Zinnat

Napisano 15.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 5 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Zinnat to antybiotyk cefalosporynowy, który przepisywany jest pacjentom, u których zdiagnozowane zostanie zakażenie bakteryjne. Lek ten mogą zażywać zarówno dorośli, jak i dzieci, a dawkowanie ustala lekarz indywidualnie, biorąc pod uwagę różne składowe. Jakie są wskazania i przeciwwskazania do antybiotykoterapii Zinnat? Co trzeba wiedzieć o tym leku, sposobie jego przyjmowania i środkach ostrożności? Jakie lek może mieć skutki uboczne oraz czy można przyjmować go wraz z innymi lekami?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Czym jest Zinnat i w jakim celu się go stosuje?

Zinnat to lek z grupy antybiotyków cefalosporynowych, które stosuje się w przypadku różnego rodzaju zakażeń bakteryjnych. Jego substancją czynną jest cefuroksym w postaci aksetylu cefuroksymu, który blokuje syntezę bakteryjnej ściany komórkowej. Zgodnie z ulotką, lek ten przepisywany może być pacjentom, u których zdiagnozowano:

 • bakteryjne zakażenie dróg oddechowych, w tym między innymi bakteryjne zakażenie gardła i migdałków oraz zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, a dodatkowo bakteryjne zapalenie płuc,
 • bakteryjne zapalenie zatok,
 • bakteryjne zapalenie układu moczowego, w tym zarówno zapalenie pęcherza moczowego, jak również odmiedniczkowe zapalenie nerek.
 • ostre zapalenie ucha środkowego,
 • niepowikłane zapalenie skóry oraz tkanek miękkich,
 • wczesną postać choroby z Lyme (boreliozy).

Lek Zinnat dostępny jest w formie granulatu do sporządzenia zawiesiny, a także w formie tabletek powlekanych.

Tabletki powlekane Zinnat:

 • Zinnat, 125 mg, 10 tabletek powlekanych,
 • Zinnat, 125 mg, 14 tabletek powlekanych,
 • Zinnat, 250 mg, 10 tabletek powlekanych,
 • Zinnat, 250 mg, 14 tabletek powlekanych,
 • Zinnat, 500 mg, 10 tabletek powlekanych,
 • Zinnat, 500 mg, 14 tabletek powlekanych.

Granulaty do przygotowania zawiesiny Zinnat:

 • Zinnat, 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 50 ml,
 • Zinnat, 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 100 ml,
 • Zinnat, 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 50 ml,
 • Zinnat, 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 100 ml.

E-recepta online na Zinnat

Czas przyjęcia antybiotyku jest kluczowy dla efektywności terapii. Bakterie namnażają się bardzo szybko, przez co zakażenia bakteryjne intensywnie postępują, dlatego nie ma co zwlekać z wizytą u lekarza. Jeśli pacjentowi ciężko dostać się na wizytę stacjonarną, może skorzystać z opcji, jaką jest e-recepta wystawiana po konsultacji zdalnej. Taki dokument można zwykle otrzymać znacznie szybciej – również w godzinach niestandardowych czy w dni wolne. Pacjent powinien wiedzieć, że recepta online na antybiotyk jest ważna zaledwie 7 dni od daty wystawienia (a nie 30 dni, jak w przypadku większości pozostałych leków), dlatego recepta przez Internet powinna być wykupiona jak najszybciej. Jej realizacja nie powinna stanowić problemu i odbywa się jak realizacja recepty, którą otrzymuje się po wizycie stacjonarnej w przychodni. 

Skład leku Zinnat

Zinnat jest antybiotykiem cefalosporynowym, którego substancją czynną jest cefuroksym w formie aksetylu cefuroksymu. Substancja ta ma działanie przeciwbakteryjne, gdyż blokuje biosyntezę bakteryjnego peptydoglikanu, przez co prowadzi do lizy komórek bakteryjnych oraz ich obumierania. W skład leku Zinnat wchodzą również substancje dodatkowe, a te różnią się, zależnie od formy leku. Szczegółowy skład Zinnat znajduje się w ulotce, którą znaleźć można w opakowaniu preparatu. 

Dawkowanie leku u dzieci, młodzieży i dorosłych

Lek Zinnat powinien być przyjmowany zgodnie ze wskazaniami lekarskimi i ustalonym przez lekarza dawkowaniem, a także zgodnie z ustalonym czasem trwania terapii. W ulotce dołączonej do preparatu znajdują się ogólne zalecenia odnośnie dawkowania leku u osób dorosłych i dzieci, jednakże ostatnie słowo w tej kwestii ma specjalista, który weźmie pod uwagę wiek i wagę pacjenta, chorobę, która będzie leczona i jej nasilenie, a także choroby towarzyszące pacjentowi oraz jego indywidualną reakcję na terapię. Zalecane dawkowanie leku u osób dorosłych to 250-500 mg aksetylu cefuroksymu dwa razy na dobę, a zalecane dawkowanie Zinnat u dzieci to 10-15 mg/kg masy ciała (do 125-250 mg) aksetylu cefuroksymu podawanego dwa razy na dobę. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić inne dawkowanie od tego, które podane jest w ulotce, co dotyczy np. pacjentów z chorymi nerkami, ponadto ustalona na początku terapii dawka dobowa Zinnat może zostać zmieniona w trakcie trwania terapii, jeśli tak zadecyduje specjalista.

Zinnat w formie tabletek powlekanych przyjmuje się zwykle dwa razy na dobę po posiłku i tabletkę należy połknąć w całości, bez jej wcześniejszego rozgryzania czy rozdrabniania. Tabletkę można popić odpowiednią ilością wody. Zinnat w formie granulatu wymaga wcześniejszego przygotowania przez pacjenta zawiesiny zgodnie z instrukcją podaną w ulotce, a także przechowywania tej zawiesiny w lodówce. Zawiesinę również przyjmuje się po posiłkach, zwykle dwa razy na dobę. Należy pamiętać, że każda antybiotykoterapia, w tym także antybiotykoterapia na bazie leku Zinnat, powinna być uzupełniona o probiotyki, gdyż antybiotyki mogą negatywnie wpływać na skład mikroflory jelitowej. Jeśli terapia antybiotykiem będzie długotrwała, zaleca się przyjmowanie probiotyku również, gdy dobiegnie ona końca.

Nie powinno się przyjmować na własną rękę dawki antybiotyku większej niż zaleca lekarz i nie powinno się przyjmować podwójnej dawki leku, gdy pacjent pominie przypadkiem dawkę wcześniejszą. Przedawkowanie leku Zinnat grozi zaburzeniami neurologicznymi, w tym między innymi drgawkami, a stan ten wymaga niezwłocznego wezwania pogotowia ratunkowego. Należy ponadto wiedzieć, że nie jest zalecane przedwczesne kończenie terapii na własną rękę – nawet jeśli pacjent odczuje znaczącą poprawę swojego stanu zdrowia, powinien wybrać lek do końca, w przeciwnym razie choroba może powrócić, a jej leczenie będzie już trudniejsze. 

Możliwe skutki uboczne stosowania leku Zinnat

Jak każdy lek, również preparat Zinnat może mieć różnego typu działania niepożądane. Oczywiście należy mieć na uwadze, że skutki uboczne mogą, ale nie muszą wystąpić u danego pacjenta. Częstotliwość występowania danych działań niepożądanych podaje producent w dołączonej do preparatu ulotce – należy się z nią zapoznać przed rozpoczęciem terapii. Zgodnie z ulotką:

 • Częste skutki uboczne Zinnat (nie częstsze niż u 1 na 10 osób) to zgłaszane przez pacjentów zakażenia grzybicze (np. Candida), a także bóle żołądka i głowy, mdłości, biegunki i zawroty głowy. W związku z antybiotykoterapią Zinnat, pojawić może się w wynikach krwi pacjenta eozynofilia oraz większa aktywność enzymów wątrobowych.
 • Niezbyt częste skutki uboczne Zinnat (nie częstsze niż u 1 na 100 osób) to zgłaszane przez pacjentów wysypki skórne i wymioty. W wynikach badań krwi pojawić może się leukopenia lub zmniejszenie liczby płytek krwi, a wynik testu Coombsa może wyjść dodatni.
 • Lek Zinnat może również mieć inne skutki uboczne, jednak ich częstotliwość występowania nie jest aktualnie znana. Wyróżnić tu można ciężką biegunkę i gorączkę, zażółcenia białkówek oczu lub skóry, a także różnego rodzaju reakcje alergiczne i reakcje skórne (również ciężkie), a ponadto dojść może do zapalenia wątroby. Jeśli chodzi o wyniki krwi, u pacjenta może pojawić się niedokrwistość hemolityczna.

Pacjent powinien wiedzieć, że zaobserwowane u siebie skutki uboczne leku Zinnat powinien skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. W niektórych przypadkach zaleca się niezwłoczny kontakt z lekarzem i obejmuje to takie objawy jak: objawy zakażenia grzybiczego lub objawy ciężkiej reakcji alergicznej, a także przypadki ciężkiej biegunki (obejmującej śluz, krew, gorączkę i bóle brzucha) oraz wysypki i rozlane zmiany skórne z pęcherzami i łuszczącym się naskórkiem. Również objawy reakcji Jarischa-Herxheimera wymagają pilnego kontaktu z lekarzem, a są to: gorączka, dreszcze, wysypka, bóle mięśni i bóle głowy, które pojawiają się w związku z leczeniem boreliozy.

Kiedy nie stosować leku Zinnat?

Lek Zinnat nie powinien być zażywany przez dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy. Wiąże się to z tym, że ta grupa wiekowa nie została przebadana pod kątem skuteczności leku oraz bezpieczeństwa jego stosowania. Zinnat nie powinien być zażywany oczywiście również przez osoby, które posiadają nadwrażliwość na aksetylu cefuroksym lub jakikolwiek inny składnik leku (szczegółowe informacje dotyczące składu poszczególnych rodzajów leku Zinnat znajdują się w ulotce preparatu). Należy dodać również, że w Zinnat w formie zawiesiny znajduje się sacharoza oraz aspartam, będący źródłem fenyloalaniny, więc należy uważać z podaniem leku w zawiesinie osobom z cukrzycą (sacharoza) lub fenyloketonurią (aspartam). Leku nie mogą zażywać również osoby uczulone na antybiotyki cefalosporynowe, a także pacjenci mający ciężką nadwrażliwość na antybiotyki beta-laktamowe.

W przypadku ciąży, podejrzenia ciąży lub karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem przed ewentualnym zażyciem leku. 

Zinnat – interakcje z innymi lekami

Substancje czynne leku Zinnat mogą wchodzić w interakcje z substancjami czynnymi, które wchodzą w skład niektórych leków. Jest to ważna informacja, która potwierdza, jak istotną rolę pełni rzetelny wywiad medyczny, zanim pacjent otrzyma receptę na jakikolwiek lek, w tym również Zinnat. W wywiadzie medycznym trzeba poinformować lekarza o wszystkich preparatach medycznych, które są przez pacjenta zażywane, gdyż może mieć to znaczenie dla skuteczności terapii lekiem Zinnat lub lekiem, który wchodzi z nim w interakcje. Antybiotyk ten nie powinien być np. zgodnie z ulotką łączony z lekami przeciwzakrzepowymi, ponadto wchodzi on w interakcje również z lekami, które stosuje się w celu zmniejszenia ilości kwasów żołądkowych (np. na zgagę). Wpływ leku Zinnat może być również niebezpośredni, czego przykładem jest możliwość obniżenia skuteczności doustnej antykoncepcji hormonalnej. Zinnat może wpływać na skład mikroflory jelitowej – to natomiast może przyczynić się do osłabienia wchłaniania estrogenów, a to znów związane może być z zaburzeniem działania tabletek antykoncepcyjnych. Zaleca się zatem, by w czasie terapii lekiem Zinnat kobieta dodatkowo zabezpieczała się mechanicznie w celu ochrony przed ciążą. Konkretny mechanizm postępowania w przypadku antybiotykoterapii opisany jest w ulotce stosowanego przez kobietę leku antykoncepcyjnego, ale można również w tej sprawie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.