Letrox 50

Napisano 29.07.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 8 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Letrox 50 jest preparatem na receptę, który stosowany jest u pacjentów w związku z terapią zaburzeń pracy tarczycy. Przepisuje się go między innymi w przypadku zdiagnozowanej niedoczynności tarczycy, choć istnieją również inne wskazania ku temu. Letrox 50 jest lekiem, w skład którego wchodzi lewotyroksyna sodowa. Ta substancja czynna jest hormonem syntetycznym, będącym odpowiednikiem produkowanej przez tarczycę tyroksyny. Lewotyroksyna działa identycznie w organizmie jak jej naturalny odpowiednik. Sposób zażywania i dawkowanie leku Letrox 50 powinny zostać ustalone przez lekarza, w oparciu o wiek i wagę chorego, wskazanie do leczenia, aktualne wyniki krwi i sposób, w jaki organizm pacjenta na preparat reaguje. Co trzeba wiedzieć o leku Letrox 50? Jakie są wskazania i przeciwwskazania do jego zażycia? Jakie lek ten może mieć skutki uboczne?  

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Letrox 50 – co to za lek?

Hormonalny lek Letrox 50 to środek medyczny, który zawiera w swoim składzie lewotyroksynę sodową i substancje pomocnicze. Każda tabletka leku Letrox 50 zawiera 53,2 – 56,8 µg lewotyroksyny sodowej x H2O. Odpowiada to 50 µg lewotyroksyny sodowej. Substancje dodatkowe, które znajdują się w składzie leku omówione są szczegółowo w ulotce dołączonej do preparatu. Letrox 50 przepisuje się pacjentom, którzy zmagają się z zaburzeniami pracy tarczycy różnego rodzaju, ponieważ substancja czynna tego preparatu, lewotyroksyna, jest syntetycznym odpowiednikiem tyroksyny, czyli hormonu, który naturalnie produkuje tarczyca. Mechanizm działania lewotyroksyny odpowiada mechanizmowi działania tyroksyny, czyli obejmuje stymulowanie metabolizmu, rozwoju i wzrostu organizmu. Preparat Letrox 50 dostępny jest w formie okrągłych tabletek, które są lekko wypukłe. Kolor tabletek to biały do lekko beżowego. Tabletki posiadają wytłoczoną zawartość substancji czynnej z jednej strony i linię podziału z drugiej strony – jej naciśnięcie umożliwia równy podział tabletki na dwie porcje. 

Letrox 50 – dawkowanie i kiedy się go przyjmuje?

W ulotce, która dołączona jest do leku Letrox 50 omówione zostały wskazania do jego stosowania. Warto wiedzieć, że lek Letrox 50 stosuje się między innymi do diagnostyki zaburzeń pracy tarczycy. W celu sprawdzenia funkcjonowania tego organu wykonuje się test supresyjny z wykorzystaniem leku Letrox 50. Kolejne wskazanie do zażycia tego środka to stwierdzona niedoczynność tarczycy u pacjenta. Preparat może być przy niedoczynności tarczycy stosowany przez osoby dorosłe, dzieci, a także w razie potrzeby przez niemowlęta i noworodki – oczywiście dawkę leku ustala lekarz indywidualnie. Przeciwwskazaniem do stosowania leku Letrox 50 jest nadczynność tarczycy, aczkolwiek wyjątek stanowi tutaj terapia skojarzona, którą stosuje się u pacjentów w eutyreozie. Terapia ta polega na podawaniu Letrox 50 wraz z tyreostatykami (nie można stosować jej jednak w ciąży). Letrox 50 podaje się również pacjentom z prawidłową czynnością tarczycy w przypadku leczenia wola lub zapobiegania jego wznowieniu u pacjentów pooperacyjnych. Kolejnym wskazaniem do zażycia leku Letrox 50 jest ponadto nowotwór tarczycy – lek stosuje się zwłaszcza u pacjentów po usunięciu tarczycy, by uzupełnić niedobory hormonów, które powinny być przez tarczycę produkowane, a także w celu zahamowania rozwoju guza.

Dawkowanie leku Letrox 50 lekarz powinien ustalić dla pacjenta indywidualnie, biorąc pod uwagę wskazanie do zażycia leku, wiek pacjenta i jego wagę, a także stan zdrowotny pacjenta, jego wyniki krwi oraz sposób, w jaki pacjent na dany lek reaguje. Należy uważać na podawanie Letrox 50 pacjentom w podeszłym wieku, a także pacjentom, którzy mają chorobę wieńcową oraz ciężką i długotrwałą niedoczynność tarczycy. 

W terapii dorosłych zmagających się z niedoczynnością tarczycy dawka początkowa wynosi 25-50 µg lewotyroksyny na dobę, potem zwiększa się dawkę dobową stopniowo o 25-50 µg, zachowując 2-4 tygodniowy odstęp, by w konsekwencji uzyskać dobową dawkę równą 100-200 µg lewotyroksyny. Leczenie niedoczynności tarczycy u dzieci i młodzieży z nabytą niedoczynnością tarczycy rozpoczyna się od dawki początkowej 12,5-50 µg na dobę i zwiększa się stopniowo do osiągnięcia dawki dostosowanej do wieku dziecka, jego wagi i wyników krwi. U noworodków i niemowląt z wrodzoną niedoczynnością tarczycy dawka początkowa to 10-15 µg lewotyroksyny na kilogram masy ciała w czasie pierwszych trzech miesięcy życia, a następnie dawkę stopniowo się zwiększa, biorąc pod uwagę wagę dziecka i wyniki jego badań. 

Lek Letrox 50 posiada również inne wskazania do zażycia – w tych przypadkach lekarz indywidualnie ustala pacjentowi dawkowanie. Gdy mowa o terapii łączonej z tyreostatykiem, dawka dobowa lewotyroksyny sodowej to 50-100 µg. W przypadku leczenia lub zapobiegania nawrotom wola dawka dobowa to 75-200 µg lewotyroksyny. U pacjentów z usuniętą tarczycą po nowotworze złośliwym dawka dobowa to najczęściej 150-300 µg lewotyroksyny. Gdy u pacjenta trzeba wykonać test supresyjny, wykorzystuje się 200 µg lewotyroksyny sodowej codziennie przez 14 dni, a następnie wykonuje się scyntygrafię.

Tabletki Letrox 50 powinno się zażywać na czczo, przynajmniej 30 minut przed posiłkiem, popijając je odpowiednią dawką wody. Jeśli chodzi o zażywanie Letrox 50 przez dzieci, które jeszcze nie są w stanie tabletki połknąć, możliwe jest przygotowanie zawiesiny z rozdrobnionej tabletki Letrox 50 i niewielkiej ilości wody (10-15 ml). Taką zawiesinę można podać dziecku wraz z dodatkową dawką wody do popicia (ok. 5-10 ml). Należy mieć na uwadze, że zawiesina powinna być przygotowywana bezpośrednio przed podaniem leku dziecku – nie można jej przechowywać na później czy przygotowywać z wyprzedzeniem. 

Czas trwania terapii zależny jest od przyczyny zażywania leku. W większości przypadków lewotyroksyna musi być przez pacjenta zażywana do końca życia, jednak np. w przypadku terapii lub profilaktyki wola taka terapia może trwać kilka miesięcy do kilku lat (lub również może być kontynuowana do końca życia).

E-recepta online na Letrox 50

Tabletki Letrox 50 można kupić w aptece wyłącznie na receptę. Jest to lek, który przepisuje się pacjentom wyłącznie w konkretnych przypadkach, a jego dawkowanie należy dobierać ostrożnie, ponadto terapia wymaga regularnego kontrolowania przez pacjenta (i weryfikacji przez lekarza) wyników krwi. Warto wiedzieć o opcji, jaką jest e-recepta na Letrox 50. Jest to rozwiązanie szybkie i wygodne, gdy opakowanie leku dobiega końca, a z różnych przyczyn pacjent nie może aktualnie dostać się do swojego lekarza. Recepta online na Letrox 50 może zostać wystawiona zaledwie w kilka minut, co jest bardzo dużą zaletą tego rozwiązania. By ją otrzymać, pacjent powinien wypełnić specjalny formularz medyczny, w którym poda lekarzowi informacje o swoim stanie zdrowia, alergiach, przyjmowanych stale lekach, a także wcześniejszej diagnozie, w związku z którą Letrox 50 jest przyjmowany. Jeśli wywiad medyczny nie wykaże przeciwwskazań i jednocześnie będą wskazania do wypisania pacjentowi leku, recepta przez Internet zostanie wystawiona. Taką receptę pacjent niezwłocznie otrzyma w formie SMS, ponadto wydruk informacyjny oferty przyjdzie również na jego adres mailowy. Realizacja e-recepty online w aptece odbywa się dokładnie na tych samych zasadach, co realizacja e-recepty wystawianej w czasie wizyty stacjonarnej, więc pacjent nie powinien mieć z tym najmniejszych problemów.

Skutki uboczne przyjmowania leku Letrox 50

Letrox 50 może u niektórych pacjentów wykazywać działania niepożądane. Takie skutki uboczne nie muszą wystąpić u każdego pacjenta, jednakże możliwości ich wystąpienia trzeba być świadomym, zanim rozpocznie się terapię tym preparatem. Prawidłowo dobrana dawka leku i zażywanie preparatu zgodnie z zaleceniami lekarza dają małe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych. Możliwe skutki uboczne zażywania Letrox 50 wyszczególnione są w ulotce dołączonej do preparatu – należy się z nią szczegółowo zapoznać. Pacjent powinien być również świadomy tego, że skutki uboczne, które u siebie zaobserwuje powinien zgłosić swojemu lekarzowi lub farmaceucie. W niektórych przypadkach może być to podstawą do zmiany dawkowania leku lub przerwania jego stosowania.

 • Bardzo częste skutki uboczne Letrox 50 (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów) to: bezsenność, ból głowy i kołatanie serca.
 • Częste działania niepożądane Letrox 50 (występujące nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów) to nerwowość, a także tachykardia.
 • Rzadkie skutki uboczne Letrox 50 (pojawiające się rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów, w tym szczególnie u dzieci) to zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe. 
 • Lek Letrox 50 może mieć działania niepożądane, których częstotliwości występowania nie da się określić na podstawie aktualnie dostępnych danych. Zaliczyć można tu między innymi arytmie, problemy skórne (np. pokrzywkę i wysypkę), a także zaburzenia funkcjonowania układu pokarmowego (wymioty, biegunki) i niepokój, nadmierną potliwość i drżenie. Pacjenci mogą również odczuwać osłabienie lub kurcze mięśni, ponadto towarzyszyć im mogą uderzenia gorąca, gorączka i nietolerancja wysokiej temperatury. W czasie zażywania leku Letrox 50 może dojść również do zmniejszenia masy ciała oraz zaburzeń miesiączkowania u kobiet. U pacjentek starszych (w wieku pomenopauzalnym) zażywających dawki supresyjne leku jest również większe ryzyko osteoporozy. Skutkiem ubocznym Letrox 50 może być także zapaść naczyniowa u wcześniaków o niskiej masie urodzeniowej. 

Jeśli dawka leku zostanie źle dobrana lub pacjent lek przedawkuje, pojawić mogą się takie dolegliwości jak np. tachykardia, drżenia, a także bóle wieńcowe. Inne dolegliwości, które wówczas występują to również bezsenność, spadek masy ciała, a także biegunka. Jeśli tego typu skutki uboczne pojawią się u pacjenta, zaleca się modyfikację dawki leku lub przerwanie terapii na kilka dni, a potem jej wznowienie z mniejszą dawką. W przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek ze składników leku, dojść może do reakcji skórnych (pokrzywki lub wysypki), ponadto u pacjenta może dojść do obrzęku krtani i skurczu oskrzeli. W wyjątkowych przypadkach wystąpić może również wstrząs anafilaktyczny, a jest to sytuacja, która zagraża życiu. 

Pacjent powinien przerwać terapię, jeśli pojawi się u niego obrzęk twarzy, warg lub powiek, świszczący oddech i trudności w oddychaniu. Należy również zwrócić uwagę na wysypkę i świąd całego ciała oraz nagłe zaczerwienienie twarzy.

Letrox 50 a inne leki

Rzetelny wywiad medyczny jest podstawą bezpieczeństwa stosowania każdej terapii. Pacjent, który ma zażywać lek Letrox 50 powinien poinformować lekarza o wszystkich zażywanych przez siebie lekach na receptę i preparatach, które stosowane są przez niego bez recepty. Trzeba mieć świadomość, że lek Letrox 50 może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami i mogą być to interakcje obustronne, co oznacza, że Letrox 50 może wpływać na działanie niektórych leków, a także niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Letrox 50. O możliwych interakcjach z lekami producent szczegółowo wspomina w ulotce, z którą należy się wnikliwie zapoznać przed terapią.

Szczególną uwagę zachować powinni pacjenci przyjmujący leki przeciwcukrzycowe, które zmniejszają stężenie cukru w krwi, a także leki przeciwzakrzepowe (pochodne kumaryny). Letrox 50 może zaburzać działanie tych leków. Lewotyroksyna może osłabiać działanie leków przeciwcukrzycowych i może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, więc należy kontrolować często stosowne wyniki krwi pacjentów (parametry cukru we krwi/parametry krzepnięcia krwi).

Na działanie leku Letrox 50 mogą wpływać inne leki. Zaliczyć można do nich między innymi leki, które przyjmuje się w celu zmniejszenia stężenia tłuszczów we krwi, a także leki zmniejszające stężenie cholesterolu we krwi. Wspomnieć należy również o hormonalnych środkach antykoncepcyjnych i hormonalnej terapii zastępczej, a także o barbituranach, niektórych antybiotykach, inhibitorach proteazy i inhibitorach kinazy tyrozynowej, amiodaronie, czy też o kontrastujących środkach z jodem. Leki tego typu mogą zmniejszać wchłanianie lewotyroksyny, zmniejszać skuteczność Letrox 50, osłabiać działanie substancji czynnej, czy też zwiększać zapotrzebowanie organizmu na lewotyroksynę – szczegółowo omówione zostało to w ulotce leku.

Letrox 50 w czasie ciąży i laktacji

Ciąża i laktacja nie są przeciwwskazaniami do przyjmowania leku Letrox 50, więc kobieta nie powinna odstawiać leku w tym szczególnym czasie. Wręcz wskazane jest, bo kobieta kontynuowała terapię Letrox 50, jeśli preparat ten przyjmowała jeszcze przed zajściem w ciążę. 

Należy liczyć się z tym, że wzrost stężenia estrogenów w organizmie kobiety w ciąży może wiązać się z koniecznością modyfikacji stosowanej dotychczas dawki leku Letrox 50. Bardzo ważne zatem, by w ciąży monitorować wyniki stężeń hormonów tarczycowych i w razie potrzeby, po konsultacji z lekarzem, stosować większe dawki leku. Kobieta powinna pozostać pod opieką endokrynologa nie tylko w ciąży, ale również po narodzinach dziecka. Przyjmowanie Letrox 50 nie jest ponadto przeciwwskazaniem do karmienia piersią dziecka, gdyż nawet wysokie dawki leku nie powinny przyczynić się do nadczynności tarczycy u dziecka czy zahamowania u niego produkcji TSH.

Kobiety w ciąży oraz karmiące dziecko piersią nie powinny natomiast mieć wykonywanego testu supresyjnego z wykorzystaniem leku Letrox 50. Trzeba również zaznaczyć, że ciąża jest przeciwwskazaniem do stosowania terapii skojarzonej Letrox 50 + tyreostatyki. Wiąże się to z tym, że leki tyreostatyczne mogą przenikać przez barierę łożyska i oddziaływać na dziecko, przyczyniając się np. do powstania niedoczynności tarczycy. 

Przeciwwskazania do stosowania leku Letrox 50

W ulotce leku Letrox 50 omówione są szczegółowo przeciwwskazania do jego zażycia, a także szczególne środki ostrożności, które należy zachować, jeśli lek ten ma być podawany pewnym grupom osób. Letrox 50 nie powinien być stosowany m.in. przez:

 • Osoby, które mają uczulenie na lewotyroksynę sodową lub jakikolwiek inny składnik pomocniczy leku.
 • Osoby, które mają stwierdzoną nadczynność tarczycy (tu wyjątkiem jest terapia skojarzona z tyreostatykiem, jednak tej nie można prowadzić w ciąży).
 • Osoby, które mają stwierdzoną lub podejrzewaną niedoczynność nadnerczy i nie jest u nich stosowane leczenie zastępcze, a także osoby z nieleczoną niedoczynnością przysadki, która może skutkować wymagającą leczenia niedoczynnością kory nadnerczy. 
 • Osoby, u których doszło do ostrego zawału mięśnia sercowego, zapalenia mięśnia sercowego lub zapalenia serca. 
 • Nie można stosować Letrox 50 w celu obniżenia masy ciała.

W ulotce wspomina się również o szczególnych środkach ostrożności, które należy zachować, jeśli Letrox 50 ma być podawany:

 • Osobom z chorobą wieńcową, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu serca.
 • Osobom z nadciśnieniem tętniczym lub dusznicą bolesną.
 • Osobom mającym guzki autonomiczne. 
 • Osobom zmagającym się z cukrzycą (interakcje z lekami).
 • Kobietom w wieku pomenopauzalnym, w związku z ryzykiem osteoporozy (należy częściej wykonywać badania krwi).

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.