Letrox 150

Napisano 29.07.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 8 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Letrox 150 jest lekiem, który wykorzystywany jest w terapii różnego rodzaju zaburzeń pracy tarczycy. Stosuje się go np. u pacjentów z niedoczynnością tarczycy (nie tylko dorosłych, ale i dzieci oraz noworodków). Składnikiem czynnym preparatu Letrox 150 jest lewotyroksyna sodowa. To syntetyczny odpowiednik tyroksyny, która naturalnie produkowana jest przez tarczycę i wykazuje takie samo działanie w organizmie. Lek ten może mieć skutki uboczne, zwłaszcza gdy jego dawka zostanie nieprawidłowo dobrana, w związku z tym Letrox 150 można kupić jedynie na receptę. Środek ten przepisuje lekarz, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta, jego wyniki, a także jego wiek i działanie substancji czynnej na jego organizm. Bardzo ważne, by pacjenci stosowali się do zaleceń lekarskich, jeśli chodzi o sposób zażywania leku. Co jeszcze trzeba wiedzieć o Letrox 150? Kto może, a kto nie powinien go zażywać? 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Letrox 150 – czym jest i kiedy się go stosuje?

Tabletki Letrox 150 to środki hormonalne, które stosuje się w przypadku zaburzeń pracy tarczycy o różnej etiologii. W skład tego leku wchodzi substancja czynna – lewotyroksyna sodowa, a także substancje pomocnicze, które szczegółowo wymienione są w ulotce dołączonej do preparatu. Każda tabletka Letrox 150 zawiera 159,6 – 170,4 µg lewotyroksyny sodowej x H2O. Odpowiada to 150 µg lewotyroksyny sodowej. Ten hormon syntetyczny jest odpowiednikiem tyroksyny, czyli hormonu tarczycy. Lewotyroksyna sodowa działa jak jej odpowiednik, czyli stymuluje metabolizm, wzrost i rozwój organizmu. 

Lek Letrox 150 stosuje się między innymi w przypadku niedoczynności tarczycy o różnej etiologii, jednakże nie jest to jedyne wskazanie do przepisania pacjentowi tego leku przez lekarza. Letrox 150 może być również stosowany jako element terapii skojarzonej z tyreostatykami, którą wykorzystuje się u pacjentów z nadczynnością tarczycy, po osiągnięciu eutyreozy. Kolejnym wskazaniem do stosowania leku Letrox 150 jest leczenie lub zapobieganie nawrotom wola u pacjentów z eutyreozą, a także zastępcza lub supresyjna terapia nowotworów tarczycy. Warto dodać, że lek Letrox 150 może być również wykorzystany do diagnostyki pracy tarczycy, a konkretnie do testu supresyjnego. 

E-recepta online na Letrox 150

Należy wiedzieć, że lek Letrox 150 można zakupić wyłącznie, jeśli pacjent posiada wystawioną przez lekarza receptę. Taka recepta jest niezbędna, by farmaceuta wydał lek, jednakże nie musi być ona każdorazowo wystawiana podczas stacjonarnej wizyty lekarskiej, ale może być również wynikiem e-konsultacji. E-recepta wystawiana po konsultacji zdalnej to rozwiązanie nie tylko wygodne, ale również mniej czasochłonne, gdyż można z takiej opcji skorzystać w dowolnej chwili, bez konieczności wcześniejszego umawiania się na wizytę, dojazdu do lekarza i stania w kolejce. Recepta online wystawiana jest jedynie pacjentom, którzy mają wskazania do zażywania tego leku i jednocześnie tylko tym pacjentom, których wywiad medyczny online nie wykaże przeciwwskazań do zażywania tego typu preparatu. Recepta przez Internet na Letrox 150 może przyjść do pacjenta w zaledwie kilka minut po uzupełnieniu specjalnie przygotowanego formularza medycznego, co jest wygodnym rozwiązaniem, gdy dana osoba zapomni o kończącym się opakowaniu i chce kontynuować bez przeszkód terapię. Otrzymany w wiadomości SMS kod 4-cyfrowy wystarczy podać farmaceucie wraz ze swoim numerem PESEL, a taka recepta będzie mogła być szybko zrealizowana. Alternatywą jest podanie farmaceucie kodu kreskowego. Taki kod kreskowy znaleźć można w załączniku do wiadomości mailowej, który również przyjdzie do pacjenta, a także w IKP. 

Dawkowanie leku Letrox 150

Dobowa dawka leku Letrox 150 u dorosłych, dzieci, niemowląt i noworodków powinna zostać skonsultowana z lekarzem i ustalona indywidualnie dla każdego pacjenta w oparciu o jego wiek i wagę, a także dodatkowe informacje. Przy ustalaniu dobowej dawki lekarz weźmie pod uwagę również stan zdrowia pacjenta, jego wyniki krwi, wskazanie do przyjmowania lewotyroksyny, a także reakcję organizmu na leczenie. Uwzględnić należy również czynniki dodatkowe jak np. ciąża, choroba wieńcowa, dieta bogatosojowa, czy też ciężka i długotrwale leczona niedoczynność tarczycy. 

Leczenie niedoczynności tarczycy u dorosłych zazwyczaj rozpoczyna się od początkowej dawki wynoszącej 25-50 µg substancji czynnej na dobę, a następnie co 2-4 tygodnie zwiększa się ją, by uzyskać dawkę podtrzymującą ok. 100-200 µg lewotyroksyny na dobę. Jeśli terapia ma być stosowana u dzieci i młodzieży z nabytą niedoczynnością tarczycy, dobowa dawka początkowa leku wynosi zazwyczaj 12,5-50 µg. Dobowa dawka początkowa w przypadku noworodków i niemowląt z wrodzoną niedoczynnością to 10-15 µg lewotyroksyny na kg masy ciała. Dawki początkowe stopniowo się zwiększa do uzyskania odpowiednio dobranej dawki podtrzymującej. 

Letrox 150 podaje się nie tylko przy niedoczynności tarczycy, ale również przy innych wskazaniach. Wówczas lekarz ustala dawkowanie indywidualnie, jednak zgodnie z ulotką:

 • terapia łączoną z tyreostatykami: dawka dobowa to 50-100 µg lewotyroksyny,
 • test supresyjny: dawka dobowa to 200 µg lewotyroksyny przez 14 dni, by wykonać scyntygrafię. 
 • leczenie woli lub terapia zapobiegania ich nawrotom: dawka dobowa to 75-200 µg lewotyroksyny, 
 • u pacjentów po usunięciu tarczycy w związku z nowotworem złośliwym: dobowa dawka 150-300 µg lewotyroksyny.

Ważne jest nie tylko odpowiednio dobrane przez lekarza dawkowanie, ale również właściwe zażywanie tabletek Letrox 150. Pacjent powinien wyrobić nawyk połykania ich rano na czczo, przynajmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem. Dzieci starsze, młodzież i osoby dorosłe mogą połknąć tabletkę popijając niewielką ilością wody. Dzieciom młodszym można przygotować zawiesinę tabletki, by łatwiej można było im lek podać. W tym celu można pokruszyć tabletkę i wymieszać z niewielką ilością płynu (10-15 ml), a następnie taką świeżo przygotowaną zawiesinę można podać dziecku, uzupełniając ją o dodatkowy płyn do popicia. 

Przeciwwskazania i działania niepożądane po zastosowanie leku Letrox 150

Hormonalny lek Letrox 150 posiada nie tylko wskazania do przyjmowania, ale również listę przeciwwskazań do jego zażywania, a dodatkowo listę grup osób, które powinny zachować szczególną ostrożność, jeśli mają lek przyjmować. Należy wiedzieć, że lek ten może również wykazywać działania niepożądane różnego typu, o czym szczegółowo informuje producent w ulotce. 

Przeciwwskazania do stosowania leku Letrox 150 

Preparat Letrox 150 nie może być podawany każdemu, w związku przeciwwskazaniami do jego zażycia, które podane są w ulotce producenta. Leku nie powinni zażywać m.in.: 

 • Pacjenci, którzy są uczuleni na lewotyroksynę sodową bądź jakikolwiek inny składnik leku.
 • Pacjenci, którzy mają stwierdzoną nadczynność tarczycy (tu wyjątek stanowi terapia łączona z tyreostatykami, ale nie można jej prowadzić w ciąży).
 • Pacjenci ze stwierdzoną niedoczynnością nadnerczy bez leczenia zastępczego, a dodatkowo pacjenci z nieleczoną niedoczynnością gruczołu przysadki, która może skutkować rozwinięciem się wymagającej leczenia niedoczynności kory nadnerczy. 
 • Przeciwwskazaniem jest ostry zawał mięśnia sercowego, a także ostre zapalenie mięśnia sercowego lub serca. 
 • Nie wolno ponadto stosować Letrox 150, by obniżyć masę ciała.

Działania niepożądane po zastosowaniu Letrox 150

Letrox 150 to lek, który może, choć oczywiście nie musi, wykazać u pacjenta różnego rodzaju działania niepożądane. Szczegółowa lista możliwych skutków ubocznych, a także częstotliwość ich pojawiania się w badanej grupie pacjentów znajdują się w dołączonej do preparatu Letrox 150 ulotce. Przed rozpoczęciem terapii pacjent powinien się z taką ulotką zapoznać, by wiedzieć, jakie działania niepożądane mogą u niego wystąpić, w związku z zażywaniem Letrox 150. Jeżeli w czasie terapii pacjent zauważy nieprzyjemne dolegliwości związane z zażywaniem leku, powinien zgłosić się do lekarza lub farmaceuty, ponieważ być może konieczna będzie zmiana dobowej dawki lewotyroksyny u pacjenta lub czasowe zaprzestanie zażywania leku. Zgodnie z ulotką:

 • Działania niepożądane występujące bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów) obejmują kołatanie serca, bezsenność i bóle głowy.
 • Działania niepożądane występujące często (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów) to nerwowość oraz szybka czynność serca.
 • Działaniem niepożądanym występującym rzadko (u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów) jest zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe, które pojawić może się szczególnie u dzieci przyjmujących Letrox 150. 
 • Pacjent powinien również wiedzieć, że Letrox 150 może powodować także inne działania niepożądane, jednak częstotliwość ich występowania nie jest jeszcze określona. Do takich skutków ubocznych można zaliczyć obrzęk naczynioruchowy i zaburzenia miesiączkowania, wysypkę i pokrzywkę, a także biegunki i wymioty. Dojść może w związku z zażywaniem Letrox 150 do spadku masy ciała i zaburzeń rytmu serca, a także do zwiększenia potliwości i drżeń. U pacjentów zażywających Letrox 150 pojawić mogą się kurcze mięśni lub ich osłabienie, a także nietolerancja wysokich temperatur, uderzenia gorąca i gorączka. Szczególną uwagę powinny zachować kobiety w wieku pomenopauzalnym, które długotrwale zażywają wysokie dawki dobowe Letrox 150 z powodu ryzyka osteoporozy. U dzieci urodzonych przedwcześnie z niską masą urodzeniową dojść może ponadto do zapaści naczyniowej.

Właściwie dobrana dobowa dawka lewotyroksyny i prawidłowe zażywanie leku przez pacjenta to mniejsza szansa na pojawienie się działań niepożądanych. Nieprawidłowo dobrana dobowa dawka Letrox 150 lub przedawkowanie leku mogą prowadzić do pojawienia się biegunek, bezsenności, tachykardii, spadku masy ciała, bólów wieńcowych i drżenia. Należy takie objawy zgłosić lekarzowi, ponieważ prawdopodobnie konieczne będzie zmienienie dawkowania leku lub nawet jego kilkudniowe odstawienie i wznowienie terapii z niższą dawką. W przypadku nadwrażliwości danej osoby na substancje wchodzące w skład Letrox 150 dojść może po zażyciu leku do obrzęku krtani i skurcz oskrzeli, a także do wysypki lub pokrzywki. W sporadycznych przypadkach występuje również wstrząs anafilaktyczny po zażyciu Letrox 150. 

Pacjenci, którzy zaobserwują trudności z oddychaniem lub świszczenie oddechu, powinni odstawić lek Letrox 150. Tyczy się to również pacjentów, którzy zaobserwują u siebie w związku z zażyciem Letrox 150 nagłe zaczerwienienie twarzy lub jej obrzęk, a także tych pacjentów, u których dojdzie do obrzęku warg lub powiek.

Łączenie leku Letrox 150 z innymi lekami i alkoholem

W ulotce producent nie wspomina o łączeniu Letrox 150 z alkoholem. Jeśli chodzi natomiast o łączenie Letrox 150 z innymi lekami, należy wiedzieć, że lekarza trzeba bezwzględnie poinformować o lekach zażywanych na co dzień, w tym zarówno o lekach przyjmowanych na receptę, jak i o lekach stosowanych na własną rękę. Działa to również potem, czyli przed otrzymaniem recepty na inny lek, pacjent powinien poinformować lekarza, że zażywa lek Letrox 150. Jest to bardzo ważne, ponieważ lek Letrox 150 może wchodzić w interakcje z substancjami wchodzącymi w skład niektórych środków medycznych, przez co może dojść do zaburzenia prawidłowego działania leku Letrox 150 lub zaburzenia prawidłowego działania przyjmowanych z nim leków (interakcje te mogą być obustronne, czego należy mieć świadomość). Szczegółowa lista leków, które mogą wchodzić w interakcje z Letrox 150, a także rodzaj tych interakcji znajdują się w dołączonej do preparatu ulotce. Pacjent koniecznie powinien taką ulotkę przeczytać zanim zacznie stosować Letrox 150, a także przed przyjęciem jakiegokolwiek innego leku w trakcie terapii Letrox 150.

Letrox 150 może wpływać na działanie niektórych leków. Do tej grupy zaliczyć można leki zmniejszające poziom cukru we krwi, czyli leki przeciwcukrzycowe, gdyż lewotyroksyna może osłabiać działanie leków przeciwcukrzycowych. Należy również dodać, że w przypadku niektórych leków lewotyroksyna może działać inaczej, tzn. nasilać ich działanie. Dzieje się tak w przypadku leków przeciwzakrzepowych (pochodne kumaryny). Pacjent, który będzie przyjmował leki przeciwcukrzycowe lub przeciwzakrzepowe wraz z Letrox 150 powinien regularnie kontrolować wyniki stosownych parametrów krwi. 

W ulotce szeroko wspomina się również o lekach, które mogą niekorzystnie wpływać na działanie leku Letrox 150. Mechanizm takiej interakcji to między innymi zmniejszanie wchłaniania lewotyroksyny, osłabienie jej działania, zwiększanie zapotrzebowania organizmu na lewotyroksynę i zmniejszanie skuteczności Letrox 150. Wśród takich preparatów wyróżnić można np. niektóre antybiotyki, amiodaron, barbiturany, inhibitory proteazy i inhibitory kinazy tyrozynowej, a także leki kontrastujące na bazie jodu. Uważać należy również na hormonalne środki antykoncepcyjne i hormonalną terapię zastępczą. Szczegółowa lista leków i sposobów ich interakcji z lewotyroksyną omówione zostały w ulotce.

Letrox 150 – ciąża i karmienie piersią

Lek Letrox 150 może być zażywany przez kobiety, które są w ciąży lub karmią swoje dziecko piersią. Przypadki te nie stanowią przeciwwskazania do terapii lekiem Letrox 150, a wręcz kontynuacja takiej terapii jest wskazana, jeśli pacjentka przed ciążą środek ten już przyjmowała.

Trzeba liczyć się z tym, że zaistnieć może w ciąży potrzeba modyfikacji ustalonej wcześniej z lekarzem dawki leku Letrox 150. Wiąże się to ze wzrostem stężenia estrogenów w organizmie pacjentki w ciąży, co może wymagać zwiększenia stosowanej dawki leku. Pacjentka przyjmująca Letrox 150 powinna przez cały okres ciąży, a także po narodzinach dziecka pozostawać pod opieką endokrynologa i systematycznie sprawdzać wyniki krwi, by w razie potrzeby móc w odpowiednim momencie zmodyfikować dawkę leku. Również laktacja nie jest przeciwwskazaniem do zażywania Letrox 150 – można karmić dziecko również w przypadku konieczności zażywania większych dawek leku, co nie powinno odbić się negatywnie na dziecku, gdyż lewotyroksyna w niewielkich ilościach przenika do kobiecego mleka. 

Ciąża i karmienie piersią są natomiast przeciwwskazaniami do testu supresyjnego, a także do terapii łączonej Letrox 150 z tyreostatykami.

Letrox 150 – środki ostrożności podczas stosowania leku i jak go przechowywać?

W ulotce Letrox 150 wspomniane zostało, że trzeba zachować szczególne środki ostrożności, jeśli lek mają stosować m.in.:

 • Pacjenci z niewydolnością serca, chorobą wieńcową lub zaburzeniami rytmu serca.
 • Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, a także osoby, które skarżą się na ból z uciskiem w klatce piersiowej.
 • Pacjenci z guzkami autonomicznymi. 
 • Pacjenci chorujący na cukrzycę (interakcje z lekami).
 • Pacjentki w wieku pomenopauzalnym (ryzyko osteoporozy).

Lek Letrox 150 powinien być przechowywany w temperaturze niższej niż 25°C, w opakowaniu zewnętrznym, by chronić zawartość przed wilgocią oraz światłem. Tabletki należy przechowywać w miejscu niewidocznym dla dzieci i niedostępnym dla nich. Gdy upłynie data ważności preparatu, nie można go zażywać. Takiego leku nie można wyrzucać do domowego kosza na śmieci i tym bardziej nie można wrzucać go do kanalizacji. W celu utylizacji leku najlepiej skonsultować się z farmaceutą. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.