Wylew – objawy. Kiedy należy szybko zareagować?

Napisano 22.08.2023 | Asystentka Medyczna | Czas czytania: 4 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Udar mózgu, czyli obumarcie jego części, objawia się zazwyczaj bólem i zawrotami głowy. Oczywiście, to niejedyne symptomy, na które powinniśmy zwracać uwagę. Im większa świadomość, jakim zagrożeniem jest ten stan, i które sygnały zwiastują rychły wylew, tym większa szansa na zminimalizowanie jego konsekwencji. Sprawdź, jakie są główne objawy udaru i kiedy należy zgłosić się do lekarza.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Wylew – pierwsze objawy, które powinny zaniepokoić

Udar mózgu przychodzi nagle i niespodziewanie, a jego przyczyną są zaburzenia krążenia mózgowego. Biorąc pod uwagę, że schorzenie jest bardzo powszechne i może dotknąć każdego, warto przyswoić podstawową wiedzę z zakresu diagnostyki udarowej. Zapamiętaj poniższy akronim i zareaguj, jeżeli zauważysz u siebie lub osób w Twoim otoczeniu wymienione symptomy wylewu:

U – usta wykrzywione,

D – dłoń opadająca,

A – artykulacja utrudniona,

R – rozmazane widzenie.

Pomimo że udaru nie da się przewidzieć, istnieje wiele skutecznych sposobów na zapobieganie rozwojowi schorzenia. Nowoczesne metody profilaktyczne obejmują przede wszystkim zażywanie leków należących do doustnych antykoagulantów. Pamiętaj, że recepta online może zostać zrealizowana bez wychodzenia z domu.

Test neurologiczny – pierwsze objawy wylewu krwi do mózgu

Dobrym sposobem na szybkie rozpoznanie udaru mózgu jest wykonanie krótkiego testu. Wystarczy wykonać trzy czynności: uśmiechnąć się, podnieść jednocześnie obie ręce nad głowę oraz powtórzyć proste zdanie. Jeżeli uśmiech obejmuje tylko połowę ust, nie można podnieść obu rąk, a powtórzenie prostego zdania sprawia problem, należy natychmiast wezwać pogotowie.

Wylew a udar – jakie są różnice i czy wylew jest dziedziczny?

Udar niedokrwienny to stan, w którym pewna część mózgu jest niedotleniona z powodu zamknięcia naczynia krwionośnego. Wylew następuje przy pęknięciu naczynia w mózgu. Warto zdawać sobie sprawę, że predyspozycje do udaru mogą być dziedziczne, dlatego w przypadku wystąpienia schorzenia warto porozmawiać z lekarzem rodzinnym.

Wylew – śmierć: szacuje się, że śmiertelność w wyniku udaru lub powikłań dochodzi do nawet 50%. Wczesne rozpoznanie choroby znacząco zwiększa szansę na powrót do pełnej lub częściowej sprawności.

Wylew – objawy krwotoku mózgowego

Każdy udar stanowi zagrożenie dla życia, dlatego tak ważna jest wczesna interwencja. Zdarza się, że objawy wylewu krwi do mózgu pojawiają się już na kilka tygodni, a nawet miesięcy, przed krytycznym zaostrzeniem się problemów zdrowotnych. Sygnały ostrzegawcze utrzymują się zazwyczaj kilkanaście do kilkudziesięciu minut i ustępują samoistnie. W niektórych przypadkach objawy mogą nie słabnąć nawet przez kilka dni lub tygodni.

Mały wylew – objawy

Symptomy małego udaru nie mogą być lekceważone, ponieważ ich wystąpienie zwiastuje prawdziwy wylew. Wśród wczesnych objawów zwiastujących udar wymienia się m.in. zawroty głowy, problemy z mówieniem, rozmazane widzenie, trudności z przełykaniem, wykrzywienie twarzy, uczucie osłabienia oraz zaburzenia czucia w kończynach.

Wylew – symptomy: objawy przed wylewem krwi

Udar niedokrwienny rozwija się nieco wolniej niż krwotoczny, dzięki czemu chorzy przez dłuższy czas zachowują świadomość. Deficyt neurologiczny pogłębia się stopniowo. Początkowo narasta niedowład połowiczny, pojawiają się problemy z wysławianiem oraz zaburzona postawa ciała. W przypadku udaru niedokrwiennego można mieć problem z samodzielnym staniem i siedzeniem, co stanowi wynikową zakłóconego sterowania osią ciała.

Wylew – objawy wylewu krwi do mózgu

Każdy udar stanowi bezpośrednie zagrożenie życia, dlatego po zaobserwowaniu pierwszych sygnałów świadczących o udarze, należy zgłosić się do szpitala. Wśród najczęstszych objawów choroby wyróżnia się m.in.

  • niedowład jednej połowy ciała (w przypadku zlekceważenia wczesnych sygnałów może dojść nawet do paraliżu kończyn),
  • drętwienie jednej strony ciała (często ograniczony wyłącznie do twarzy i ręki),
  • zaburzenia widzenia, które objawiają się zmniejszonym polem widzenia oraz niedowidzeniem,
  • zaburzenia mowy (niewyraźna, bełkotliwa mowa) oraz niezrozumienie przekazu słownego, nieumiejętność nazwania przedmiotów codziennego użytku,
  • bóle i zawroty głowy, nudności i problemy z utrzymaniem stabilnej postawy,
  • zaburzenia świadomości.

W przypadku udaru krwotocznego, który przebiega znacznie szybciej niż niedokrwienny, stan chorego bardzo szybko się pogarsza. Początkowo pojawiają się wyjątkowo silne bóle głowy i wymiary. Od momentu wystąpienia stanu zagrożenia życia deficyt neurologiczny bardzo szybko się pogłębia, pojawiają się zaburzenia świadomości i niedowład połowiczny.

Wylew – objawy u dzieci

Udar mózgu nie oszczędza także dzieci. Wśród głównych przyczyn udaru u dzieci wymienia się zazwyczaj: wrodzone i nabyte wady serca, choroby naczyń, schorzenia zapalne, zaburzenia krzepnięcia krwi, anomalie naczyń mózgowych oraz urazy głowy. Warto przy tym zaznaczyć, ze zwiększone ryzyko zachorowania dotyka także dziewcząt w wieku nastoletnim, które zdecydowały się na wczesne wdrożenie antykoncepcji. Czynnikami ryzyka są także substancje aktywizujące i narkotyki, które przyczyniają się do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi oraz skurczu naczyń, co w rezultacie zwiększa ryzyko udaru mózgu.

Objawy przy wylewie u dziecka

Objawy wylewu u człowieka w wieku dziecięcym i nastoletnim są analogiczne jak w przypadku osób dorosłych. Chorzy może mieć zaburzenia świadomości, tracić kontakt z otoczeniem oraz mieć osłabioną siłę mięśniową. Bardzo częstym sygnałem są także napady padaczkowe.

Objawy po wylewie u dzieci

Podobnie jak w przypadku osób dorosłych wylew u dzieci może doprowadzić do trwałych zaburzeń ruchowych, niedowładów, zaburzeń ekspresji mowy, opóźnienia w rozwoju wyższych funkcji nerwowych oraz deficytów poznawczych.

Szybkie rozpoznanie objawów wylewu a szanse na przeżycie

Wdrożona metoda leczenia jest przede wszystkim zależna od rodzaju wylewu. 8 na 10 pacjent doznaje udaru niedokrwiennego – pozostałe przypadki dotyczą udaru krwotocznego. Sprawdź, jakie są różnice między tymi stanami.

Udar krwotoczny a niedokrwienny – czym się różnią?

W obu przypadkach przyczyną udaru jest niedotlenienie komórek nerwowych, co prowadzi do ich obumierania. Różnica tkwi w mechanizmach wywołujących niedotlenienie. Do udarów niedokrwiennych dochodzi wskutek blokady przepływu krwi przez naczynie, natomiast udary krwotoczne są spowodowane przez pęknięcie ściany naczynia. W wyniku jej przerwania krew wylewa się bezpośrednio do tkanki nerwowej bądź obszaru podpajęczynówkowego, co uniemożliwia przekazanie tlenu oraz substancji odżywczych do mózgu. Wynaczyniona krew działa destrukcyjnie na tkankę nerwową i zwiększa ciśnienie w czaszce, prowadząc do rozległych uszkodzeń wychodzących poza miejsce wylewu.

Jakie są przyczyny udaru krwotocznego?

Główną przyczyną wylewu jest pęknięcie naczynia, które zaopatruje wewnętrzne części w krew – mówimy wówczas o krwotoku śródmózgowym. Jeżeli do pęknięcia naczynia dochodzi na powierzchni mózgu, mamy do czynienia z krwawieniem podpajęczynówkowym.

Warto zdawać sobie sprawę, że udary stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Co więcej, pacjenci po wylewach bardzo często doznają trwałego uszczerbku na zdrowiu – to najliczniejsza grupa spośród ogółu osób niepełnosprawnych fizycznie. Według szacunków, udar krwotoczny dotyka rocznie 2 na 10 000 dorosłych Polaków.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.