Letrox 100

Napisano 29.07.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 8 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Letrox 100 to medyczny środek na receptę, który przepisywany jest pacjentom w przypadku stwierdzenia zaburzeń pracy tarczycy. Lek ten stosować można między innymi w związku z niedoczynnością tarczycy, aczkolwiek nie jest to jedyne wskazanie do jego zażycia. Substancją czynną leku Letrox 100 jest syntetyczny hormon – lewotyroksyna sodowa. Hormon ten jest odpowiednikiem naturalnie produkowanej przez tarczycę tyroksyny i działa w organizmie w taki sam sposób. Dawkowanie leku Letrox 100 należy dobierać ostrożnie, biorąc pod uwagę wiele składowych, w tym wskazanie do leczenia, wyniki pacjenta, a także jego wiek, historię medyczną i wagę oraz indywidualny sposób reakcji organizmu na substancję czynną leku. Co dobrze jest wiedzieć o działaniu leku Letrox 100? Jakie preparat ten ma wskazania i przeciwwskazania oraz skutki uboczne?  

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Letrox 100 – czym jest i kiedy się go stosuje?

Środek Letrox 100 to preparat hormonalny, które przepisywany jest pacjentom w związku z różnego rodzaju zaburzeniami pracy tarczycy. Jego substancją czynną jest lewotyroksyna sodowa. Jest to syntetyczny odpowiednik tyroksyny, czyli naturalnego hormonu tarczycy. Lewotyroksyna wykazuje działanie swojego odpowiednika, co oznacza, że hormon ten stymuluje wzrost, metabolizm i rozwój organizmu. 

Letrox 100 ma różnego rodzaju wskazania do zażycia. Przepisywany jest on pacjentom dorosłym i dzieciom w przypadku niedoczynności tarczycy o różnej etiologii, ale może być również wykorzystany do leczenia pacjentów z nadczynnością tarczycy, jako element terapii skojarzonej z tyreostatykami, po osiągnięciu eutyreozy. Lek Letrox 100 wykorzystuje się również do diagnostyki pracy tarczycy – z jego pomocą przeprowadza się tzw. test supresyjny. Wskazaniem do zażywania przez pacjenta leku Letrox 100 jest ponadto u pacjentów z prawidłowo działającą tarczycą leczenie wola lub prewencja nawrotów wola u pacjentów pooperacyjnych, a dodatkowo lek ten wykorzystywany jest w terapii zastępczej bądź supresyjnej nowotworów tarczycy. 

Dawkowanie Letrox 100 ustalane jest indywidualne dla każdego chorego przez jego lekarza prowadzącego. Zwykle terapię rozpoczyna się od niewielkich dawek leku i stopniowo zwiększa się je w odpowiednich przedziałach czasowych (2-4 tygodnie), obserwując reakcję organizmu na lek. Do ustalenia dawkowania leku lekarz potrzebować będzie informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta, jego wieku, wagi, a także aktualnych wyników krwi. Szczególną ostrożność trzeba zachować, jeśli Letrox 100 ma być stosowany przez osoby w podeszłym wieku, z chorobą wieńcową lub ciężką i leczoną długotrwale niedoczynnością tarczycy. Trzeba liczyć się z tym, że terapia lewotyroksyną sodową, która znajduje się w Letrox 100 może być już dożywotnia. Czas trwania terapii zależny jest oczywiście od zdiagnozowanej przyczyny zaburzeń tarczycy, z związku z którą lek jest zażywany. Przykładem może być leczenie wola lub profilaktyka jego nawrotów, gdzie leczenie może dotyczyć kilku miesięcy lub kilku lat, a może również być kontynuowane przez całe życie.

E-recepta online na Letrox 100

Preparat Letrox 100 z lewotyroksyną można zakupić wyłącznie, jeśli pacjent posiada receptę wystawioną przez uprawnionego lekarza. Jest to środek medyczny, który powinien być stosowany ściśle z zaleceniami lekarza i w dawce przez niego ustalonej, a przy tym pod stałą kontrolą lekarską, dlatego nie ma możliwości zakupu tego preparatu na własną rękę. Nie oznacza to jednak, że każdorazowo po receptę na kończący się Letrox 100 pacjent musi jechać do przychodni. Możliwa jest również e-recepta na Letrox 100, którą otrzymać można w kilka minut, bez konieczności wychodzenia z domu, a na dodatek w dowolnej chwili – również w weekendy czy w godzinach, gdy zwykła przychodnia nie pracuje. Recepta online na Letrox 100 będzie wystawiona przez lekarza oczywiście po wcześniejszym wywiadzie medycznym online, jeśli specjalista nie stwierdzi przeciwwskazań do zażycia leku przez pacjenta i jednocześnie wywiad medyczny potwierdzi, że lek pacjentowi jest konieczny. Otrzymana recepta przez Internet to dokument legalny, z którym można śmiało udać się do najbliższej apteki w celu realizacji. By zakupić lek Letrox 100 na receptę otrzymaną przez Internet, wystarczy podać farmaceucie swój numer PESEL i 4-cyfrowy kod, który przychodzi do pacjenta SMS-em. Można również wyświetlić farmaceucie kod kreskowy recepty, który przychodzi do pacjenta w wiadomości mailowej (wydruk PDF w załączniku wiadomości). 

Skład leku Letrox 100

W składzie środka Letrox 100 znaleźć można substancję czynną, czyli lewotyroksynę sodową, a także substancje dodatkowe. Lista substancji pomocniczych znajduje się w ulotce leku. Warto zapoznać się z ulotką szczegółowo, zwłaszcza jeśli pacjent ma nadwrażliwość na składniki leku. Każda tabletka Letrox 100 zawiera 106,4 – 113,6 µg lewotyroksyny sodowej x H2O. Odpowiada to 100 µg lewotyroksyny sodowej. Do składników dodatkowych zaliczyć można dwuwodny wodorofosforan wapnia, celulozę mikrokrystaliczną, karboksymetyloskrobię sodową typu A, a także dekstrynę i glicerydy długołańcuchowe.

Letrox 100 dostępny jest jako okrągłe i lekko wypukłe tabletki w kolorze od białego do lekko beżowego. Tabletki te z jednej strony posiadają wytłoczoną zawartość lewotyroksyny, a z drugiej praktyczną linię podziału, której naciśnięcie umożliwia podział tabletki na dwie równe porcje. Trzeba pamiętać, że lek ten powinien być prawidłowo przechowywany. Trzeba przechowywać go w temperaturze mniejszej niż 25°C, w opakowaniu zewnętrznym, które będzie chroniło lek przed światłem i wilgocią. Do Letrox 100 nie mogą mieć dostępu dzieci. Leku nie można zażywać, gdy upłynie jego ważność. Przeterminowanego leku nie wyrzucamy do zwykłego kosza na odpady i nie wrzucamy go do kanalizacji – zgłaszamy się z nim do farmaceuty, który będzie wiedział najlepiej, co z nim należy zrobić. 

Stosowanie Letrox 100 musi być zgodne z zaleceniami lekarskimi. Tabletki powinno się połykać na czczo, z zachowaniem minimum 30 minut od posiłku. Preparat można popić niewielką ilością wody. W przypadku konieczności zażywania leku przez niemowlęta i dzieci, które nie połknął jeszcze tabletki samodzielnie, dozwolone jest przygotowanie zawiesiny leku poprzez rozdrobnienie tabletki i zmieszanie proszku z 10-15 ml wody. Taką zawiesinę podaje się dziecku wraz z 5-10 ml wody do popicia. Zawiesina nie może być przygotowana z wyprzedzeniem – trzeba podać ją dziecku niezwłocznie po przyrządzeniu. 

Przeciwwskazania do stosowanie leku Letrox 100

W dołączonej do opakowania Letrox 100 ulotce można znaleźć przeciwwskazania do zażywania leku. Z ulotką powinien zapoznać się każdy – zanim rozpocznie terapię. Wśród przeciwwskazań do terapii Letrox 100 wymienić można m.in.: 

 • Nadwrażliwość na lewotyroksynę sodową lub dodatkowe składowe leku.
 • Ostry zawał mięśnia sercowego, ostre zapalenie mięśnia sercowego bądź serca. 
 • Nadczynność tarczycy (wyjątek to terapia skojarzona lewotyroksyny z tyreostatykiem, ale ciąża jest do niej przeciwwskazaniem).
 • Niedoczynność nadnerczy bez leczenia zastępczego, a także nieleczona niedoczynność przysadki, która może powodować wymagającą leczenia niedoczynność kory nadnerczy. 
 • Lek nie może być również stosowany do obniżenia masy ciała.

W ulotce Letrox 100 wspomina się również o szczególnych środkach ostrożności, które należy zachować w przypadku niektórych pacjentów. Wymienić tu można m.in.:

 • Chorobę wieńcową, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca.
 • Nadciśnienie tętnicze lub dusznicę bolesną.
 • Guzki autonomiczne. 
 • Cukrzycę (możliwe interakcje z lekami).
 • Wiek pomenopauzalny u kobiet (ryzyko osteoporozy – należy częściej kontrolować wyniki krwi).

Działania niepożądane po stosowaniu Letrox 100

Letrox 100 może wywoływać u pacjentów różnego rodzaju działania niepożądane. Takie skutki uboczne oczywiście mogą, ale nie muszą u pacjenta się pojawić, a częstotliwość ich występowania w grupie badanej podaje producent w ulotce dołączonej do opakowania Letrox 100. Z taką ulotką trzeba się zapoznać przed rozpoczęciem terapii, by wiedzieć, czego pacjent może się spodziewać. Jeżeli chory zaobserwuje u siebie dolegliwości, które mogą być związane z zażywaniem Letrox 100, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż może to oznaczać, że konieczna będzie modyfikacja dobowej dawki substancji czynnej lub czasowe wstrzymanie terapii.  

 • Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów) w badanej grupie zgłaszane są skutki uboczne, które obejmują bezsenność, kołatanie serca, a także bóle głowy.
 • Często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów) zgłaszanymi w grupie badanej skutkami ubocznymi są nerwowość i szybka czynność serca.
 • Rzadko (nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów) zgłaszanym w grupie badanej skutkiem ubocznym jest zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe i dotyczy ono zwłaszcza dzieci, które przyjmują Letrox 100. 
 • Należy mieć świadomość tego, że lek Letrox 100 może wykazywać również inne działania niepożądane, jednak nie jest możliwe określenie ich częstotliwości na podstawie aktualnie dostępnych danych. Są to między innymi pokrzywka i wysypka, zaburzenia rytmu serca, obrzęk naczynioruchowy, a także biegunki i wymioty. Pacjent może doświadczać również niepokoju, większej potliwości i drżeń, a ponadto zaobserwować może u siebie osłabienie mięśni lub ich kurcze. Skutki uboczne Letrox 100 to także nietolerancja wysokiej temperatury, uderzenia gorąca, gorączka, a dodatkowo również zaburzenia miesiączkowania i spadek masy ciała. U kobiet w wieku pomenopauzalnym, które przyjmują długotrwale duże dawki leku dojść może do osteoporozy, a u wcześniaków z niską masą urodzeniową do zapaści naczyniowej.

Gdy dawka Letrox 100 zostanie dobrana prawidłowo i pacjent będzie ją zażywał zgodnie z zaleceniami lekarza, prawdopodobieństwo działań niepożądanych jest niewielkie. Źle dobrana dobowa dawka Letrox 100 lub przedawkowanie preparatu przez pacjenta mogą skutkować pojawieniem się bólów wieńcowych, tachykardii lub drżenia, a także bezsenności, spadku masy ciała i biegunek. Konieczne może być w tym wypadku zmodyfikowanie dawki leku lub wstrzymanie jego zażywania na kilka dni, a potem wznowienie terapii z niższą dawką dobową. Pacjenci nadwrażliwi na składniki podstawowe i pomocnicze Letrox 100 mogą zaobserwować po zażyciu tego preparatu u siebie wysypkę lub pokrzywkę, a także obrzęk krtani i skurcz oskrzeli. Należy mieć na uwadze, że może również wystąpić wstrząs anafilaktyczny, który już zagraża życiu pacjenta. 

Jeżeli pacjent zaobserwuje u siebie trudności w oddychaniu i świszczący oddech, a także nagłe zaczerwienienie twarzy lub obrzęk obejmujący twarz lub wargi/powieki, powinien bezwzględnie przerwać terapię lekiem Letrox 100 i zgłosić się do lekarza.  

Letrox 100 a alkohol

W ulotce preparatu Letrox 100 nie zostało wspomniane o łączeniu preparatu Letrox z alkoholem. 

Wspomniano natomiast o innych środkach spożywczych, które mogą zaburzać wchłanianie leku Letrox 100 z jelit. Pacjent w czasie przyjmowania leku Letrox 100 powinien zwrócić uwagę nie tylko na możliwe interakcje z niektórymi lekami, ale również na zawartość swojego talerza. Mowa tu o diecie bogatej w wapń (w tym np. bogatej w produkty mleczne), gdyż pierwiastek ten może osłabiać wchłanianie substancji czynnej, a więc i działanie Letrox 100. Należy również uważać na dietą bogatosojową – w jej przypadku zaleca się częstsze kontrolowanie stężenia hormonów tarczycowych, gdyż produkty sojowe także ograniczają wchłanianie substancji czynnej w jelitach, przez co skuteczność dawki może być mniejsza i konieczna może okazać się modyfikacja dawki dobowej leku przez lekarza. 

Przyjmowanie leku Letrox 100 z innymi lekami

Należy pamiętać, że bardzo ważne jest odpowiedzialne podejście pacjenta do wywiadu medycznego z lekarzem. Specjalistę trzeba poinformować nie tylko o swoim stanie zdrowia, chorobach czy alergiach, ale również o lekach, które pacjent przyjmuje na stałe, w tym zarówno o lekach stosowanych z zalecenia innego lekarza, jak i o preparatach dostępnych bez recepty, które pacjent zażywa na własną rękę. Lek Letrox 100 może bowiem wchodzić w różnego rodzaju interakcje ze składnikami niektórych środków medycznych. Tego typu interakcje mogą być dwustronne. Niektóre leki mogą zatem zaburzać pożądane działanie leku Letrox 100, ponadto to właśnie lek Letrox 100 może zakłócać działanie niektórych leków. Szczegółowo temat ten został omówiony w ulotce, która znajduje się w opakowaniu Letrox 100 – pacjent powinien ją wnikliwie przeczytać zanim rozpocznie terapię, a wszelkie niejasności w tej kwestii powinien wyjaśnić z lekarzem lub farmaceutą.

Uważać przy terapii lekiem Letrox 100 powinni pacjenci, którzy przyjmują równocześnie leki zmniejszające stężenie cukru we krwi (leki przeciwcukrzycowe), gdyż lewotyroksyna znajdująca się w Letrox 100 może osłabiać ich działanie. Wspomnieć należy również o pacjentach, którzy przyjmują leki przeciwzakrzepowe (pochodne kumaryny), gdyż lewotyroksyna może nasilać ich działanie. Jeśli konieczne jest przyjmowanie Letrox 100 z wymienionymi grupami leków, należy regularnie kontrolować parametry krwi pacjentów (cukru we krwi/krzepnięcia krwi).

Niektóre leki mogą również niekorzystnie wpływać na skuteczność działania leku Letrox 100. Środki te mogą między innymi zwiększać zapotrzebowanie organizmu na lewotyroksynę, zmniejszać jej wchłanianie w jelitach, osłabiać jej działanie i zmniejszać skuteczność leku Letrox 100. Wśród tych preparatów wyróżnić można między innymi hormonalne środki antykoncepcyjne i hormonalną terapię zastępczą. W grupie tej znajdują się również niektóre antybiotyki, amiodaron, barbiturany, inhibitory proteazy i inhibitory kinazy tyrozynowej, a także środki kontrastujące na bazie jodu. Szczegółowy wpływ leków na działanie lewotyroksyny omówiony został w ulotce preparatu.

Letrox 100 w czasie ciąży i laktacji

W czasie ciąży i laktacji pacjentka powinna kontynuować terapię lekiem Letrox 100. Jej przerywanie w związku z ciążą może negatywnie odbić się na dziecku, więc wręcz zaleca się, by terapia była przez pacjentkę nadal utrzymywana, jeśli przed ciążą przyjmowała ona lek z lewotyroksyną. 

Ciąża jest jednak czasem, gdy organizm kobiety bardzo się zmienia. Rośnie tu między innymi stężenie estrogenów, co może sprawiać, że niezbędna będzie modyfikacja dotychczasowej terapii Letrox 100. Kobieta może potrzebować większej dawki tego leku, więc powinna regularnie wykonywać badania krwi i na zalecenie endokrynologa modyfikować dawkę preparatu. Pod opieką endokrynologa należy być nie tylko w czasie ciąży, ale również po porodzie, gdyż i w tym przypadku w organizmie kobiety dochodzi do licznych zmian hormonalnych. Jeśli chodzi o karmienie naturalne, Letrox 100 może być w tym czasie stosowany bez obaw – nawet jeśli jego dawki mają być wysokie, ponieważ zaledwie w niewielkim stopniu przenika on do mleka matki.

Test supresyjny z wykorzystaniem Letrox 100 nie powinien być jednak przeprowadzony, gdy kobieta jest w ciąży lub karmi piersią. U kobiet w ciąży nie powinno się ponadto stosować terapii łączonej z wykorzystaniem Letrox 100 i tyreostatyków, gdyż te ostatnie mogą przenikać przez łożysko i przyczyniać się do niedoczynności tarczycy u dziecka. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.