Duomox

Napisano 15.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 7 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Duomox to antybiotyk na bazie amoksycyliny, który wchodzi w skład antybiotyków beta-laktamowych. Jego działanie polega na hamowaniu biosyntezy bakteryjnego peptydoglikanu, jednak lek ten może mieć również działania niepożądane, których możliwości wystąpienia pacjent powinien być świadomy. Co warto wiedzieć o dawkowaniu i czasie trwania terapii lekiem Duomox? W jakiej postaci dostępny jest ten lek i w jakich stężeniach substancji czynnej? Czy można łączyć go z innymi lekami? Jakie środki ostrożności należy zachować, gdy lekarz przepisze pacjentowi lek Duomox?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Duomox – skład leku i jego przeznaczenie

Preparat Duomox jest antybiotykiem w formie tabletek, który dostępny jest wyłącznie na receptę. W jego skład wchodzi amoksycylina w postaci amoksycyliny trójwodnej. Jest to półsyntetyczna penicylina, której działanie bakteriobójcze polega na hamowaniu przynajmniej jednego enzymu, który jest niezbędny do syntezy bakteryjnego peptydoglikanu. Działanie to sprawia, że bakteryjna ściana komórkowa ulega osłabieniu, a następnie dochodzi do lizy komórki bakteryjnej i jej obumierania. W składzie leku Duomox znajdują się również substancje pomocnicze, a ich szczegółowa lista znajduje się w ulotce, która jest dołączona do preparatu.

Lek Duomox dostępny jest w formie tabletek o różnej zawartości substancji czynnej:

 • Duomox 250 mg, 20 tabletek
 • Duomox 375 mg, 20 tabletek
 • Duomox 500 mg, 20 tabletek
 • Duomox 750 mg, 20 tabletek
 • Duomox 1 g, 20 tabletek

Tabletki Duomox są białe lub prawie białe. Z jednej strony posiadają symbolowe oznaczenie zawartości amoksycyliny, by łatwiej było tabletkę rozpoznać („232” dla dawki 250 mg, „233” dla dawki 375 mg, „234” dla dawki 500 mg, „235” dla dawki 750 mg, „236” dla dawki 1g). Druga strona tabletki to linia podziału, jednak w ulotce zaznaczono, że znajduje się ona na tabletkach jedynie ze względów estetycznych i nie służy do dzielenia tabletki na mniejsze części. 

Wskazania do zażycia leku obejmują zdiagnozowane zakażenia bakteryjne szczepami wrażliwymi na amoksycylinę. Są to między innymi:

 • profilaktyka zapalenia wsierdzia,
 • bakteryjne zakażenia dolnych i górnych dróg oddechowych (w tym między innymi ostre paciorkowcowe zapalenie migdałków i gardła, ostre zapalenie zatok o podłożu bakteryjnym, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, a także zapalenie płuc o podłożu bakteryjnym, gdy leczone ma być pozaszpitalnie),
 • bakteryjne zakażenia dróg moczowych (w tym zarówno ostre zapalenie pęcherza moczowego, jak również ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, ponadto wskazaniem jest również bezobjawowy bakteriomocz w ciąży),
 • bakteryjne zakażenia dróg pokarmowych (zakażenia żołądkowo-jelitowe, w tym np. dur brzuszny i dur rzekomy),
 • bakteryjne zakażenia skóry i tkanek miękkich (np. ropień okołozębowy wraz z zapaleniem tkanki łącznej, a także zakażenia po protezowaniu stawów),
 • ostre bakteryjne zapalenie ucha środkowego,
 • niepowikłana rzeżączka o charakterze ostrym,
 • borelioza,
 • zwalczanie H. Pylori.

E-recepta online na Duomox

Należy wiedzieć, że lek Duomox jest dostępny wyłącznie na receptę, a obowiązującą aktualnie formą przepisywania leków przez lekarza jest e-recepta. Możliwość wykupienia tego leku będą mieli jedynie pacjenci, których stan zdrowotny jest wskazaniem do zażycia antybiotyku tego typu, a jednocześnie wywiad medyczny nie stwierdził przeciwwskazań do jego przyjęcia. Bardzo ważne jest, by pacjenci pamiętali, że recepta online na antybiotyk, w tym również na Duomox, jest ważna 7 dni. Nie ma co zwlekać z wykupieniem recepty nie tylko z tego względu na to, że krótszy jest jej czas ważności, ale również w związku z tym, że zakażenia bakteryjne szybko się zaostrzają i mogą mieć groźne powikłania, jeśli antybiotykoterapia nie zostanie wdrożona w porę. Recepta przez Internet na lek Duomox może być zrealizowana w każdej aptece, a sposób jej realizacji jest dokładnie taki sam jak sposób realizacji recepty, którą otrzymuje się w czasie stacjonarnej konsultacji lekarskiej.

Dawkowanie leku Duomox

W celu otrzymania recepty na lek Duomox oraz ustalenia odpowiedniego i bezpiecznego dla pacjenta dawkowania należy udać się do lekarza. Specjalista indywidualnie dobiera dobową dawkę amoksycyliny, a także odstęp czasowy między kolejnymi dawkami leku, biorąc pod uwagę wiek i masę ciała pacjenta, a także umiejscowienie zakażenia bakteryjnego i stopień jego nasilenia, indywidualną reakcję pacjenta na terapię, a także czynniki dodatkowe, jak np. inne schorzenia, które towarzyszą pacjentowi. Lekarz ustala nie tylko sposób zażywania leku Duomox przez pacjenta, ale również czas trwania antybiotykoterapii i tu należy liczyć się z tym, że w niektórych przypadkach pojedynczy cykl może być niewystarczający i konieczne będzie dłuższe leczenie. 

Dawkowanie tabletek Duomox 

W przypadku osób dorosłych i dzieci o masie ciała przekraczającej 40 kg, zalecana dawka to zazwyczaj 250-500 mg amoksycyliny podawane co 8 godzin lub 750 mg-1 g amoksycyliny podawane co 12 godzin. Dopuszczalne jest również inne dawkowanie, zależnie od wskazania do leczenia i stopnia nasilenia objawów. Najwyższa dawka dobowa dla osób dorosłych stosowana jest w przypadku ostrego zapalenia pęcherza moczowego – wówczas jest to dawka 3 g stosowana 2x na dobę przez jeden dzień.

U dzieci o masie ciała poniżej 40 kg dawkowanie także dobiera się do rodzaju choroby i stopnia nasilenia choroby, ponadto należy uwzględnić masę ciała dziecka. Gdy zdiagnozowane zostaje zakażenie zatok, ucha środkowego, zapalenie płuc czy układu moczowego stosuje się 20-90 mg amoksycyliny/kg masy ciała/dobę (większe dawki dobowe należy podzielić na pół i podaje się je 2x na dobę). Gdy dziecko ma ostre paciorkowcowe zapalenie gardła i migdałków, zalecana dawka wynosi 40-90 mg amoksycyliny/kg masy ciała/dobę (również większe dawki dobowe dzieli się na pół i podaje dwa razy na dobę).

Jak stosować tabletki Duomox

Tabletki Duomox, bez względu na ustaloną dawkę, można zażywać wraz z posiłkiem, gdyż nie wpływa to na ich wchłanianie czy skuteczność działania. Tabletka może zostać przez pacjenta połknięta i popita odpowiednią ilością wody, ale można również tabletkę wrzucić do szklanki z wodą i dokładnie zamieszać, a następnie niezwłocznie wypić w całości. 

Lek Duomox powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Pacjent nie może na własną rękę zwiększać dawki leku. Nie powinien on dodatkowo przyjmować dawki podwójnej, jeśli zdarzy się, że zapomni przyjąć tabletkę wcześniej. Minimalny odstęp między kolejnymi dawkami leku nie powinien być mniejszy niż 4 godziny. Przyjęcie większej ilości leku Duomox może mieć poważne konsekwencje. Przedawkowanie może wiązać się między innymi z nudnościami i biegunkami, ponadto może prowadzić do zmętnienia moczu oraz problemów z oddawaniem moczu. Pacjent nie powinien dodatkowo na własną rękę skracać czasu trwania terapii antybiotykowej lekiem Duomox, nawet jeśli poczuje się znacznie lepiej w trakcie jej trwania. 

Trzeba również dopilnować kwestii przyjmowania probiotyków w czasie zażywania leku Duomox, a w przypadku dłuższej antybiotykoterapii z pewnością dobrze jest zażywać również probiotyki po zakończeniu leczenia, by wzmocnić osłabioną w czasie antybiotykoterapii mikroflorę jelitową i zadbać o prawidłowy jej skład. 

Przeciwwskazania do stosowania tabletek Duomox

Bardzo ważną kwestią przed otrzymaniem recepty na lek Duomox, bez względu na dawkę, jest rzetelny wywiad medyczny, ponieważ antybiotyk ten nie może być stosowany przez każdego. Istnieją przeciwwskazania do terapii tym lekiem, a wśród nich w ulotce wymienia się szczególnie nadwrażliwość na składniki preparatu, czyli na amoksycylinę i składniki dodatkowe (które szczegółowo zostały wymienione w ulotce preparatu). Lek ten nie powinien być również podawany osobom uczulonym na penicylinę i antybiotyki beta-laktamowe, a także nie powinno się go podawać osobom, u których lekarz podejrzewa mononukleozę zakaźną, co wiąże się z większym ryzykiem pojawienia się u takich osób wysypki odropodobnej. 

Niektóre grupy osób powinny ponadto zachować szczególne środki ostrożności, jeśli Duomox ma przez nie być stosowany. Wspomnieć należy tutaj między innymi o pacjentach z zaburzeniami czynności pracy wątroby – w ich przypadku koniecznie trzeba zachować ostrożność przy ustalaniu dawkowania leku, a dodatkowo trzeba kontrolować parametry pracy wątroby regularnie. 

Działania niepożądane po zastosowaniu leku Duomox

Należy mieć świadomość tego, że każdy lek, w tym również lek Duomox, może mieć skutki uboczne różnego rodzaju, ponadto może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. poziom estriolu w ciąży, wyniki czynności wątroby, morfologia, stężenie glukozy w moczu). Działania niepożądane zostały opisane w ulotce dołączonej do każdego preparatu i dobrze zapoznać się z nią wnikliwie przed rozpoczęciem terapii.

Niepożądane działania leku Duomox to zgodnie z ulotką np.:

 • Często (nie częściej niż 1/10 osób) pacjenci zgłaszają problemy z wysypką, nudnościami i biegunkami.
 • Niezbyt często (nie częściej niż 1/100 osób) pacjenci zgłaszają pokrzywkę i świąd, a także problemy z wymiotami. 
 • Bardzo rzadko (nie częściej niż 1/10 000 osób) pacjenci zmagają się z kandydozą błon śluzowych lub skóry i ciężkimi reakcjami alergicznymi (różnego rodzaju zmiany skórne, zespół choroby posurowiczej, obrzęk naczynioruchowy, alergiczne zapalenie naczyń, a nawet anafilaksja). Pojawiają się również dolegliwości wiążące się z hiperkinezją, zawrotami głowy, drgawkami, powierzchniowymi przebarwieniami zębów lub czarnym, włochatym językiem. Nie można wykluczyć wystąpienia krystalurii, śródmiąższowego zapalenia nerek, a także zapalenia wątroby, zapalenia jelita grubego, czy też żółtaczki zastoinowej. W badaniach diagnostycznych może zostać ponadto bardzo rzadko stwierdzona leukopenia, trombocytopenia, niedokrwistość hemolityczna, wydłużony czas protrombinowy i czas krwawienia. 
 • Są również działania uboczne o częstości występowania, której nie da się określić na podstawie dostępnych danych. Zaliczyć można tu np. jałowe zapalenie opon mózgowych, nadwrażliwość na światło, a także zespół Kounisa oraz reakcję Jarischa-Herxheimera.

Jeżeli u pacjenta dojdzie do pojawienia się działań niepożądanych, których przyczyną może być lek Duomox, koniecznie należy zasięgnąć porady farmaceuty lub lekarza. W niektórych sytuacjach pilna konsultacja medyczna i zaprzestanie przyjmowania leku są szczególnie wskazane. Zaliczyć można tu między innymi takie objawy jak: rumień wielopostaciowy (czerwono-purpurowe, swędzące wykwity na skórze), zażółcenie skóry lub białkówek, trudności w oddychaniu, ciężka reakcja skórna, siniaki, gorączka, dreszcze, obrzęk twarzy/języka/warg/, ciężka biegunka (zwłaszcza, jeśli jest z domieszką krwi), a także blade stolce lub ciemniejszy mocz. 

Duomox a inne leki i alkohol

W wywiadzie medycznym pacjent powinien poinformować lekarza o zażywanych przez siebie lekach, gdyż nie są wykluczone interakcje leku Duomox z niektórymi lekami. Tego typu interakcje i ich mechanizm zostały szczegółowo opisane w załączonej do każdego preparatu Duomox ulotce i bardzo ważne jest, by pacjent się z nią zapoznał przed rozpoczęciem terapii oraz w razie potrzeby wszelkie niejasności konsultował z lekarzem lub farmaceutą. Lek Duomox nie może być łączony między innymi z:

 • Probenecydem, który jest lekiem urykozurycznym, ze względu na zmniejszanie przez Probenecyd wydalania amoksycyliny, co może wiązać się ze wzrostem jej stężenia we krwi.
 • Tetracyklinami oraz innymi lekami, które mają działanie bakteriostatyczne, ze względu na możliwość zaburzania przez nie działania amoksycyliny.
 • Allopurynolem, który stosowany jest w celu zmniejszenia stężenie kwasu moczowego w moczu i krwi, ze względu na większe ryzyko wystąpienia skórnych reakcji alergicznych. 
 • Metotreksatem, który jest lekiem cytostatycznym, ze względu na zmniejszanie przez amoksycylinę wydalania Metotreksatu, co może skutkować zwiększeniem jego toksyczności. 
 • Doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, ze względu na możliwość wzrostu INR.

W ulotce nie podane są informacje dotyczące łączenia leku Duomox z alkoholem, co oczywiście nie jest równoznaczne z tym, że pacjent powinien w czasie antybiotykoterapii spożywać napoje procentowe. 

Duomox podczas ciąży i laktacji

Kobieta, która jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży powinna poinformować lekarza o tym fakcie zanim zacznie terapię lekiem Duomox. Dotyczy to również kobiet, które karmią piersią. Terapia lekiem Duomox może być w przypadku tych pacjentek prowadzona tylko wtedy, gdy jej korzyści przewyższają ryzyko, a to pozostaje do oceny lekarskiej u każdej pacjentki indywidualnie.

Jak przechowywać lek Duomox?

Istotną kwestią, oprócz prawidłowego i zgodnego z zaleceniami lekarskimi zażywania leku Duomox, jest również jego prawidłowe przechowywanie. By dowiedzieć się, jak przechowywać lek Duomox, najlepiej zajrzeć do informacji zawartych w ulotce, która dołączona jest do każdego zestawu tabletek, bez względu na zawartość substancji czynnej w jednej tabletce. Lek powinien być przechowywany w temperaturze nie większej niż 25°C, w swoim opakowaniu oryginalnym i zewnętrznym. Ze względów bezpieczeństwa ważne jest również, by dopilnować, aby dzieci nie miały dostępu do leku Duomox. Preparat ten nie może być oczywiście zażywany również, gdy minie jego data ważności. Jeśli tak się stanie i zostaną pacjentowi niewykorzystane tabletki, należy skonsultować się z farmaceutą w celu ich bezpiecznej dla środowiska utylizacji, gdyż wyrzucanie tabletek do kosza lub wrzucanie ich do kanalizacji to bardzo zła praktyka. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.