Zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie – warunki

Napisano 10.11.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 4 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Wiele osób zastanawia się, czy możliwe jest zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie i świadczenia z nim związane. Należy wiedzieć, że zleceniobiorców dotyczą nieco inne zasady w stosunku do zleceniodawcy niż ma to miejsce na linii pracownik na umowę o pracę-pracodawca. Oznacza to między innymi to, że zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego nie jest konieczne, choć obowiązek ten jest warunkiem umowy o pracę. Jest jednak możliwość zgłoszenia osób do składki chorobowej, jeśli dobrowolnie wyrażą na to zgodę, mając świadomość, że wynagrodzenie miesięczne będzie nieco mniejsze. Po upływie czasu wyczekiwania, pracownicy, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego, mogą mieć wypłacany zasiłek chorobowy w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim. Co jeszcze należy wiedzieć w sprawie tych świadczeń dla zleceniobiorców?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie – kto może je uzyskać?

Umowa zlecenie różni się w wielu zasadniczych kwestiach od umowy o pracę. Można śmiało powiedzieć, że jest bardziej elastyczna, ale też nie wiąże się ze wszystkimi przywilejami, które dotyczą pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Jedną z ważnych kwestii jest płatne zwolnienie lekarskie na umowie zleceniu. Nie każdy może z niego skorzystać, jeśli w porę nie dopilnuje pewnych kwestii. Zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie przysługuje bowiem jedynie tym pracownikom, którzy zdecydowali się dobrowolnie na objęcie ubezpieczeniem chorobowym. Odpowiedź na pytanie, czy na umowę zlecenie przysługuje zwolnienie lekarskie, zależna jest zatem od tego, czy pracownik został za własną zgodą do ubezpieczenia chorobowego zgłoszony. Gdy w grę wchodzi praca na umowę zlecenie, a zwolnienie lekarskie wystawione jest osobie, która ma opłacane składki chorobowe, może ona skorzystać z prawa do świadczenia zdrowotnego. Taki wniosek złożyć może też przedsiębiorca, który zgłosi siebie do ubezpieczenia chorobowego.

Czytaj także:

Jest tu jednak jeszcze jeden haczyk, o którym należy pamiętać. Prawo do takiego świadczenia nabywa się dopiero po upływie 90 dni ciągłego opłacania dobrowolnej składki. Jeśli zatem wykonywana jest praca na zlecenie i pracownik zachoruje opłacając już składkę chorobową, ale nastąpi to jeszcze przed upływem 90 dni wyczekiwania, nie może liczyć na płatne świadczenia z tytułu niezdolności do pracy.

Jeśli zatrudniony na zlecenie pracownik zdecyduje się przystąpić do ubezpieczenia chorobowego i godzi się na dobrowolne opłacanie składek, przysługują mu świadczenia związane ze zwolnieniem zdrowotnym. Warto wiedzieć, że wraz z cyfryzacją służby zdrowia możliwe jest również zwolnienie lekarskie online. Można uzyskać je w szczególnych przypadkach, jeśli pacjent nie ma z jakiegoś powodu możliwości skorzystania z konsultacji stacjonarnych. Na podstawie tego L4 również wypłacane może być świadczenie, o ile dopilnowane zostaną formalności.

Zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie – na jak długo można je uzyskać?

Wiesz już, że odpowiedź na pytanie „czy przysługuje zwolnienie lekarskie na umowę zlecenie” może być twierdząca, o ile pracownik spełni pewne warunki, czyli przez stosowny okres opłacane będzie mieć składki chorobowe. Należy liczyć się z tym, że kwota stawki chorobowej będzie potrącana z wynagrodzenia pracownika. Mimo wszystko warto zgodzić się na nieco niższą pensję, gdyż opłacanie składki chorobowej uprawnia nie tylko do zasiłku chorobowego, ale również do zasiłku opiekuńczego, macierzyńskiego, wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, gdy będą potrzebne.

Jak widać, świadczenie chorobowe może otrzymać pracownik na umowę zlecenie, a zwolnienie lekarskie przysługuje mu przez określony czas dni kalendarzowych w roku. Zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie w przypadku choroby uprawnia do zasiłku przez 182 dni w ciągu roku, a w ciąży lub przy zdiagnozowanej gruźlicy uprawnia do 270 dni zasiłku w roku kalendarzowym. Jeśli chodzi o temat „umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie na dziecko”, pracownik może wykorzystać 60 dni zasiłku opiekuńczego na dziecko zdrowe do 8 lat i chore do 14 roku życia i 14 dni na dziecko chore powyżej 14 lat. Wszelkie konieczne do poznania regulacje prawne podane są w Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie – wysokość zasiłku

Jeśli chodzi o temat „zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie”, wielu chorych pracowników nurtuje pytanie o wysokość należnego im świadczenia. Zanim przejdziemy jednak do tego, należy wiedzieć, że pozostaje jeszcze jedna ważna kwestia, jeśli chodzi o zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie. Kto wypłaca takie świadczenie. Warto wiedzieć, że w przypadku umowy zlecenia już od pierwszego dnia L4 świadczenie chorobowe wypłacane jest pracownikowi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wróćmy jednak do wysokości zasiłku, do którego uprawnia zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie. Jak wyliczyć jego wysokość? W przypadku niezdolności do pracy kwota zasiłku będzie wyliczana w następujący sposób: podstawa zasiłku to średnia zarobków z pełnych miesięcy, od których opłacano składki chorobowe.

Zleceniobiorca może liczyć na 80% podstawy wymiaru, chyba że przebywa w szpitalu – wówczas przysługuje mu 70% podstawy wymiaru. W przypadku niezdolności do pracy związanej z ciążą lub poddania się kandydatów badaniom/pobraniu komórek/narządów/tkanek pracownikowi przysługuje natomiast 100% podstawy wymiaru. Do wypłaty 100% podstawy wymiaru uprawnia również niezdolność do świadczenia pracy w przypadku wypadku do/z pracy lub choroby zawodowej.

Jak uzyskać e-zwolnienie na umowie zlecenie?

Jeśli pacjent potrzebuje przejść na zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie, powinien swoje kroki skierować do lekarza. Gdy ten stwierdzi, że pracownik jest aktualnie niezdolny do pracy, wystawi mu elektroniczne L4, gdyż jest to aktualnie obowiązująca forma zwolnień lekarskich. Takie L4 trafia bezpośrednio do ZUS i widoczne jest w PUE pracodawcy (o ile ten posiada profil ZUS PUE). Aby jednak móc skorzystać ze świadczenia, należy spełnić określone obowiązki. Trzeba przekazać do ZUS odpowiednie dokumenty, takie jak formularz Z-3a. To nie zleceniodawca, a ZUS od pierwszego dnia zwolnienia wypłaca zleceniobiorcy zasiłek.

Należy pamiętać, że nie jest możliwe podpisanie umowy zlecenie na zwolnieniu lekarskim. Z zasady zwolnienie wystawiane jest w celu zapewnienia czasu na polepszenie stanu zdrowia pacjenta, a zasiłek chorobowy ma częściowo zrekompensować braki w pensji w tym czasie. Podjęcie pracy zarobkowej (np. na umowę zlecenie) w czasie L4 sprawi, że pacjent straci prawo do zasiłku. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wypowiedzenie umowy zlecenia na zwolnieniu lekarskim jest zgodne z prawem, gdyż pracownik nie podlega tu ochronie, jak w przypadku umowy o pracę. Każda ze stron ma prawo zatem w każdym momencie złożyć wypowiedzenie i to bez podania jego powodu – również gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Nie wpłynie to jednak na prawo do zasiłku, o ile niezdolność będzie dłuższa niż 30 dni (liczone w trybie ciągłym bez żadnej przerwy).

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.