Letrox 75

Napisano 29.07.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 8 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Letrox 75 to lek stosowany w przypadku różnego rodzaju zaburzeń pracy tarczycy, w tym między innymi przez pacjentów, którzy mają stwierdzoną niedoczynność tarczycy. Składnikiem czynnym leku Letrox 75 jest lewotyroksyna sodowa, która jest odpowiednikiem tyroksyny produkowanej naturalnie przez tarczycę. Lewotyroksyna działa w organizmie w taki sam sposób jak tyroksyna, jednak może mieć również skutki uboczne, zwłaszcza gdy jej dawka zostanie źle dobrana. Letrox 75 jest lekiem dostępnym wyłącznie na receptę, przepisywanym przez lekarza w oparciu o historię medyczną i wyniki pacjenta, a także jego wiek, wagę oraz sposób, w jaki jego organizm reaguje na lek. Należy oczywiście ściśle trzymać się zaleceń lekarskich, co do stosowania leku Letrox 75, ale co jeszcze warto wiedzieć tym preparacie? Jakie są wskazania do jego przyjmowania, kto nie powinien go zażywać i kto powinien zachować szczególne środki ostrożności przy jego zażywaniu?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Czym jest Letrox 75 i w jakim celu się go stosuje?

Lek Letrox 75 to preparat zawierający lewotyroksynę sodową oraz substancje pomocnicze. Każda tabletka Letrox 75 zawiera 79,8 – 85,2 µg lewotyroksyny sodowej x H2O. Odpowiada to 75 µg lewotyroksyny sodowej. Lista substancji pomocniczych szczegółowo omówiona jest w ulotce preparatu, która dostępna jest w każdym opakowaniu. Preparat Letrox 75 stosowany jest w przypadku różnej etiologii zaburzeń pracy tarczycy, co związane jest z tym, że lewotyroksyna sodowa jest syntetycznym odpowiednikiem produkowanej przez tarczycę tyroksyny. Jej działanie jest takie samo i opiera się na stymulowaniu rozwoju, wzrostu i metabolizmu organizmu. 

W ulotce preparatu omówiono szczegółowo wskazania do jego zażywania. Letrox 75 może być wykorzystany w diagnostyce zaburzeń pracy tarczycy – wykonuje się wówczas test supresyjny. Lek ten przepisywany jest również pacjentom, którzy mają stwierdzoną niedoczynność tarczycy – stosuje się go nie tylko u osób dorosłych, ale również u dzieci, a nawet w razie konieczności u noworodków. Letrox 75 nie jest lekiem stosowanym w przypadku nadczynności tarczycy, jednak wyjątkiem jest tutaj terapia skojarzona u pacjentów po osiągnięciu eutyreozy – wówczas stosuje się Letrox 75 wraz z tyreostatykami (w ciąży taka terapia nie jest dozwolona, o czym szczegółowo wspomniane zostanie w dalszych akapitach). Wskazaniem do zażycia leku Letrox 75 jest również nowotwór tarczycy (terapia zastępcza i supresyjna), a ponadto lek ten może być stosowany w przypadku pacjentów z prawidłowo funkcjonującą tarczycą, gdy w grę wchodzi leczenie wola lub zapobieganie nawrotom wola u pacjentów pooperacyjnych.

E-recepta online na Letrox 75

Potrzebna jest recepta od lekarza, by pacjent mógł wykupić w aptece lek Letrox 75. Preparat ten zażywa się wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza i zgodnie z ustalonym przez niego dawkowaniem, na bieżąco monitorując swoje wyniki badań. Nie ma jednak konieczności, by każdorazowo pacjent musiał jechać do swojego lekarza po receptę na nowe opakowania Letrox 75, gdy stare są na wyczerpaniu. Opcją jest e-recepta na Letrox 75, którą można otrzymać zaledwie w kilka minut i to bez konieczności wychodzenia z domu, umawiania się na wizytę lekarską czy stania w kolejkach. Taka recepta online nie wymaga również od pacjenta dostosowania swojego trybu życia/pracy do dostępności lekarza, gdyż formularz medyczny można wypełnić i wysłać w dogodnym momencie – również w godzinach niestandardowych. Recepta przez Internet zostanie wystawiona, jeśli lekarz analizujący informacje w przesłanym formularzu medycznym stwierdzi zasadność jej wystawienia i jednocześnie nie będzie widzieć przeciwwskazań do wypisania leku, czyli dokładnie tak, jak ma to miejsce podczas stacjonarnej wizyty lekarskiej, tylko w tym przypadku pacjent wszelkie niezbędne informacje dostarcza lekarzowi na piśmie – nie ustnie. Otrzymaną w formie SMS i wiadomości mailowej receptę na Letrox 75 można zrealizować w każdej aptece – jej realizacja nie różni się niczym od realizacji recepty, którą wystawia lekarz stacjonarnie. 

Ważne informacje przed zastosowaniem leku Letrox 75

Letrox 75 to preparat hormonalny, który występuje formie okrągłych, lekko wypukłych tabletek w kolorze od białego do lekko beżowego. Mają one z jednej strony wytłoczoną zawartość substancji czynnej, a z drugiej strony znajduje się praktyczna linia podziału – jej naciśnięcie palcem pozwala na podział tabletki na dwie porcje o równych dawkach lewotyroksyny. 

Stosowanie Letrox 75 powinno być zgodne z zaleceniami lekarza. Preparat należy zażywać rano na czczo, pamiętając, by potem przez minimum 30 minut nie spożywać posiłku. Tabletkę można popić niewielką dawką wody. Jeżeli lek ma być podawany niemowlętom i dzieciom, które nie są w stanie jeszcze tabletki połknąć, opiekun może przygotować zawiesinę, którą łatwiej będzie dziecku przyjąć. By zrobić taką zawiesinę należy bezpośrednio przed podaniem dziecku leku rozkruszyć tabletkę i wymieszać ją z niewielką ilością wody (10-15 ml). Przygotowaną w ten sposób zawiesinę podaje się dziecku wraz z dodatkową wodą (ok 5-10 ml) do popicia. Zawiesina nie może być przechowywana lub przygotowywana z wyprzedzeniem. 

Terapia lewotyroksyną zawartą w Letrox 75 może trwać do końca życia pacjenta. Oczywiście czas terapii wiąże się z konkretnym wskazaniem do zażywania Letrox 75. W przypadku leczenia wola lub profilaktyki wola terapia może np. zamknąć się w przedziale kilku miesięcy – kilku lat, choć również może trwać całe życie.

Letrox 75 – dawkowanie

Lekarz każdorazowo indywidualnie ustala dawkowanie leku Letrox 75, biorąc pod uwagę wiele składowych, w tym wskazanie do stosowania leku, wiek pacjenta, jego stan zdrowia, wagę, wyniki krwi i sposób, w jaki lek wpływa na organizm pacjenta. Trzeba zachować ostrożność w przypadku konieczności zażywania leku Letrox 75 przez pacjentów w podeszłym wieku i osoby z chorobą wieńcową oraz ciężką lub leczoną długotrwale niedoczynnością tarczycy. 

W przypadku pacjentów dorosłych z niedoczynnością tarczycy lekarz prawdopodobnie zacznie od dobowej dawki początkowej, która ma 25-50 µg lewotyroksyny, a następnie będzie stopniowo zwiększać dawkę dobową o 25-50 µg w 2-4 tygodniowych odstępach, aż do uzyskania dawki dobowej lewotyroksyny równej 100-200 µg. Leczenie niedoczynności tarczycy u dzieci i młodzieży z nabytą niedoczynnością tarczycy rozpoczyna się od dawki początkowej 12,5-50 µg na dobę, a u noworodków i niemowląt z wrodzoną niedoczynnością tarczycy od dawki dobowej 10-15 µg na kg masy ciała i dawkowanie stopniowo się zwiększa, dostosowując je do wieku i wagi dziecka, a także jego wyników i reakcji na lek.

Jeśli chodzi o inne wskazania Letrox 75, lekarz dawkę ustala dla pacjenta indywidualnie. Terapia skojarzona z tyreostatykiem, to najczęściej dobowa dawka 50-100 µg lewotyroksyny sodowej, a leczenie lub profilaktyka nawrotów wola to dawka dobowa 75-200 µg lewotyroksyny sodowej. Po usunięciu tarczycy w związku z nowotworem tarczycy zwykle stosuje się 150-300 µg lewotyroksyny na dobę, a test supresyjny dotyczy zwykle stosowania 200 µg lewotyroksyny sodowej na dobę przez kolejnych 14 dni – aż do wykonania scyntygrafii.

Letrox 75 i możliwe działania niepożądane

Letrox 75 może mieć różnego rodzaju skutki uboczne. Nie muszą one oczywiście pojawić się u każdego pacjenta, ale z pewnym prawdopodobieństwem mogą się pojawić, czego należy być świadomym przed rozpoczęciem terapii. Wszystkie skutki uboczne Letrox 75 opisane są w dołączonej do preparatu ulotce – pacjent powinien się z nią zapoznać. Jeśli u pacjenta pojawią się jakiekolwiek działania niepożądane Letrox 75, powinien on skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż może być to wskazaniem do modyfikacji dawkowania leku lub wstrzymania terapii. 

 • Bardzo częste działania niepożądane Letrox 75 (pojawiają się częściej niż u 1 na 10 pacjentów) to: bezsenność, kołatanie serca oraz ból głowy.
 • Częste skutki uboczne Letrox 75 (pojawiają się rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów) to: nerwowość oraz szybka czynność serca.
 • Rzadkie działania uboczne Letrox 75 (występujące nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów, w tym zwłaszcza u dzieci) obejmują zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe. 
 • Lek Letrox 75 w ulotce ma również zaznaczone, że pojawić mogą się skutki uboczne dodatkowe, jednak na podstawie aktualnie dostępnych informacji nie jest możliwe określenie ich częstotliwości występowania. Takie skutki uboczne to np. zaburzenia rytmu serca, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i wysypka, ponadto pacjent może zmagać się z biegunkami i wymiotami, towarzyszyć może mu niepokój, drżenia i zwiększona potliwość. Przyjmujący lek uskarżają się również na zauważalne osłabienie mięśni lub ich kurcze, a także zmagają się z uderzeniami gorąca, a czasem również z gorączką i nietolerancją wysokiej temperatury. Letrox 75 może skutkować zmniejszeniem masy ciała i doprowadzić do zaburzeń miesiączkowania, a w przypadku kobiet w wieku pomenopauzalnym i dawek wysokich rośnie ryzyko osteoporozy. U wcześniaków o niskiej masie urodzeniowej może dojść również do zapaści naczyniowej.

Dobrze dobrana dawka Letrox 75 i zażywanie preparatu zgodnie z zaleceniami lekarza to znacznie mniejsze prawdopodobieństwo działań niepożądanych. Źle dobrana dawka leku lub jego przedawkowanie mogą prowadzić do tachykardii i drżeń oraz bólów wieńcowych, a także innych dolegliwości, jak np. biegunka, bezsenność czy spadek masy ciała. Zaleca się w takich przypadkach modyfikację dobowego dawkowania lub wstrzymanie terapii na kilka dni i jej wznowienia z niższą dawką dobową. Jeżeli pacjent jest nadwrażliwy na składniki Letrox 75, może pojawić się u niego reakcja skórna po zażyciu leku, w tym wysypka i pokrzywka, a dodatkowo dojść może do obrzęku krtani i skurczu oskrzeli. Nie jest wykluczony również wstrząs anafilaktyczny, a ten bezpośrednio zagraża życiu. 

Terapia lekiem Letrox 75 powinna być bezwzględnie przerwana, jeśli u pacjenta dojdzie do nagłego zaczerwienienia lub obrzęku twarzy, a także obrzęku warg lub powiek. Lek należy odstawić również, jeśli u pacjenta pojawi się świszczący oddech i trudności w oddychaniu, a także wysypka i świąd całego ciała.

Kiedy nie stosować leku Letrox 75

Ulotka Letrox 75 zawiera szczegółowe informacje dotyczące przeciwwskazań do stosowania leku, a także środki ostrożności w przypadku niektórych grup osób. W ulotce omówiono również grupy leków, które mogą wchodzić w interakcje z Letrox 75, dlatego ważne, by pacjent się z nią zapoznał szczegółowo. 

Nie zaleca się, by Letrox 75 stosowali m.in.:

 • Pacjenci z uczuleniem na lewotyroksynę sodową lub składniki pomocnicze leku.
 • Pacjenci z nadczynnością tarczycy (chyba że prowadzona jest terapia skojarzona z tyreostatykiem, ale trzeba pamiętać, że ciąża jest przeciwwskazaniem do takiej terapii).
 • Pacjenci z niedoczynnością nadnerczy, u których nie stosuje się leczenia zastępczego, a także pacjenci, którzy mają nieleczoną niedoczynność przysadki, która może prowadzić do niedoczynności kory nadnerczy. 
 • Pacjenci po ostrym zawale mięśnia sercowego, zapaleniu mięśnia sercowego lub zapaleniu serca. 
 • Pacjenci w celu obniżenia masy ciała.

Trzeba również dodać, że niektóre grupy pacjentów wymagają zachowania szczególnych środków ostrożności, przy podaniu Letrox 75. Są to m.in.:

 • Pacjenci chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca.
 • Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym bądź dusznicą bolesną.
 • Pacjenci z guzkami autonomicznymi. 
 • Pacjenci z cukrzycą (ze względu na możliwe interakcje z lekami).
 • Kobiety w wieku pomenopauzalnym, ze względu na ryzyko osteoporozy (konieczne jest częstsze wykonywanie badań krwi).

Podczas konsultacji medycznej pacjent powinien poinformować swojego lekarza o zażywanych przez siebie aktualnie lekach, gdyż lek Letrox 75 może wchodzić w interakcje z różnymi środkami. Warto wiedzieć, że takie oddziaływania mogą być obustronne, czyli Letrox 75 może zaburzać działanie niektórych środków i również niektóre leki mogą zaburzać działanie Letrox 75.

 • Lewotyroksyna może zaburzać działanie niektórych preparatów. Dotyczy to leków przeciwcukrzycowych, których działanie opiera się na zmniejszaniu stężenia cukru we krwi, a także leków przeciwzakrzepowych (pochodne kumaryny). Lek Letrox 75, a konkretnie lewotyroksyna, może nasilać działanie substancji czynnych leków przeciwzakrzepowych, a także osłabiać działanie substancji czynnych leków przeciwcukrzycowych. Ważne, by pacjenci stosujący tego typu leki często kontrolowali stosowne parametry krwi (cukru we krwi/ krzepnięcia krwi).
 • Działanie lewotyroksyny może być zaburzane przez niektóre leki. Wśród nich znajdują się między innymi leki zmniejszające stężenie cholesterolu we krwi oraz środki stosowane, by zmniejszyć stężenie tłuszczów we krwi. Uważać należy również na równoczesną terapię hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi i hormonalną terapią zastępczą. Zaburzać działanie lewotyroksyny mogą ponadto środki kontrastujące zawierające jod, barbiturany, amiodaron, niektóre antybiotyki, inhibitory proteazy i inhibitory kinazy tyrozynowej. Preparaty te mogą np. hamować wchłanianie lewotyroksyny, osłabiać działanie lub zmniejszać skuteczność Letrox 75, a także zwiększać zapotrzebowanie na lewotyroksynę. Konkretne sposoby interakcji omówiono w ulotce dołączonej do leku. 

Letrox 75 – przyjmowanie w czasie ciąży i karmienia piersią

Jeśli kobieta przyjmowała lek Letrox 75 przed zajściem w ciążę, powinna kontynuować terapię w ciąży, a także może bez obaw kontynuować ją podczas karmienia dziecka piersią. 

Trzeba jednakże wiedzieć, że w ciąży zmienia się poziom estrogenów w organizmie kobiety, co może sprawiać, że konieczna będzie modyfikacja ustalonej wcześniej z lekarzem dawki leku Letrox 75. W związku z tym bardzo ważne jest, by kobieta systematycznie wykonywała kontrolne badania krwi i pozostawała pod kontrolą endokrynologa przez całą ciążę, a także po ciąży, gdy poziom hormonów w organizmie znów ulega zmianom. Nawet wysokie dawki Letrox 75 nie stanowią przeciwwskazania do karmienia piersią, gdyż lewotyroksyna w niewielkim tylko stopniu przenika do mleka matki, co nie powinno być szkodliwe dla dziecka. 

Jeśli chodzi o przeciwwskazania w ciąży i podczas laktacji, wspomnieć należy o teście supresyjnym, który w tym czasie nie powinien być u kobiety przeprowadzany. Kolejna sprawa to terapia łączona w ciąży, która wykorzystuje Letrox 75 i tyreostatyki – jest ona również niedozwolona, gdyż tyreostatyki mogą przenikać wówczas przez łożysko i niekorzystnie wpływać na organizm dziecka. 

Jak przechowywać Letrox 75?

Lek Letrox 75 to preparat medyczny, który powinien być odpowiednio przechowywany, by mógł zachować swoją skuteczność działania i bezpieczeństwo stosowania. Należy przechowywać go w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Trzeba również dopilnować, by do tabletek nie miały dostępu dzieci. Jeśli lek straci ważność, pacjent nie może go zażywać, ale nie może również wyrzucać go do domowego kosza na odpady czy wrzucać do kanalizacji. Z przeterminowanym lekiem najlepiej zgłosić się do farmaceuty, a ten poinstruuje pacjenta o bezpiecznej utylizacji tabletek. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.