Nebbud zawiesina 0,5 mg/ml – 10 ampułek

Napisano 29.09.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 7 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Nebbud zawiesina 0,5 mg/ML (10 ampułek) stosowana jest w leczeniu astmy oskrzelowej, zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz pseudokrupu u niemowląt i dzieci. Preparat ma za zadanie łagodzić częstotliwość i nasilenie występujących symptomów. Lekarz dobiera dawkowanie indywidualnie do każdego pacjenta na podstawie jego stanu zdrowia. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Nebbud zawiesina 0,5 mg/ml (10 ampułek) – czym jest ten lek i kiedy się go stosuje?

Nebbud zawiesina 0,5 mg/ML (10 ampułek) dostępny jest wyłącznie na receptę. Występuje pod postacią białej lub białawej zawiesiny, którą wykorzystuje się do nebulizacji.

Wskazania do stosowania leku w tej dawce to:

 •       przewlekła astma oskrzelowa,
 •       pseudokrup u niemowląt i dzieci (ostre zapalenie krtani),
 •       zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) w przypadkach, gdy zastosowanie budezonidu jest uzasadnione.

Preparat przeznaczony jest do stosowania przez osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci (od 6. miesiąca życia). Przyjmując Nebbud zawiesina 0,5 mg/ML (10 ampułek), należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.  

Lek przeznaczony jest do nebulizacji. Wskazaniem do stosowania jest m.in. brak możliwości stosowania inhalatora ciśnieniowego z dozownikiem lub też inhalatora proszkowego. Preparat przepisywany jest również pacjentom, u których zastosowanie powyższych urządzeń nie daje satysfakcjonujących rezultatów. 

Nebbud zawiesina 0,5 mg/ML (10 ampułek) pomaga zmniejszyć oskrzela w razie wystąpienia natychmiastowych oraz opóźnionych reakcji alergicznych. Lek stosowany jest przez osoby, u których występują ataki astmy spowodowane wysiłkiem fizycznym.

Zgodnie z ulotką produkt nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów czy też obsługi maszyn.

Co znajduje się w składzie leku Nebbud zawiesina 0,5 mg/ml?

Każda ampułka o pojemności 2 ml zawiera 1 mg budezonidu. Na 1 ml preparatu przypada 0,5 mg substancji czynnej.

Budezonid to glikokortykosteroid o silnych właściwościach przeciwzapalnych. Zadaniem tej substancji jest zmniejszenie obrzęku dolnych dróg oddechowych oraz zminimalizowanie ich podrażnienia. Stosowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza pozwala skutecznie zmniejszyć częstotliwość ataków astmatycznych. 

Skład leku: budezonid, disodu edetynian dwuwodny, sodu chlorek, polisorbat 80, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian dwuwodny oraz woda do wstrzykiwań.

E-recepta online na Nebbud zawiesina 0,5 mg/ml.

Nebbud zawiesina 0,5 mg/ML (10 ampułek) to lek dostępny wyłącznie na receptę. Przepisywany jest pacjentom jedynie w przypadku zdiagnozowania astmy oskrzelowej, zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz pseudokrupu u dzieci i niemowląt. Optymalną dawkę ustala lekarz na podstawie wywiadu z pacjentem oraz jego stanu zdrowia. Coraz częściej można skorzystać z rozwiązania, którym jest e-recepta online na Nebbud zawiesina 0,5 mg/ML (10 ampułek). Receptę można otrzymać po wcześniejszej e-konsultacji z lekarzem.

Pacjent, który chce otrzymać receptę na lek, musi wypełnić formularz medyczny. Znajdują się w nim pytania odnośnie jego stanu zdrowia, przyjmowanych na stałe leków, jak i ewentualnie występujących alergii. Pacjent powinien poinformować również lekarza o wcześniej postawionej diagnozie, która skutkowała przepisaniem Nebbudu we wskazanej dawce. Lekarz po zapoznaniu się z informacjami uwzględnionymi w wypełnionym formularzu oraz uzyskanymi podczas wywiadu, jeżeli stwierdzi, że nadal istnieją wskazania do stosowania preparatu – przepisze go. E-recepta trafia do pacjenta w formie SMS na telefon komórkowy oraz  pod postacią wydruku informacyjnego na adres e-mailowy.

E-receptę można zrealizować w każdej aptece w taki sam sposób jak receptę otrzymaną podczas stacjonarnej wizyty w gabinecie lekarskim. Pacjent musi jednie podać kod SMS oraz swój numer PESEL. Możliwe jest również posłużenie się danymi zawartymi na wydruku informacyjnym otrzymanym pocztą elektroniczną.

Jak przyjmować lek Nebbud zawiesina 0,5 mg/ml?

Dawkowanie leku Nebbud zawiesina 0,5 mg/ML (10 ampułek) ustalane jest przez lekarza indywidualnie na podstawie stanu zdrowia konkretnego pacjenta. Producent rekomenduje zmniejszenie dawki do takiej, która zapewnia optymalną kontrolę przebiegu astmy.

W przypadku dobowej dawki 1 mg Nebbud można przyjmować raz na dobę – rano lub wieczorem. Reguła ta ma zastosowanie w przypadku osób, które nie były dotychczas leczone glikokortykosteroidami lub u których symptomy choroby są dobrze opanowane dzięki wziewnym glikokortykosteroidom. Jeżeli wystąpi zaostrzenie przebiegu choroby, lekarz może zalecić zwiększenie dawki. Gdy ta przekracza 1 mg na dobę, konieczne jest rozłożenia dawkowania i zażywanie preparatu dwa razy na dobę.

Dawka początkowa.

Pacjenci, którzy rozpoczynają leczenie, są w okresach zaostrzenia przebiegu astmy, mają zalecone zmniejszenie dawki lub też odstawiają glikokortykosteroidy doustny zazwyczaj mają rozpisane dawkowanie w następujący sposób:

 •       1 mg – 2 mg na dobę: dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 12. roku życia (w ciężkich przypadkach dawka ta może ulec zwiększeniu),
 •       0,25 mg – 0,5 mg na dobę: dzieci w wieku od 6. miesiąca życia (w razie konieczności dawka dobowa może zostać zwiększona do 1 mg). Małe dzieci, które mają trudności z samodzielnym wdychaniem preparatu przez ustnik, mogą mieć podany go przez maskę twarzową.

Dawka podtrzymująca.

Dawkowanie podtrzymujące dopasowywane jest do indywidualnych potrzeb konkretnego pacjenta. Gdy osiągnięte zostanie pożądane działanie lecznicze, należy zmniejszyć dawkę do najmniejszej możliwej porcji, która umożliwia kontrolowanie przebiegu astmy.

Zalecane dawkowanie w tym przypadku wynosi:

 •       0,5 mg – 4 mg na dobę: dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 12. roku życia,
 •       0,25 mg – 2 mg na dobę: dzieci w wieku od 6. miesiąca życia.

Ampułka o pojemności 2 ml może być dzielona w celu otrzymania pożądanej dawki preparatu. Plastikowy pojemnik należy odwrócić zamknięciem do dołu. Oznaczenie w formie poziomej linii przerywanej oznacza objętość 1 ml. Otwartą ampułkę należy przechowywać w folii laminowanej w oryginalnym opakowaniu. Należy ją zużyć w ciągu 12 godzin.

Poprawa stanu zdrowia pacjenta może być obserwowana już po kilku godzinach od pierwszego podania leku Nebbud zawiesina 0,5 mg/ML (10 ampułek). Pełne działanie lecznicze można osiągnąć jednak dopiero po kilku tygodniach (2-4 tygodniach) od rozpoczęcia zażywania preparatu.

Leczenie astmy.

Nebbud zawiesina 0,5 mg/ML (10 ampułek) stosowana jest do zastąpienia lub zmniejszenia dawki doustnych glikokortykosteroidów. Zazwyczaj przez 10 dni aplikowane są duże dawki Nebbudu w połączeniu z przyjmowanymi doustnie glikokortykosteroidami (ten pozostaje w dawce niezmienionej).

Po upływie 10 dni stopniowo zmniejsza się dawkę doustnego glikokortykosteroidu do najmniejszego możliwego poziomu, który pozwala na kontrolowanie ataków astmatycznych.

Leczenie pseudokrupu.

Zazwyczaj niemowlętom i dzieciom z pseudokrupem zaleca się dzienną dawkę 2 mg budezonidu. Można ją podać w całości lub podzielić na dwie porcje po 1 mg, które należy podać w odstępie 30 minut.

Leczenie zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

W przypadku występowania zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc zalecana dobowa dawka to 4 mg – 8 mg podzielona na 2 – 4 porcje. W leczeniu POChP nie zaleca się stosowania leku dłużej niż przez 10 dni.

Podawanie leku.

Nebbud zawiesina 0,5 mg/ML (10 ampułek) podawana jest podczas nebulizacji za pomocą odpowiedniego urządzenia. Nebulizator powinien umożliwiać wytwarzanie cząstek o wielkości, która pozwala na przechodzenie kropli do płuc. Rekomendowane parametry urządzenia to: DV(50) < 3 microm oraz DV(90) < 6 microm. Leku nie można aplikować za pomocą nebulizatorów ultradźwiękowych.

Zalecane dawkowanie Nebbud zawiesina 0,5 mg/ML (zgodnie z ulotką producenta):

 •       1 ampułka w przypadku dawki 0,5 mg/ml,
 •       2 ampułki w przypadku dawki 1 mg/ml,
 •       3 ampułki w przypadku dawki 1,5 mg/ml,
 •       4 ampułki w przypadku dawki 2 mg/ml.

Przeciwwskazania do zażywania leku Nebbud zawiesina 0,5 mg/ml.

Nebbud zawiesina 0,5 mg/ML (10 ampułek) nie może być stosowany w przypadku osób, u których stwierdzono nadwrażliwość na substancję czynną, czyli budezonid lub też inny ze składników leku.

Produktu nie wolno stosować w razie wystąpienia nagłego, ostrego ataku duszności. Wówczas zaleca się przyjęcie leku, który ma działanie rozszerzające oskrzela.

Ponadto producent zaleca szczególne zwrócenie uwagi na osoby chore (również w przeszłości) na gruźlicę, a także przeziębione lub z zakażeniem wirusowym dróg oddechowych. Pewne przeciwwskazania mogą wystąpić w przypadku pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą wątroby. Nebbud zawiesina 0,5 mg/ML (10 ampułek) może być bezpiecznie stosowana u osób, u których prowadzone jest właściwe leczenie powyższych chorób.

Skutki uboczne stosowania leku Nebbud zawiesina 0,5 mg/ml.

Tak jak w przypadku każdego leku, również podczas zażywania Nebbud zawiesina 0,5 mg/ML (10 ampułek), mogą wystąpić działania niepożądane. Częstotliwość ich pojawienia się może mieć związek m.in. z czasem przyjmowania leku, jego dawką, indywidualną wrażliwością czy też stosowaniem innych leków.

W ulotce producent określa częstotliwość występowania objawów niepożądanych jako: bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 tys. przypadków), rzadko (więcej niż 1 na 10 tys. przypadków, ale mniej niż 1 na 1 tys. przypadków), niezbyt często (więcej niż 1 na 1 tys. przypadków, ale mniej niż 1 na 100 przypadków), często (więcej niż 1 na 100 przypadków, ale mniej niż 1 na 10 przypadków) oraz często (więcej niż 1 na 10 przypadków). W przypadku niektórych skutków ubocznych niemożliwe jest określenie częstotliwości ich występowania ze względu na zbyt małą ilość danych. 

Symptomy często zgłaszane przez pacjentów:

 •       zakażenie jamy ustnej i gardła wywołane grzybami Candida,
 •       pleśniawki jamy ustnej,
 •       kaszel,
 •       podrażnienia gardła,
 •       zapalenie płuc (pacjenci chorzy na POChP).

Objawy pojawiające się niezbyt często:

 •       lęk,
 •       depresja,
 •       drżenie,
 •       skurcz mięśni,
 •       nieostre widzenie,
 •       zmętnienie soczewki oka.

Skutki uboczne występujące rzadko:

 •       wysypka skórna,
 •       kontaktowe zapalenie skóry,
 •       obrzęk,
 •       pokrzywka,
 •       reakcja anafilaktyczna,
 •       zahamowanie czynności nadnerczy,
 •       niepokój,
 •       nerwowość,
 •       zmiany w zachowaniu (przede wszystkim u dzieci),
 •       paradoksalny skurcz oskrzeli
 •       bezgłos,
 •       chrypka,
 •       świszczący oddech,
 •       trudności w oddychaniu,
 •       siniaczenie,
 •       obrzęk w obrębie twarzy (w tym warg i języka),
 •       spowolnienie wzrostu u dzieci.

Działania niepożądane pojawiające się bardzo rzadko:

 •       zmiany w gęstości mineralnej kości.

Nieznana częstotliwość symptomów:

 •       zaburzenia snu,
 •       agresja,
 •       pobudzenie psychoruchowe,
 •       rozdrażnienie,
 •       jaskra.

Należy zaprzestać przyjmowania leku  oraz skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia poniższych objawów:

 •       obrzęk twarzy,
 •       wysypka i świąd ciała,
 •       ucisk w klatce piersiowej, któremu towarzyszą trudności w oddychaniu,
 •       świszczący, nagły oddech.

Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia zakażenia grzybami Candida, producent zaleca płukanie jamy ustnej po każdym przyjęciu leku. Ich rozwój ma bowiem związek z osadzaniem się preparatu w jamie ustnej.

W przypadku dzieci, które przyjmują lek Nebbud zawiesina 0,5 mg/ML (10 ampułek), konieczna jest kontrola ich wzrostu. Jeżeli zostanie on spowolniony lub zahamowany, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Być może konieczne okaże się zmniejszenie dawki leku lub też wprowadzenie innego sposobu leczenia.

U najmłodszych lek często aplikowany jest za pomocą maski twarzowej. Aby zminimalizować ryzyko ewentualnych podrażnień skóry w obrębie twarzy, należy po każdy zabiegu przemyć ją wodą.

Nebbud zawiesina 0,5 mg/ml – czy można go zażywać w czasie ciąży i podczas karmienia piersią?

Ciąża. Dotychczasowe doniesienia nie informują o wpływie leku Nebbud zawiesina 0,5 mg/ML (10 ampułek) na zdrowie płodu lub noworodka. Decyzję o przyjmowaniu preparatu podejmuje lekarz prowadzący, który określa potencjalne ryzyko dla dziecka oraz korzyści dla matki. Zazwyczaj jednak budezonid stosowany jest w przypadku przewidywanych większych korzyści dla matki niż ryzyka dla płodu. Badania nie wskazują na to, aby przyjmowanie tej substancji w sposób wziewny zwiększało ryzyko występowania wad wzrodzonych.

Karmienie piersią. Substancje zawarte w leku mogą przenikać do mleka matki. Budezonid może być jednak stosowany przez kobiety karmiące piersią w dawce zaleconej przez lekarza – po wcześniejszej konsultacji.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.