Skrócenie L4 – kiedy jest możliwe?

Napisano 20.12.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 4 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Niezdolność pracowników do pracy potwierdzana jest na L4, dzięki czemu przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Niektórzy pracownicy jednak wracają do sił wcześniej i interesuje ich skrócenie L4. Podjęcie decyzji na własną rękę to jednak nie wszystko, gdyż zabronione jest świadczenie pracy w czasie trwania zwolnienia, a niedopełnienie tego może wiązać się to z utratą prawa do świadczenia chorobowego. Niezbędne w tym wypadku jest skorzystanie z konsultacji z lekarzem, który oceni, czy możliwe jest ponowne podjęcie pracy i czy wcześniejsza niezdolność do wykonywania obowiązków nie stanowi już problemu. W niektórych przypadkach jednak uzyskanie zaświadczenia od lekarza to za mało. Dopuszczenie do pracy po długiej chorobie wymaga badań kontrolnych. Co jeszcze warto wiedzieć w temacie skracania zwolnień L4? Zapraszamy do artykułu!

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Skrócenie L4 przez chorego – czy jest możliwe i w jakich przypadkach?

Wystawienie zwolnienia jest równoznaczne z oświadczeniem, że pracownik jest niezdolny do pracy przez taką liczbę dni, jaką przewidział lekarz prowadzący leczenie i jaka została na L4 wskazana. Jak wynika z przepisów, podstawowym celem zwolnienia lekarskiego jest usprawiedliwienie nieobecności w pracy, a także prawo do świadczeń chorobowych za okres niezdolności do świadczenia obowiązków zawodowych, dlatego korzystać należy z niego zgodnie z przeznaczeniem. Przebywanie na L4 to przywilej osoby, która posiada ubezpieczenie chorobowe. Czy jednak jest to obowiązek? Czy możliwe jest na przykład przerwanie zwolnienia lekarskiego na wniosek chorego i powrót do pracy, gdyż ten czuje się lepiej? Wiadomym jest, że świadczenie pracy zarobkowej w trakcie trwania L4 jest niedozwolone, podobnie jak obciążające zdrowie aktywności i zbędne wyjazdy. Skrócenie L4 byłoby zatem jedyną opcją na wcześniejszy powrót do „normalności”, gdy stan zdrowia pacjenta uległ poprawie. 

Czytaj także:

Jeśli chodzi o pytanie „czy można cofnąć zwolnienie lekarskie”, należy wiedzieć, że jest to możliwe, gdy lekarz wyrazi pracownikom na to zgodę i wyda oświadczenie, sprawdzając wcześniej, czy pacjenci faktycznie zdolni są już do powrotu do pracy i dalszego świadczenia usług na rzecz pracodawców. W przypadku zwolnienia lekarskiego trwającego krócej niż 30 dni z powodzeniem wystarczy zaświadczenie od lekarza prowadzącego dotyczące tego, że pracownik odzyskał zdolność do pracy i pracę może kontynuować. Należy jednak dopilnować pewnych kwestii, jeśli zwolnienie lekarskie trwało ponad 30 dni, gdyż tu samo zaświadczenie od lekarza prowadzącego jest niewystarczające. Przy długim zwolnieniu koniecznością będą badania kontrolne przed powrotem do pracy. 

Skrócenie L4 czy rezygnacja z opieki nad dzieckiem sprawiają, że pracownik wraca do pracy, a za czas świadczenia swoich obowiązków powinien już normalnie otrzymywać wynagrodzenie. Za czas przebywania na L4 w trakcie trwającej choroby przysługiwać będzie natomiast oczywiście świadczenie chorobowe. Jeśli natomiast okaże się, że niestety pacjent nad wyrost ocenił swoje siły, czy też zachoruje ponownie, może śmiało wnioskować o zwolnienie lekarskie online. To rozwiązanie cenione za szybkość kontaktu z lekarzem i brak konieczności oczekiwania w długich kolejkach na konsultację. 

Niezbędne badania kontrolne po długim L4

Wiesz już, jak wygląda odpowiedź na pytanie „czy można przerwać zwolnienie lekarskie”, jednak wspomniano również, że w niektórych przypadkach samo skrócenie L4 może wiązać się z potrzebą wykonania niezbędnych badań kontrolnych. Skrócenie zwolnienia lekarskiego trwającego dłużej niż 30 dni wymaga zgłoszenia się do medycyny pracy. Na badania kontrolne powinien skierować pracownika pracodawca, a pracownik nie może ich odmówić. Przed wykonaniem badań kontrolnych po długim L4 pracodawca nie może dopuścić pracownika do wcześniejszych obowiązków. W czasie badań kontrolnych sprawdzane jest, czy stan zdrowia pacjenta pozwala na świadczenie pracy w dawnym zakresie. Z tego względu pracodawcy mają też obowiązek ustosunkowania się do opinii lekarza medycyny pracy i w razie konieczności zobowiązani są do zmiany obowiązków pracownika na takie, które ten będzie w stanie świadczyć, w związku ze swoim stanem zdrowia. Świadczenie chorobowe wypłacane będzie za czas L4 – po powrocie do pracy przysługuje już normalna pensja wypłacana przez pracodawcę. 

Czy pracodawca może wpłynąć na skrócenie L4 pracownika?

Niektórzy zadają sobie zapewne pytanie, czy można skrócić L4 na własną rękę, po prostu zjawiając się w pracy. Samowolny powrót do pracy w czasie L4 może zostać uznany za rażące naruszenie zasad zwolnień lekarskich, co może skutkować odebraniem świadczenia chorobowego (prawa do pobierania zasiłku). Jeśli pacjenta interesuje powrót do pracy szybciej w przypadku szybszej zdolności do obowiązków zawodowych, w tej sprawie konieczne będzie zgodne z procedurami skrócenie L4.

Należy dodatkowo wiedzieć, że pracodawca nie może zażądać od pracownika, by ten skrócił swoje L4. Nie oznacza to jednak, że pozostaje on bez praw, gdy pracownik wydaje się rażąco łamać obowiązki wynikające ze zwolnienia lekarskiego, czyli zasady L4 nie są przez niego przestrzegane. Należy pamiętać, że pozostaje kwestia kontroli dotyczących prawidłowości korzystania z L4. Wykonuje je ZUS, ale może je zlecić również pracodawca, który ma podejrzenia, co do uczciwości swojego pracownika. Jeśli w wyniku kontroli okaże się, że pracownik w niewłaściwy sposób wykorzystuje swoje L4, mogą być tego poważne konsekwencje. Mowa nie tylko o cofnięciu prawa do świadczeń chorobowych. To również podstawa do złożenia pracownikowi wypowiedzenia, czy wręcz do zwolnienia dyscyplinarnego, co wiąże się oczywiście z rozwiązaniem umowy o pracę. 

Skrócenie L4 trwającego dłużej niż 30 dni – w jakich przypadkach jest możliwe?

Należy pamiętać, że skrócenie L4 jest możliwe tylko w sytuacji, gdy lekarz oceniający stan zdrowia pacjenta stwierdzi, że uległ on poprawie. Czy lekarz może skrócić L4 dłuższe niż 30 dni? Tak, ale będzie to niewystarczające, by pracownik mógł wrócić do pełnienia swoich obowiązków. Wizyta u lekarza skracająca pracownikowi L4 to bowiem w przypadku długiego zwolnienia lekarskiego nie wszystko. Jeśli zastanawiasz się zatem, czy można przerwać L4 trwające ponad 30 dni, musisz pamiętać o obowiązku stawienia się na wizytę na badania kontrolne do medycyny pracy. Specjalista wykonuje je zazwyczaj w pierwszym dniu powrotu do pracy, najlepiej w godzinach roboczych. Istotne jest, że pracodawca powinien pokryć ich koszt, podobnie jak koszty przejazdu na nie, jeśli medycyna pracy znajduje się w innej miejscowości. 

Wiele osób zastanawia się nie tylko, czy można zrezygnować z L4, ale również w jakich przypadkach może być to pomocne. Wniosek o skrócenie zwolnienia lekarskiego i tym samym dopuszczeniu do pracy interesować może jednak praktycznie każdego, kto otrzymuje od lekarza dłuższe L4, a szybciej wraca do pełni zdrowia. Zachęcający w temacie „jak anulować zwolnienie lekarskie” może być również fakt wynagrodzenia. W przypadku świadczeń chorobowych chorzy mogą w większości przypadków liczyć tylko na 80% podstawy wymiaru (poza nielicznymi wyjątkami). Wcześniejszy powrót do sił to szansa na powrót do normalnego wynagrodzenia za wykonywaną pracę, jednak należy zawsze poważnie rozważyć taką opcję. 

Nie bez powodu bowiem lekarz wypisuje L4 na konkretny okres. Czasem chwilowe polepszenie stanu zdrowia może być złudne, a organizm faktycznie może jeszcze potrzebować sporo czasu na regenerację, dlatego zdrowie i własne bezpieczeństwo osoby, która przebywa na L4 powinny być najważniejsze. Odpowiedzialność w tym przypadku to podstawa, więc jeśli pojawią się wątpliwości, warto wykorzystać L4 do końca na kurację, zamiast je skracać zbyt szybko i wracać do pracy. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.