Nebbud zawiesina 0,25 mg/ml – 20 ampułek

Napisano 29.09.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 7 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (20 ampułek) to lek wykorzystywany w leczeniu takich chorób jak m.in. przewlekła astma oskrzelowa, zaostrzona obturacyjna choroba płuc (POChP) oraz pseudokrup u niemowląt i dzieci. Zadaniem preparatu jest ograniczenie intensywności występowania objawów, w tym ataków astmatycznych. Dawkowanie dobiera specjalista – indywidualnie do każdego pacjenta i przebiegu jego choroby.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Czym jest lek Nebbud zawiesina 0,25 mg/ml (20 ampułek) i kiedy jest stosowany?

Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (20 ampułek) dostępny jest na receptę. Występuje pod postacią białej (lub białawej) zawiesiny. Należy ją aplikować za pomocą przeznaczonego do tego nebulizatora. Lek stosuje się w przebiegu takich chorób jak:

 •       przewlekła astma oskrzelowa,
 •       zaostrzona obturacyjna choroba płuc (POChP),
 •       pseudokrup u niemowląt i dzieci (ostre zapalenie krtani).

Preparat wykorzystywany jest w leczeniu osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci (od 6. miesiąca życia). Lekarz zaleca dokładne dawkowanie oraz powinien poinformować pacjenta o sposobie przyjmowania leku.

Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (20 ampułek) ma na celu zmniejszenie oskrzeli w przypadku występowania natychmiastowych lub opóźnionych reakcji alergicznych. Produkt stosowany jest u osób, u których wykryto ataki astmy będące skutkiem wysiłku fizycznego.

Zażywanie leku nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów, a także obsługę maszyn.

Sposób aplikacji

Preparat przeznaczony jest do aplikacji za pomocą nebulizatora (nebulizacji). Wskazaniem do stosowania produktu jest brak możliwości korzystania z inhalatora ciśnieniowego z dozownikiem, a także inhalatora proszkowego. Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (20 ampułek) przepisywany jest pacjentom, u których terapie z wykorzystaniem powyższych modeli inhalatorów nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Erecepta online na Nebbud zawiesina 0,25 mg/ml (20 ampułek).

Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (20 ampułek) to lek dostępny wyłącznie na receptę. Lekarze przepisują go pacjentom ze zdiagnozowaną zaostrzoną astmą oskrzelową, obturacyjną chorobą płuc (POChP) oraz niemowlętom i dzieciom z pseudokrupem (ostrym zapaleniem krtani). Dawkowanie ustala specjalista na podstawie wywiadu z pacjentem oraz obserwowanych objawów. Lekarz może wystawić dokument, którym jest e-recepta online na Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (20 ampułek). 

Receptę na lek można uzyskać podczas e-konsultacji. Przed tym należy wypełnić formularz medyczny, w którym znajdują się pytania dotyczące stanu zdrowia pacjenta, zażywanych na stałe leków oraz alergii pacjenta. Jeżeli Nebbud był już przepisywany przez innego specjalistę, należy poinformować o tym lekarza – wraz z informacją o dawkowaniu, które dotychczas było stosowane. Jeżeli lekarz stwierdzi, że kontynuowanie terapii jest niezbędne, przepisze lek. Wraz z receptą pacjent otrzyma wskazania dotyczące jego dawkowania. E-recepta trafia w formie SMS-a na telefon pacjenta, a także na adres e-mail w postaci wydruku informacyjnego.

Aby zrealizować e-receptę, należy udać się do apteki. Wystarczy podać farmaceucie kod otrzymany w SMS-ie wraz z numerem PESEL pacjenta. Realizacja e-recepty odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku tradycyjnego dokumentu otrzymanego podczas wizyty w gabinecie lekarskim.

Nebbud zawiesina 0,25 mg/ml – co znajduje się w składzie leku?

W ampułce Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML znajduje się 0,5 mg budezonidu. Każda buteleczka zawiera 2 ml leku. Na 1 ml zawiesiny w przypadku tej dawki przypada 0,25 mg substancji czynnej.

Pełen skład leku: budezonid, disodu edetynian dwuwodny, sodu chlorek, polisorbat 80, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian dwuwodny oraz woda do wstrzykiwań.

Budezonid to substancja czynna leku Nebbud. Odznacza się ona silnymi właściwościami przeciwzapalnymi, co pozwala ograniczyć obrzęk dolnych dróg oddechowych. Ponadto zmniejsza ich podrażnienie. Budezonid pomaga w zapanowaniu nad atakami astmatycznymi poprzez ograniczenie ich częstotliwości.

Jak dawkować lek Nabbud zawiesina 0,25 mg/ml?

Dawkowanie leku Nebbud uzależnione jest od konkretnego przypadku oraz wskazań lekarza prowadzącego. Jeżeli zapisana zostanie porcja 1 mg, należy przyjąć ją raz na dobę – rano lub wieczorem. Najczęściej dotyczy to osób, u których nie występowała do tej pory konieczność leczenia glikokortykosteroidami lub też u pacjentów, u których objawy opanowano za pomocą glikokortykosteroidów i teraz specjalista zalecił ich odstawienie.

W przypadku zaostrzonego przebiegu choroby lekarz może przepisać większą dawkę Nebbud. Jeżeli wynosi ono więcej niż 1 mg na dobę, konieczne jest rozłożenie przyjmowania preparatu na dwie mniejsze dawki. O sposobie dawkowania i aplikacji decyduje lekarz.

Początkowa dawka Nebbud.

W przypadkach występowania zaostrzonego przebiegu astmy oskrzelowej, konieczności zmniejszenia dawki preparatu, zaleceń dotyczących odstawienia doustnych glikokortykosteroidów oraz u pacjentów, którzy rozpoczynają terapię za pomocą Nebbud, rekomendowane dawkowanie początkowe to:

 •       0,25 mg – 0,5 mg na dobę u dzieci od 6. miesiąca życia.
 •       1 mg – 2 mg na dobę u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 12. roku życia.

Jeżeli choroba będzie miała nasilony przebieg, lekarz może zalecić wyższe dawkowanie.

W przypadku najmłodszych dzieci, które nie potrafią samodzielnie przyjąć leku przez ustnik, należy zastosować maskę twarzową. Po każdej takiej aplikacji konieczne jest przemycie twarzy dziecka wodą, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych podrażnień.

Podtrzymująca dawka Nebbud.

Dawka podtrzymująca ustalana jest indywidualnie do każdego pacjenta. Zależy ona od jego stanu zdrowia oraz stopnia nasilenia objawów. W ulotce producenta znalazła się informacja dotycząca tego, że po osiągnięciu oczekiwanego działania terapeutycznego, konieczne jest zmniejszenie dawki do najmniejszej możliwej, umożliwiającej kontrolowanie przebiegu schorzenia.

Najczęściej w przypadku dawkowania podtrzymującego zapisuje się:

 •       0,25 mg – 2 mg na dobę u dzieci od 6. miesiąca życia,
 •       0,5 mg – 4 mg na dobę u osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 12. roku życia.

Pojedyncza ampułka o pojemności 2 ml może być dzielona na dwie mniejsze części w celu uzyskania zapisanej porcji leku. Należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania Nebbud. Aby podzielić ampułkę na pół, wystarczy obrócić ją szyjką do dołu. Na buteleczce znajduje się oznaczenie w postaci przerywanej linii, która sygnalizuje podział 2 ml na dwie równe części po 1 ml każda. Otwarty pojemnik należy przechowywać w folii laminowanej, w oryginalnym opakowaniu producenta. Produkt musi zostać zużyty w ciągu 12 godzin od otwarcia.

Poprawa stanu zdrowia pacjenta może być zauważalna już kilka godzin po pierwszym podaniu Nebbud. Nie należy jednak przerywać terapii, ponieważ pełen efekt terapeutyczny obserwowany jest po 2-4 tygodniach od jej rozpoczęcia.

Stosowanie Nebbud w przebiegu astmy oskrzelowej.

Lekarze mogą przepisać Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (20 ampułek) w celu zastąpienia lub zmniejszenia przyjmowanej dawki doustnych glikokortykosteroidów. Zazwyczaj lek przyjmowany jest w dużych dawkach przez 10 dni bez zmian w dawce glikokortykosteroidów. Dopiero po tym czasie zalecane jest systematyczne ograniczanie porcji przyjmowanych doustnych glikokortykosteroidów do jak najniższej dawki, która umożliwia kontrolowanie symptomów choroby.

Stosowanie Nebbud w leczeniu pseudokrupu.

U dzieci, u których zdiagnozowany zostało ostre zapalenie oskrzeli (pseudokrup), dzienna dawka leku to 2 mg budezonidu. W zależności od zaleceń lekarza prowadzącego można ją zaaplikować w całości lub podzielić na dwie mniejsze po 1 mg. Wówczas konieczne jest przyjęcie dwóch mniejszych dawek Nebbud w odstępie ok. 30 minut.

Stosowanie Nebbud w leczeniu POChP.

U osób ze zdiagnozowaną zaostrzoną przewlekła obturacyjną chorobą płuc zapisywana jest dawka budezonidu od 4 mg do 8 mg. Najczęściej wymagane jest podzielenie jej na 2-4 mniejsze porcje. Zgodnie z zaleceniami producenta w przypadku leczenia POChP lek może być stosowany maksymalnie do 10 dni.

Sposób aplikacji Nebbud.

Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (20 ampułek) to preparat przeznaczony do nebulizacji. W tym celu konieczne jest zastosowanie odpowiedniego urządzenia. Mowa tu o nebulizatorze, który wytwarza cząsteczki o odpowiedniej wielkości – pozwalającej kroplom na dotarcie do płuc. Rekomendowane parametry urządzenia to: DV(50) < 3 microm oraz DV(90) < 6 microm. Preparat nie jest przystosowany do aplikacji za pomocą nebulizatorów typu ultradźwiękowego.

Dawkowanie Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (20 ampułek) zgodnie z informacjami znajdującymi się na ulotce producenta:

 •       1 ampułka w przypadku dawki 0,25 mg/ml,
 •       2 ampułki w przypadku dawki 0,5 mg/ml,
 •       3 ampułki w przypadku dawki 0,75 mg/ml,
 •       4 ampułki w przypadku dawki 1 mg/ml,
 •       6 ampułek w przypadku dawki 1,5 mg/ml,
 •       8 ampułek w przypadku dawki 2 mg/ml.

Wielkość dawki oraz sposób jej przyjmowania ustalany jest indywidualnie przez lekarza prowadzącego na podstawie wywiadu z pacjentem, przebiegu choroby oraz jego stanu zdrowia. Nebbud powinien być przyjmowany w jak najmniejszej dawki, która umożliwia kontrolowanie przebiegu choroby, w tym napadów astmatycznych.

Przeciwwskazania do zażywania leku Nebbud zawiesina 0,25 mg/ml.

Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (20 ampułek) to lek, którego nie można stosować w przypadku pacjentów, u których występuje nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników, w tym substancję czynną, czyli budezonid.

Leku nie wolno stosować w razie pojawienia się nagłych, ostrych napadów duszności. Wówczas zalecane jest zażycie preparatu, który ma na celu rozszerzenie oskrzeli.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku osób z nieaktywną lub czynną gruźlicą płuc, a także grzybiczymi i wirusowymi zakażeniami dróg oddechowych. Pewne przeciwwskazania występują u pacjentów z chorobami wątroby. Lekarz prowadzący powinien być poinformowany o wszystkich schorzeniach przed wprowadzeniem terapii budezonidem.

Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (20 ampułek) może być przyjmowany przez pacjentów, u których zastosowane zostało odpowiednie leczenie powyższych schorzeń.

Skutki uboczne stosowania leku Nebbud zawiesina 0,25 mg/ml.

Nebbud, jak każdy inny lek, może – lecz nie musi – wywoływać pewne działania niepożądane. Ich częstotliwość może wynikać nie tylko z indywidualnych uwarunkowań pacjenta, ale także sposobu dawkowania, przyjmowania innych leków czy też nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji zawartych w preparacie.

Częstotliwość występowania skutków ubocznych określana jest jako:

 •       bardzo rzadka – mniej niż 1 na 10 tys. przypadków,
 •       rzadka – więcej niż 1 na 10 tys. przypadków, lecz mniej niż 1 na 1 tys. przypadków,
 •       niezbyt częsta – więcej niż 1 na 1 tys. przypadków, ale mniej niż 1 na 100 przypadków,
 •       częsta – więcej niż 1 na 100 przypadków, ale mniej niż 1 na 10 przypadków,
 •       bardzo częsta – więcej niż 1 na 10 przypadków.

Działania niepożądane obserwowane często to:

 •       pleśniawki w obrębie jamy ustnej,
 •       kaszel,
 •       podrażnienie gardła,
 •       zapalenie płuc (przede wszystkim u osób z POChP),
 •       zakażenie gardła i jamy ustnej grzybami z rodzaju Candida.

Objawy występujące niezbyt często to:

 •       lęki i depresja,
 •       drżenie,
 •       problemy z ostrym widzeniem,
 •       skurcze mięśni ciała,
 •       problem zmętnienia soczewki oka.

Skutku uboczne odnotowywane rzadko to:

 •       wysypki skórne i pokrzywka,
 •       obrzęki,
 •       kontaktowe zapalenie skóry,
 •       nieprawidłowe funkcjonowanie nadnerczy,
 •       niepokój,
 •       nerwowość,
 •       reakcja anafilaktyczna,
 •       bezgłos i chrypka,
 •       świszczący oddech,
 •       trudności z oddychaniem,
 •       paradoksalny skurcz oskrzeli,
 •       obrzęk twarzy (w tym języka i ust),
 •       zwiększona skłonność do siniaczenia,
 •       opóźnienie wzrostu u dzieci,
 •       zmiany w zachowaniu u dzieci.

Działania niepożądane zauważalne bardzo rzadko to:

 •       zmiany gęstości mineralnej kości.

Nieznana jest częstotliwość takich skutków ubocznych jak:

 •       agresja,
 •       pobudzenie psychoruchowe,
 •       problemy z zaśnięciem,
 •       ogólne uczucie rozdrażniania,
 •       jaskra.

W przypadku wystąpienia poniższej grupy skutków ubocznych konieczne jest zaprzestanie przyjmowania Nebbud oraz natychmiastowa konsultacja z lekarzem (najlepiej prowadzącym leczenie):

 •       obrzęk twarzy,
 •       oddech o charakterze świszczącym,
 •       świąd ciała oraz wysypka,
 •       ucisk w klatce piersiowe,
 •       trudności z oddychaniem.

Ponadto producent rekomenduje przepłukanie jamy ustnej w celu ograniczenia pojawienia się zakażenia grzybami z rodziny Candida. Najczęściej zakażenie to pojawia się jako skutek uboczny osadzenia preparatu na śluzówce jamy ustnej i gardła.

Pod stałą kontrolą oraz obserwacją rodziców powinny pozostawać dzieci, którym zapisano terapię Nebbud. Jeżeli zaobserwowane zostanie spowolnienie lub całkowite zahamowanie wzrostu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Najczęściej konieczne jest zmniejszenie dawki leku lub też zmiana terapii na inną.

Ciąża i karmienie piersią a zażywanie leku Nebbud zawiesina 0,25 mg/ml.

Stosowanie Nebbud w ciąży. Nebbud zawiesina 0,25 mg/ML (20 ampułek) może być stosowany przez kobiety w ciąży, gdy lekarz prowadzący podejmie taką decyzję. Powinien on jednak przeanalizować potencjalne korzyści dla matki oraz ryzyka dla dziecka. Nie ma jednak informacji na to, aby lek ten wpływał na zdrowie płodu lub noworodka. Brak także danych dotyczących zwiększonego ryzyka wystąpienia wad wrodzonych u dzieci, których matki zażywały w ciąży Nebbud.

Stosowanie Nebbud a karmienie piersią. Budezonid może przenikać do mleka matki, dlatego też decyzja o przyjmowaniu leku i karmieniu piersiom powinna być skonsultowana z lekarzem. Jeżeli specjalista zapisze preparat matce karmiącej, ta powinna ściśle stosować się do otrzymanych zaleceń. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.