Doreta 37,5 mg + 325 mg – 90 tabletek

Napisano 01.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 8 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Doreta 37,5 mg + 325 mg 90 tabletek to lek o działaniu przeciwbólowym, który dostępny jest wyłącznie na receptę. Jest to lek złożony, który wykorzystywany jest do skojarzonej terapii w przypadku objawów bólowych o nasileniu umiarkowanym lub wysokim. W skład leku wchodzą dwa środki działające przeciwbólowo – paracetamol oraz tramadol pod postacią chlorowodorku tramadolu. Lek ten podaje się osobom dorosłym, ponadto może być również podawany młodzieży, jednak po ukończeniu 12-roku życia. Co trzeba wiedzieć o leku Doreta? Jakie są wskazania i przeciwwskazania do jego zażycia? Jak się ten preparat stosuje i jakie środki ostrożności należy zachować?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Czym jest lek Doreta 37,5 + 325 mg 90 tabletek i kiedy jest stosowany?

Doreta to lek złożony, w skład którego wchodzą dwa leki o działaniu przeciwbólowym – paracetamol oraz tramadol. Skojarzona terapia tymi lekami zalecana jest w przypadku umiarkowanego i nasilonego bólu, jeśli lekarz zdecyduje o jej zasadności. Jest to lek dostępny na receptę, co oznacza, że aby móc go kupić należy wcześniej skontaktować się z lekarzem, który oceni zasadność wystawienia recepty i sprawdzi, czy nie ma ku temu przeciwwskazań. Doreta 37,5 mg + 325 mg 90 tabletek przeznaczony jest dla osób dorosłych, a także dzieci w wieku powyżej 12 lat. W opakowaniu znajduje się 90 tabletek Doreta. Tabletki są powlekane, mają kolor żółto-brązowy, kształt owalny, ponadto są obustronnie lekko wypukłe. Każda tabletka zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu, aczkolwiek dawkowanie ustala lekarz na podstawie wywiadu medycznego i pacjent nie powinien zmieniać dawkowania na własną rękę. Jeśli chodzi o skład tego leku, trzeba wiedzieć, że tramadol jest opioidowym lekiem przeciwbólowym, który działa na OUN. Tramadol jest agonistą receptorów opioidowych, ponadto zwiększa uwalnianie serotoniny i hamuje wychwyt zwrotny noradrenaliny. Paracetamol to natomiast popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, którego dokładny mechanizm działania nie jest jeszcze dokładnie poznany. 

E-recepta online na Doreta 37,5 + 325 mg 90 tabl.

Lek Doreta jest preparatem, który w naszym kraju dostępny jest wyłącznie na receptę, po wcześniejszym kontakcie z lekarzem. Wypisywany jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, jeśli lekarz stwierdzi, że terapia skojarzona może być zasadna u danego pacjenta w przypadku objawowego leczenia bólu. Pacjenci powinni wiedzieć, że możliwa jest także e-recepta na Doretę, co oznacza, że nie trzeba każdorazowo jechać do przychodni, by móc wykupić lek. Tego typu recepta online wystawiona może zostać po zdalnej konsultacji lekarskiej. Oczywiście nie można jej „zamówić”, jednak jeśli lekarz stwierdzi, że pacjentowi lek Doreta jest potrzebny i nie ma przeciwwskazań medycznych do jego zażywania, taka recepta przez Internet może zostać wystawiona. Jest ona dokumentem legalnym i wiążącym, którego realizacja w aptece powinna być bezproblemowa. Recepta przypisana jest do numeru PESEL pacjenta, więc można mieć do niej wgląd z posiadanego IKP, ponadto wysyłana jest do pacjenta SMS-em i e-mailem. 

Dawkowanie leku – jak stosować lek Doreta 37,5 + 325 mg?

Lek Doreta powinien być przez pacjentów dorosłych i młodzież powyżej 12 roku życia stosowany wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza i zgodnie z ustalonym przez niego dawkowaniem. Tabletki Doreta należy połykać w całości, popijając je wodą – zgodnie z ulotką, nie można ich rozgryzać i rozkruszać, jednakże można przyjmować je niezależnie od posiłku. Lekarz dawkę leku ustala dla każdego pacjenta indywidualnie, biorąc pod uwagę jego indywidualną wrażliwość na ból oraz stopień nasilenia objawów bólowych, a także czynniki dodatkowe, które zostaną podane w wywiadzie medycznym, w tym m.in. wiek pacjenta, jego historię chorobową i ogólny stan zdrowia, a także inne leki, które on przyjmuje. Z zasady ustala się możliwie najmniejszą dawkę leku, która będzie w stanie skutecznie łagodzić objawy bólowe u danego pacjenta, ponadto pilnuje się, by terapia lekiem Doreta 37,5 mg + 325 mg trwała jak najkrócej, a w przypadku terapii dłuższej zalecane jest systematyczne kontrolowanie potrzeby dalszego zażywania leku u pacjenta. 

Najczęściej terapię lekiem Doreta zaczyna się od dwóch tabletek Doreta 37,5 mg + 325 mg, aczkolwiek nie jest to regułą i lekarz może ustalić inną dawkę, stosownie do indywidualnych potrzeb pacjenta. Należy pamiętać, że maksymalna dobowa dawka tabletek Doreta to 300 mg chlorowodorku tramadolu oraz 2600 mg paracetamolu i jest to dawka odpowiadająca 8 tabletkom Doreta 37,5 mg + 325 mg. Kolejne dawki tego leku należy zażywać w razie konieczności, zachowując przynajmniej 6-godzinną przerwę od dawki poprzedniej, przy czym pacjenci w wieku podeszłym, powyżej 75 lat, powinni wydłużyć okres przerwy ze względu na wydłużony czas wydalania tramadolu z ich organizmu. 

Pominięcie dawki leku Doreta nie oznacza, że pacjent powinien przyjąć dawkę podwójną, w celu jej uzupełnienia. Postępowanie w tym przypadku jest takie, że pacjent powinien przyjąć kolejną dawkę o stałej porze i nie zażywać zwiększonej o pominiętą wcześniej tabletkę dawki. Należy również uważać na możliwość przedawkowania leku Doreta 37,5 mg + 325 mg. Bardzo istotne jest, by pacjent stosował się do dawkowania ustalonego przez lekarza, gdyż ryzyko poważnych skutków związanych z przedawkowaniem jest duże. Jeśli pacjent zażyje większą dawkę leku Doreta może doprowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby, poważnych zaburzeń krążenia i oddychania, ponadto mogą u niego pojawić się drgawki i zaburzenia świadomości, a nawet śpiączka. Warto także wspomnieć, że również odstawienie leku Doreta powinno być konsultowane z lekarzem – zwłaszcza w przypadku pacjentów, którzy mieli dłuższą terapię. Nie powinno się zbyt raptownie odstawiać leku Doreta, ponieważ u pacjenta mogą pojawić się objawy odstawienne, obejmujące między innymi zaburzenia żołądkowe i bezsenność, a także zmiany zachowania i aktywności, w tym nerwowość, pobudzenie, niepokój i nadaktywność. Aby zminimalizować ryzyko powstawania tego typu objawów, należy lek Doreta odstawiać stopniowo, zmniejszając jego dawkę tak, by organizm miał możliwość dostosowania się. 

Kiedy nie stosować leku Doreta 37,5 + 325 mg, czyli przeciwwskazania do stosowania leku

Jak wspomniano wyżej, Doreta 37,5 mg + 325 mg jest lekiem przeznaczonym dla osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat, którego dawkowanie ustala lekarz w oparciu o konsultację medyczną. Należy nadmienić, że nie jest to lek przeznaczony dla wszystkich, gdyż istnieją pewne przeciwwskazania do jego stosowania. O wszystkich możliwych przeciwwskazaniach informuje producent w ulotce, która załączona jest do preparatu, aczkolwiek wyróżnić można tu między innymi:

 • Pacjentów, którzy są w wieku niższym niż 12 lat.
 • Kobiety w ciąży, a także kobiety, które karmią dziecko naturalnie, a konieczna byłaby u nich dłuższa terapia Doretą. 
 • Pacjentów, którzy mają nadwrażliwość na składniki leku, w tym zarówno na chlorowodorek tramadolu (tramadol), jak również na paracetamol oraz składniki pomocnicze. 
 • Pacjentów, którzy zmagają się z ciężką niewydolnością wątroby, a także pacjentów zmagających się z ciężką niewydolnością nerek. 
 • Pacjentów, którzy mają ciężko przebiegające zaburzenia oddychania.
 • Pacjentów, którzy chorują na padaczkę i nie jest ona odpowiednio kontrolowana farmakologicznie.
 • Pacjentów, u których stwierdzono ostre zatrucie alkoholem, opioidami, psychotropami, lekami przeciwbólowymi lub nasennymi.
 • Pacjentów stosujących inhibitory MAO, a także pacjentów, którzy terapię tymi inhibitorami zakończyli, ale nie minęły jeszcze od zakończenia tej terapii 2 tygodnie. 
 • Pacjentów, którzy będą mieli zabieg pod płytką narkozą, gdzie wykorzystywany będzie podtlenek azotu i enfluran. 

Niepożądane działania po zażyciu leku Doreta 37,5 + 325 mg

Każdy lek może mieć skutki uboczne i trzeba być tego faktu świadomym, przed rozpoczynaniem jakiejkolwiek terapii. Również lek Doreta 37,5 mg + 325 mg może wykazywać u pacjentów różnego rodzaju działania niepożądane. Szczegółowo informuje o nich producent w ulotce tego leku – z jej treścią należy się zapoznać przed rozpoczęciem terapii, by być przygotowanym na ewentualne dolegliwości związane z zażywaniem preparatu. Zazwyczaj działania niepożądane leku Doreta nie są szczególnie dokuczliwe, aczkolwiek powinno się je zgłaszać lekarzowi lub farmaceucie – zwłaszcza jeśli się nasilą lub będą niebezpieczne. W ulotce znaleźć można skutki uboczne, które pojawiały się w grupie badanej, a także częstotliwość ich pojawiania się, co pomoże w określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia danych działań niepożądanych u pacjenta.

 • Najczęściej występujące skutki uboczne leku Doreta (pojawiają się u więcej niż u 1 na 10 pacjentów) to senność, nudności i zawroty głowy. 
 • Często występujące skutki uboczne po zażyciu Dorety (pojawiają się u więcej niż u 1 na 100 pacjentów, ale również rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów) to suchość w jamie ustnej, ból brzucha, wzdęcia, biegunki, wymioty, zaparcia, a także bóle głowy i zaburzenia snu. Pojawić może się często także dezorientacja, niepokój, nerwowość i euforia, ból głowy i zaburzenia snu. Dolegliwości obejmować mogą również drżenia, świąd i zwiększoną potliwość. 
 • Niezbyt często przy terapii lekiem Doreta (czyli u więcej niż u 1 na 1000 pacjentów i mniej niż u 1 na 100 pacjentów) pojawiają się duszności i ból w klatce piersiowej, ponadto może dojść do zaburzeń rytmu i częstości akcji serca oraz podwyższenia ciśnienia. Niezbyt często występują ponadto uderzenia gorąca, może pojawić się również mrowienie i drętwienie, dzwonienie w uszach i dreszcze. Kolejne niezbyt częste skutki uboczne po zażyciu leku Doreta 37,5 mg + 325 mg to utrata pamięci, omamy, depresja i koszmary senne. Trzeba dodać do tej grupy również trudności z połykaniem, mimowolne drgania mięśni oraz ból (lub problemy) przy oddawaniu moczu. Przyjmowanie leku może zwiększyć również aktywność enzymów wątrobowych, ponadto w wynikach niezbyt często wykryć można obecność białka w moczu lub obecność krwi w kale. 
 • Rzadko pojawiające się działania niepożądane związane z terapią Doretą (czyli skutki uboczne, które występują częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów, ale nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów) to chwilowe omdlenia i problemy z koordynacją, a także zaburzenia ostrości widzenia i drgawki. Rzadko występuje również pojawienie się uzależnienia od leku. 
 • Bardzo rzadko (nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów) może dojść do nadużywania leku Doreta.
 • Trzeba dodać do tego także działania niepożądane, których częstotliwość jest trudna do określenia na podstawie aktualnych danych. Takim skutkiem ubocznym jest np. spadek stężenia cukru we krwi. 

Bardzo ważne jest, by podejrzenie jakichkolwiek działań niepożądanych związanych z zażywaniem leku Doreta, zgłaszać lekarzowi lub farmaceucie, gdyż w niektórych przypadkach konieczne będzie zmienienie dawkowania leku lub jego odstawienie. W ulotce znajduje się również informacja, że nie są wykluczone ponadto skutki uboczne związane z zażywaniem pojedynczej substancji czynnej (a nie terapii skojarzonej) – jeśli one się pojawią, nie można dalej zażywać leku Doreta i trzeba pilnie udać się do lekarza. Takie działania niepożądane to między innymi wahania nastroju, zaburzenia aktywności oraz zmiany percepcji, spowolniony lub spłycony oddech, spowolnienie akcji serca, nasilenie objawów astmy, pojawienie się ciężkich reakcji skórnych lub objawów przypominających nasiloną reakcję alergiczną, ponadto dodać do tego należy również zaburzenia apetytu i omdlenia.

Interakcje leku Doreta 37,5 + 325 mg z innymi lekami

Doreta jest lekiem, w skład którego wchodzi między innymi paracetamol oraz tramadol (chlorowodorek tramadolu), więc należy mieć na uwadze, że ten preparat złożony może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, a interakcje te mogą być dwukierunkowe. Lek Doreta 37,5 mg + 325 mg nie powinien być w związku z tym łączony z niektórymi lekami. Bardzo ważne jest, by w wywiadzie medycznym pacjent poinformował lekarza, jakie preparaty medyczne zażywa aktualnie, a także jakie zażywał w niedalekiej przeszłości, a jeśli zamierza jakieś leki zacząć stosować niedługo, również powinien o tym wspomnieć. Kwestia ta dotyczy nie tylko leków na receptę, które zaleca lekarz, ale również preparatów, które pacjent przyjmuje na własną rękę, bez konsultacji z lekarzem. 

 • Łączenie leku Doreta z innymi preparatami działającymi przeciwbólowo (na bazie paracetamolu lub tramadolu) nie jest zalecane ze względu na to, że można nieświadomie przekroczyć dobową dawkę maksymalną danych substancji czynnych. Przedawkowanie może być bardzo niebezpieczne, więc należy uważać nawet na leki przeciwbólowe, które dostępne są bez recepty.  
 • Jak wspomniano wcześniej, jednym z przeciwwskazań do zażywania leku Doreta 37,5 mg + 325 mg jest równoczesna terapia inhibitorami MAO (są to preparaty, które lekarz przepisuje np. przy leczeniu depresji i choroby Parkinsona). Dorety nie powinno się zażywać wraz z nieselektywnymi inhibitorami MAO oraz z selektywnymi inhibitorami MAO-A i MAO-B. Należy dodać, że chodzi nie tylko o terapię aktualną, ale również taką, od której zakończenia nie minęły jeszcze 2 tygodnie, gdyż rośnie tu ryzyko narażenia pacjenta na objawy zespołu serotoninergicznego, który może skończyć się śpiączką. 
 • Lek Doreta 37,5 mg + 325 mg nie powinien być zażywany wraz z karbamazepiną i niektórymi opioidowymi lekami przeciwbólowymi (pentazocyną, nalbufiną i buprenorfiną), ponieważ może osłabiać ich działanie.
 • W przypadku stosowania Dorety z niektórymi lekami, rośnie ryzyko pojawienia się u pacjenta działań niepożądanych, więc nie powinno się łączyć tego preparatu między innymi z niektórymi lekami SSRI, tryptanami, niektórymi lekami przeciwbólowymi (np. morfina i kodeina), a także z niektórymi środkami znieczulającymi, nasennymi, uspokajającymi. Do tej grupy dodać należy niektóre leki przeciwdepresyjne, przeciwalergiczne, niektóre leki na nadciśnienie, rozrzedzające krew (np. warfaryna), a także bupropion, który stosowany jest w terapii antynikotynowej. 
 • Z Doretą nie powinno się także łączyć również erytromycyny i ketokonazolu, a także niektórych leków na nudności i wymioty czy leków na wysoki cholesterol (cholestyramina). Mogą one zaburzać działanie Dorety.
 • Do listy trzeba również dodać leki uspokajające (np. benzodiazepiny) – trzeba uważać na ich równoczesne stosowanie z Doretą, a jeśli jest to konieczne, należy dostosować dawki i obserwować stan pacjenta, ponieważ rośnie tu ryzyko depresji oddechowej, senności i śpiączki.

W ulotce preparatu Doreta 37,5 mg + 325 mg znajduje się szczegółowa lista leków, które mogą wchodzić w interakcje z Doretą. Z ulotką dobrze jest zapoznać się, zanim pacjent przyjmie lek. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa stosowania leku Doreta i innych leków, w tym preparatów, które nie są wyszczególnione w ulotce, pacjent powinien skonsultować się ze swoim lekarzem lub z farmaceutą. 

Ciąża i karmienie piersią a lek Doreta 37,5 + 325 mg

Należy mieć na uwadze, że lek Doreta 37,5 mg + 325 mg nie może być zażywany przez kobiety będące w ciąży i karmiące piersią. Jeśli pacjentka podejrzewa zatem, że może być w ciąży lub wie o tym, koniecznie musi zgłosić ten fakt lekarzowi. Tramadol będący składnikiem leku Doreta bez problemu przenika przez barierę łożyskową i może wpływać na dziecko. Gdyby kobieta w ciąży długotrwale przyjmowała Doretę, u noworodka mogłyby pojawić się typowe objawy odstawienne. Jeśli chodzi o karmienie piersią, również zalecany jest kontakt z lekarzem, ponieważ tramadol przenika do mleka matki. Dłuższa terapia lekiem Doreta wymaga odstawienia dziecka od piersi, gdyż tramadol może na nie oddziaływać. W ulotce zaznaczono, że jednorazowe przyjęcie dawki leku nie wiąże się z koniecznością rezygnacji z laktacji, aczkolwiek kontakt z lekarzem to podstawa. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.