Kwarantanna a zwolnienie lekarskie – jak to działa?

Napisano 10.11.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 4 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Jeśli dana osoba zostanie skierowana decyzją organu, jakim jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, na kwarantannę lub izolacje domową, ma prawo do świadczeń chorobowych, które finansowane będą przez pracodawcę (wynagrodzenie chorobowe) lub ZUS (zasiłek chorobowy). Wiele osób nie do końca jednak rozumie jeszcze temat „kwarantanna a zwolnienie lekarskie”. W związku z tym nieco rozszerzymy w artykule taką kwestię. Jak traktowane jest w praktyce wystawienie decyzji o objęciu kwarantanną? Czy można wówczas pracować, jeśli pracodawca wyrazi zgodę? Jak wygląda kwestia, gdy na kwarantannę lub izolację kierowany jest członek rodziny, któremu należy w tym terminie zapewnić opiekę? Czy ubezpieczony ma wówczas prawo do świadczeń opiekuńczych za opiekę nad dzieckiem lub członkiem rodziny? Zapraszamy do przeczytania informacji z artykułu.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Kwarantanna a zwolnienie lekarskie – czy jest wystawiane od razu?

Choć pandemia towarzyszy nam już od dłuższego czasu, nie każdy jeszcze orientuje się dobrze w kwestii „kwarantanna a zwolnienie lekarskie”. Wiele osób zastanawia się na przykład, czy kwarantanna to to samo co zwolnienie lekarskie oraz co w tym czasie z wypłatą wynagrodzenia. Należy wiedzieć, że decyzja o kwarantannie a zwolnienie lekarskie to dwie różne kwestie, choć niewątpliwie mogą się ze sobą wiązać. Okresu kwarantanny nie musi potwierdzić złożone zwolnienie lekarskie. Dane o kwarantannie są udostępniane na portalu PUE ZUS. Dane udostępnia panel Płatnika oraz w panel Ubezpieczonego.

Czytaj także:

Kwarantanna a praca

Okres kwarantanny jest czasem, w którym pracownik z opłacanymi składkami chorobowymi ma prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego, jeśli wyczerpie limit wypłaty wynagrodzenia chorobowego w roku kalendarzowym (33 dni dla pracowników do 50 roku życia i 14 dni dla pracowników po 50 roku życia). Tu jest jednak bardzo ważna kwestia, na którą należy zwrócić uwagę. Świadczenia te przysługują uprawnionemu pracownikowi, o ile będzie on o nie wnioskować. Kwarantanna nie oznacza z góry niezdolności do pracy i nie zmusza pracownika do przerwy w świadczeniu obowiązków. Jeśli w czasie kwarantanny pracownicy czują się dobrze i pracują zdalnie (co za zgodą pracodawcy jest możliwe), nie mają jednak prawa do świadczeń chorobowych, ale otrzymują z tego tytułu normalne wynagrodzenie.

Nie można pobierać jednocześnie pensji (za pracę zarobkową) i świadczenia chorobowego. Należy więc dokonać wyboru, czy pracownik będzie świadczył zdalnie obowiązki zawodowe (ma możliwość takiej pracy i niezbędne warunki, które są potrzebne do jej wykonywania, a przy tym czuje się na siłach), czy też będzie pobierał przez ten czas świadczenie chorobowe (bo konieczne będzie np. podjęcie leczenia). Pracownik będący ubezpieczonym, który został skierowany na kwarantannę i ubiega się o zasiłek powinien pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację może przekazać zarówno telefonicznie, jak i mailowo. Nie musi natomiast pamiętać o oświadczeniu z sanepidu, ponieważ nie trzeba dostarczać go ani do ZUS-u, ani do pracodawcy.

Zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie (wystawiane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego), w tym także L4 online, wydać może uprawniony lekarz, który stwierdzi czasową niezdolność pacjenta do świadczenia obowiązku pracy. Dokument L4 nie tylko usprawiedliwia nieobecność chorego pracownika w pracy, ale również uprawnia, by za czas swojej niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych, pacjent otrzymał świadczenie chorobowe. Prawo do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego mają oczywiście jedynie osoby, które mają odprowadzane (obowiązkowo lub dobrowolnie) składki chorobowe.

Czy można uzyskać zwolnienie lekarskie z powodu kwarantanny domownika?

Pozostając przy temacie „kwarantanna a zwolnienie lekarskie” należy również wspomnieć o sytuacji, gdy to jeden z domowników objęty zostaje kwarantanną bądź izolacją. Często jest tak w przypadku dzieci (kiedy np. przedszkole zostanie zamknięte), ale może to również dotyczyć innego członka rodziny, który np. zgodnie ze wskazaniami przebywa w szpitalu lub w znacznym stopniu podlega rehabilitacji. Jeśli konieczna jest wówczas opieka nad daną osobą, pracownikowi przysługuje prawo do wypłaty zasiłku opiekuńczego. W tym przypadku zatem izolacja lub kwarantanna członka rodziny traktowana jest jak ich choroba uprawniająca do zapewnienia im opieki.

Jeśli chodzi o temat „kwarantanna domowa a zwolnienie lekarskie”, trzeba wiedzieć, że wystarczy jedynie podpisane przez ubezpieczonego oświadczenie, które zawierać będzie dane ubezpieczonego oraz członka rodziny, który wymaga opieki, a także informacje dotyczące dnia rozpoczęcia kwarantanny/izolacji i dnia jej zakończenia. By otrzymać świadczenie, konieczne będzie również uzupełnienie wniosku o zasiłek opiekuńczy (wypełnić należy dokumenty Z-15A lub Z-15B).

Kwarantanna a zwolnienie lekarskie — na ile dni?

Gdy w grę wchodzi kwestia „kwarantanna a zwolnienie lekarskie”, wiedzieć należy, że maksymalny czas przebywania na zwolnieniu lekarskim w roku kalendarzowym określa ustawa. Są to 182 dni w przypadku choroby i 270 dni w przypadku ciąży bądź gruźlicy. Zwolnienie lekarskie na dziecko może trwać 60 dni w roku kalendarzowym, jeśli dziecko nie ukończyło 14 lat i 14 dni, jeśli dziecko ukończyło 14 lat. Zwolnienie lekarskie na chorego członka rodziny to 14 dni w roku kalendarzowym.

Jeśli chodzi o temat „kwarantanna a zwolnienie lekarskie”, ZUS nie potrzebuje L4, by wypłacić pracownikowi świadczenie chorobowe. Wystarczy informacja o otrzymaniu objęcia kwarantanną i wniosek o świadczenie. Pozostaje jeszcze pytanie, czy kwarantanna jest liczona jak zwolnienie lekarskie. W tym przypadku można postawić znak równości na linii „kwarantanna-zwolnienie lekarskie”. Ile płatne jest zatem takie świadczenie? Wynosi ono 80% podstawy wymiaru.

Kto może wystawić zwolnienie lekarskie z powodu kwarantanny?  

Wiesz już, że kwarantanna a zwolnienie lekarskie to nie to samo. Zwolnienie lekarskie otrzymuje się, jeśli ze względów zdrowotnych (dotyczy to względów własnych bądź członka rodziny) nie można świadczyć czasowo stosunku pracy wynikającego z zatrudnienia. Kluczowe jest tu stwierdzenie „względów zdrowotnych”, gdyż w przypadku kwarantanny dotyczącej podejrzenia zakażenia, L4 nie jest wystawiane zdrowej osobie. Jeśli chodzi o temat „osoba na kwarantannie a zwolnienie lekarskie”, nie oznacza to jednak, że nie przysługuje wówczas wypłata świadczenia. W tym przypadku jednak jej podstawą jest decyzja Inspekcji Sanitarnej.

Zwolnienie lekarskie podczas kwarantanny można natomiast otrzymać, jeśli u pacjenta pojawią się objawy chorobowe lub trafi on do szpitala. Nie można również odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie „co jest ważniejsze kwarantanna czy zwolnienie lekarskie”. Kwarantanna pozostawia pracownikowi wybór – może świadczyć zdalnie obowiązek pracy związany ze swoim zatrudnieniem (jeśli ma taką możliwość i czuje się na siłach) lub może wystąpić o świadczenie i pobierać je za ten czas. Co ważne, zwolnienie lekarskie uprawnia do świadczenia chorobowego, ale nie pozwala na świadczenie w swoim okresie obowiązków zawodowych, gdyż wystawiane jest w przypadku niezdolności zdrowotnej do pracy.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.