Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie – kalkulator pensji na zwolnieniu

Napisano 10.11.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 4 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Prędzej czy później każdy pracownik opłacający składki chorobowe będzie musiał z przyczyn zdrowotnych udać się na zwolnienie lekarskie, a wynagrodzenie kalkulator w tym przypadku poda zazwyczaj inne od pensji zasadniczej. Dlaczego? Ponieważ w przypadku zwolnienia lekarskiego, przysługująca ubezpieczonemu pracownikowi „pensja” wyliczana jest jako część podstawy wymiaru. Procent należnego pracownikowi wynagrodzenia w przypadku L4 zależny jest od przyczyny niezdolności do pracy. W sieci znaleźć można różnego rodzaju serwisy, a w nich kalkulatory, które na podstawie podanych informacji pozwolą Ci obliczyć prognozowaną wypłatę chorobową czy zasiłek. Tym samym przez określony portal pacjent zyskuje dostęp do interesujących go informacji. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć w kwestii wynagrodzenia w miesiącu, w którym nastąpiła przerwa świadczenia stosunku pracy w związku ze zwolnieniem lekarskim.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie – kalkulator przy umowie o pracę

Niezdolność pracownika do świadczenia obowiązku pracy określana jest przez lekarza. W przypadku choroby wystawiane jest pacjentowi zwolnienie lekarskie L4. Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje jedynie osobom, które opłacane mają ubezpieczenie chorobowe. Jest to standard w przypadku umowy o pracę, jednakże w przypadku umowy zlecenia i jednoosobowej działalności gospodarczej jest to jedynie opcja dobrowolna. W tym akapicie skupimy się jednak wyłącznie na kwestii osób zatrudnionych na umowę o pracę. Z pewnością niejeden pracownik zastanawia się nad kwestią „zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie”. Kalkulator internetowy będzie tu szczególnie pomocny i pozwoli szybko wyliczyć, na jaką kwotę zasiłku chorobowego może liczyć dana osoba.

Czytaj także:

Bardzo ważna jest informacja, że kwota wynagrodzenia z tytułu zwolnienia lekarskiego wyliczana jest w zależności od przyczyny niezdolności pracownika do pracy:

  • Rozważając zatem temat „zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie za pracę”, należy mieć na uwadze, że wysokość wynagrodzenia wynosi 80% podstawy wymiaru, jeśli pracownik zachoruje lub przebywa w odosobnieniu w związku z chorobą zakaźną. Wliczane jest w to również zwolnienie lekarskie od psychiatry, a wynagrodzenie w tym przypadku także wynosi 80%.
  • W przypadku niezdolności do pracy związanej z wypadkiem w drodze do pracy lub w pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100% podstawy wymiaru.
  • Podobna sytuacja dotyczy niezdolności do pracy w czasie ciąży – tu również otrzymuje się wynagrodzenie w wysokości 100% podstawy wymiaru.
  • Pełne wynagrodzenie w wysokości 100% podstawy wymiaru otrzymają również osoby, które poddane będą badaniom lekarskim lub zabiegom dla dawców komórek, tkanek lub narządów.
  • W przypadku pobytu w szpitalu wysokość wynagrodzenia chorobowego to 70% podstawy wymiaru.

Umowa o pracę a L4 – co jeszcze trzeba wiedzieć?

Czasowa niezdolność do pracy potwierdzana jest przez lekarza na dokumencie zwolnienia lekarskiego. Aktualnie obowiązującą formą takiego dokumentu jest e-zwolnienie lekarskie, które zawiera m.in. Twoje dane osobowe. To wygodna opcja, gdyż pracodawcy nie trzeba już dostarczać papierowego zwolnienia lekarskiego. Wystawianie takiego zwolnienia trwa znacznie krócej niż tradycyjnego zwolnienia, m.in. dzięki możliwości szybkiego dostępu lekarza do danych pacjenta, jego pracodawców i członków jego rodziny. Po wystawieniu e-zwolnienie jest automatycznie przesyłane do serwisu świadczącego usługi elektroniczne – tzw. profilu Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek oraz do systemu ZUS. Warto wiedzieć, że może być to również zwolnienie lekarskie online, które wystawiane jest pacjentowi po zdalnych konsultacjach lekarskich, bez konieczności fizycznego stawiania się w przychodni. To przydatna opcja, gdy kolejki do lekarzy są długie, a pacjent nie czuje się na siłach, by stawić się w pracy.

Należy wiedzieć ponadto, że wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pracodawcę, jeśli w ciągu roku kalendarzowego pracownik zatrudniony na umowę o pracę przebywa na zwolnieniu L4 nie dłużej niż przez 33 dni. Jeśli natomiast dana osoba ukończyła 50 rok życia, przysługujący jej czas niezdolności do pracy to 14 dni w roku kalendarzowym. Po upływie tego czasu wypłacany jest pracownikowi zasiłek chorobowy – wypłaca go ZUS. Wysokość zasiłku chorobowego to 80% w przypadku choroby i 70% w przypadku pobytu w szpitalu. Świadczenie, jakim jest zasiłek chorobowy, pobiera się maksymalnie przez 182 dni w roku (lub 270 dni w przypadku ciąży lub gruźlicy). W przypadku przedsiębiorców i zleceniobiorców to ZUS wypłaca zasiłek od pierwszego dnia. Szukając w sieci frazy „brak zwolnienia lekarskiego a wypłata wynagrodzenia”, znaleźć można ponadto informacje, że niestawiennictwo w pracy i brak dostarczonego za ten czas zaświadczenia od lekarza jest równoznaczne z brakiem wynagrodzenia za ten okres.

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie – kalkulator przy umowie zlecenie

Jeśli chodzi o temat „zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie”, kalkulator umożliwi również łatwe wyliczenie przysługującego pracownikowi wynagrodzenia chorobowego, jeśli zatrudniony jest na umowę zlecenie. Należy wiedzieć, że w temacie „umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie”, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy należy się jedynie pracownikowi, który opłaca dobrowolną składkę chorobową. Jeżeli pracownik objęty jest ubezpieczeniem chorobowym, wynagrodzenie w przypadku L4 oblicza mu się na takich samych zasadach jak w przypadku umowy o pracę, biorąc pod uwagę przyczynę zwolnienia oraz jego czas. Inaczej wygląda to, gdy pracownik otrzymuje L4, bo miał wypadek w drodze do pracy lub doznał wypadku w pracy, inaczej jeśli przyczyną zwolnienia jest choroba lub pobyt w szpitalu, a jeszcze inaczej sprawa wygląda w sytuacji ciąży lub poddania się badaniom dawców, co wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

W praktyce wygląda to tak, że podstawa wymiaru wynagrodzenia stanowi średnią miesięczną pensji pracownika z ostatnich 12 miesięcy, które poprzedzały miesiąc L4. Uwzględnia się tu nie tylko pensję zasadniczą, ale również premie, nagrody pieniężne i dodatki. Jeśli zatem 3 miesiące wcześniej nastąpiła podwyżka wynagrodzenia, a zwolnienie lekarskie dotyczy choroby, średnia uwzględniać będzie pensje wypłacane po podwyżce i te sprzed podwyżki. Istotne jest, że wynagrodzenie chorobowe (przy umowie zlecenie i umowie o pracę) wypłacane jest za cały okres niezdolności do pracy, a więc uwzględnia również dni wolne od pracy.

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie – kalkulator w czasie ciąży 

Rozważając temat „zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie”, należy dodatkowo podkreślić, jak kwestia wygląda w przypadku kobiet ciężarnych. Temat „zwolnienie lekarskie a ciąża i wynagrodzenie praca”  został już nieco omówiony we wcześniejszych akapitach. Jeśli kobietę obejmuje ubezpieczenie chorobowe i nie może ona świadczyć stosunku pracy w ciąży, należy jej się wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy wynoszące 100% podstawy wymiaru. W przypadku ciąży nie trzeba zatem zastanawiać się nad tematem „2 dni zwolnienia lekarskiego a wynagrodzenie” czy „zwolnienie lekarskie 30 dni a wynagrodzenie”, gdyż zawsze wynosić będzie ono 100% podstawy wymiaru, co łatwo wyliczyć, biorąc pod uwagę każdy dzień zwolnienia. Kobiety, które interesuje temat „zwolnienie lekarskie w ciąży a wynagrodzenie” powinny dodatkowo wiedzieć, że maksymalny czas świadczenia chorobowego w ciąży to 270 dni.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.