Jak liczyć tygodnie ciąży? Kalkulatory terminy porodu

Napisano 14.09.2022 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 3 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Liczenie tygodni ciąży umożliwia opracowanie kalendarza porodu i obliczenie terminu narodzin malucha. Pozwala także sprawdzić, czy ciąża rozwija się prawidłowo. Jak liczyć tygodnie ciąży? Najczęściej czas ciąży wyznacza się na podstawie daty pierwszego dnia ostatniej miesiączki i następnie pomiar ten trzeba skorygować na podstawie wyniku badania ultrasonograficznego. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Dlaczego liczenie tygodni ciąży jest ważne?

Obliczanie tygodni ciąży jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, pozwala oszacować termin zbliżającego się porodu. Po drugie, liczenie tygodni ciąży stanowi cenne źródło informacji na temat rozwoju dziecka, ponieważ świadomość tego, który to tydzień ciąży, pomaga w zaplanowaniu ważnych badań prenatalnych. Wiedza na temat tego, jak liczyć tygodnie ciąży, jest bardzo istotna także dlatego, że dzięki ogromnemu rozwojowi medycyny wiadomo, czego się spodziewać na danym etapie ciąży i można obserwować rozwój malucha tydzień po tygodniu. 

Czytaj także:

Liczenie tygodni ciąży pomaga w ustaleniu optymalnego sposobu postępowania z ciężarną w przypadku komplikacji (wiek ciążowy ma wtedy szczególne znaczenie). W czasie ciąży większość leków jest niewskazana, ze względu na możliwy szkodliwy wpływ na rozwój dziecka. Każdy problem zdrowotny należy zatem skonsultować z lekarzem, nie można przyjmować żadnych leków na własną rękę. Przyszła mama może skorzystać z szybkiej konsultacji w formie teleporady, a gdy lekarz zadecyduje o zasadności zastosowania danego preparatu, e-recepta pomoże uzyskać szybko potrzebny lek. 

Ile tygodni trwa prawidłowa ciąża?

Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo liczyć tygodnie ciąży, najpierw potrzebna jest wiedza na temat tego, ile trwa ciąża. Otóż czas trwania ciąży u człowieka wynosi 280 dni (40 tygodni), licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki [1] [2]. Poród następuje pomiędzy 38. a 42. tygodniem ciąży. Jeśli dziecko urodzi się w tym czasie, uznaje się, że ciąża jest donoszona. Poród przed 38. tygodniem jest porodem wcześniaczym, natomiast ciążę trwającą powyżej 42. tygodni uznaje się za ciążę po terminie [1]. 

Ciąża dzieli się na 3 trymestry, z których każdy trwa trzy miesiące: 

  • pierwszy trymestr ciąży obejmuje czas od 1 do 3 miesiąca i trwa od 1 do 13 tygodnia ciąży,
  • drugi trymestr ciąży obejmuje czas od 4 do 6 miesiąca i trwa od 14 do 27 tygodnia ciąży, 
  • trzeci trymestr obejmuje czas od 7 do 9 miesiąca ciąży i trwa od 28 do 40 tygodnia ciąży.

Jak liczyć tygodnie ciąży? Najczęściej wiek ciąży oraz termin porodu są obliczane na podstawie daty pierwszego dnia ostatniej miesiączki i wyniku badania ultrasonograficznego pierwszego trymestru ciąży. 

Jak liczyć tygodnie ciąży na podstawie ostatniej miesiączki?

Jak liczyć tygodnie ciąży od ostatniej miesiączki? W tym celu trzeba skorzystać z reguły Naegelego i wzoru [1]: 

  • przewidywany termin porodu = pierwszy dzień ostatniej miesiączki – 3 miesiące + 1 rok + 7 dni

Wzór ten ma zastosowanie w przypadku, gdy cykl owulacyjny u kobiety jest regularny i trwa 28 dni. W innych przypadkach należy skorygować obliczenia zgodnie z długością cyklu owulacyjnego. 

Tygodnie ciąży na podstawie USG

Jak obliczyć wiek ciąży na podstawie wyników badania USG? W tym celu w pierwszym trymestrze trzeba wyznaczyć długość ciemieniowo-siedzeniową (CRL) płodu [1]. Parametr oznacza długość płodu mierzoną od czubka głowy do najniżej położonego punktu na miednicy. Służy on zweryfikowaniu wieku ciąży obliczonego na podstawie daty ostatniej miesiączki. 

Jak lekarze liczą tygodnie ciąży na późniejszych etapach? Wtedy można się posłużyć takimi pomiarami jak dwuciemieniowy wymiar główki płodu (BPD), długość kości udowej (FL) oraz poprzeczny wymiar móżdżku płodu (TCD) [1]. 

Jak liczyć tygodnie ciąży — pozostałe sposoby

Czy istnieją inne niż wymienione powyżej sposoby opracowania kalendarza porodu? Okazuje się, że tak. Para, która spodziewa się dziecka, może skorzystać z tzw. kalkulatora ciąży dostępnego w Internecie. Wystarczy w nim podać datę ostatniej miesiączki oraz długość cyklu, po wprowadzeniu tych danych kalkulator ustali dzień, tydzień, miesiąc i trymestr ciąży oraz przewidywany termin porodu. Tego typu narzędzia także korzystają z metody Naegelego [3]. 

Jak liczyć tygodnie ciąży, gdy kobieta nie pamięta daty ostatniej miesiączki? W ostateczności lekarz może się posłużyć danymi klinicznymi, takimi jak [1]: 

  • moment odczuwania pierwszych ruchów płodu (u kobiet, które rodzą po raz pierwszy, czas ten przypada zwykle na 19-20. tydzień ciąży), 
  • wysokość dna macicy (parametr ten koreluje z wiekiem ciąży i wielkością płodu). 

Wspomniane metody pozwolą oszacować orientacyjnie wiek ciąży. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.