Czy psycholog może wystawić L4? Kto wystawia zwolnienia lekarskie?

Napisano 17.12.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 3 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

W przypadku niezdolności fizycznej do pracy chory zgłasza się najczęściej do lekarza POZ. Kiedy natomiast w grę wchodzi niezdolność psychiczna, stawia się na konsultację u innego specjalisty. Pada często pytanie, czy psycholog może wystawić L4, więc temat ten zostanie szerzej omówiony w poniższym artykule. Dowiesz się z niego, jacy lekarze mają faktycznie prawo do wystawiania pracownikowi zaświadczenia o niezdolności do pracy. Podpowiadamy ponadto, w jakich przypadkach można poprosić specjalistę psychiatrę o L4, a także na podstawie jakich czynników podejmuje on decyzję o długości trwania poszczególnych zwolnień. Czy pracodawcy będą znać przyczynę L4? O tym również przeczytasz poniżej. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Czy psycholog może wystawić L4? Kompetencje psychologa

Często wśród pacjentów pojawia się pytanie, czy psycholog może wystawić L4, dlatego w tym artykule temat ten zostanie nieco rozszerzony. W pierwszej kolejności należy rozróżnić zawody psychiatra a psycholog, gdyż nie są one tożsame i różnią się również uprawnieniami. 

Czytaj także:
  • Psychiatra to lekarz medycyny, który ukończył studia medyczne oraz uzyskał specjalizację. Może stawiać diagnozy medyczne, a także decydować o wdrożeniu farmakoterapii. Może również wystawić skierowanie na leczenie szpitalne, a także wypisać zwolnienie psychiatryczne L4. 
  • Psycholog to natomiast osoba, która ukończyła studia w kierunku psychologia i jest magistrem psychologii. Psycholog nie jest jednak lekarzem. Nie będzie zatem mieć uprawnień do wystawiania pacjentom skierowań do szpitala, nie może wypisywać recept i nie jest możliwe także zwolnienie lekarskie od psychologa.

Gdy ma miejsce wizyta u psychiatry, zwolnienie lekarskie może być pacjentowi wystawione, jeśli lekarz zdecyduje, że jest zasadne. L4 na depresję czy inne dolegliwości psychiczne nie otrzyma jednak osoba, która uda się z problemem do psychologa. Może jednak wówczas liczyć na indywidualnie dobraną psychoterapię, która być może pomoże uporać się z problemem. Warto pamiętać, że zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane przez lekarzy nie tylko stacjonarnie, ale również zdalnie. Przykładem jest zwolnienie lekarskie online, z którego można skorzystać, gdy do wizyty stacjonarnej jeszcze długo, a pacjent nie czuje się na siłach, by należycie wywiązywać się ze swoich obowiązków zawodowych.

Zwolnienie L4 od psychiatry – ile jest płatne?

Kwestia tego, czy psycholog może wystawić L4 została już omówiona we wcześniejszym akapicie. Wiesz już zatem, jaka jest odpowiedź na pytanie „czy psycholog wystawia L4”. Wiesz również, że możliwe jest zwolnienie L4 od psychiatry, jeśli oczywiście lekarz uzna za zasadne jego wystawienie. Czy psychiatra prywatnie może wystawić zwolnienie lekarskie? Jeśli posiada uprawnienia od ZUS, zwolnienie lekarskie od psychiatry jest możliwe bez względu na formę konsultacji (na NFZ lub prywatnie). 

Gdy pacjent otrzymuje kod choroby na zwolnieniu lekarskim od psychiatry, skorzystać może z prawa do świadczenia chorobowego. Oczywiście jest to prawo, które przysługuje wyłącznie osobom, które opłacają składkę chorobową (obowiązkowo lub dobrowolnie) przez określony w ustawie czas. Otrzymane chorobowe od psychiatry uprawnia pacjenta do świadczeń w wysokości 80% podstawy wymiaru. Są od tego jednak pewne wyjątki. Przykładem może być np. ciążowa depresja. Zwolnienie lekarskie w ciąży zawsze bowiem wiąże się ze świadczeniem w wysokości 100% podstawy wymiaru. W tym miejscu należy również zaznaczyć, że pracodawca nie musi wiedzieć o powodzie zwolnienia pacjenta. Nie będzie mieć on wglądu do informacji o chorobie i jej kodu, więc jeśli pracownik będzie chciał zachować w tej kwestii anonimowość, ma do tego pełne prawo. 

L4 od psychiatry – kto i kiedy może je otrzymać?

Wracając do tematu „czy psycholog może wystawić L4”, warto również wspomnieć, kto kwalifikuje się do L4. Co prawda, jeśli chodzi o kwestię „czy psycholog może wystawić zwolnienie”, wiadomym jest, że nie jest to możliwe, jednak możliwe jest zwolnienie od psychiatry, więc dobrze wiedzieć, kiedy można na nie liczyć. Powodów może być w tym przypadku wiele. Może być to między innymi depresja lub nerwica, a już wkrótce (od stycznia 2022) wypalenie zawodowe.

Pozostając przy temacie „jak dostać zwolnienie od psychiatry”, trzeba również przypomnieć, że udając się na zwolnienie lekarskie, pacjent powinien przestrzegać pewnych zasad. Nie jest to czas na świadczenie pracy zarobkowej, tym bardziej nie jest to czas na „dodatkowe wakacje” itp. Przeprowadzane są bowiem wyrywkowe kontrole sprawdzające pracownika i to, jak spędza czas ze zwolnieniem. W przypadku wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli z ZUS, pacjent może mieć cofnięte świadczenia chorobowe. Zgodnie z założeniami ustawy należy wykorzystać niezdolność do pracy do odpoczynku i powrotu do zdrowia. Wykonywanie w tym czasie niedozwolonych czynności może wiązać się między innymi z ewentualnością wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. 

Na ile dni psychiatra może wystawić zwolnienie lekarskie?

Wiesz już, że odpowiedź na pytanie „czy psycholog może dać zwolnienie” jest negatywna, Możliwe jest wyłącznie zaświadczenie od psychiatry o niezdolności do pracy, gdyż to on jest lekarzem, a nie psycholog. 

Pacjenci niekiedy zadają sobie jednak nie tylko pytanie „jak załatwić zwolnienie lekarskie od psychiatry”, ale również „ile można być na zwolnieniu od psychiatry”. Nie każdy bowiem wie, ile dni w ciągu roku przysługuje osobom chorym, jeśli chodzi o przebywanie na L4. Oczywiście każdorazowo to lekarz decyduje o zasadności wystawienia zwolnienia, a także o czasie jego trwania. Ile można być na L4 od psychiatry? Ogólnie pacjent może w ciągu roku przebywać na zwolnieniu lekarskim przez 182 dni. Zasada ta nie dotyczy jednak kobiet w ciąży, gdyż te mogą przebywać na L4 znacznie dłużej, gdy jest taka potrzeba. Czy psychiatra może wystawić L4 osobie niebędącej w ciąży, jeśli już przebywała na zwolnieniu 182 dni w roku kalendarzowym? Warto pamiętać, że pozostaje jeszcze prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, które może przez 3 miesiące wypłacać ZUS. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.