Nebbud

Napisano 29.09.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 6 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Nebbud stosowany jest w przypadku występowania symptomów astmy oskrzelowej oraz pseudokrupu. Lek ma za zadanie zmniejszyć częstotliwość występowania objawów i zredukować ich nasilenie. Przeznaczony jest do nebulizacji. Dawkowanie zgodne z zaleceniami lekarza pomaga zminimalizować obrzęk oraz podrażnienia dolnych dróg oddechowych. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Czym jest lek Nebbud i w jaki celu jest stosowany?

Nebbud to lek na receptę, który występuje pod postacią białej lub białawej zawiesiny przeznaczonej do nebulizacji. Występuje w kilku wariantach:

 •       zawiesina 0,5 mg/ML (10 ampułek),
 •       zawiesina 0,25 mg/ML (10 ampułek),
 •       zawiesina 0,25 mg/ML (20 ampułek).

Produkt mogą stosować osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci – zgodnie z zaleceniami lekarza. Minimalny próg wiekowy określony przez producenta to 6. miesiąc życia. Produkt służy do wykonywania nebulizacji w przypadku osób, które z jakichś względów nie mogą stosować inhalatora ciśnieniowego z dozownikiem lub proszkowego bądź też ich wykorzystywanie nie daje zadowalających rezultatów.

Nebbud stosowany jest w leczeniu m.in. przewlekłej astmy oskrzelowej oraz pseudokrupu (ciężkiego zapalenia krtani) u niemowląt i dzieci. Lek przyczynia się do zmniejszenia oskrzeli w przypadku występowania zarówno natychmiastowych, jak i opóźnionych reakcji astmatycznych. Zawarte w preparacie składniki pomagają skutecznie zapobiegać atakom astmy, które są wynikiem wysiłku fizycznego. Nie odnotowano, aby Nebbud wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Składniki leku Nebbud.

Głównym składnikiem leku jest budezonid. Jest to glikokortykosteroid charakteryzujący się silnym działaniem przeciwzapalnym. Ta substancja czynna ma za zadanie zmniejszyć obrzęk dolnych dróg oddechowych, a także zminimalizować ich podrażnienia. Tym samym ograniczona zostaje częstotliwość ataków astmatycznych oraz złagodzenie symptomów choroby. Nebbud przeciwdziała procesowi zapalnemu, który rozwija się w ścianach oskrzeli.

Pojedyncza ampułka zawiesiny Nebbud zawiera – w zależności od dawki: 0,25 mg / 1 ml lub 0,5 mg / 1 ml budezonidu. Pozostałe składniku leku to: disodu edetynian dwuwodny, sodu chlorek, polisorbat 80, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian dwuwodny oraz woda do wstrzykiwań.

E-recepta online na Nebbud.

Nebbud to lek dostępny jedynie na receptę. Może być stosowany wyłącznie w uzasadnionych przypadkach – przy zdiagnozowanej astmie oskrzelowej lub ciężkim zapaleniu krtani (pseudokrupie). Dawkowanie dobiera lekarz zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta oraz zaobserwowanym przebiegiem choroby. Można również skorzystać z opcji, którą jest e-recepta online na Nebbud. Otrzymuje się ją w ciągu kilku minut po konsultacji z lekarzem. Rozwiązanie to jest szczególnie wygodne w przypadku, gdy opakowanie leku kończy się, a pacjent powinien wykupić nowe.

Aby otrzymać e-receptę na Nebbud, konieczne jest wypełnienie formularza medycznego, w którym uwzględnione są pytania dotyczące m.in. stanu zdrowia, alergii czy przyjmowanych na stałe leków. Ponadto pacjent powinien poinformować o wcześniejszej diagnozie i przesłankach, w związku z którymi Nebbud jest stosowany. Jeżeli podczas wywiadu lekarskiego okaże się, że nadal istnieją wskazania do przyjmowania leku, lekarz przepisze preparat. Pacjent otrzyma receptę w formie SMS na telefon komórkowy oraz wydruk informacyjny e-recepty na adres e-mailowy.

E-recepta online realizowana jest na takich samych zasadach jak tradycyjna recepta otrzymana podczas wizyty w gabinecie lekarskim. Wystarczy podać w aptece kod otrzymany SMS-em oraz swój numer PESEL.

Jak dawkować lek Nebbud?

Nebbud pod postacią zawiesiny przeznaczony jest do przyjmowania za pomocą nebulizatora, którego konstrukcja umożliwia wytwarzanie cząsteczek o wielkości pozwalającej na przechodzenie kropli do płuc. Zazwyczaj tego typu urządzenia oznaczone są parametrami: DV(50) < 3 microm oraz DV(90) < 6 microm. W przypadku tego leku nie należy korzystać z nebulizatorów ultradźwiękowych, ponieważ ich skuteczność w podawaniu Nebbudu w formie zawiesiny jest ograniczona.

Dawka leku ustalana jest indywidualnie do każdego pacjenta po dokonaniu rozpoznania przez lekarza. Rekomendowane jest zmniejszenie porcji do takiej, która zapewni optymalną kontrolę nad atakami astmatycznymi.

Osoby, które mają zalecone przyjmowanie 1 mg produktu, powinny stosować Nebbud raz na dobę – rano lub wieczorem. W przypadku wystąpienia zaostrzenia przebiegu choroby konieczne jest zwiększenie dobowej dawki przyjmowanego preparatu. Jeżeli zapisana porcja jest większa niż 1 mg, produkt aplikowany jest dwa razy na dobę. Zazwyczaj lek przyjmowany jest raz dziennie przez osoby, u których astma określana jest jako stabilna (o nasileniu lekkim lub umiarkowanym) oraz nie zażywają one innych kortykosteroidów. Wyjątkiem jest stosowanie wziewnych steroidów – w przypadku dobrze kontrolowanego przebiegu choroby.

Lek może być przepisany zarówno pacjentom, którzy do tej pory nie stosowali terapii glikokortykosteroidami, jak i osobom, u których objawy choroby były leczone już wziewnymi glikokortykosteroidami.

Dawka początkowa.

U pacjentów, którzy rozpoczynają leczenie, przyjmują Nebbud w okresie zaostrzenia ataków astmatycznych oraz są na etapie zmniejszania dawki lub całkowitego odstawienia glikokortykosteroidów doustnych zalecana dawka leku to:

 •       1 mg – 2 mg: u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12. roku życia (w ostrym przebiegu choroby dawka ta może być wyższa),
 •       0,25 mg – 0,5 mg: u dzieci w wieku od 6. miesiąca życia do 12. roku życia (w razie konieczności dawka ta może być zwiększona do 1 mg na dobę).

W przypadku najmłodszych dzieci, u których występują trudności z wdychaniem produktu przez ustnik nebulizatora, można zastosować aplikację za pomocą maski twarzowej.

Dawka podtrzymująca.

Dawka podtrzymująca dobierana jest przez lekarza z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Producent leku rekomenduje całkowitą porcję dobową w wysokości:

 •       0,5 mg – 4 mg u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12. roku życia,
 •       0,25 mg – 2 mg u dzieci w wieku od 6. miesiąca życia do 12. roku życia.

Poprawa stanu zdrowia osoby leczonej lekiem Nebbud może nastąpić już po 2-3 dniach od rozpoczęcia terapii. Pełne działanie lecznicze można osiągnąć jednak po kilku tygodniach (zazwyczaj 2-4 tygodnie). Po tym czasie należy zmniejszyć porcję podtrzymującą do najmniejszej dawki, która zapewnia kontrolę ataków astmatycznych. 

Zastąpienie lub zmniejszenie dawki doustnych glikokortykosteroidów.

Lek może być stosowany w celu zastąpienia lub zmniejszenia dawki doustnych glikokortykosteroidów przyjmowanych przez pacjenta. W przypadku astmy rekomendowane jest aplikowanie przez 10 dni dużych dawek budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji w połączeniu z wcześniej stosowanymi glikokortykosteroidami doustnymi w dawce, która nie została zmieniona. Po tym czasie porcja przyjmowanego doustnie glikokortykosteroidu powinna być zmniejszana w sposób stopniowy, zapewniający kontrolę nad objawami choroby.

U niemowląt i dzieci z pseudokrupem najczęściej stosuje się dawkę 2 mg leku – podawaną w całości lub podzieloną na dwie części 1 mg aplikowane po sobie (w odstępie 30 minut pomiędzy dawkami). Nebulizacje można powtarzać co 12 godzin. Podawanie leku należy zakończyć maksymalnie po 36 godzinach od pierwszej aplikacji lub gdy stan pacjenta ulegnie poprawie.

Zawiesina Nebbud może być łączona z 0,9% roztworem chlorku sodu lub innymi produktami do nebulizacji salbutamolu, terbutaliny, kromoglikanu disodowego, acetylocysteiny, bromku ipratropiowego lub fenoterolu.

Kto i kiedy nie powinien zażywać leku Nebbud?

Lek Nebbud nie może być stosowany u osób, u których występuje nadwrażliwość na substancję czynną (budezonid) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Preparatu nie można stosować do przerwania nagłego, ostrego napadu duszności. W takim przypadku rekomendowane jest przyjęcie leku o działaniu rozszerzającym oskrzela.

Producent zaleca zachowanie szczególnej ostrożności u osób ze zdiagnozowaną gruźlicą płuc, a także zakażeniami wirusowymi dróg oddechowych. Nebbud można stosować wówczas tylko wtedy, gdy choroby te są właściwie leczone.

Działania niepożądane po zażyciu leku Nebbud.

Każdy lek, również Nebbud, może u jakiejś grupy pacjentów spowodować działania niepożądane po jego zażyciu. Bardzo rzadko po przyjęciu dawki preparatu pojawiły się ostre reakcje alergiczne. W przypadku ich wystąpienia konieczne jest odstawienie leku oraz jak najszybsze zasięgnięcie porady medycznej. Do ciężkich symptomów alergicznych należą m.in.:

 •       świąd lub wysypka na całym ciele,
 •       świszczący oddech,
 •       duże trudności z oddychaniem,
 •       obrzęk w obrębie twarzy (w tym warg i powiek).

Zgodnie z dotychczasowymi doniesieniami często po zastosowaniu Nebbudu mogą pojawić się:

 •       trudności z połykaniem,
 •       podrażnienie gardła lub jamy ustnej,
 •       zakażenie jamy ustnej lub gardła grzybami Candida,
 •       kaszel,
 •       chrypka,
 •       pleśniawki.

Do niezbyt często pojawiających się działań niepożądanych zalicza się:

 •       depresja,
 •       zaburzenia snu,
 •       drżenie,
 •       spadek ostrości widzenia,
 •       występowanie skurczy mięśni.

Rzadko zgłaszane przez pacjentów były:

 •       wysypka skórna lub świąd,
 •       zaczerwienienie skóry,
 •       kontaktowe zapalenie skóry,
 •       paradoksalny skurcz oskrzeli,
 •       nerwowość,
 •       niepokój,
 •       nadpobudliwość psychoruchowa,
 •       zmiany zachowania (w szczególności u dzieci),
 •       siniaczenie.

Bardzo rzadkimi działaniami niepożądanymi mogą być:

 •       zmętnienie soczewki oka (zaćma),
 •       podrażnienia w obrębie skóry twarzy,
 •       zahamowanie czynności nadnerczy,
 •       spowolnienie wzrostu,
 •       rozrzedzenie kości (zmniejszenie ich gęstości mineralnej).

Zakażenie grzybami z rodzaju Candida ma związek z osadzaniem się leku w jamie ustnej. Aby zminimalizować ryzyko występowania tego działania niepożądanego, zaleca się płukanie jamy ustnej po każdej inhalacji.

Podczas długotrwałego stosowania dużych dawek leku mogą pojawić się działania ogólnoustrojowe. Ryzyko ich wystąpienia jest jednak mniejsze niż w przypadku przyjmowania doustnych glikokortykosteroidów. Prawdopodobieństwo pojawienia się działań ogólnoustrojowych uzależnione jest m.in. od wielkości dawki, czasu stosowania preparatu, przyjmowania steroidów oraz wrażliwości osobniczej.

Przy regularnym stosowaniu Nebbudu u dzieci należy systematycznie kontrolować ich wzrost. Jeżeli zauważone zostanie jego spowolnienie, należy skonsultować się z lekarzem w celu zmniejszenia dawki leku lub zastosowania innego sposobu leczenia.

Jeżeli Nebbud aplikowany jest za pomocą maski na twarz, mogą pojawić się podrażnienia skóry w jej obrębie. Zalecane jest przemycie twarzy wodą po każdym zastosowaniu maski.

Objawy odstawienne mogą pojawić się w czasie zmniejszania dawkowania leku. Symptomami obserwowanymi przez pacjentów są m.in.: depresja, brak energii, bóle stawów i mięśni, a także obniżenie czynności płuc. W niektórych przypadkach może być konieczne powrócenie do większej dawki Nebbudu, aby po czasie podjąć kolejną próbę odstawienia – w wolniejszym tempie.

Lek Nebbud a ciąża i karmienie piersią – czy można je zażywać?

Ciąża. Nebbud można stosować w ciąży jedynie w uzasadnionych przypadkach, w których jego użycie uznane jest za niezbędne. Decyzję o podaniu leku powinien podjąć lekarz prowadzący po dokonaniu oceny potencjalnych korzyści dla matki oraz ryzyka dla dziecka. Preparat stosowany jest, gdy korzyści z jego użycia zdecydowanie przewyższają ewentualne ryzyko. Jeżeli występuje już taka konieczność, kobiety w ciąży powinny przyjmować najmniejszą możliwą, skuteczną dawkę. Dotychczas przeprowadzone badania nie wskazały, aby przyjmowany wziewnie budezonid zwiększał ryzyko występowania wad wrodzonych.

Karmienie piersią. Substancje zawarte w Nebbudzie mogą przenikać do mleka matki, a następnie wraz z nim do organizmu dziecka. Z ulotki producenta wynika jednak, że budezonid może być stosowany przez kobiety karmiące piersią (w dawce zgodnej z zaleceniami lekarza).   

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.