Cechy dziecka z Aspergerem, czyli jak go rozpoznać?

Napisano 03.11.2022 | Asystentka Medyczna | Czas czytania: 4 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Zespół Aspergera jest łagodną formą autyzmu, która charakteryzuje się trudnościami w interakcjach społecznych i powtarzającymi się zachowaniami. Osoby z zespołem Aspergera często mają problemy ze zrozumieniem niewerbalnych wskazówek, takich jak język ciała i wyraz twarzy. Mogą mieć również problemy ze zrozumieniem emocji innych osób. Zespół Aspergera został nazwany na cześć Hansa Aspergera, niemieckiego psychiatry, który po raz pierwszy opisał ten stan w 1944 roku. Zespół ten jest również czasami określany jako zaburzenie Aspergera.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Cechy dzieci z Zespołem Aspergera — jak je rozpoznać?

Dzieci z Aspergerem mają zazwyczaj przeciętną lub ponadprzeciętną inteligencję. Mogą jednak mieć problemy w szkole z powodu trudności z językiem i interakcją społeczną. W rezultacie wiele dzieci z Zespołem Aspergera nie osiąga tak dobrych wyników, jak ich rówieśnicy i często są uważane za “niedorosłe”. Niestety nie ma leków stricte na chorobą Aspergera, a leczenie polega na podawaniu leków, na które może zostać wypisana e-recepta online. Leki te łagodzą niektóre dolegliwości. 

Czytaj także:

Choroba Aspergera pierwsze objawy

Dzieci z Aspergerem mogą mieć również pewne cechy fizyczne, takie jak mały obwód głowy lub niskie napięcie mięśniowe (hipotonia). Jednak te cechy fizyczne nie są specyficzne dla ZA, więc nie mogą być wykorzystywane do diagnozowania tego schorzenia, jeśli nie występują również inne cechy.

Aby zdiagnozować Aspergera, lekarze pytają rodziców o rozwój dziecka od urodzenia do chwili obecnej i będą obserwować, jak dziecko się zachowuje. Pytają również, czy u członków rodziny występują podobne objawy lub schorzenia oraz, czy w rodzinie występowały problemy ze zdrowiem psychicznym.

Co powoduje zespół Aspergera?

Przyczyna zespołu Aspergera nie jest znana, ale uważa się, że jest ona spowodowana połączeniem czynników genetycznych i środowiskowych. Nie ma lekarstwa na zespół Aspergera, ale są dostępne terapie, które mogą pomóc w zarządzaniu objawy.

Jak rozpoznać zespół Aspergera u dzieci?

Niektóre wspólne cechy dzieci z zespołem Aspergera obejmują:

  • unikanie kontaktu wzrokowego
  • preferowanie przebywania w samotności
  • trudności z rozumieniem emocji innych osób
  • problemy z przetwarzaniem informacji sensorycznych (dźwięków, widoków, zapachów itp.)
  • wykazywanie powtarzających się zachowań (trzepotanie rękami, kołysanie w przód i w tył itp.)
  • trudności ze zmianami lub przejściami
  • intensywne zainteresowanie określonymi tematami
  • mówienie w monotonnym tonie

Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko może mieć Zespół Aspergera, ważne jest, aby szukać profesjonalnej pomocy. Diagnoza może być postawiona przez zespół specjalistów, którzy wezmą pod uwagę wszystkie powyższe cechy i wykluczą inne możliwe przyczyny.

Jak leczy się Zespół Aspergera?

Nie ma lekarstwa na ZA, ale istnieje szereg zabiegów, które mogą pomóc w zarządzaniu objawami. Należą do nich terapia mowy, terapia zajęciowa i modyfikacja zachowań. Leki mogą być również stosowane, aby pomóc zarządzać niektóre objawy ZA.

Terapia behawioralna: Może pomóc dzieciom z zespołem Aspergera nauczyć się, jak wchodzić w interakcje społeczne i zarządzać swoimi powtarzalnymi zachowaniami.

Terapia zajęciowa: Może pomóc dzieciom z zespołem Aspergera poprawić ich drobne umiejętności motoryczne i przetwarzanie sensoryczne.

Leczenie mowy: Może pomóc dzieciom z zespołem Aspergera poprawić ich mowę i umiejętności językowe.

Leki: Nie ma lekarstwa na zespół Aspergera, ale istnieje szereg leków, które mogą pomóc w zarządzaniu objawami. Należą do nich leki przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne i stymulujące.

Zespół Aspergera jest stanem, który wymaga leczenia przez całe życie. Jednakże, przy odpowiednim wsparciu, dzieci z Osoby z zespołem Aspergera mogą prowadzić szczęśliwe i satysfakcjonujące życie.

Obsesyjne zainteresowania

Jedną z najczęstszych cech zespołu Aspergera jest intensywne, niemal obsesyjne, zainteresowanie pewnymi tematami. Może to być wszystko, od specyficznych tematów, takich jak dinozaury lub kosmos, do bardziej ogólnych zainteresowań, takich jak pociągi lub samochody. Dzieci z Aspergerem mogą stać się ekspertami w wybranym przez siebie temacie i być w stanie bez wysiłku recytować fakty i statystyki. Chociaż ten poziom skupienia może być imponujący, może również utrudniać dzieciom z Aspergerem rozmowę o czymkolwiek innym.

Powtarzające się zachowania

Powtarzające się zachowania są kolejną wspólną cechą zespołu Aspergera. Może to być wszystko, od prostych ruchów, takich jak machanie rękami lub kołysanie się w przód i w tył, do bardziej złożonych rutynowych czynności, takich jak konieczność chodzenia zawsze tą samą trasą. Powtarzające się zachowania mogą być dla dzieci z zespołem Aspergera sposobem samouspokojenia lub sposobem radzenia sobie z lękiem.

Cechy charakterystyczne dla Aspergera — trudności w zaakceptowaniu zmian

Inną wspólną cechą zespołu Aspergera jest nietolerancja lub trudności w akceptowaniu zmian. Mogą to być zarówno małe zmiany, takie jak zmiana rutyny, jak i większe, takie jak przeprowadzka do nowego domu. Dla dzieci z zespołem Aspergera zmiany mogą być przytłaczające i stresujące. Trudności w akceptacji zmian mogą często prowadzić do ataków złości.

Problemy z mową i zapamiętywaniem słów jako cecha charakterystyczna dla Aspergera

Inną wspólną cechą zespołu Aspergera są problemy z mową i językiem. Może to oznaczać, że dzieci z zespołem Aspergera mają trudności ze znalezieniem odpowiednich słów do powiedzenia lub mogą używać słów w sposób nieprawidłowy. Mogą mieć również problemy ze zrozumieniem tego, co mówią inni ludzie. Trudności z mową i językiem mogą często prowadzić do izolacji społecznej i frustracji.

Zaburzenia interakcji społecznych — cechy dziecka z ZA

ZA to zaburzenie interakcji społecznych, które charakteryzuje się trudnościami w interakcjach społecznych i powtarzalnymi zachowaniami. Osoby z ZA często mają problemy ze zrozumieniem niewerbalnych wskazówki, takie jak język ciała i mimika twarzy. Mogą mieć również trudności ze zrozumieniem emocji innych osób.

Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu znajomości jako objaw zespołu Aspergera

Jednym z najtrudniejszych aspektów zespołu Aspergera jest izolacja społeczna, która może wynikać z tego stanu. Dzieci z zespołem Aspergera często mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu przyjaźni. Mogą nie rozumieć zasad społecznych dotyczących przyjaźni, takich jak dzielenie się, przyjmowanie zwrotów i rozmowa. W rezultacie często inne dzieci postrzegają je jako dziwne. Izolacja społeczna, która może wynikać z zespołu Aspergera, może być bardzo trudna do zniesienia i często może prowadzić do poczucia samotności, depresji i niepokoju.

Trudności w interakcjach społecznych

Inną kluczową cechą zespołu Aspergera są trudności w interakcjach społecznych. Może się to objawiać na wiele sposobów, takich jak brak kontaktu wzrokowego podczas rozmowy, niezrozumienie granic przestrzeni osobistej lub brak empatii. Dzieci z Aspergerem mogą mieć również trudności ze zrozumieniem lub odpowiedzią na niewerbalne sygnały, takie jak język ciała lub wyraz twarzy. Może to sprawiać, że interakcje społeczne są dla dzieci z Aspergerem dużym wyzwaniem i często prowadzą do poczucia izolacji i osamotnienia.

Problemy z zadaniami manualnymi jako cechy dziecka z Aspergerem

Inną wspólną cechą ZA są problemy z drobnymi umiejętnościami motorycznymi i przetwarzaniem sensorycznym. Może to oznaczać, że dzieci z ZA mają trudności z takimi zadaniami jak zapinanie koszuli, wiązanie butów czy używanie przyborów kuchennych. Mogą one również mieć problemy z przetwarzaniem informacji pochodzących z ich zmysłów, takich jak dotyk, dźwięk lub wzrok. Te trudności mogą często prowadzić do frustracji i izolacji społecznej.

Zespół Aspergera — zaburzenia integracji sensorycznej

Dzieci z zespołem Aspergera mogą mieć również trudności z przetwarzaniem informacji sensorycznych . Oznacza to, że mogą być nadwrażliwe na pewne dźwięki, zapachy lub tekstury. Mogą również mieć niską tolerancję na ból. Sposób, w jaki dzieci z zespołem Aspergera przetwarzają informacje sensoryczne, może być różny, ale często może prowadzić do trudności w życiu codziennym. Na przykład, dziecko z Aspergerem, które jest nadwrażliwe na dźwięki, może mieć trudności z koncentracją w głośnej klasie.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.