Badania kontrolne po L4 – kiedy są obowiązkowe?

Napisano 17.12.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 3 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

W myśl obowiązujących przepisów osoby, które przyjmowane są do pracy, kierowane są na wstępne badania lekarskie. Badaniom okresowym z kolei podlegają pracownicy, którzy zostali już zatrudnieni. Osobom zatrudnionym wydaje się ponadto skierowania i przeprowadza się badania kontrolne. W niektórych przypadkach pracodawca może więc skierować Cię również na obowiązkowe badania kontrolne po L4. Mają one na celu sprawdzenie, czy Twój stan zdrowia po zwolnieniu lekarskim umożliwia świadczenie obowiązków przypisanych do Twojego stanowiska pracy. W niektórych przypadkach możesz odmówić poddania się takim badaniom kontrolnym, w innych natomiast, by pracownik został dopuszczony do pracy, obowiązek przeprowadzenia badań w związku z wcześniejszą chorobą dotyczy wszystkich pracowników. Po ilu dniach zwolnienia badania kontrolne są koniecznością, a kiedy są dobrowolne? Czy w przypadku odmowy pracownik podlega karze? Zapraszamy do artykułu!

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Badania kontrolne po L4 – kiedy powinny się odbyć?

Przebywanie na zwolnieniu lekarskim w niektórych przypadkach wymagać może wykonania badań kontrolnych u pacjenta, zanim ten wróci do świadczenia swoich obowiązków zawodowych. Oczywiście badania kontrolne po L4 nie zawsze są konieczne. To, kiedy badania kontrolne należy wykonać, zależne jest głównie od czasu przebywania pacjenta na zwolnieniu chorobowym. W przypadku krótkiego zwolnienia zazwyczaj nie są bowiem potrzebne badania kontrolne. Po ilu dniach przebywania na L4 jest to już niezbędne? Zgodnie z ustawą, jeśli niezdolność pacjenta do pracy trwa dłużej niż 30 dni, przed powrotem do pracy będzie musiał on udać się do medycyny pracy. Ma to na celu wykonanie stosownych badań i sprawdzenie, czy jego stan zdrowia po chorobie pozwala na powrót do wykonywanych wcześniej obowiązków.

Czytaj także:

W tym miejscu warto dodać, że pacjent o zwolnienie lekarskie ubiegać może się nie tylko podczas wizyty stacjonarnej u lekarza, ale również podczas konsultacji zdalnej. Telemedycyna zyskała na popularności w dobie koronawirusa, a zwolnienie lekarskie online to bardzo wygodna opcja na szybki kontakt z lekarzem, gdy nasz stan zdrowia uniemożliwia wyjście do pracy, a nie możemy na czas skontaktować się ze swoim lekarzem POZ.

Skierowanie na badania kontrolne po L4 – kto może je wystawić?

Wiesz już, że badania kontrolne po L4 dotyczą osób, które przebywały na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. To, jakie informacje powinny znaleźć się w skierowaniu na badania po chorobie, określa treść Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, a także Kodeks Pracy. Formularz znaleźć można w załączniku do rozporządzenia. Powinien on zawierać następujące informacje: rodzaj badania, stanowisko pracy oraz opis warunków pracy. 

By wykonać badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim, potrzebne jest skierowanie. To pracodawca powinien wystawić pacjentowi skierowanie na badania kontrolne i to on również pokrywa ich koszty, podobnie jak koszty badań wstępnych czy okresowych. Musi on zatem wiedzieć, po jakim czasie L4 trzeba zrobić badania swoim pracownikom, gdyż niedopuszczalne jest przywrócenie ich do obowiązków zawodowych przed sprawdzeniem, czy mają oni zdolność do pracy po chorobie. Niedopilnowanie tego obowiązku i dopuszczenie do pracy osobę, która nie będzie miała wykonanych po L4 badań kontrolnych wiązać może się z bardzo wysoką karą grzywny.

W tym miejscu należy dodać, że obowiązkiem pracodawcy jest również odpowiednie ustosunkowanie się do wyników badań kontrolnych pracownika. Oznacza to, że jeśli lekarz uzna, że pracownik, ze względu na swój stan zdrowia, nie może wrócić do wcześniejszych obowiązków, pracodawca powinien przenieść go na inne stanowisko. Warto dodać, że każdy z pracowników, który na badanie po L4 musi dojechać do innego miasta lub miejscowości, zachowuje prawo do pokrycia wszelkich kosztów przejazdu (należności) zgodnie z zasadami, jakie obowiązują przy podróżach służbowych.

Badania kontrolne po L4 krótszym niż 30 dni

Jeśli chodzi o badania kontrolne po L4 trwającym krócej niż 30 dni, zasada jest taka, że pracodawca nie ma obowiązku kierować pracownika do medycyny pracy. Może jednak – po wyrażeniu zgody pracownika – zlecić mu kontrolne badania po zwolnieniu lekarskim. Podkreślić tu należy wyrażenie „po wyrażeniu zgody pracownika”, gdyż przy L4 trwającym mniej niż 30 dni nie można pracownikowi nakazać poddania się badaniom. Zdolność do pracy po L4 musi być zatem sprawdzona po czasie zwolnienia dłuższym niż 30 dni i może być sprawdzona po czasie zwolnienia krótszym niż 30 dni.

Czy uchylenie się od badań kontrolnych po L4 wiąże się z konsekwencjami?

Warto wiedzieć, że badania kontrolne po L4 (czyli po związanej ze zwolnieniem długotrwałej chorobie) to obowiązek pracownika. Jak wynika bowiem z Kodeksu Pracy, każdy pracownik podlega badaniom kontrolnym po niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni. Jeśli jednak pracownik upierać będzie się przy stanowisku, że badania kontrolne po chorobie nie są mu potrzebne i nie będzie chciał się im poddać dobrowolnie, musi liczyć się z konsekwencjami. 

Pracownik, który nie zgłosi się na zlecone badanie kontrolne po L4 może zostać upomniany przez pracodawcę, może również otrzymać od niego naganę, a ponadto może wręcz mieć nałożoną karę pieniężną. Jeżeli pracownik nie podda się badaniom kontrolnym, może nie otrzymać wynagrodzenia. Jeśli przypadać będą także badanie okresowe po L4, również należy takowe wykonać na czas. Odmowa lub uchylanie się od badań lekarskich może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika, więc zdecydowanie nie warto w tym przypadku zaciekle odmawiać zgłoszenia się do medycyny pracy. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.