Izolacja domowa a L4 – co mówią przepisy?

Napisano 17.12.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 5 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Choć pandemia koronawirusa towarzyszy nam już od jakiegoś czasu, nie każdy orientuje się jeszcze w temacie kwarantanny i izolacji. Często pojawiają się pytania związane z kwestią „izolacja domowa a L4”, czyli co konkretnie pacjent ma zrobić w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Faktem jest, że choroba potwierdzona wymaga poddania się obowiązkowi odosobnienia. Co jednak ze zwolnieniem lekarskim, jeśli pacjenci zostali objęci kwarantanną lub izolacją? Jak odbywa się wystawianie takiego zwolnienia i czy jest ono właściwie niezbędne, by uzyskać świadczenie chorobowe? Co, jeśli przebywamy w domu z powodu kwarantanny lub izolacji bliskiej osoby, która wymaga opieki? Czy wówczas również informacja z systemu informatycznego jest wystarczająca do świadczenia? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Izolacja domowa – na czym polega?

W dobie koronawirusa ludzie obawiają się o wiele rzeczy, w tym oczywiście o swoje zdrowie i życie, ale również o kwestie dodatkowe, czyli pracę i zarobki. Najwięcej kontrowersji i niedomówień pojawia się w kwestiach związanych z izolacją i kwarantanną. Zarówno kwarantanna, jak i poddanie się izolacji domowej jest obowiązkowe a nie dobrowolne. Izolacja nie jest jednak tym samym co kwarantanna. Kwarantanna dotyczy bowiem osób zdrowych, które mogły być narażone na zakażenie, gdyż miały bezpośredni kontakt z osobą chorą. Izolacja natomiast dotyczy osób chorych, czyli takich, których wynik badania na koronawirusa wyszedł pozytywny. 

Czytaj także:

Ze względu na to, że temat nie jest z nami od dawna, wciąż niewiele osób orientuje się jeszcze w temacie „izolacja domowa a L4”. Padają na przykład pytania „czy izolacja to L4” lub „czy kwarantanna wlicza się do izolacji” itd., dlatego temat ten zostanie szerzej omówiony w dalszej części tekstu. Zanim jednak przejdziemy do kwestii „izolacja domowa a zwolnienie lekarskie”, warto już w tym miejscu zaznaczyć, że wszelkie objawy choroby w tym czasie należy traktować bardzo poważnie i w miarę możliwości warto zachować maksymalną ostrożność. Jeśli na przykład pacjent nie czuje się na siłach, by pracować, może postawić na konsultacje zdalne z lekarzem. Ich efektem może być zwolnienie lekarskie online. To bardzo rozsądne wyjście, gdyż wychodząc z domu będąc chorym, można zarażać innych. Można również zarazić się od innych chorobami poważniejszymi, gdyż nasz układ odpornościowy będzie osłabiony np. przeziębieniem.

Kwarantanna, izolacja i kontakt z lekarzem

O izolacji poinformuje Cię osoba uprawniona z inspekcji sanitarnej. Otrzymasz ponadto informację o zniesieniu lub przedłużeniu kwarantanny. Kiedy osoba poddana zostanie kwarantannie lub izolacji, zobowiązana jest przestrzegać we wskazanym terminie ograniczeń związanych z przemieszczaniem się. Jeśli w trakcie kwarantanny pojawią się objawy wskazujące na obecność jakichkolwiek chorób lub wręcz typowo na COVID-19, wykręć numer telefonu do lekarza rodzinnego, który oceni Twój stan zdrowia i w razie potrzeby zleci wykonanie testu. Lekarz POZ poprzez teleporadę zweryfikuje również stan Twojego zdrowia w czasie trwającej izolacji i może podjąć decyzję o ewentualnym jej przedłużeniu, jeśli nie będzie Ci się polepszać. Osoby objęte izolacją domową lub kwarantanną, które z tego tytułu chcą pobierać zasiłek, nie muszą dostarczać decyzji sanepidu do ZUS. 

Czy będąc na izolacji, od razu dostaje się zwolnienie lekarskie?

Jeśli chodzi o temat „izolacja domowa a L4”, wielu pacjentów zadaje sobie pytanie, czy otrzymują oni zwolnienie lekarskie bezpośrednio, czy też muszą dodatkowo się o nie ubiegać. Kolejna kwestia dotyczy tego, czy na izolacji potrzebne jest zwolnienie lekarskie, by móc korzystać ze świadczeń chorobowych. Faktem jest bowiem, że za czas wymagający poddania się kwarantannie lub izolacji pacjenci mają prawo do otrzymywania świadczenia chorobowego.

Jeśli zastanawiasz się, jakie zwolnienie na kwarantannie uzyskasz, musisz wiedzieć, że zwolnienia lekarskie dedykowane są dla osób chorych, czyli niezdolnych do pracy z przyczyn zdrowotnych. Na kwarantannę natomiast nie jest kierowana osoba chora, tylko zdrowa. Kwarantanna traktowana jak zwolnienie to duże ułatwienie, jeśli chodzi o kwestię świadczeń chorobowych. Podstawą do ich wypłaty pacjentowi jest informacja w systemie informatycznym EWP o objęciu pracownika kwarantanną lub izolacją. Sytuacja wygląda w tym przypadku podobnie, zarówno gdy w grę wchodzi izolacja, jak i zwolnienie na kwarantannie. Ile płatne są takie świadczenia, omówione zostanie w dalszych akapitach. W tym miejscu natomiast należy jednak podkreślić, że informacja w systemie EWP jest już wystarczająca – nie są potrzebne dodatkowe zwolnienia lekarskie czy decyzje sanepidu. 

Praca w czasie izolacji domowej – co na to przepisy?

Wiesz już, że nie musisz martwić się o to, kto wystawia zwolnienie na izolacji, gdyż do wypłaty świadczenia chorobowego podstawą jest informacja w systemie EWP. Co jednak z osobami, które dobrze się czują i zakażenie przechodzą bezobjawowo lub skąpoobjawowo? Jak wygląda w ich przypadku temat „izolacja domowa a L4”, a konkretnie, czy muszą one obowiązkowo rezygnować z pracy? 

Faktem jest, że w przypadku kwarantanny pracownik może uzgodnić z pracodawcą, że będzie pracować zdalnie i w związku z tym pobierać będzie normalne wynagrodzenie w zamian świadczenia chorobowego. Możliwe jest to oczywiście w tych zawodach, gdzie praca zdalna ma sens – kierowca nie może na przykład pracować zdalnie, ale już pracownik biurowy w niektórych przypadkach jak najbardziej. Również, gdy w grę wchodzi izolacja domowa, a wynagrodzenie pracownik chce mieć normalnie wypłacane, może wnioskować do pracodawcy o możliwość wykonywania pracy zdalnej. Oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy praca zdalna faktycznie jest możliwa, a pracownik czuje się na siłach, by ją świadczyć oraz pracodawca wyraża na taką pracę zgodę. Po raz kolejny należy tu jednak podkreślić, że pracownik pracujący w czasie izolacji nie ma prawa do świadczenia chorobowego. Może jednak wówczas mieć normalną pensję, jeśli tak ustali z pracodawcą. 

Zgłaszanie izolacji do ZUS i pracodawcy – jak wygląda w praktyce?

Pacjent objęty kwarantanną lub izolacją teoretycznie nie musi zgłaszać tego faktu swojemu pracodawcy, gdyż zostanie on poinformowany automatycznie przez konto PUE ZUS, ponadto z pewnością kontaktować będzie się w tej sprawie także sanepid. Pracodawca będzie więc wiedzieć, że pracownika objęła izolacja, a zwolnienie z pracy w związku z niestawieniem się do pełnienia obowiązków pracownikowi nie grozi. Oczywiście warto mimo wszystko w miarę możliwości zadzwonić do pracodawcy i poinformować go o fakcie konieczności przebywania w mieszkaniu. Jeśli pracownik jest na kwarantannie lub w izolacji, a za pośrednictwem panelu PUE ZUS nie pojawią się dane o zaistniałej sytuacji, wówczas osoba powinna pamiętać o poinformowaniu pracodawcy, że odbyła kwarantannę lub izolację, składając odpowiednie oświadczenie w terminie 3 dni roboczych od ich zakończenia. 

Wiesz już, że temat „izolacja domowa a L4” jest nad wyrost traktowany z przerażeniem, gdyż nie trzeba wcale ubiegać się o L4 od lekarza, by mieć w czasie izolacji prawo do świadczeń chorobowych. Nie są one jednak wypłacane automatycznie, czego należy być świadomym. Gdy pacjenta obejmuje izolacja, a wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy chce on mieć wypłacany, powinien złożyć wniosek, który stanowi podstawę do wypłaty pieniędzy, które finansuje pracodawca lub ZUS.

Wynagrodzenie na czas izolacji domowej bez L4 – jak wygląda?

Są jeszcze osoby, które zadają sobie pytanie „czy izolacja jest płatna”. Jak już wcześniej wspomniano, temat „izolacja domowa a L4” wiąże się z możliwością korzystania ze świadczeń chorobowych, bez potrzeby zgłaszania się do lekarza po druk e-ZLA. Oczywiście nie jest to przywilej, z którego skorzystać może każdy. Świadczenia chorobowe dostępne są wyłącznie dla tych osób, które mają opłacane składki chorobowe. W przypadku osób, które zatrudnione są na umowę na stałe, składka ta jest obowiązkowa. Przedsiębiorcy i zleceniobiorcy mogą natomiast dobrowolnie z tej składki skorzystać, jednak w tym przypadku muszą liczyć się z nieco mniejszymi wpływami miesięcznymi. W związku z tym zdarza się, że rezygnują z tego dodatkowego wydatku, a dopiero w przypadku choroby uniemożliwiającej pracę przez dłuższy czas zaczynają żałować. Aby otrzymać świadczenie chorobowe, konieczne jest złożenie podpisanego wniosku do ZUS lub poprzez swojego pracodawcę. 

Wysokość świadczenia chorobowego za czas przebywania w izolacji lub kwarantannie wynosi 80% podstawy wymiaru. Świadczenia chorobowe w wysokości 100% dotyczą tylko określonych przypadków – np. kobiet w ciąży. 

Zasiłek chorobowy na izolacji – co kiedy na kwarantannie jest członek rodziny?

Kończąc już temat „izolacja domowa a L4”, należy dodatkowo wspomnieć o kwarantannie członków rodziny bądź ich izolacji. Jeśli w gospodarstwie domowym przebywa osoba zarażona wirusem Covid, domownicy muszą poddać się kwarantannie (osoby w pełni zaszczepione będą z niej zwolnione, jeśli uzyskają negatywny wynik testu na Covid). 

Czasem jest jednak tak, że sam pracownik w izolacji domowej nie przebywa, ale musi zapewnić opiekę osobie, którą objęła kwarantanna bądź izolacja. Zasiłek lub wynagrodzenie chorobowe w tej sytuacji oczywiście przysługują, o ile złoży się o nie wniosek. Gdy wymagający opieki członek rodziny wchodzi w obowiązek, jakim jest kwarantanna lub izolacja, zwolnienie lekarskie nie jest potrzebne. Jeśli zatem zdarzy się, że dziecko zostanie objęte kwarantanną w związku z wirusem w szkole czy przedszkolu lub nawet zachoruje małżonek, który wymagać będzie opieki, osoba z ubezpieczeniem chorobowym ma prawo do świadczeń w związku z opieką nad dzieckiem (lub bliskim) już na podstawie wpisu do ERW i złożenia wniosku. 

W ustawie zaznaczono, że prawo to obejmuje jedynie osobę zgłoszoną do ubezpieczeń chorobowych. Może mieć to miejsce w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę (składki chorobowe obowiązkowe) lub w wyniku umowy zlecenia (jeśli składki opłacane są dobrowolnie). Prawo to ma również przedsiębiorca opłacający dobrowolnie składki chorobowe. Warunkiem jest jednak przekazane oświadczenie, że nie istnieją osoby wspólnie prowadzące gospodarstwo domowe, które w tych warunkach mogłyby dziecku opiekę zapewnić. Mowa o osobach zdrowych dorosłych, które nie pracują. Wyjątkiem od tego jest sytuacja, gdy dziecko nie ukończyło jeszcze dwóch lat. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.