Czy otrzymanie l4 wstecz jest możliwe?

Napisano 17.12.2022 | Medyczna Asystentka | Czas czytania: 2 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Zwolnienie lekarskie (potocznie — L4) jest dokumentem poświadczającym o niemożności wykonywania przez pracownika obowiązków służbowych. Jest podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w pracy, a także umożliwia otrzymanie zasiłku chorobowego za dany okres. Wystawia je lekarz po konsultacji medycznej. Czasami jednak zdarza się, że odbycie wizyty u specjalisty jest niemożliwe i wówczas pojawia się pytanie, czy można wystawić zwolnienie lekarskie do tyłu? Na ile dni wstecz można otrzymać zwolnienie?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Czy lekarskie zwolnienie elektroniczne można wystawić wstecz?

Wszelkie kwestie dotyczące zwolnienia lekarskiego są uregulowane przez ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i trybu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim.

Czytaj także:

Najczęściej pacjenci zgłaszają się na wizytę do specjalisty z symptomami choroby, żeby otrzymać zwolnienie lekarskie na przyszłe dni. Wówczas świadczenie zobowiązuje od dnia konsultacji albo dnia następnego. Niemniej czasami wizyta u lekarza ma miejsce później niż wystąpienie niezdolności do pracy. W takim przypadku można poprosić o L4 z datą wsteczną. Fundamentem do otrzymania zwolnienia „do tyłu” jest choroba — na jej podstawie specjalista może orzec o czasowej lub trwałej niezdolności do wykonywania obowiązków służbowych. W uzasadnionych przypadkach nawet lekarz rodzinny może wystawić zaświadczenie lekarskie wstecz. Co więcej, żeby leczyć schorzenie lekarz często przepisuje farmakoterapię. Wystawiona e-recepta pozwoli kupić leki w każdej aptece w Polsce.

Obecnie zaświadczenie L4 online ma formę elektroniczną i odeszło się od dokumentów papierowych. Pracodawca ma obowiązek uznać zwolnienie i usprawiedliwić nieobecność pracownika. Jeśli jednak ma wątpliwości związane z zaświadczeniem, może je sprawdzić samodzielnie albo z pomocą urzędników z ZUS. Taka kontrola ma na celu weryfikację zasadności zwolnienia. W przypadku gdy jednostka odprowadza składki na ubezpieczenie chorobowe, to może ubiegać się o otrzymanie zasiłku za okres chorowania.

Wiele osób zastanawia się, czy szpital może wystawić L4 wstecz. W przypadku pobytu stacjonarnego w zakładzie opieki zdrowotnej (w tym w szpitalu) można ubiegać się o zwolnienie lekarskie. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie za pobyt musi zostać wystawione nie później niż w dniu wypisania z placówki.

Na ile dni “do tyłu” można otrzymać zwolnienie lekarskie?

Istotną kwestią jest to, na ile dni wstecz można uzyskać zwolnienie lekarskie. Zgodnie z zapisami we wspomnianej wyżej ustawie dokument może zostać wystawione za okres nie dłuższy niż 3 dni wstecz, licząc od dnia poprzedzającego wizytę lekarską.
Wyjątkiem jest jednak zwolnienie lekarskie z datą wsteczną od lekarza psychiatry. Wówczas specjalista od spraw zdrowia psychicznego może wystawić L4 ze wsteczną datą większą niż 3 dni. Warunkiem do uzyskania takiego zwolnienia jest podejrzenie przez lekarza występowania zaburzeń psychicznych u pacjenta, które wpływają na jego zdolność do oceniania własnego postępowania.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.