Vibin 3 mg + 0,03 mg – 28 tabletek

Napisano 15.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 4 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Lek Vibin to doustny środek antykoncepcyjny, hamujący owulację i uniemożliwiający zapłodnienie. Takie działanie leku możliwe jest dzięki zawartości dwóch syntetycznych leków steroidowych – etynyloestradiolu oraz drospirenonu. Lek stosowany jest przez 28 dni – wówczas należy zażyć 21 tabletek z hormonami i 7 tabletek placebo. Potem należy rozpocząć nowe opakowanie leku i kontynuować zażywanie przez cały czas, gdy wskazane jest działanie antykoncepcyjne.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Co to jest Vibin 3 mg + 0,03 mg, 28 tabletek i kiedy jest stosowany?

Vibin to doustny środek hormonalny stosowany w celu zapobiegania ciąży. Dzięki zawartości dwóch hormonów syntetycznych, lek może skutecznie zapobiegać zapłodnieniu, a jeśli do niego dojdzie – implantacji zarodka. Zminimalizowanie ryzyka zapłodnienia jest możliwe dzięki zahamowaniu dojrzewania pęcherzyka Graafa – wówczas nie może dojść do owulacji, a tym samym zapłodnienia. Poprzez zagęszczenie śluzu szyjkowego i spowolnienie perystaltyki mięśniówki gładkiej jajowodów, plemniki mają utrudnioną drogę do komórki jajowej. Jeśli dojdzie do zapłodnienia, wówczas lek wpływa na śluzówkę macicy w taki sposób, że nie dochodzi do implantacji i zarodek obumiera.

Skład leku Vibin 3 mg + 0,03 mg i jego dawkowanie

Vibin to lek zawierający dwa syntetyczne hormony. Drospirenon to pochodna progestagenu, której zawartość w tabletce to 3 mg, a etynyloestradiol to pochodna estrogenów, której dawka to 0,03 mg. Hormony syntetyczne zawarte są w 21 spośród 28 tabletek dostępnych w blistrze. Te tabletki mają kolor żółty i należy je przyjmować o stałej porze w ilości jednej tabletki na dzień. Pozostałe siedem tabletek z blistra to tabletki placebo, wolne od zawartości związków aktywnych. Powinny być one przyjmowane zaraz po zażyciu wszystkich żółtych tabletek z blistra.Niektóre leki antykoncepcyjne zażywane są przez 21 dni, po czym następuje siedmiodniowa przerwa w stosowaniu leków. Wówczas powinno wystąpić krwawienie miesięczne. W leku Vibin wykorzystano inne rozwiązanie – tabletki placebo ułatwiają regularne zażywanie leku i nie wymagają przestrzegania przerwy między kolejnymi opakowaniami.

Jeśli lek stosowany jest po raz pierwszy, opakowanie należy zacząć zażywać pierwszego dnia krwawienia miesięcznego. Po zakończeniu pierwszego opakowania należy bezpośrednio przejść do kolejnego – i schemat ten powtarzać przez cały okres, gdy wymagane jest działanie antykoncepcyjne leku. Ważne jest, aby nie pomijać żadnej dawki i zażywać lek o stałej porze. W przypadku pominięcia dawki leku może dojść do obniżenia skuteczności antykoncepcyjnej. Aby zapewnić odpowiednią ochronę przed zapłodnieniem, wymagane jest odpowiednie postępowanie. Jeśli od pominięcia dawki leku nie upłynęło więcej niż 12 godzin – wystarczy jedynie zażyć jak najszybciej zaległą dawkę.

Jeśli od pominięcia dawki minęło powyżej 12 godzin i dawka ta pominięta została w pierwszym tygodniu cyklu – zalecane jest jak najszybsze zażycie tej dawki i kontynuowanie stosowania leku; dodatkowo przez siedem kolejnych dni stosować dodatkową antykoncepcję. W przypadku pominięcia dawki leku w drugim tygodniu cyklu należy jak najszybciej zażyć pominiętą dawkę, bez konieczności dodatkowego zabezpieczenia antykoncepcją mechaniczną. Gdy pominięto więcej niż jedną dawkę – wskazane jest stosowanie dodatkowej antykoncepcji przez siedem dni. Jeszcze inaczej wygląda postępowanie, gdy dawka pominięta została z trzecim tygodniu cyklu. Jednym ze schematów postępowania jest jak najszybsze zażycie pominiętej dawki, kontynuując zażywanie wszystkich tabletek z substancjami czynnymi. Następnie należy pominąć tabletki placebo i rozpocząć nowe opakowanie. Drugi schemat to przerwanie stosowania tabletek z hormonami, przyjęcie wszystkich tabletek z placebo i przejście do kolejnego opakowania.

E-recepta online na lek Vibin 3 mg + 0,03 mg

Zakupu leku Vibin można dokonać wyłącznie w oparciu o receptę wystawioną przez lekarza. Receptę można otrzymac podczas osobistej wizyty w gabinecie lekarskim lub podczas konsultacji on line. Aby otrzymać e – receptę na lek Vibin, konieczne jest przeprowadzenie przez lekarza wywiadu lekarskiego, podczas którego określane są wskazania do przepisania leku. Jeśli lekarz uzna, że lek powinien być przepisany i nie istnieją żadne przeciwwskazania do jego stosowania – pacjent otrzymuje e-receptę. Jest ona dostępna w Internetowym Koncie Pacjenta, ponadto pacjent otrzymuje kod recepty sms – em. Wystarczy podać kod takiej recepty i nr pesel, aby zrealizować receptę w każdej aptece.

Przeciwwskazania do stosowania leku Vibin 3 mg + 0,03 mg

Lek Vibin nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu. Istotnym przeciwwskazaniem jest także ciąża lub podejrzenie ciąży, a także karmienie piersią. Inne istotne przeciwwskazania to zażywania leku Vibin to m. in.:

 • choroba zakrzepowo – zatorowa
 • czynne lub przebyte w przeszłości nowotwory hormonozależne (wątroby lub piersi)
 • niewydolność nerek lub wątroby
 • przebyty udar mózgu lub zawał serca
 • krwawienia z dróg rodnych, których przyczyna nie jest znana
 • planowany zabieg operacyjny, który wiąże się z długotrwałym unieruchomieniem.

Interakcje leku Vibin 3 mg + 0,03 mg z innymi lekami

Lek Vibin może wchodzić w interakcje z licznymi lekami. Niewskazane jest łączenie Vibinu z lekami stosowanymi u pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. W przypadku łącznego stosowania leku Vibin oraz takich leków przeciwwirusowych jak dazabuwir, rytonawir, parytaprewir oraz ombitaswir może dojść do wzrostu stężenia aminotransferazy alaninowej oraz zmniejszenia skuteczności doustnej antykoncepcji hormonalnej. Do podobnej interakcji, prowadzącej do pogorszenia działania antykoncepcyjnego leku Vibin może dojść podczas łącznego stosowania tego leku z takimi preparatami wpływającymi na aktywność enzymów wątrobowych jak:

 • barbiturany
 • karbamezepina
 • fenytoina
 • ryfampicyna
 • bosentan
 • leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV
 • topiramat
 • gryzeofulwina
 • dziurawiec zwyczajny.

Na co uważać podczas przyjmowania leku Vibin 3 mg + 0,03 mg?

Stosując lek Vibin należy zwrócić szczególną uwagę na te symptomy, które mogą sugerować wystąpienie incydentów zakrzepowo – zatorowych, czyli najpoważniejszych powikłań stosowania leku. Na takie ryzyko wskazują następujące objawy:

 • ból, zaczerwienienie i obrzęk kończyn
 • bóle i zawroty głowy
 • niezborność ruchowa, problemy z utrzymaniem równowagi
 • porażenie połowicze
 • ból w klatce piersiowej
 • duszności
 • kaszel i krwioplucie
 • silny, nagły ból brzucha
 • utrata przytomności

Gdy pojawią się wspomniane objawy, wskazana jest jak najszybsza konsultacja z lekarzem. U kobiet z wysokim poziomem trójglicerydów może wzrastać ryzyko rozwoju zapalenia trzustki. Ostrożność powinny zachować osoby z zaburzeniami funkcję nerek i wątroby.

Skutki uboczne przyjmowania leku Vibin 3 mg + 0,03 mg

Podczas zażywania leku Vibin możliwe jest pojawienie się działań niepożądanych. Najpoważniejszymi są incydenty zakrzepowo – zatorowe, które w zależności od lokalizacji mogą mieć charakter udaru mózgu, zawału serca, zakrzepicy żył głębokich czy zatorowości płucnej. Ryzyko takich powikłań jest największe u kobiet z takimi czynnikami ryzyka jak nadciśnienie, palenie papierosów, cukrzyca, zaburzenia lipidowe krwi, otyłość, hiperhomocysteinemia oraz wady zastawkowe serca.

Zdecydowana większość skutków ubocznych leku Vibin ma łagodny i przemijający charakter. Możliwe powikłania podczas stosowania Vibinu to bóle i zawroty głowy, obrzęk piersi, bóle brzucha. U niektórych kobiet może wystąpić suchość pochwy i bolesne stosunki, spadek libido oraz większa częstość występowania infekcji dróg rodnych. Niekiedy pojawiają się zaburzenia nastroju i stany depresyjne, a także wzrost masy ciała. Możliwe jest pojawienie się zawrotów głowy, zaburzeń widzenia, skurczów mięśniowych czy torbieli jajnika.

Lek może zwiększać ryzyko rozwoju hormonozależnych nowotworów piersi i wątroby, nadciśnienia czy zaburzeń czynności wątroby.

 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.