L4 na urlopie – co mówią przepisy?

Napisano 17.12.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 3 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Każdy pracownik ma możliwość wykorzystania odpowiedniej ilości dni urlopu wypoczynkowego. Zdarzyć się jednak może, że w momencie trwania wypoczynku, czy też tuż przed nim, pracownik zachoruje. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy nie traci wówczas prawa do swojego urlopu oraz czy należy wtedy skontaktować się z pracodawcą. Temat ten postaramy się przybliżyć nieco szerzej w poniższym artykule, gdyż wszystko zależne jest od tego, kto choruje (pracownik czy jego bliski). W różnych sytuacjach bowiem informacje będą nieco inaczej przetwarzane przez system. Jak wygląda kwestia L4 na urlopie? Zapraszamy do artykułu!

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

L4 na urlopie – co z przerwanym urlopem pracownika?

Choroba nie wybiera optymalnego czasu i dotknąć może pracownika także w czasie trwania jego urlopu wypoczynkowego. Wiele osób zastanawia się, czy przysługuje im L4 na urlopie oraz w jaki sposób wpłynie to na ilość dni wolnych przysługujących w ciągu roku. Czy urlop przepada na zwolnieniu lekarskim? Nie przepada, o ile oczywiście pracownik dopełni wszelkich formalności z tym związanych. W przypadku choroby i wystawienia pacjentowi L4, pracodawca ma obowiązek przesunięcia urlopu pracownika za ten czas na inny termin, uzgodniony oczywiście z pracownikiem. By jednak tak się stało, pracownik powinien poinformować pracodawcę o tym, że zachorował. Ważne, że należy zrobić to mimo wystawionego zwolnienia w formie elektronicznej – pracownik ma na to niewiele czasu od dnia otrzymania L4, więc nie warto z tym faktem zwlekać. 

Czytaj także:

Należy pamiętać, że nie potrzebna jest fizyczna wizyta w przychodni, by otrzymać zwolnienie lekarskie. Możliwe jest również w uzasadnionych przypadkach l4 online. Może być to praktyczną opcją, gdy trudno dostać się na czas do swojego lekarza lub pacjent nie jest w stanie zjawić się w przychodni (np. w związku z grypą żołądkową). Pozostaje jeszcze dodatkowa kwestia, a mianowicie, czy na wypowiedzeniu można iść na L4. Jeśli chodzi o chorobowe na wypowiedzeniu, trzeba wiedzieć, że ubezpieczenie chorobowe jak najbardziej jest w tym przypadku pracownikowi przysługujące. Co więcej – zwolnienie lekarskie na wypowiedzeniu może być wręcz przedłużone poza czas stosunku pracy. Jeśli zatem L4 na wypowiedzeniu jest niewystarczający, by pracownik wrócił do zdrowia i będzie on dalej kontynuował zwolnienie, nie będąc już zatrudnionym, obowiązek świadczeń zdrowotnych przez pewien czas przejmuje na siebie ZUS.

L4 przed planowanym urlopem – przesunięcie urlopu

Wiesz już, jak wygląda L4 na urlopie oraz że na wniosek pracownika ustalany jest inny termin urlopu. Co jednak w sytuacji, gdy pracownik zachoruje bezpośrednio przed rozpoczęciem swojego urlopu wypoczynkowego? Czy wówczas również obowiązuje podobna zasada? Jeśli pracownik otrzyma zwolnienie lekarskie na siebie przed swoim urlopem, również ma prawo do przełożenia urlopu na inny termin oraz zyskuje prawo do świadczeń zdrowotnych (o ile opłacaną ma składkę chorobową przez określony czas). I w tym przypadku należy jednak poinformować pracodawcę o fakcie otrzymania zwolnienia lekarskiego. W większości przypadków świadczenia za L4 to 80% podstawy wymiaru, jednak są od tego wyjątki. W przypadku kobiet w ciąży na przykład przysługujące świadczenia chorobowe wynoszą 100% wymiaru.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że inaczej sytuacja wygląda, gdy w grę wchodzi L4 na dziecko. Zwolnienia lekarskie na dziecko rządzą się nieco innymi prawami, a mianowicie nie będą powodowały przerwania, czy też przesunięcia urlopu wypoczynkowego rodzica. Jeśli zatem dziecko zachoruje w czasie urlopu rodzica, nie ma co liczyć na dodatkowe dni urlopu. Podobnie sytuacja wyglądać będzie, gdy zachoruje w tym czasie inny członek rodziny, nad którym pracownik będzie musiał sprawować opiekę. 

L4 na urlopie – jak poinformować pracodawcę?

Kwestia L4 na urlopie została już powyżej nieco rozjaśniona, podobnie jak sytuacja, gdy w grę wchodzi L4 ciążowe i wysokość świadczenia w tym przypadku. Pozostaje jeszcze to, w jaki sposób należy poinformować pracodawcę o swojej niezdolności do pracy, a także, jak wygląda sprawa wynagrodzenia w tym przypadku. 

Jeśli pracownik zachoruje w czasie trwania swojego urlopu wypoczynkowego i otrzyma L4, powinien fakt ten jak najszybciej zgłosić swojemu pracodawcy. Wymóg ten dotyczy również e-zwolnień wystawianych elektronicznie. Podaje się, że pracownik ma nie więcej niż dwa dni na zgłoszenie faktu choroby swojemu pracodawcy. Najlepiej zatem jak najszybciej zadzwonić do pracodawcy z informacją o swojej chorobie na urlopie. 

Świadczenia chorobowe zostały już nieco omówione we wcześniejszych akapitach, jednak dla podsumowania warto wspomnieć, że jeśli chodzi o kwestię wynagrodzenia, za czas choroby pracownikowi przysługuje w większości przypadków świadczenie wynoszące 80% podstawy. Są jednak od tego pewne wyjątki, a jest nim między innymi wynagrodzenie chorobowe w ciąży. Jeśli kobieta otrzyma zwolnienie lekarskie w ciąży, ma prawo, by otrzymywać zasiłek chorobowy w ciąży wynoszący 100% wysokości podstawy wymiaru. Każde zwolnienie w ciąży liczone jest w tym przypadku podobnie, więc nie trzeba się martwić drastycznym spadkiem wpływów. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.