie zbyt raptowne odstawienie może zwiększać ryzyko pojawienia się objawów odstawiennych. Zgodnie z ulotką dołączoną do preparatu, lek Doreta powinien być odstawiony poprzez stopniowe zmniejszanie jego dawki, wówczas jest mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia u pacjenta złego samopoczucia, nadaktywności, nerwowości, bezsenności, problemów żołądkowych czy drżenia. 

Kiedy nie używać leku Doreta 75 mg + 650 mg?

Wspomniano już, że preparat Doreta dedykowany jest w objawowym leczeniu dolegliwości bólowych, których nasilenie jest umiarkowane lub wysokie. Mogą stosować ten lek pacjenci dorośli i młodzież powyżej 12 lat. Należy wiedzieć jednak, że niski wiek pacjenta nie jest jedynym przeciwwskazaniem do stosowania leku Doreta 75 mg + 650 mg. Istnieją również inne przeciwwskazania do zażycia tego środka, stąd tak ważny jest rzetelny wywiad medyczny, przed otrzymaniem recepty na Doretę. Przeciwwskazania szczegółowo wymienia producent w dołączonej do preparatu ulotce. Leku Doreta nie powinny stosować między innymi osoby wymienione poniżej: 

 • Dzieci w wieku poniżej 12 lat.
 • Kobiety, które są w ciąży lub podejrzewają, że mogą w niej być. 
 • Kobiety karmiące piersią dziecko (w przypadku dłuższej terapii).
 • Osoby, które mają nadwrażliwość na którykolwiek ze składników Dorety (paracetamol, tramadol lub składniki pomocnicze).
 • Osoby z ciężkim zatruciem substancjami, które wpływają na OUN, do których zaliczyć można m.in. alkohol, leki nasenne, opioidy, leki psychotropowe lub przeciwbólowe.
 • Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek.
 • Pacjenci z padaczką, których choroba nie jest właściwie kontrolowana farmakologicznie.
 • Pacjenci, którzy przyjmują inhibitory MAO i pacjenci, którzy skończyli już terapię, ale nie minęły jeszcze 2 tygodnie od jej zakończenia. 
 • Osoby, które mają mieć niedługo zabieg pod narkozą płytką z podtlenkiem azotu i enfluranem.
 • Pacjenci z ciężkim przebiegiem zaburzeń oddychania. 

Interakcje Doreta 75 mg + 650 mg z innymi lekami – czy można je przyjmować razem?

Lek Doreta może wchodzić w interakcje z lekami, a te mogą być obustronne, co oznacza, że Doreta może zaburzać działanie niektórych leków, ponadto niektóre leki mogą zaburzać działanie leku Doreta. W wyniku takich interakcji może również dojść do nasilenia objawów niepożądanych, co również warto mieć na uwadze. W ulotce, która jest załączona do preparatu, wspomniano o możliwych interakcjach leku Doreta 75 mg + 650 mg z innymi lekami, a także wyszczególniono leki, których zażywanie wraz z lekiem Doreta powinno odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Oczywiście pacjent powinien zapoznać się z ulotką leku, ale już w tym miejscu należy nadmienić, jak ważny jest rzetelny wywiad lekarski, zanim pacjent otrzyma receptę na lek Doreta. W wywiadzie tym trzeba wspomnieć lekarzowi o lekach, które się przyjmuje, w tym zarówno o tych stosowanych na wyraźne zalecenie lekarza, jak i o tych, które stosuje się na własną rękę. Warto wspomnieć także o lekach, które niedawno pacjent skończył przyjmować, a także o środkach, które planuje on zacząć przyjmować w najbliższym czasie. 

 • Lek Doreta może nie działać prawidłowo, jeśli będzie stosowany wraz z erytromycyną oraz ketonazolem, ponadto jego działanie zaburzać może również cholestyramina, stosowana przy wysokim cholesterolu, a także niektóre leki, które lekarz zaleca przy nudnościach i wymiotach. 
 • Doreta 75 mg + 650 mg może ponadto wpływać negatywnie na działanie niektórych przeciwbólowych leków opioidowych, a także karbamazepiny (Doreta może osłabiać ich działanie).
 • Nie zaleca się również łączenia leku Doreta z nieselektywnymi inhibitorami MAO i selektywnymi inhibitorami MAO-A i MAO-B, ponadto nie można rozpoczynać terapii Doretą, jeśli nie minęły jeszcze 2 tygodnie od zakończenia terapii inhibitorami MAO.
 • Należy uważać na równoczesne przyjmowanie innych leków przeciwbólowych na bazie paracetamolu lub tramadolu, gdyż pacjent może nieświadomie przekroczyć maksymalną dawkę dobową środka, co może mieć bardzo poważne konsekwencje. 
 • Nie powinno się łączyć leku Doreta z lekami uspokajającymi (np. benzodiazepiną), gdyż może to nasilać senność, prowadzić do depresji oddechowej, a nawet w poważnych przypadkach do śpiączki. 
 • Preparat Doreta nie powinien być również łączony z bupropionem, który stosuje się przy walce z uzależnieniem od nikotyny, warfaryną, którą przepisuje się na rozrzedzenie krwi, a także z niektórymi lekami przeciwalergicznymi lub przepisywanymi przy walce z nadciśnieniem. Do tej grupy dodać trzeba niektóre leki SSRI, niektóre leki nasenne, znieczulające, uspokajające i przeciwdepresyjne. 

Pełna lista możliwych interakcji z lekami dostępna jest w ulotce załączonej do leku Doreta, ponadto wszelkie wątpliwości pacjenta z pewnością rozwieje lekarz lub farmaceuta, gdy zajdzie taka potrzeba. 

Lek Doreta 75 mg + 650 mg – niepożądane skutki uboczne

Pacjent powinien być świadomy tego, że lek Doreta (jak w zasadzie każdy inny lek) to nie tylko działanie pożądane dla organizmu, ale również możliwe działania niepożądane, na które należy być gotowym. O możliwych skutkach ubocznych zażywania leku Doreta 75 + 650 mg, a także o częstotliwości ich występowania w grupie badanej informuje oczywiście producent w dołączonej do preparatu ulotce – warto się z nią zapoznać, wówczas pacjent będzie wiedział, na jakie konkretnie sygnały ze strony swojego organizmu powinien zwrócić szczególną uwagę. Oczywiście wszelkie podejrzenia działań niepożądanych, które pacjent zaobserwuje u siebie (lub zaobserwuje je rodzina danego pacjenta) należy zgłaszać lekarzowi lub farmaceucie, gdyż w niektórych przypadkach konieczna jest zmiana dawkowania leku lub jego całkowite odstawienie. 

 • U więcej niż 1 pacjenta na 10 (bardzo częste działania niepożądane) występują skutki uboczne w postaci nudności, senności i zawrotów głowy.
 • U więcej niż 1 pacjenta na 100 badanych, ale również u nie więcej niż 1 pacjenta na 10 badanych (częste działania niepożądane) pojawia się ból głowy i brzucha, dezorientacja, zaburzenia snu, euforia, nerwowość, niepokój, zwiększona potliwość, drżenia, świąd, a także suchość w jamie ustnej, wzdęcia, wymioty, a nawet biegunki lub zaparcia.
 • U więcej niż 1 pacjenta na 1000 badanych i jednocześnie u mniej niż 1 pacjenta na 100 badanych (niezbyt częste działania niepożądane) pojawić mogą się dzwonienia w uszach, ból w klatce piersiowej, uderzenia gorąca, duszności, zmiany rytmu serca i częstości akcji serca. W tej grupie pacjenci skarżą się również na omamy, mimowolne drgania mięśni, dreszcze, koszmary senne, a także drętwienia i mrowienia. Może dojść również do rozwinięcia się objawów depresji, a także do problemów z oddawaniem moczu. W tej grupie zgłaszanym skutkiem ubocznym są również zmiany wyników badań, w tym białko w moczu, krew w kale lub zmiana aktywności enzymów wątrobowych.
 • U więcej niż u 1 pacjenta na 10 000 badanych i jednocześnie u mniej niż 1 pacjenta na 1000 badanych (rzadkie działania niepożądane) pojawiają się problemy z koordynacją, zaburzenia ostrości widzenia, czasowe omdlenia, drgawki oraz uzależnienie od Dorety. 
 • U mniej niż 1 pacjenta na 10 000 badanych (bardzo rzadkie objawy niepożądane) pojawić może się sytuacja, gdy preparat jest przez danego pacjenta nadużywany. 
 • Istnieją również objawy niepożądane, których częstotliwości nie da się określić na podstawie aktualnie dostępnych danych. Są to między innymi spadki stężenia cukru we krwi. 

Nie jest wykluczone, że u pacjenta pojawią się skutki uboczne, które znane są w przypadku samodzielnego zażywania jego substancji czynnych (samego paracetamolu lub samego tramadolu). Takie skutki uboczne obejmować mogą między innymi zmiany nastroju i aktywności, płytki oddech lub wolniejszy oddech, słabszą siłę mięśniową, spowolnienie bicia serca, uczucie omdlenia, alergiczną wysypkę skórną, zaburzenia oddychania oraz spadek ciśnienia krwi. W przypadku tego typu objawów należy odstawić lek Doreta i pilnie skonsultować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią a lek Doreta 75 mg + 650 mg

Jednym z przeciwwskazań do zażywania tabletek Doreta 75 mg + 650 mg jest ciąża. Wiąże się to z faktem, iż tramadol może przenikać przez barierę łożyskową, a wówczas będzie oddziaływać na płód. Kobieta, która podejrzewa ciążę lub wie, że w tej ciąży jest nie może zażywać leku Doreta, więc powinna w trakcie konsultacji lekarskiej poinformować lekarza o ciąży. Długotrwałe stosowanie środka z tramadolem w ciąży może m.in. prowadzić do pojawienia się u noworodka objawów odstawiennych. Kobiety karmiące piersią powinny przed przyjęciem leku Doreta skonsultować się z lekarzem, ponieważ tramadol przenika do mleka matki, a w tej postaci trafia do dziecka. Jednorazowe przyjęcie Dorety w tym czasie nie stanowi podstawy do przerwania karmienia naturalnego, jednakże należy mieć na uwadze, że dłuższa terapia u kobiety wymagać będzie odstawienia dziecka od piersi. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.