Zinnat 125 mg/5 ml – granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 100 ml

Napisano 15.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 5 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Lek Zinnat 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 100 ml to antybiotyk z grupy leków cefalosporynowych, który można kupić na receptę w przypadku różnego rodzaju zakażeń bakteryjnych. Substancją czynną tego leku jest cefuroksym w postaci aksetylu cefuroksymu. Co warto wiedzieć o leku Zinnat 125 mg/5 ml, jego dawkowaniu, sposobie zażywania, a także wskazaniach i przeciwwskazaniach? Czy można przyjmować ten lek z innymi lekami? Jakie może mieć on działania niepożądane?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej Zinnat 100 ml – co to za lek i kiedy się go stosuje?

Zawiesina doustna Zinnat 125 mg/5 ml stosowana jest w celu leczenia zakażeń bakteryjnych. Jest to lek z grupy antybiotyków, a konkretnie z grupy antybiotyków cefalosporynowych. Antybiotyk ten mogą zażywać zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy, o ile lekarz stwierdzi wskazania do wypisania recepty na ten środek, a wywiad medyczny nie wykaże przeciwwskazań do jego zażywania przez pacjenta. Zinnat, 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 100 ml przepisywany jest między innymi pacjentom, u których stwierdzone zostanie:

  • bakteryjne zakażenie dróg oddechowych, w tym zakażenie gardła i migdałków, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz zapalenie płuc,
  • bakteryjne zakażenia zatok,
  • bakteryjne zakażenie układu moczowego, w tym bakteryjne zapalenie pęcherza i odmiedniczkowe zapalenie nerek,
  • ostre zapalenie ucha środkowego,
  • bakteryjne zapalenie skóry oraz tkanek miękkich,
  • wczesna postać boreliozy (choroba z Lyme).

E-recepta online na Zinnat 100 ml

Antybiotyk Zinnat 125 mg/5 ml granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 100 ml dostępny jest wyłącznie na receptę i powinien być zażywany przez pacjenta zgodnie z wytycznymi lekarza. Opcją wygodną jest e-recepta na Zinnat, co sprawdzi się w przypadku problemów z dostaniem się na stacjonarną wizytę lekarską, a także w wielu innych sytuacjach, gdy czas przyjęcia leku jest kluczowy. Pacjent powinien pamiętać, że recepta online na antybiotyk jest ważna krócej od recepty na standardowe leki. Recepta przez Internet na Zinnat 125 mg/5 ml może być zrealizowana jedynie w 7 dni od momentu jej wystawienia i nie warto tu zwlekać, gdyż zakażenie bakteryjne może postępować i mieć groźne dla zdrowia czy życia powikłania. 

Granulat Zinnat 100 ml – skład leku

Zinnat 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 100 ml posiada substancję czynną, jaką jest cefuroksym w postaci aksetylu cefuroksymu, ponadto w składzie leku znajdują się również substancje pomocnicze, które szczegółowo wymienione zostały w ulotce preparatu. W 5 ml sporządzonej zawiesiny znajduje się 125 mg aksetylu cefuroksymu, a także substancje dodatkowe. Po zażyciu aksetylu cefuroksymu ulega on hydrolizie enzymatycznej, dzięki czemu przekształca się w cefuroksym, który blokuje biosyntezę bakteryjnej ściany komórkowej (peptydoglikanu) poprzez wiązanie się z białkami wiążącymi penicyliny. W ten sposób antybiotyk ten doprowadza do lizy komórki bakteryjnej i jej obumarcia. 

Lek dostępny jest w butelce z oranżowego szkła. Wewnątrz znajduje się miarka, która potrzebna jest do odmierzenia odpowiedniej ilości wody do zawiesiny, a także strzykawka lub łyżeczka miarowa, które ułatwiają dawkowanie leku. Pacjent przynajmniej godzinę przed pierwszym przyjęciem leku musi przygotować jego zawiesinę. Szczegółowa procedura przygotowywania zawiesiny podana jest w ulotce, która załączona jest do opakowania. Przygotowanie zawiesiny wymaga odmierzenia 37 ml przegotowanej wody o temperaturze pokojowej. W opakowaniu uwzględniono nadwyżkę leku, dzięki czemu możliwe jest jego łatwiejsze pobranie aż do ostatniej dawki. Pacjent może bez problemu przyjąć 100 ml leku (w odpowiednich dawkach), gdyż w opakowaniu z nadwyżką objętość zawiesiny będzie wynosić 110 ml. Po odmierzeniu odpowiedniej ilości wody należy wlać ją do wstrząśniętego uprzednio granulatu, a następnie zakręcić butelkę i dokładnie wszystko wymieszać, by granulki mogły się rozpuścić. Przygotowaną w ten sposób zawiesinę należy przechowywać w lodówce. 

By przyjąć pierwszą dawkę leku, należy odczekać przynajmniej godzinę od sporządzenia zawiesiny. Lek należy przyjmować po posiłku – wówczas skuteczność jego działania będzie większa. Przed pobraniem odpowiedniej dawki zawiesiny z butelki koniecznie trzeba wstrząsnąć butelką, a następnie można odmierzyć stosowną ilość leku. Dopuszczalne jest rozcieńczenie zawiesiny przed przyjęciem chłodnym płynem (np. napojem mlecznym lub sokiem owocowym).

Dawkowanie leku Zinnat 100 ml. Jak mogą je zażywać dzieci, młodzież i dorośli?

Antybiotyk Zinnat 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 100 ml może być przyjmowany przez osoby dorosłe, a także młodzież i dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy. Odpowiednią dawkę leku ustala lekarz, biorąc pod uwagę wiek i wagę pacjenta, a także wskazanie do zażycia leku oraz stopień zaawansowania zakażenia bakteryjnego. 

W przypadku osób dorosłych zalecana dawka wynosi 250-500 mg aksetylu cefuroksymu dwa razy na dobę, natomiast zalecane dawkowanie zawiesiny Zinnat u dzieci to 10-15 mg/kg masy ciała (jednak nie więcej niż 125-250 mg) aksetylu cefuroksymu dwa razy na dobę. Trzeba mieć na uwadze, że lekarz może zmienić zalecane w ulotce dawkowanie – np. w przypadku pacjentów, którzy zmagają się z chorobą nerek. 

Lek powinien być przyjmowany zgodnie z zaleceniami lekarza i bardzo ważne jest, by terapii nie przerywać na własną rękę, nawet jeśli pacjent odczuwać będzie wyraźną poprawę i uzna, że lek nie jest mu już potrzebny. Przerwanie terapii w czasie jej trwania może skutkować nawrotem zakażenia, które będzie dużo trudniejsze w leczeniu. Nie można również przyjmować większej dawki leku niż zalecana – tyczy się to również przypadków, gdy pacjent zapomni zażycia dawki, wówczas nie powinien przyjmować dawki podwójnej, by uzupełnić niedobór leku. 

Zinnat 125 mg/5 ml to antybiotyk doustny. Trzeba pamiętać, że antybiotykoterapia, a zwłaszcza antybiotykoterapia długotrwała, wymaga uzupełnienia mikroflory jelitowej, która może być w trakcie terapii niszczona. Zaleca się stosowanie probiotyku w czasie przyjmowania leku, a także w przypadku długotrwałej antybiotykoterapii również po zakończeniu jego przyjmowania. 

Jakie skutki uboczne mogą wystąpić po zażyciu leku Zinnat 100 ml?

Każdy lek może mieć działania niepożądane. Zinnat 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 100 ml nie jest wyjątkiem, gdyż on również może mieć skutki uboczne różnego typu. Oczywiście takie działania niepożądane mogą, ale nie muszą pojawić się u danego pacjenta. O możliwych skutkach ubocznych i częstotliwości ich występowania w badanej grupie informuje producent w dołączonej do leku ulotce. 

  • Częste skutki uboczne (nie częstsze niż u 1 na 10 osób) to między innymi zakażenia grzybicze (np. Candida), bóle głowy, zawroty głowy i dolegliwości ze strony układu pokarmowego (np. mdłości, bóle żołądka, biegunki). Działaniem niepożądanym obserwowanym w wynikach krwi może być zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych lub zwiększenie ilości białych krwinek.
  • Niezbyt częste skutki uboczne (nie częstsze niż u 1 na 100 osób) to między innymi wysypki skórne i wymioty. Antybiotykoterapia Zinnat może prowadzić do zmniejszenia liczby białych krwinek i płytek krwi, a także w wynikach krwi pojawić może się dodatni wynik testu Coombsa.
  • Trzeba wiedzieć również o skutkach ubocznych o nieznanej dokładnie częstości występowania. Wśród nich wymienić można reakcje alergiczne i skórne (również ciężkie), a także ciężką biegunkę i zapalenie wątroby, ponadto pacjent może zaobserwować zżółcenie białkówek oczu bądź skóry oraz gorączkę.  W wynikach badań krwi pojawić może się w związku z antybiotykoterapią niedokrwistość hemolityczna.

O wszelkich zaobserwowanych działaniach niepożądanych najlepiej poinformować lekarza lub farmaceutę. Bezwzględnie należy zgłosić się do lekarza, jeśli pacjent zaobserwuje objawy ciężkiej reakcji alergicznej, zakażenie grzybicze lub ciężką biegunkę (z krwią lub śluzem, gorączką i bólami brzucha). Kontakt z lekarzem zalecany jest także w przypadku wysypki i rozlanych zmian skórnych (pęcherze i łuszczący się naskórek). Jeśli pacjent leczony jest na boreliozę i zaobserwuje wysypkę, gorączkę i dreszcze, bóle mięśni i głowy również powinien zgłosić się do lekarza (reakcja Jarischa-Herxheimera).

Przeciwwskazania – kto nie może zażywać granulatu Zinnat?

W ulotce leku Zinnat 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 100 ml wspomniano nie tylko o wskazaniach do zażywania tego antybiotyku, ale również o grupach osób, które nie mogą go zażywać. Przeciwwskazania do przyjmowania zawiesiny Zinnat 125 mg/5 ml to przede wszystkim uczulenie na cefuroksym lub pozostałe składniki leku. Antybiotyku tego nie powinni zażywać pacjenci, którzy mają nadwrażliwość na antybiotyki cefalosporynowe, a także pacjenci, których wywiad wykazał ciężką nadwrażliwość na antybiotyki beta-laktamowe. Jest to preparat, który nie jest ponadto przeznaczony dla pacjentów poniżej 3 miesiąca życia, gdyż w grupie tej nie sprawdzano bezpieczeństwa jego stosowania i skuteczności terapii. 

W ulotce zaznaczono ponadto, że osoby z cukrzycą powinny uważać na zażywanie leku Zinnat w zawiesinie, gdyż ten zawiera cukier (sacharoza). Szczególną ostrożność powinny zachować również osoby chorujące na fenyloketonurię, gdyż zawiesina Zinnat 125 mg/5ml zawiera w składzie aspartam, czyli źródło fenyloalaniny.

Czy granulat do sporządzania zawiesiny Zinnat może być stosowany z innymi lekami?

W czasie wywiadu medycznego należy poinformować lekarza o zażywanych przez pacjenta lekach, gdyż składniki leku Zinnat, 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 100 ml mogą wchodzić w interakcje ze składnikami niektórych leków. Wspomnieć należy przede wszystkim o doustnych lekach przeciwzakrzepowych, a także lekach zmniejszających ilość kwasu w żołądku, ponadto Zinnat może wchodzić w interakcje z Probenecydem, który zwiększa wydalanie kwasu moczowego. Pacjentki, które przyjmują doustną antykoncepcję hormonalną muszą wiedzieć, że Zinnat wpływa na skład mikroflory jelitowej, a jej zaburzenie może wiązać się z mniejszym wchłanianiem estrogenów, przez co skuteczność zabezpieczenia przed ciążą może być tu mniejsza. W czasie antybiotykoterapii zaleca się dodatkową ochronę przed zapłodnieniem – np. prezerwatywę. Zabezpieczenie mechaniczne może być konieczne do przyjmowania również po antybiotykoterapii – dla pewności warto skonsultować się w tej sprawie z lekarzem lub farmaceutą.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.