Asperger a autyzm. Jak je rozpoznać i na co zwracać uwagę?

Napisano 31.01.2022 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 6 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Autyzm i zespół Aspergera to schorzenia, które u pacjentów diagnozuje się coraz częściej, a wiedza na ich temat z roku na rok jest coraz większa. Jeśli chodzi o zagadnienie „Asperger a autyzm”, należy zaznaczyć, że oba zaburzenia są ze sobą powiązane, gdyż należą do tej samej grupy. Autyzm i Asperger pierwsze oznaki mogą dawać już od najmłodszych lat dziecięcych, choć nie zawsze w tym czasie są odpowiednio diagnozowane. Objawy związane z wyżej wymienionymi zaburzeniami po części są podobne, chociaż w niektórych kwestiach symptomy i ich nasilenie mogą nieco się różnić. Jakie są różnice w objawach między Aspergerem a autyzmem oraz jak wygląda diagnostyka i leczenie obu schorzeń? Odpowiedzi na powyższe pytania przeczytaj w naszym artykule!

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Asperger a autyzm – różnice w objawach

Jeśli chodzi o zagadnienie „Asperger a autyzm”, warto zwrócić uwagę na fakt, że jedna i druga przypadłość zaliczana jest do całościowych zaburzeń rozwojowych, z tą różnicą, że zespół Aspergera to zaburzenie ze spektrum autyzmu o nieco łagodniejszym przebiegu. Mając na myśli pojęcie „zespół Aspergera a autyzm”, należy wiedzieć, że autyzm jest zaburzeniem związanym z funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego, które najczęściej rozwija się już na wczesnym etapie życia człowieka. Objawy zaburzenia natomiast mogą występować w różnej postaci, dlatego w zależności od stopnia nasilenia schorzenia stosuje się pojęcie „zaburzenia ze spektrum autyzmu”, a jednym z nich jest właśnie Asperger. Objawy w obu przypadkach są najczęściej podobne i zalicza się do nich między innymi trudności w komunikacji z rówieśnikami.

Czytaj także:

Czym się różni autyzm od Aspergera? Zasadnicza różnica w przypadku obu zaburzeń polega na tym, że osoby z Aspergerem kontaktują się nieco lepiej z otoczeniem w porównaniu do pacjentów z autyzmem. Na tym jednak różnice się nie kończą, co szerzej omówione będzie w dalszej części artykułu. Zarówno zespół Aspergera, jak i autyzm mogą poważnie odbić się na codzienności pacjenta i jego najbliższych. Jeśli zatem z różnych przyczyn nie możesz udać się na wizytę stacjonarną do lekarza, pomocne może okazać się skorzystanie z recepty online. To proste i szybkie rozwiązanie, dzięki któremu lekarz w kilka chwil może wystawić receptę na niezbędny pacjentowi w przypadku choroby lek. Receptę można zrealizować samodzielnie lub powierzyć odbiór leków bliskiej osobie– wystarczy podanie kodu recepty z SMS-a oraz numeru PESEL pacjenta.

Asperger a autyzm u osób dorosłych – czy da się je rozpoznać?

Jeśli chodzi o zagadnienie „autyzm a zespół Aspergera”, porównanie dotyczy przede wszystkim przyczyn obu zaburzeń, najczęstszych objawów oraz metod diagnostyki i sposobów leczenia. Mając na myśli problem „Asperger a autyzm” należy mieć na uwadze fakt, że oba zaburzenia wiążą się nieprawidłowym funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego, o czym mowa była we wcześniejszym akapicie. Autyzm i Asperger to zaburzenia, które są nieuleczalne, a leczenie ma na celu wyłącznie łagodzenie ich objawów.

W przypadku zespołu Aspergera u pacjentów obserwuje się między innymi ogromne zainteresowanie konkretną dziedziną, a także zmiany w zachowaniu. Pacjent ma również problemy z nawiązywaniem kontaktów społecznych. Do tego dochodzi również brak zrozumienia społecznego. U wielu osób pojawiać się mogą również zaburzenia uwagi oraz niezdarność. Do innych objawów Aspergera zalicza się brak empatii oraz nadwrażliwość na hałas, dotyk lub zapach, a także niezdolność do wyrażania emocji i panowania nad nimi. U pacjenta mogą występować ponadto nietypowe zachowania na każdym etapie rozwoju. Niekiedy już wcześniej mogą wystąpić objawy świadczące o zespole Aspergera, do których zalicza się m.in. ADHD.

Autyzm z kolei wiąże się z unikaniem kontaktu z otoczeniem, więc na przykład preferowanie samotności i brak zabawy dziecka z rówieśnikami zarówno w przedszkolu, jak i w szkole powinien wzbudzić niepokój rodziców i skłonić ich do poszukiwania przyczyny problemu. W przypadku autyzmu pacjentów cechuje niekiedy brak reakcji na wydawane polecenia, unikanie kontaktu wzrokowego, problemy z podtrzymywaniem konwersacji i wyrażaniem własnych uczuć oraz zrozumieniem uczuć i emocji innych. Na zaburzenie wskazywać może również opóźniony rozwój mowy, przesadne zainteresowanie danym tematem, zachowania obsesyjno-kompulsywne.

Autyzm atypowy i wysokofunkcjonujący a Asperger

Jeśli chodzi o zagadnienie „autyzm a Asperger”, różnice związane są głównie z nieco lepszym kontaktem i sposobem komunikacji z otoczeniem w przypadku osób ze zdiagnozowanym Aspergerem. „Autyzm atypowy a zespół Aspergera” to kolejne zagadnienie, na które warto zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o autyzm atypowy, jest on jedną z odmian autyzmu, a jego objawy są podobne do objawów występujących u osób z autyzmem, jednak zwykle nie są spełnione wszystkie kryteria diagnostyczne autyzmu. Dziecko z autyzmem atypowym diagnozowane jest zazwyczaj dopiero po 3-4 roku życia, mimo że wcześniej rozwijało się prawidłowo. Zaburzenie wyróżnia m.in. brak wrażliwości na ból, wycofanie z kontaktów społecznych a także zmiana zachowania przejawiająca się nieustannym powtarzaniem tych samych słów.

Kolejne ważne zagadnienie to „autyzm wysokofunkcjonujący a zespół Aspergera”. Różnice związane są z tym, jak przebiega komunikacja z innymi osobami (zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi). Osoby z autyzmem wysokofunkcjonującym mogą względnie dobrze radzić sobie z komunikacją w społeczeństwie i bardzo dobrze posługują się również mową. Podobnie, jak w przypadku zespołu Aspergera, również u osób z autyzmem wysokofunkcjonującym występuje skłonności do nietypowych zainteresowań, którym pacjenci poświęcają bardzo dużo czasu, ponadto ich iloraz inteligencji jest równy lub wyższy od przeciętnego. Osoby, które spełniają warunki klasyfikacji autyzmu wysokofunkcjonującego, ale nie miały problemu z rozwojem językowym i nie wykazano u nich anomalii komunikacji, w diagnozie oznaczany mają zazwyczaj zespół Aspergera.

Testy na autyzm i zespół Aspergera – jak wyglądają?

Wiemy już, jakie są podobieństwa i różnice między autyzmem a zespołem Aspergera. Jeśli chodzi o zagadnienie „Asperger a autyzm”, uwagę należy zwrócić również na testy, jakie zalecane są celu wstępnego rozpoznania zaburzeń. W Internecie dostępne są testy na autyzm, które służą m.in. do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Jest to m.in. składający się z 25 pozycji kwestionariusz QCHAT, do których ustosunkowują się rodzice dziecka. Przeznaczony jest on dla dzieci w wieku od 18 do 24 miesięcy. Kolejny test to M-CHAT-RF, który wykonuje się dziecku w wieku od 16 do 30 miesięcy. Składa się on z 30 pytań. Coraz częściej stosowany jest również kwestionariusz CHAT, który skierowany jest dla dzieci w wieku od 16 do 18 miesięcy. Odpowiedzi konsultowane są wówczas z rodzicami. Wykonywany jest ponadto kwestionariusz ESAT oraz ATEC. Z ostatecznym zdiagnozowaniem należy jednak poczekać do wizyty u specjalisty. Ostateczna diagnoza wystąpienia zaburzenia należy bowiem do lekarza.

Jeśli chodzi o zagadnienie „choroba Aspergera a autyzm”, warto również zwrócić uwagę na testy, jakie wykonuje się u osób z podejrzeniem zespołu Aspergera. W tym przypadku wykonuje się test przesiewowy AQ, który składa się z 50 pytań. Wykonać go można zarówno w dorosłości, jak również z dzieckiem. Coraz częściej wykonuje się również test M-CHAT, który dostępny jest za darmo w sieci. Należy w nim odpowiedzieć na szereg pytań. Ostateczną decyzję odnośnie zdiagnozowania zaburzenia podejmuje jednak specjalista.

Asperger a autyzm – diagnostyka obu schorzeń

Wiemy już, jakie testy wykonuje się w przypadku podejrzenia Aspergera oraz jakie testy wykonuje się u osób, u których podejrzewa się autyzm. Asperger objawy daje nieco łagodniejsze w porównaniu do autyzmu, jednak w obu przypadkach bardzo ważna jest specjalistyczna diagnostyka obu zaburzeń funkcjonowania człowieka. Przed postawieniem diagnozy przeprowadzany jest wywiad z pacjentem bądź jego opiekunem, ponadto psychoterapeuta obserwuje pacjenta oraz analizuje opinie rodziców, nauczycieli i najbliższego otoczenia pacjenta. Podobnie wygląda sprawa w przypadku diagnozy autyzmu. W przypadku autyzmu diagnoza stawiana jest po obserwacjach zachowań między innymi w strefie społecznej oraz w sposobie komunikacji. Najczęściej stawia ją kilku specjalistów, w tym psychiatra, logopeda, pediatra oraz psycholog. Mając na względzie zagadnienie „Asperger a autyzm”, należy również pamiętać, że kwestiami zdrowia psychicznego w obu przypadkach zajmuje się psychoterapeuta.

Podstawowe różnice w leczeniu autyzmu a Aspergera

Autyzm to nie choroba, podobnie jak Asperger – to zaburzenia. Mając na myśli zagadnienie „Asperger a autyzm”, należy wiedzieć, że przez wielu badaczy zespół Aspergera traktowany jest jako spektrum autyzmu. Zespół Aspergera, podobnie jak autyzm, może objawiać się zmianami osobowości, które wiążą się z ogromnym zainteresowaniem danym zagadnieniem, ponadto na każdym etapie życia występują trudności z nawiązywaniem kontaktów z innymi osobami. U wielu pacjentów, zwłaszcza z Aspergerem, obserwuje się niestety również objawy depresji. Pozostaje jeszcze odpowiedzieć na pytanie, jakie są różnice w leczeniu obu zaburzeń. Jak zostało wspomniane wcześniej, oba zaburzenia mogą występować przez całe życie i są nieuleczalne, jednak w obu przypadkach można wprowadzić leczenie farmakologiczne, jeśli jest to niezbędne. Lepsze efekty przynosi jednak najczęściej stosowanie odpowiednio dobranej terapii psychologicznej. Terapia w obu przypadkach ma za zadanie wspieranie osób ze spektrum autyzmu oraz lepsze przygotowanie ich do codziennych aktywności, wykonywania pracy, a także do funkcjonowania w społeczeństwie.

Asperger a autyzm – metody terapii    

Zagadnienie „Asperger a autyzm” rozpatruje się również w kategorii stosowanych terapii. W przypadku autyzmu stosowane są różne metody terapii. Wykorzystywana jest m.in. metoda holdingu, inaczej metoda wymuszonego kontaktu, ponadto często wprowadzana jest hipoterapia, czyli terapia polegająca na kontakcie pacjenta ze zwierzętami, zwłaszcza końmi. Stosowana jest ponadto metoda TEACCH, która dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb chorego. Wprowadzana jest również muzykoterapia, w której próby nawiązania kontaktu z dzieckiem podejmowane są poprzez grę na instrumentach muzycznych, a także słuchanie dźwięków i śpiew. Inne terapie to m.in. terapia więzi oraz hydroterapia. W przypadku zespołu Aspergera również stosuje się kilka terapii. Często wykorzystywana jest terapia behawioralno-poznawcza, ponadto stosuje się integrację sensoryczną, a także trening umiejętności społecznych. U części pacjentów z Aspergerem stosowana jest także terapia kognitywna. Trzeba pamiętać, że każdorazowo to jednak lekarz dobiera rodzaj terapii do potrzeb i możliwości pacjenta.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.