Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia – na jakich warunkach można je dostać?

Napisano 10.11.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 4 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Wiadomym jest, że ubezpieczony pracownik, który ma opłacane składki chorobowe, może ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy z tytułu choroby, która uniemożliwia mu czasowo pracę. Co jednak zrobić ma osoba niezdolna do pracy, która otrzymała wypowiedzenie lub wręcz zakończyła umowę i nie należy już do pracowników? Czy również ma możliwość uzyskania świadczenia, gdy chorować będzie dłużej? Okazuje się, że zasiłki chorobowe mogą być wypłacane po okresie zatrudnienia. Ustawodawca przewiduje taką opcję, jednak nie przypada ona z urzędu. Co należy wiedzieć o zwolnieniach lekarskich po ustaniu zatrudnienia i prawie do świadczeń w tym przypadku?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia – czy można je uzyskać?

Wiele osób zastanawia się, jak wyglądać będzie kwestia zwolnienia lekarskiego i powiązanych z tym świadczeń chorobowych, po ustaniu świadczenia stosunku pracy. Warto wiedzieć, że zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia jak najbardziej pracownikowi przysługuje. Oczywiście musi on spełnić pewne warunki, by kontynuacja zwolnienia lekarskiego po ustaniu zatrudnienia była możliwa. Aby elektroniczne zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia mogło być wystawione, niezdolność pacjenta do pracy powinna trwać przez określony czas. Ciągłość zwolnienia lekarskiego po ustaniu zatrudnienia to minimum 30 dni, jednak warto wiedzieć, że może być to kilka druków ZUS ZLA – o ile nie dzieli ich choć jednodniowy okres przerwy, gdyż nawet chwilowe przerwanie zwolnienia lekarskiego po ustaniu zatrudnienia anuluje prawo do zasiłku.

Czytaj także:

Należy również zorientować się w temacie „zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia a ubezpieczenie”. Aby bowiem mieć prawo do zasiłku, wspomniana niezdolność do pracy przez byłego pracownika powinna powstać nie później niż 2 tygodnie od ustania prawa do ubezpieczenia chorobowego. Wyjątkiem są choroby zakaźne i choroby o długo rozwijających się początkowych objawach (kod „E”) – w ich przypadku jest to czas do 3 miesięcy od ustania prawa do ubezpieczenia.

Kto nie może liczyć na zwolnienie po ustaniu zatrudnienia?

Kolejną bardzo ważną kwestią jest odpowiedź na pytanie, na kogo zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia miałoby być wystawione, gdyż nie wszystkim byłym pracownikom ono przysługuje. Na zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia nie mogą liczyć osoby, które:

  • Kontynuują swoją działalność zarobkową, w wyniku czego nabywają prawo do objęcia ich obowiązkowym bądź dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.
  • Wyczerpały maksymalny czas pobierania zasiłku chorobowego w roku kalendarzowym.
  • Nie nabyły prawa do zasiłku chorobowego (nie miały opłacanej składki chorobowej lub opłacana była ona zbyt krótko).
  • Uprawnione są do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, świadczeń przedemerytalnych, renty lub emerytury.
  • Podlegają ubezpieczeniu społecznemu dla rolników.

Jak otrzymać zwolnienie L4 po ustaniu zatrudnienia?

Chore osoby, które ze względu na swój stan zdrowia mają konieczność przebywania na zwolnieniu lekarskim, zgłosić muszą się do lekarza, który zwolnienie potwierdzi na stosownym dokumencie. Warto wiedzieć, że w świetle prawa możliwe jest, aby lekarz, ze względu na szczególne okoliczności, wystawił takie zaświadczenie przez Internet. Zwolnienie lekarskie online to rozwiązanie, gdy trudno w porę umówić się do przychodni na wizytę z lekarzem, co praktyczne jest między innymi w szczycie chorób wirusowych.

Kto płaci za zwolnienie chorobowe po ustaniu zatrudnienia?

Jeśli masz wątpliwości, jak długo może trwać zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia i kto za nie będzie płacić, informacje te znajdziesz w tym artykule. Zasiłek chorobowy można pobierać w roku kalendarzowym maksymalnie przez 182 dni w przypadku niezdolności do pracy, której przyczyną jest choroba. Jeśli pacjent otrzyma np. zwolnienie lekarskie od psychiatry po ustaniu zatrudnienia na okres dłuższy niż 182 dni roku kalendarzowego (na podstawie ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa), może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne (maksymalnie na 12 miesięcy).

Prawo do dłuższego zasiłku dotyczy macierzyństwa, a konkretnie niezdolności do pracy kobiet w ciąży. Ustalone jest, że gdy w grę wchodzi ciąża, na zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia przysługuje kobiecie 270 dni w roku kalendarzowym. „Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia a ciąża” to nie jedyna opcja na dłuższy zasiłek. Również osoby ze zdiagnozowaną gruźlicą mogą liczyć na wykorzystanie 270 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym. Należy wiedzieć, że okresy te sumują się, bez względu na rodzaj niezdolności do pracy. Opłacaniem zasiłku chorobowego zajmuje się ZUS, o ile oczywiście chory dopełni wszelkich formalności, by je otrzymać – nie jest bowiem przydzielane „od ręki”.

Zwolnienie chorobowe w trakcie wypowiedzenia

Nie zawsze pacjent otrzymuje zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia – zdarza się, że następuje to jeszcze w momencie, kiedy jest zatrudniony, ale już w trakcie wypowiedzenia. Często jest tak, że pacjenci otrzymują zwolnienie chorobowe w ostatnich dniach swojej umowy i kontynuują niezdolność do pracy po ustaniu umowy. Oczywiście pracownik zobowiązany jest poinformować pracodawcę o swoim L4 na wypowiedzeniu. Gdy w grę wchodzi zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia, obowiązki pracodawcy to opłacanie wynagrodzenia chorobowego do czasu zakończenia umowy. Po czasie, kiedy umowa zostaje zakończona, płatnościami zajmuje się już nie pracodawca, tylko ZUS. Zwolnienia lekarskie po ustaniu zatrudnienia to jednak nie wszystko, by otrzymać świadczenie pieniężne. Konieczne jest wnioskowanie o nie. Pacjent potrzebuje wypełnić oświadczenie Z-10, wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53 i posiadać oczywiście zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia. Gdzie wysłać te dokumenty? Można zanieść je do ZUS, ale można również całość załatwić elektroniczne poprzez konto PUE ZUS.

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia — co powinno się na nim znaleźć?

Gdy pacjent otrzymuje od lekarza zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia, znaleźć powinna się na nim informacja dotycząca rodzaju niezdolności do pracy i czasu tej niezdolności. Jest to ważne między innymi do określenia przysługującej choremu stawki zasiłku. Gdy w grę wchodzi zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia, wysokość świadczenia w tej sprawie uwzględnia kwotę przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość podstawy zasiłku nie może być większa od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które ogłaszane jest w celach emerytalnych.

O wypłatę należnego świadczenia, jakim jest zasiłek chorobowy, mogą ubiegać się byli pracownicy – trzeba jednak wnioskować (do wypełnienia konieczne są określone druki) i spełnić pewne warunki, w tym np. nieprzerwanie być niezdolnym do pracy przez określony czas. We wniosku do wydrukowania powinno znaleźć się m.in. wskazanie, czy okres niezdolności przypada jeszcze w czasie ubezpieczenia, czy już po jego ustaniu. Z wnioskiem należy udać się do ZUS-u.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.