Czy zwolnienie lekarskie wlicza się do stażu pracy?

Napisano 10.11.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 3 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Prędzej czy później każdy zatrudniony pracownik, który odprowadzane ma składki chorobowe, stanie przed problemem czasowej niezdolności do świadczenia stosunku pracy. W przypadku choroby lekarz wypisuje pacjentowi-pracownikowi L4, na mocy którego uprawniony jest on do pobierania świadczenia. Wiele osób zadaje sobie jednak pytanie, czy zwolnienie lekarskie wlicza się do stażu pracy oraz poszukuje informacji, jaki jest wpływ okresów L4 przy ustalaniu emerytury. Na pytania te postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule. Znajdziesz tu również informacje o wysokości świadczenia, które Ci przysługuje, gdy w związku z zatrudnieniem opłacana jest składka chorobowa.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Czy zwolnienie lekarskie wlicza się do czasu pracy i w jakich przypadkach?

Przy wystawianiu zwolnienia uwagę zwraca się nie tylko na stan zdrowia pacjenta, ale również na warunki podczas wykonywanej pracy. Zwolnienia mogą dotyczyć również bezrobotnych, których dane figurują w urzędzie pracy, jednak długotrwałe L4 może wiązać się z wyrejestrowaniem z urzędu. Ubezpieczony pacjent, który opłaca składkę chorobową i przebywa na zwolnieniu lekarskim, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. Wśród wielu osób wątpliwości budzi temat „zwolnienie chorobowe a staż pracy”, więc postaramy się go nieco przybliżyć. Jeśli zastanawiasz się, czy zwolnienie lekarskie wlicza się do stażu pracy, musisz wiedzieć, że faktycznie okres przebywania pacjenta na zwolnieniu chorobowym wliczany jest do stażu pracy. Jest tu jednak warunek. Mowa wyłącznie o pacjentach, którzy zatrudnieni są na podstawie stosunku pracy.

Czytaj także:

Prawo do świadczeń chorobowych

Świadczenie chorobowe wypłaca pracodawca lub ZUS. Prawo do świadczenia mają nie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale również osoby prowadzące działalność gospodarczą i zatrudnione na umowę zlecenie. W ich przypadku, by uzyskać zasiłki, konieczne jest jednak dobrowolne opłacanie składki chorobowej. Wiele osób zastanawia się, czy zwolnienia lekarskie się sumują i ile zwolnienia chorobowego w roku przysługuje jednej osobie. Faktem jest, że brane pod uwagę okresy niezdolności do pracy zliczane są łącznie, bez względu na przyczynę L4. Jeśli chodzi o to, jak długo może trwać zwolnienie chorobowe w roku kalendarzowym, należy wiedzieć, że pacjent może wykorzystać 182 dni L4 w związku z niezdolnością do pracy. Są jednak pewne wyjątki. Warto wiedzieć, ile może trwać zwolnienie chorobowe w ich przypadku. Kobiety w ciąży oraz osoby ze zdiagnozowaną gruźlicą mogą wykorzystać aż 270 dni płatnego zwolnienia chorobowego.

Inne ważne informacje związane ze zwolnieniem lekarskim

Co w sytuacji, gdy pacjent przekroczy wspomniany wyżej czas a jego niezdolność do pracy trwa nadal? Oznacza to, że ma wówczas prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, jednak nie może ono trwać dłużej niż 12 miesięcy. W momencie, gdy pracownik otrzyma zwolnienie lekarskie na chore dzieci, uzyskuje również prawo do zasiłku opiekuńczego do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Warto wiedzieć, że w szczególnych sytuacjach zwolnienie L4 można uzyskać nie tylko po wizycie stacjonarnej u lekarza, ale również w efekcie konsultacji zdalnych, co dają nowoczesne narzędzia internetowe. Zwolnienie lekarskie online to duże ułatwienie nie tylko w czasie pandemii, ale również, gdy kolejki do lekarzy są długie, a pacjent nie chce tracić urlopu czekając, aż otrzyma zwolnienie.

Choroby przewlekłe a zwolnienia lekarskie

To, czy zwolnienie lekarskie wlicza się do stażu pracy, interesuje zwłaszcza osoby, które zmagają się z chorobami przewlekłymi. Wiesz już, że jeśli chodzi o temat „zwolnienie lekarskie a lata pracy do emerytury”, nie musisz się obawiać, gdyż w okresie trwania umowy o pracę czas niezdolności do świadczenia obowiązków wliczany jest do stażu pracy. Pozostaje jeszcze kwestia tego, ile się traci na zwolnieniu lekarskim. Niestety należy liczyć się z tym, że w czasie zwolnienia lekarskiego nie są opłacane składki pacjenta, a przysługujące mu wynagrodzenie chorobowe jest niższe od pensji. Jak oblicza się zwolnienie chorobowe? W przypadku większości pracowników wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% podstawy wymiaru. Są tu niektóre wyjątki. Kobiety w ciąży, które przebywają na L4, mają prawo do wynagrodzenia wynoszącego 100% podstawy wymiaru. Inne wynagrodzenie dotyczy również pacjentów przebywających w szpitalu. Ile płatne jest zwolnienie chorobowe w ich przypadku dowiesz się w kolejnej części artykułu.

Zwolnienia lekarskie a pobyty w szpitalu i przebyte operacje

Pacjent, który trafi do szpitala, zastanawia się nie tylko nad tym, czy zwolnienie lekarskie wlicza się do stażu pracy, ale również nad wysokością swojego wynagrodzenia w tym czasie. Wiesz już, że będzie ono inne niż w przypadku większości L4. Zgodnie z ustawą za pobyt w szpitalu obowiązuje wynagrodzenie w wysokości 70% podstawy wymiaru.

Pozostając jeszcze w temacie emerytury i wpływu niezdolności do pracy na wysokość świadczenia, warto wiedzieć, że długość okresów L4 ma znaczenie, jeśli chodzi o wysokość świadczenia. Emerytura ustalana jest na podstawie odprowadzanych do ZUS składek. Jeśli zatem pacjent długotrwale przebywał na zwolnieniach chorobowych, musi liczyć się z niższą emeryturą. Ustawa przewiduje tu pewien wyjątek. Pracownicy, tacy jak policjanci czy żołnierze w stanie zatrudnienia, mają zaliczane L4 do stażu pracy i jednocześnie nie mają obniżonej emerytury za czasową niezdolność do pracy.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.