Wypis ze szpitala a zwolnienie lekarskie – niezbędne informacje

Napisano 10.11.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 4 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Po zakończeniu hospitalizacji pacjent otrzymuje od lekarza wypis ze szpitala, a zwolnienie lekarskie może otrzymać dodatkowo, jeśli jest ubezpieczony i ma opłacane składki chorobowe. Nie są to zatem równoznaczne dokumenty i z tego faktu nie powinno się ich w ten sposób traktować. Co konkretnie należy wiedzieć w kwestii wypisów i zwolnień lekarskich, które mogą być wystawione wraz z wypisem? Sprawdź więcej, czytając poniższy artykuł!

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Wypis ze szpitala a zwolnienie lekarskie – co warto wiedzieć?

Nie należy mylić pojęć „wypis ze szpitala” a „zwolnienie lekarskie”. Nie są one równoznaczne. Temat ten poruszają artykuły niejednego serwisu czy portalu. Nie zawsze jednak interesujące pacjenta tematy każda platforma czy strona porusza wystarczająco wyczerpująco i wiele rzeczy w nich brakuje lub wymaga sprostowania. Wypis ze szpitala to istotny dokument, który zawiera ważne informacje dotyczące stanu pacjenta przed przyjęciem do szpitala, przebiegu jego hospitalizacji i stanu przy wypisywaniu ze szpitala. Znajdują się tam również dodatkowe zalecenia lekarza, co do dalszego leczenia, terminu kontroli itp. Zwolnienie lekarskie to natomiast zaświadczenie, które otrzymuje się w celu uzasadnienia niezdolności do pracy i otrzymania wypłaty świadczenia chorobowego.

Czytaj także:

Co należy wiedzieć o wypisach ze szpitala?

  • Wypis ze szpitala otrzymuje się najczęściej, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga już dalszej hospitalizacji. Przykładem może być wypis ze szpitala po porodzie i wypis noworodka ze szpitala. Jeśli zastanawiasz się, ile trwa wypis ze szpitala, musisz wiedzieć, że pacjent jest wcześniej badany, a następnie wystawiane są mu stosowne dokumenty. Raczej nie trwa to zatem zbyt długo, choć oczywiście może różnić się to w różnych szpitalach, czy też w różnych oddziałach szpitalnych.
  • Warto wiedzieć, że możliwy jest również wypis ze szpitala na własne żądanie, ponadto wypisanym można być, jeśli rażąco narusza się zasady panujące na oddziale.
  • Kolejna kwestia jest taka, że wypis ze szpitala na własne żądanie nie zawsze jest możliwy. Przykładem może być np. wypis ze szpitala psychiatrycznego na żądanie, jeśli pacjent przyjęty był bez własnej zgody i jego stan nie uległ polepszeniu bądź jest osobą ubezwłasnowolnioną, która nie jest w stanie decydować o sobie samodzielnie.

W jakim celu potrzebny jest wypis?

Wielu pacjentów zastanawia się, czy wypis ze szpitala jest potrzebny oraz czy możliwe jest wyjście ze szpitala bez wypisu. Faktem jest, że ze szpitala powinno się wyjść, posiadając dokument wypisu. Zaznaczone są na nim ważne informacje odnośnie przebiegu hospitalizacji, stanu chorego i dalszych zaleceń, więc dobrze posiadać taki dokument, by móc należycie zadbać o siebie po pobycie w szpitalu.

W wypisie, który ma obowiązek wystawić szpital w ostatni dzień leczenia, podane są dane pacjenta i jego nazwisko, a także czas, przez jaki przebywał on w szpitalu. Określa się również cel hospitalizacji i przebieg leczenia podczas pobytu w szpitalu począwszy od dnia przyjęcia i pierwszego badania przez lekarzy aż do końca hospitalizacji. Zgodnie z przepisami przy wypisaniu ze szpitala pracownica czy pracownik może otrzymać również wiele porad, zasad i zaleceń, by dbać o swoje zdrowie i życie. Może być tam również zalecenie do kontrolnego kontaktu z lekarzem po danym okresie. Jak widać jest to zatem dokument bardzo pomocny, który może przydać się później.

To, czy możliwy jest wypis ze szpitala w weekend oraz o której wypisy ze szpitala są wydawane, zależne jest oczywiście od indywidualnych ustaleń danej placówki medycznej – trzeba się po prostu do nich dostosować. Warto również wiedzieć, że wypisu, który przygotowuje szpital, nie trzeba zawsze odbierać osobiście. Wydać można bliskiej osobie upoważnienie do odbioru wypisu ze szpitala w swoim imieniu.

Co należy wiedzieć o zwolnieniu lekarskim za pobyt w szpitalu?

Ubezpieczony pracownik, który ma opłacane składki chorobowe, może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego i przysługującego za ten okres świadczenia pieniężnego. O ile w przypadku umowy o pracę, składka chorobowa obowiązkowo opłacana jest przez pracodawcę, to w przypadku umowy zlecenia i działalności gospodarczej jest to opcja, na którą zdecydować można się dobrowolnie. Warto wiedzieć, że pacjentowi, który ma opłacaną składkę chorobową, przysługuje także świadczenie za pobyt w szpitalu.

Interesującym dla wielu osób może okazać się fakt, że zwolnienie lekarskie otrzymać można nie tylko stacjonarnie u swojego lekarza POZ – cyfryzacja służby zdrowia umożliwiła również L4 online, z którego skorzystać można nie tylko w związku z ewentualną hospitalizacją. Korzystając z narzędzi, jakie daje Internet można skonsultować się z lekarzem na wypadek nagłej sytuacji, gdy trudno o wizytę stacjonarną.

Czy szpital wysyła zwolnienie lekarskie do ZUS?

Pozostając przy temacie „wypis ze szpitala a zwolnienie lekarskie”, należy dodać, że aktualnie zwolnienie lekarskie ma charakter elektroniczny. Wypis ze szpitala pacjent otrzymuje zazwyczaj w formie papierowej, natomiast elektroniczne zwolnienie L4 za pobyt w szpitalu trafia bezpośrednio do ZUS. Jeśli pracodawca posiada profil PUE ZUS, nie trzeba mu dostarczać zaświadczenia o pobycie w szpitalu osobiście, choć niewątpliwie warto tych informacji udzielić mu wcześniej – np. przez telefon lub e-mail. Niezbędne dane dotyczące L4 zostaną mu natomiast przekazane przez platformę bezpośrednio z ZUS. Jeśli pracodawca nie posiada profilu PUE ZUS, konieczne będzie mu dostarczenie zwolnienia w wersji papierowej.

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie po wyjściu ze szpitala?

Niektórzy zastanawiają się, czy wypis ze szpitala zastępuje L4. Nie są to jednak równoznaczne dokumenty i nie mogą być stosowane zamiennie. Jeśli chodzi o kwestię „wypis ze szpitala a zwolnienie lekarskie”, warto wiedzieć, że zwolnienie L4 najczęściej wystawiane jest na prośbę pacjenta właśnie przy otrzymywaniu wypisu, chyba że hospitalizacja jest przedłużona. W przypadku długiej hospitalizacji zwolnienie lekarskie wystawia się pacjentowi na bieżąco, co 14 dni.

Czy pobyt w szpitalu zawsze uprawnia do świadczeń?

Wiesz już, że nie powinno mylić się pojęć „wypis ze szpitala” a „zwolnienie lekarskie”. Musisz jednak wiedzieć dodatkowo, że pobyt w szpitalu nie zawsze jest równoznaczny z prawem do świadczeń. Przede wszystkim spełniony musi być warunek opłacania składki chorobowej obowiązkowej bądź dobrowolnej. Od rozpoczęcia jej opłacania musi minąć ponadto określony w ustawie czas. Jest to 30 dni w przypadku umowy o pracę i 90 dni w przypadku przedsiębiorców i zleceniobiorców. Przepisy prawa jasno określają, że płatnik ma obowiązek jednak, by opłacać składki chorobowe w terminie i w prawidłowo wyliczonej wysokości za dany miesiąc.

Kolejna kwestia to maksymalny czas uprawniający do wypłaty świadczenia chorobowego. Na podstawie przepisów ustawy wynosi on 182 dni lub 270 dni (w ciąży i przy zdiagnozowanej gruźlicy) – jeśli przekroczony zostanie ten czas, pacjent nie kwalifikuje się do zasiłku. Ze świadczenia chorobowego nie może również skorzystać osoba, która hospitalizowana będzie w trakcie urlopu bezpłatnego bądź wychowawczego. Nie może liczyć na takie świadczenie również osoba opiekująca się przebywającym w szpitalu dzieckiem, jeśli w danym roku kalendarzowym wykorzystała już 60 dni zasiłku opiekuńczego. Nie jest to także opcja dla osób, w których gospodarstwie domowym przebywa inny domownik, który może zapewnić w tym czasie dziecku powyżej 2 lat opiekę.

By otrzymać wypłatę świadczenia, konieczne jest oczywiście również zaświadczenie lekarskie. Sporządza się je aktualnie elektronicznie i bezpośrednio trafia ono do ZUS. Za dni hospitalizacji pacjentowi przysługuje 70% podstawy wymiaru wynagrodzenia. Są tu pewne wyjątki, jeśli chodzi o wysokość świadczenia, co wynika z przepisów. Prawo do wynagrodzenia wynoszącego 100% podstawy wymiaru mają kobiety w ciąży (nawet jeśli kobieta przebywała w szpitalu), osoby przebywające w szpitalu w związku z wypadkiem z/do pracy, a także dawcy komórek/tkanek/narządów w trakcie badań lub zabiegu pobierania.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.