Zwolnienie lekarskie opieka nad rodzicem. Kto i kiedy może je uzyskać?

Napisano 10.11.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 3 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Czy wiesz, że zwolnienie lekarskie otrzymać możesz nie tylko na opiekę nad dzieckiem? W sytuacji, gdy Twój rodzic (ojciec lub matka) bądź małżonek jest schorowany, możesz stać się jego opiekunem. Co ciekawe, opiekować podczas choroby możesz się również dziadkami, teściami, wnukami czy rodzeństwem, o ile pozostają przez ten czas z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym. Lekarz może wówczas osobom ubezpieczonym i opłacającym składkę chorobową wystawić zwolnienie lekarskie. Opieka nad rodzicem i innym chorym bliskim uprawnia Cię do zasiłku opiekuńczego, pod warunkiem, że nie istnieją inni zdrowi fizycznie i psychicznie domownicy, którzy mogą w tym czasie choremu opiekę zapewnić. Co należy wiedzieć, gdy opiekujesz się chorymi bliskimi, jak rodzice czy dziadkowie? Jakie dokumenty powinny być wystawione i jaki wniosek należy złożyć, by skorzystać z prawa do zasiłku? Istotne informacje na ten temat znajdziesz w artykule.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Zwolnienie lekarskie a opieka nad rodzicem – kto może je uzyskać?

Wielu rodziców korzysta z L4, gdy zdarzy się choroba dziecka lub zmuszeni są do zapewnienia opieki nad dziećmi, gdy ich pobyt w miejscu przedszkola bądź szkoły jest niemożliwy (np. nieoczekiwane zamknięcie placówki). Niewiele osób wie, ale w ciągu roku otrzymać można nie tylko L4 na siebie czy zwolnienie lekarskie na dziecko, ale również zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad rodzicem lub innym członkiem rodziny. Są jednak pewne warunki, które należy spełnić. Przede wszystkim zwolnienie lekarskie na opiekę nad chorym rodzicem może być przyznane jedynie osobie pracującej, która opłaca obowiązkowe lub dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe. Oznacza to, że L4 na opiekę nad ojcem lub matką otrzymać może osoba zatrudniona na umowę o pracę, a także opłacająca składkę chorobową osoba zatrudniona na umowę zlecenie lub prowadząca działalność gospodarczą. To jednak nie jedyne warunki, gdy w grę wchodzi takie zwolnienie lekarskie.

Czytaj także:

Opieka nad rodzicem wymaga również tego, by wspólnie prowadzić z chorą osobą gospodarstwo domowe w okresie wystawionego L4. Z zasiłku opiekuńczego mogą zatem korzystać jedynie osoby, które przez okres zwolnienia faktycznie będą przebywać z osobą chorą (w miejscu zamieszkania osoby chorej lub pracownika). Kolejna kwestia dotyczy osób pozostałych, które mogłyby taką opiekę sprawować. Świadczenie przysługuje, gdy poza danym pracownikiem w gospodarstwie domowym nie ma innych osób, które mogłyby przejąć opiekę nad chorym (np. zdrowe i niepracujące rodzeństwo pracownika czy zdrowy współmałżonek chorego).

Potrzebna jest Ci opieka nad rodzicem i zwolnienie lekarskie? Kto wystawia taki dokument z pewnością Cię zainteresuje. Zwolnienie możesz uzyskać od lekarza, jednak nie tylko stacjonarnie, gdyż możliwe jest również zwolnienie lekarskie online. Usługi telemedycyny cieszą się dużą popularnością ze względu na liczne zalety związane z łatwym i szybkim dostępem do lekarzy, bez konieczności wcześniejszej rejestracji z wyprzedzeniem.

Na jak długo można uzyskać zwolnienie lekarskie na opiekę nad rodzicem?

Wiesz już, jakie należy spełnić warunki, by otrzymać wspomniane zwolnienie lekarskie. Opieka nad rodzicem może wymagać dłuższego czasu. Wiele osób zastanawia się zatem, jaki okres zasiłku opiekuńczego im przysługuje, gdy w grę wchodzi zwolnienie lekarskie i opieka nad rodzicem. Ile dni można wykorzystać? Zgodnie z ustawą pracownik ma prawo do wykorzystania 14 dni zasiłku opiekuńczego na wymagających opieki członków rodziny w ciągu roku kalendarzowego. Warto dodać również w tym miejscu, że jeśli chodzi o takie zwolnienie lekarskie, opieka nad rodzicami to nie jedyna opcja.

Świadczenie opiekuńcze przysługuje nie tylko na chorego rodzica, ale również na chorego małżonka, dziadków, teściów, a nawet na rodzeństwo lub wnuki. Oczywiście w grę wchodzi również L4 na dzieci, jednak jest to temat na osobny artykuł. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że okres 14 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym na bliskich wliczany jest w 60-dniowy limit zasiłku opiekuńczego, który przysługuje na chore dziecko w wieku do 14 roku życia. Wiele osób interesuje jeszcze jedna kwestia, jeśli chodzi o „zwolnienie lekarskie opieka nad rodzicem”. Ile płatne jest takie świadczenie. Zostanie to omówione w dalszej części tekstu.

Kto może wypisać zwolnienie lekarskie na opiekę nad rodzicem?

W wielu przypadkach pracownik nie ma wyboru i musi zająć się chorym członkiem rodziny. Pozostaje jeszcze jedna kwestia, gdy potrzebna jest opieka nad rodzicem i zwolnienie lekarskie. Kto wystawia taki dokument? Zaświadczenie lekarskie opiekun może otrzymać np. od lekarza POZ. Należy dostarczyć je pracodawcy wraz ze specjalnym drukiem Z-15 B, czyli wnioskiem do uzyskania zasiłku opiekuńczego. Warto też wiedzieć, że nie w każdym przypadku przysługuje takie zwolnienie lekarskie. Opieka nad rodzicem ze świadczeniem nie będzie przyznana na przykład osobie będącej w czasie urlopu wychowawczego czy urlopu bezpłatnego. Nie wolno w tym czasie również wykonywać pracy zarobkowej czy wykorzystywać „wolnego” do innych celów niż opieka nad rodzicem.

Zwolnienie lekarskie – opieka nad rodzicem. Kto wypłaca zasiłek?

Gdy pracownik rozważa zwolnienie lekarskie, opieka nad rodzicem uprawnia go do zasiłku opiekuńczego, o ile opłacane miał wcześniej składki chorobowe. Kiedy w grę wchodzi opieka nad starszym rodzicem i zwolnienie lekarskie, zasiłek opiekuńczy wypłacany jest przez ZUS – albo płacony jest bezpośrednio pracownikowi, albo poprzez jego płatnika składek, czyli pracodawcę.

Jeszcze jedna kwestia budzi wątpliwości, jeśli chodzi o zwolnienie lekarskie na opiekę nad rodzicem. Ile płatne jest takie świadczenie? Należy wiedzieć, że nie otrzymamy pełnej pensji za zwolnienie lekarskie na opiekę nad chorym członkiem rodziny. Ile płatne jest zatem? Wysokość świadczenia wynosi 80% podstawy wymiaru. Takie świadczenie przysługuje za każdy dzień opieki – również za dni wolne od pracy. Wysokość wypłaty za każdy dzień opieki to 1/30 miesięcznej kwoty wyliczonego w ten sposób zasiłku opiekuńczego.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.