Astma

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Budezonid

Wybierz

Budezonid LEK-AM 200 mcg/dawkę inhalacyjną – proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 60 kapsułek

Wybierz

Budezonid LEK-AM 400 mcg/dawkę inhalacyjną – proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 60 kapsułek

Wybierz

Nebbud

Wybierz

Nebbud zawiesina 0,25 mg/ml – 10 ampułek

Wybierz

Nebbud zawiesina 0,25 mg/ml – 20 ampułek

Wybierz

Nebbud zawiesina 0,5 mg/ml – 10 ampułek

Wybierz

Nie ma leku,
którego szukasz?

Skorzystaj z E-recepty 24h
E-konsultacja Lekarska w 5 minut.

Astma (inaczej dychawica oskrzelowa) to jedna z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych na świecie. Schorzenie jest nieuleczalne, jeśli jednak pacjent przestrzega zaleceń pulmonologa i przyjmuje odpowiednie leki na astmę, udaje mu się znacząco ograniczyć ilość napadów i co za tym idzie, prowadzić normalne życie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy u chorego wystąpiła odmiana astmy lekoopornej o ciężkim przebiegu, wtedy wymagana jest pilna hospitalizacja. 

Czym jest astma i jakie są jej przyczyny?

Astma (inaczej dychawica oskrzelowa) to choroba cywilizacyjna o charakterze przewlekłym. Schorzenie rozwija się w obrębie oskrzeli, prowadząc do stanu zapalnego i w efekcie – zmniejszenia drożności dróg oddechowych oraz upośledzenia przepływu powietrza. Jeśli chory stosuje odpowiednie leki na astmę, udaje się załagodzić objawy dychawicy oskrzelowej. W przeciwnym wypadku schorzenie może doprowadzić do trwałych zmian w budowie dróg oddechowych i utrwalenia obturacji (zwężenia światła) oskrzeli. W wyniku astmy oskrzelowej może dojść również do rozwoju rozedmy oraz zespołu przewlekłego serca płucnego.Astmę dzielmy na: 
 • astmę alergiczną (inaczej atopową) – czynnikiem wyzwalającym duszności jest alergen, ta postać astmy występuje najczęściej u dzieci i młodych dorosłych; 
 • astmę niealergiczną (inaczej nieatopową) – astma wynika z nieprawidłowej odpowiedzi układu immunologicznego na infekcję wirusową lub bakteryjną, ta postać jest częstsza u osób dorosłych.
WHO wyróżnia również takie postacie astmy jak astma oskrzelowa mieszana, nieokreślona astma oskrzelowa oraz stan astmatyczny (ciężka i nieodpowiadająca na leczenie odmiana). 

Przyczyny astmy

Astma jest schorzeniem o podłożu wieloczynnikowym. Do rozwoju dychawicy oskrzelowej mogą się przyczynić zarówno czynniki środowiskowe, jak i genetyczne. Czynniki środowiskowe, które mogą wywoływać ataki astmy oraz nasilać przebieg choroby to: 
 • alergeny;
 • dym papierosowy;
 • kurz; 
 • niektóre leki; 
 • niektóre produkty spożywcze; 
 • pyłki roślin; 
 • sierść zwierząt domowych; 
 • zanieczyszczenia powietrza. 
Niektóre osoby mogą mieć predyspozycje genetyczne do wystąpienia astmy atopowej. Jeśli u rodziców została stwierdzona astma, wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby u dzieci. 

Objawy astmy

Najbardziej charakterystyczne symptomy astmy to świszczący oddech, uciążliwy kaszel oraz nagłe napady duszności. Objawy astmy mogą się pojawiać cały czas lub jedynie w określonych momentach, podczas wykonywania konkretnych czynności (np. w czasie aktywności sportowej). 

Występowanie astmy – kto jest bardziej narażony?

Astma oskrzelowa jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych układu oddechowego – szacuje się, że na całym świecie choruje na nią około 300 milionów osób. W samej Europie mieszka około 30 milionów chorych, natomiast odsetek osób z rozpoznaną astmą w Polsce wynosi około 10%. Według danych pochodzących z badania epidemiologicznego ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) w Polsce choruje około 4 mln osób. Dane te są szacunkowe, ponieważ wiele przypadków pozostaje wciąż niezdiagnozowanych.Najwięcej przypadków astmy jest rozpoznawanych u: 
 • alergików; 
 • dzieci poniżej 5. roku życia; 
 • osób mieszkających w krajach wysoko uprzemysłowionych; 
 • osób narażonych na szkodliwe czynniki środowiskowe, takie jak tytoń i dym papierosowy;
 • osób, u których zdiagnozowano inne choroby zakaźne układu oddechowego.

Groźna postać astmy oskrzelowej

Astma oskrzelowa jest groźna, ponieważ choroba przyczynia się do pogorszenia wydolności dróg oddechowych. Chorzy mogą jednak normalnie funkcjonować, pod warunkiem przyjmowania odpowiednio dobranych leków oraz zmiany stylu życia zgodnie z zaleceniami lekarza. Szczególnie niebezpieczną odmianą jest astma ciężka steroidoodporna. Choroba powoduje duszności o takim nasileniu, że uniemożliwiają one normalne funkcjonowanie. Astmie ciężkiej często towarzyszy tachykardia, nieleczone schorzenie może doprowadzić do trwałego upośledzenia dróg oddechowych. Jeśli u pacjenta zaszło podejrzenie tej odmiany astmy, wymaga on niezwłocznej konsultacji z lekarzem i następnie – hospitalizacji.

Leczenie astmy oskrzelowej

Astma oskrzelowa należy do chorób przewlekłych. Schorzenia nie da się całkowicie wyleczyć, można jednak załagodzić jego objawy. Diagnoza dychawicy oskrzelowej polega na identyfikacji czynników, które powodują objawy astmy. Następnie pacjent razem z lekarzem opracowuje odpowiedni plan działania, próbując zmniejszyć ryzyko ekspozycji na czynniki, które wywołują astmę. Kluczowe znaczenie w leczeniu astmy ma również farmakologia – lekarz może przepisać leki kontrolujące chorobę (stosowane regularnie, niezależnie od wystąpienia objawów) oraz leki stosowane doraźnie (zmniejszające stopień nasilenia objawów). Wszystkie preparaty są dostępne z przypisu lekarza, nie istnieje coś takiego jak leki na astmę bez recepty. W kontrolowaniu przebiegu choroby szczególne znaczenie mają leki na astmę wziewne – glikokortykosteroidy. Stosowane regularnie, hamują one proces zapalny w oskrzelach i poprawiają czynność dróg oddechowych. Razem z glikokortykosteroidami stosuje się zwykle leki na astmę na receptę długo działające, rozkurczające oskrzela, takie jak np. β2-mimetyki wziewne. Natomiast u chorujących na ciężką astmę o podłożu alergicznym zalecane są przeciwciała monoklonalne przeciwko IgE podawane podskórnie. Inne substancje lecznicze, które może przepisać lekarz to: 
 • leki przeciwleukotrienowe o słabszym działaniu niż w przypadku steroidów wziewnych;
 • leki zawierające substancję czynną – teofilinę. 
Jeśli chodzi o leki stosowane doraźnie, najczęściej w tym celu stosuje się krótko działające β2-mimetyki. WAŻNE: długo działających β2-mimetyków nie wolno zażywać bez jednoczesnego stosowania glikokortykosteroidów wziewnych, w przeciwnym wypadku wzrasta ryzyko zgonu z powodu astmy.

Leki na astmę a alkohol

Spożywanie alkoholu podczas stosowania leków modyfikować ich działanie, wiele substancji czynnych zawartych w składzie leków może również wpływać na metabolizm alkoholu przez organizm. Aby uniknąć negatywnych interakcji, należy zawsze zapoznać się z ulotką danego produktu leczniczego – zostały tam zawarte wszystkie najważniejsze informacje na temat sposobu użycia leku. Przykładowo, w ulotce długo działającego leku rozkurczającego oskrzela Formoterol przeczytamy, że jednoczesne stosowanie leku Formoterol z alkoholem może wywołać przyspieszoną akcję serca. Tymczasem lek zawierający substancję czynną salmeterol Serevent nie wchodzi w interakcję z alkoholem. 

Leki na astmę w ciąży

Większość leków na astmę jest bezpieczna i może być stosowana także podczas ciąży. W sytuacji, gdy kobieta ciężarna przyjmuje leki wziewne na astmę, niezbędna jest jednak stała kontrola lekarska (ze względu na możliwe zmiany w nasileniu objawów chorobowych). Niewskazane jest, aby ciężarna odstawiała leki na astmę bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może się to przyczynić do pogorszenia jej stanu zdrowia. Jeśli chodzi o sterydy doustne, stosuje się je tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.