Nebbud zawiesina 0,25 mg/ml – 10 ampułek

Napisano 29.09.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 7 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (10 ampułek) to lek, który znalazł zastosowanie w leczeniu astmy oskrzelowej, zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) oraz pseudokrupu u niemowląt i dzieci. Stosowanie preparatu zgodnie z zaleceniami lekarza pomaga w zmniejszeniu częstotliwości występowania objawów. Dawkowanie dobierane jest przez specjalistę w zależności od zdiagnozowanej choroby oraz jej przebiegu.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Nebbud zawiesina 0,25 mg/ml (10 ampułek) – czym jest ten lek i kiedy jest stosowany?

Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (10 ampułek) to lek, który można otrzymać jedynie na receptę. Ma postać białej lub białawej zawiesiny przeznaczonej do nebulizacji. W przypadku tej dawki wśród wskazań do stosowania wymienia się:

 •       przewlekłą astmę oskrzelową,
 •       zaostrzony przebieg przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP),
 •       pseudokrup (ostre zapalenie krtani) u niemowląt i dzieci.

Lek mogą przyjmować osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci (od 6. miesiąca życia). Pacjenci, którym został przepisany ten preparat, powinni stosować się do wskazań lekarza. Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (10 ampułek) stosowana jest do nebulizacji. Wśród wskazań do wykorzystania produktu wymienia się m.in. brak możliwości użycia inhalatora ciśnieniowego z dozownikiem czy też inhalatora proszkowego. Lek znalazł zastosowanie również w przypadku pacjentów, u których korzystanie z powyższych rodzajów inhalatorów nie daje pożądanych efektów.

Zadaniem preparatu jest zmniejszenie oskrzeli podczas występowania natychmiastowych lub opóźnionych reakcji alergicznych. Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (10 ampułek) przepisywany jest również pacjentom, u których zdiagnozowano ataki astmy wynikające z wysiłku fizycznego. Z informacji przedstawionych przez producenta wynika, że zażywanie leku nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdu oraz obsługi maszyn.

Skład leku Nebbud zawiesina 0,25 mg/ml.

Pojedyncza ampułka Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (10 ampułek) zawiera 0,5 mg budezonidu. Na 1 ml zawiesiny przypada 0,25 mg substancji czynnej. Substancje pomocnicze leku: disodu edetynian dwuwodny, sodu chlorek, polisorbat 80, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian dwuwodny oraz woda do wstrzykiwań.

Budezonid, będący substancją czynną leku, jest składnikiem wykazującym silne właściwości przeciwzapalne. Ma za zadanie zniwelować obrzęk dolnych dróg oddechowych i zmniejszyć ich podrażnienia. U pacjentów, u których występują ataki astmatyczne, stosowanie Nebbud skutecznie ogranicza intensywność tych napadów.

Erecepta online na Nebbud zawiesina 0,25 mg/ml.

Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (10 ampułek) można nabyć jedynie na receptę. Otrzymują go pacjenci, u których zdiagnozowano m.in. astmę oskrzelową oraz obturacyjną chorobę płuc. Ponadto lek wykorzystywany jest u niemowląt i dzieci chorujących na pseudokrup. Właściwe dawkowanie ustala lekarz – biorąc pod uwagę nasilenie objawów oraz ogólny stan zdrowia pacjenta. Jeżeli występują przesłanki ku temu, wystawiona zostaje e-recepta online na Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (10 ampułek). Można ją uzyskać podczas e-konsultacji ze specjalistą.

Zanim recepta na lek zostanie wystawiona, konieczne jest wypełnienie formularza medycznego. Pacjent musi odpowiedzieć na pytania dotyczące jego stanu zdrowia, leków, które przyjmuje na stałe oraz ewentualnych alergii, które ma. Ponadto niezbędne jest zawiadomienie lekarza o diagnozie postawionej przez innego specjalistę, gdy Nebbud był już wcześniej przepisywany. Jeżeli nadal będą występowały wskazania do przyjmowania leku, lekarz wystawi receptę oraz wyda zalecenia m.in. dotyczące dawkowania. E-recepta dostarczana jest pacjentowi bezpośrednio na jego telefon w formie SMS. Dodatkowo na adres e-mail trafia wydruk informacyjny.

Realizacji recepty wydanej w formie e-dokumentu można dokonać w każdej aptece. Cała procedura wygląda podobnie jak w przypadku tradycyjnej recepty uzyskanej podczas wizyty w gabinecie lekarskim. Udając się do apteki, należy podać farmaceucie kod z SMS-a oraz numer PESEL pacjenta. Istnieje także możliwość posłużenia się danymi znajdującymi się na wydruku informacyjnym nadesłanym na skrzynkę e-mail.

Dawkowanie leku Nebbud zawiesina 0,25 mg/ml.

Na podstawie wywiadu z pacjentem oraz jego stanu zdrowia lekarz ustala dawkowanie Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (10 ampułek). W zaleceniach producenta znalazła się informacja, aby zmniejszać dawkę do najmniejszej możliwej, jednak pozwalającej na kontrolowanie przebiegu choroby.

Z reguły, jeżeli zalecona zostaje dawka 1 mg, lek przyjmowany jest raz na dobę – rano lub wieczorem. Zazwyczaj tego typu postępowanie lekarze zalecają pacjentom, u których nie stosowano dotychczas leczenia za pomocą glikokortykosteroidów lub też, u których objawy choroby zostały opanowane dzięki wykorzystaniu wziewnych glikokortykosteroidów. U osób, u których zauważalne jest zaostrzenie przebiegu choroby, specjalista może zlecić zwiększenie dawki preparatu. Zazwyczaj, jeżeli dawkowanie jest wyższe niż 1 mg na dobę, należy rozłożyć przyjmowanie leku na mniejsze dawki zażywane w ustalonym przez lekarza odstępie czasu (najczęściej dwa razy na dobę).

Dawka początkowa Nebbud.

U osób, u których występuje zaostrzenie przebiegu astmy oskrzelowej, zalecone zostało zmniejszenie dawki, odstawiają glikokortykosteroidy doustne lub też dopiero rozpoczynają leczenie za pomocą budezonidu rekomendowane dawkowanie początkowe to:

 •       0,25 mg – 0,5 mg na dobę u dzieci od 6. miesiąca życia (lekarz może zwiększyć dawkę do 1 mg, gdy wystąpi taka potrzeba). U najmłodszych dzieci, u których występują problemy z samodzielnym przyjmowaniem leku przez ustnik, stosowana jest maska twarzowa.
 •       1 mg – 2 mg na dobę w przypadku osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 12 lat (w ciężkim przebiegu chorób dawka ta może być wyższa).

Dawka podtrzymująca Nebbud.

Dawka podtrzymująca dobierana jest na podstawie indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Zgodnie z zaleceniami producenta po osiągnięciu oczekiwanego działania leczniczego należy zmniejszyć dawkę do najmniejszej możliwej, ale takiej, która nadal pozwala na kontrolowanie przebiegu choroby.

Zazwyczaj dawkowanie podtrzymujące to:

 •       0,25 mg – 2 mg na dobę w przypadku dzieci od 6. miesiąca życia,
 •       0,5 mg – 4 mg na dobę w przypadku osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci powyżej 12 lat.

Każda ampułka o pojemności 2 ml może zostać podzielona, aby otrzymać mniejszą, pożądaną dawkę leku. W tym celu należy buteleczkę odwrócić szyjką do dołu. Pozioma linia przerywana dzieli zawartość pojemnika na dwie równe części po 1 ml każda. Jeżeli ampułka zostanie otwarta, należy przechowywać ją w folii laminowanej w oryginalnym opakowaniu. Preparat można zużyć w ciągu 12 godzin.

Już po pierwszym podaniu Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (10 ampułek) można zaobserwować poprawę stanu zdrowia pacjenta. Pełen efekt terapeutyczny zauważalny jest jednak dopiero po 2-4 tygodniach od rozpoczęcia leczenia.

Nebbud w leczeniu astmy.

Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (10 ampułek) w tej dawce może być zapisana do zastąpienia lub też zmniejszenia porcji dotychczas stosowanych doustnych glikokortykosteroidów. Najczęściej lekarz zapisuje stosowanie przez 10 dni dużych dawek Nebbudu przy niezmienionej dawce glikokortykosteroidów. Po upływie tego czasu zalecane jest stopniowe zmniejszanie porcji doustnych glikokortykosteroidów do najniższej możliwego poziomu, który zapewnia kontrolowanie objawów choroby, w tym ataków astmatycznych.

Nebbud w leczeniu pseudokrupu.

Najczęściej w przypadku dzieci, u których zdiagnozowano pseudokrup, dzienna dawka preparatu wynosi 2 mg budezonidu. Zgodnie z zaleceniami lekarza należy aplikować ją w całości lub też podzielić na dwie mniejsze porcje po 1mg i podać je w odstępie pół godziny.

Nebbud w leczeniu zaostrzenia przewlekłej choroby obturacyjnej płuc.

U pacjentów, u których wykryte zostanie zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, należy przyjmować dobową dawkę budezonidu od 4 mg do 8 mg. Lekarz zapisuje podzielenie dawki na 2-4 porcje. Podczas leczenia przebiegu POChP nie można stosować preparatu dłużej niż przez 10 dni.

Podawanie Nebbud zgodnie z zaleceniami producenta.

Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (10 ampułek) aplikowana jest podczas procesu nebulizacji za pomocą przystosowanego do tego urządzenia. W przypadku tego preparatu nebulizator powinien wytwarzać cząsteczki o wielkości, która umożliwia kroplom przechodzenie do płuc. Zgodnie z zaleceniami producenta urządzenie powinno mieć parametry: DV(50) < 3 microm oraz DV(90) < 6 microm. Preparatu nie wolno przyjmować za pomocą nebulizatorów ultradźwiękowych.

Rekomendowane dawkowanie Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML – zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce:

 •       1 ampułka w przypadku dawki 0,25 mg/ml,
 •       2 ampułki w przypadku dawki 0,5 mg/ml,
 •       3 ampułki w przypadku dawki 0,75 mg/ml,
 •       4 ampułki w przypadku dawki 1 mg/ml,
 •       6 ampułek w przypadku dawki 1,5 mg/ml,
 •       8 ampułek w przypadku dawki 2 mg/ml.

Kto i kiedy nie powinien stosować leku Nebbud zawiesina 0,25 mg/ml?

Nie wolno stosować Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (10 ampułek) w przypadku osób, u których stwierdzona została nadwrażliwość na substancję czynną (budezonid) lub też którykolwiek ze składników leku.

Preparatu nie można zażywać w przypadku występowania ostrych, nagłych ataków duszności. W takich przypadkach rekomendowane jest zażycie leku, którego zadaniem będzie rozszerzenie oskrzeli.

Szczególną ostrożność podczas zażywania Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (10 ampułek) powinni zachować pacjenci, u których w przeszłości zdiagnozowano gruźlicę lub zakażenie wirusowe dróg oddechowych. Przeciwwskazania występują również w przypadku osób z chorobami wątroby – dlatego też należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich schorzeniach.

Preparat może być bezpiecznie zażywany przez pacjentów, u których wprowadzone zostało właściwe leczenie powyższych dolegliwości.

Działania niepożądane po zażywaniu leku Nebbud zawiesina 0,25 mg/ml.

Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (10 ampułek) może wywołać działania niepożądane. Ich intensywność może być związana m.in. z dawką leku, czasem przyjęcia preparatu, indywidualną wrażliwością na którykolwiek ze składników oraz przyjmowaniem innych leków.

Producent określa częstotliwość występowania skutków ubocznych jako:

 •       bardzo rzadko – mniej niż 1 na 10 tys. przypadków,
 •       rzadko – więcej niż 1 na 10 tys. przypadków, lecz mniej niż 1 na 1 tys. przypadków,
 •       niezbyt często – więcej niż 1 na 1 tys. przypadków, ale mniej niż 1 na 100 przypadków,
 •       często – więcej niż 1 na 100 przypadków, ale mniej niż 1 na 10 przypadków,
 •       bardzo często – więcej niż 1 na 10 przypadków.

Objawy często występujące u pacjentów:

 •       pleśniawki w jamie ustnej,
 •       zakażenie jamy ustnej lub gardła grzybami Candida,
 •       kaszel,
 •       utrzymujące się podrażnienie gardła,
 •       zapalenie płuc (głównie u pacjentów z POChP).

Symptomy zauważane niezbyt często to:

 •       depresja,
 •       lęki
 •       drżenie ciała,
 •       skurcze mięśni,
 •       problemy z ostrością widzenia,
 •       zmętnienie soczewki oka.

Działania niepożądane pojawiające się rzadko to:

 •       wysypki skórne,
 •       obrzęki,
 •       zapalenie skóry o charakterze kontaktowym,
 •       pokrzywka,
 •       ograniczenie czynności nadnerczy,
 •       reakcja anafilaktyczna,
 •       niepokój i nerwowość,
 •       zmiany w zachowaniu (w szczególności u dzieci),
 •       opóźnienie wzrostu u dzieci,
 •       bezgłos,
 •       chrypka,
 •       paradoksalny skurcz oskrzeli,
 •       oddech o charakterze świszczącym,
 •       problemy z oddychaniem,
 •       obrzęk twarzy (również warg i języka),
 •       siniaczenia.

Skutki uboczne występujące bardzo rzadko to:

 •       zmiany dotyczące gęstości mineralnej kości.

Nieznana częstotliwość występowania działań niepożądanych w przypadku pojawienia się:

 •       agresji,
 •       problemów ze snem,
 •       pobudzenia psychoruchowego,
 •       jaskry,
 •       ogólnego rozdrażnienia.

Jeżeli pojawią się poniższe skutki uboczne, konieczne jest zaprzestanie zażywania leku i natychmiastowe skontaktowanie się z lekarzem:

 •       świąd ciała i wysypka,
 •       obrzęk w obrębie twarzy,
 •       świszczący oddech,
 •       uczucie ucisku w klatce piersiowej wraz z trudnościami w oddychaniu.

Po każdym przyjęciu preparatu należy przepłukać jamę ustną, aby w ten sposób ograniczyć występowanie zakażenia grzybami Candida. Zazwyczaj rozwija się ona na skutek osadzania leku w jamie ustnej.

Rodzice dzieci, które zażywają Nebbud, powinny stale kontrolować wzrost swoich pociech. W razie zaobserwowania spowolnienia lub zahamowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym. W takim przypadku konieczne może okazać się wprowadzenie innego sposobu terapii lub zmniejszenie dawki preparatu.

Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (10 ampułek) u najmłodszych dzieci podawany jest za pomocą maski twarzowej. Towarzyszyć temu mogą podrażnienia skóry twarzy. Aby ograniczyć ich wystąpienie, należy przemyć twarz dziecka po każdej aplikacji.

Czy lek Nebbud zawiesina 0,25 mg/ml może być stosowany w czasie ciąży i podczas karmienia piersią?

Nebbud a ciąża. Zgodnie z informacjami producenta nie ma danych na temat tego, aby Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (10 ampułek) wpływał na zdrowie płodu lub noworodka. Jednak decyzję o przepisaniu leku powinien podjąć lekarz prowadzący, który ma wiedzę na temat potencjalnego ryzyka dla dziecka oraz korzyści dla matki. Zasada jest taka, że lek może być stosowany, gdy korzyści przewyższają ryzyko. Nie ma żadnych informacji na temat tego, aby zażywanie preparatu zwiększało prawdopodobieństwo wystąpienia wad rozwojowych u dziecka.

Nebbud a karmienie piersią. Budezonid może przenikać do mleka matki. Jeżeli jednak występuje taka konieczność, lek może być bezpiecznie stosowany – zgodnie z zaleceniami lekarza, który zostanie poinformowany, że ma do czynienia z pacjentką karmiącą piersią. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.