Duomox 250 mg – 20 tabletek

Napisano 15.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 6 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Preparat Duomox 250 mg, 20 tabletek to antybiotyk beta-laktamowy, którego substancją czynną jest amoksycylina. Lek ten przepisywany jest przez lekarza w przypadku zakażeń bakteryjnych i stosowany powinien być zgodnie z ustalonym przez lekarza dawkowaniem i czasem trwania terapii. Co należy wiedzieć o tym leku, jego wskazaniach i przeciwwskazaniach? Jakie skutki uboczne może mieć preparat Duomox 250 mg i z jakimi lekami nie można go łączyć?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Lek Duomox 250 mg 20 tabletek – co to za lek i kiedy się go stosuje?

Duomox jest dostępnym na receptę antybiotykiem, który ma postać tabletek. Jedna tabletka zawiera 250 mg amoksycyliny, a w opakowaniu jest 20 szt. Tabletki mają kolor biały lub prawie biały. Z jednej strony mają oznaczenie dawki („232” dla dawki 250 mg), a z drugiej strony znajduje się linia podziału, jednak, jak wspomniano w ulotce, nie służy ona do dzielenia tabletki na mniejsze dawki, a znajduje się tam jedynie ze względów estetycznych.

Duomox 250 mg stosowany jest w przypadku leczenia zdiagnozowanych zakażeń bakteryjnych ogólnych. Jest to antybiotyk beta-laktamowy, który w swoim składzie zawiera amoksycylinę w postaci amoksycyliny trójwodnej, czyli półsyntetyczną penicylinę. Substancja ta ma działanie przeciwbakteryjne, a konkretnie hamuje przynajmniej jeden enzym, który bierze udział w biosyntezie peptydoglikanu. Skutkuje to osłabieniem bakteryjnej ściany komórkowej, co w konsekwencji prowadzi do lizy komórki i jej śmierci. 

Preparat Duomox 250 mg, 20 tabletek dedykowany jest między innymi pacjentom, u których zostanie zdiagnozowane zakażenie bakteriami, które są wrażliwe na amoksycylinę. Wyróżnić tu można między innymi:

 • bakteryjne zakażenia dróg oddechowych górnych oraz dolnych (ostre paciorkowcowe zapalenie migdałków lub gardła, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc, ostre bakteryjne zapalenie zatok),
 • bakteryjne zakażenia dróg moczowych (ostre zapalenie pęcherza moczowego, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, bakteriomocz bezobjawowy w ciąży),
 • bakteryjne zakażenia dróg pokarmowych (żołądkowo-jelitowe, w tym dur brzuszny i rzekomy),
 • ostre zapalenie ucha środkowego,
 • niepowikłaną rzeżączkę o charakterze ostrym,
 • bakteryjne zakażenia tkanek miękkich i skóry (np. ropień okołozębowy wraz z zapaleniem tkanki łącznej, czy też zakażenia będące skutkiem protezowania stawów),
 • profilaktykę zapalenia wsierdzia,
 • boreliozę,
 • zwalczanie H. Pylori.

E-recepta online na Duomox 250 mg 20 tabletek 

Lek Duomox, 250 mg, 20 tabletek dostępny jest wyłącznie na receptę wystawioną przez lekarza, który stwierdzi w wywiadzie medycznym, że są ku temu wskazania i jednocześnie nie ma przeciwwskazań, by lek zażyć. Warto wiedzieć, że e-recepta na antybiotyki, w tym także na tabletki Duomox 250 mg, wystawiana jest z krótszym terminem ważności. Oznacza to, że recepta online na Duomox 250 mg może być zrealizowana jedynie w 7 dni od jej wystawienia przez lekarza. Oczywiście w sytuacji zakażeń bakteryjnych nie ma co zwlekać, gdyż mikroorganizmy chorobotwórcze namnażają się w szybkim tempie i mogą przyczynić się do poważnych powikłań choroby i jej trudniejszego leczenia. Im szybciej wykupiona zostanie recepta przez Internet, tym większa szansa na łagodny przebieg choroby i łatwiejsze jej leczenie. Taką wystawioną e-receptę przez Internet można zrealizować dokładnie w taki sam sposób jak realizuje się e-receptę, którą wystawia lekarz w czasie wizyty stacjonarnej. 

Dawkowanie leku – jak stosować Duomox 250 mg, 20 tabletek

Przy ustaleniu dawkowania leku Duomox 250 mg lekarz bierze pod uwagę rodzaj zakażenia, jego umiejscowienie i stopień zaawansowania choroby, a także wiek pacjenta, jego masę ciała oraz schorzenia dodatkowe (jak np. zaburzenia pracy nerek). Dawkowanie i czas terapii lekarz ustala indywidualnie, zwracając również uwagę na reakcję pacjenta na wdrożoną antybiotykoterapię – w niektórych przypadkach konieczne będzie wdrożenie dłuższego leczenia.

Dawkowanie Duomox 250 mg

Zalecana dawka u osób dorosłych i dzieci o masie ciała większej niż 40 kg zależna jest od wskazania leczenia oraz stopnia nasilenia choroby. Zwykle przy zakażeniach stosuje się dawkę amoksycyliny wynoszącą 250-500 mg co 8 godzin lub 750 mg-1g co 12 godzin. Lekarz może zalecić również inne dawkowanie, a w przypadku ostrego zapalenia pęcherza moczowego może to być nawet dawka 3g stosowana 2x na dobę (przez jeden dzień).

Dawkowanie u dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg również zależne jest od wskazania i stopnia nasilenia choroby, a także od masy ciała dziecka. Zwykle przy zakażeniach zatok, ucha środkowego, układu moczowego i zapaleniu płuc podaje się 20-90 mg amoksycyliny/kg masy ciała/dobę (jeśli większa dawka, to podzielona na pół i podawana dwa razy na dobę). W przypadku ostrego paciorkowcowego zapalenia gardła i migdałków dawka ta to 40-90 mg amoksycyliny/kg masy ciała/dobę (jeśli większa dawka, to podzielona na pół i podawana dwa razy na dobę).

Jak stosować Duomox 250 mg, 20 tabletek?

Duomox 250 mg, 20 tabletek należy zażywać doustnie. Lek może być połykany wraz z posiłkiem – nie wpłynie to negatywnie na jego wchłanianie i skuteczność działania. Tabletkę można połknąć, popijając wodą lub umieścić w szklance z wodą i zamieszać, a następnie wypić niezwłocznie po przygotowaniu. Odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić więcej niż 4 godziny. 

Nie powinno się przyjmować dawki większej niż zalecana i nie powinno się przyjmować dawki podwójnej leku, jeśli pacjent ją pominie. Przedawkowanie leku może prowadzić do nudności, wymiotów lub biegunki, ponadto pacjent może zaobserwować zmętnienie moczu lub problemu z jego oddawaniem. W przypadku przedawkowania leku należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Duomox 250 mg powinien być ponadto zażywany do końca terapii – nie powinno się jej przerywać na własną rękę, gdyż może prowadzić to do nawrotu zakażenia. 

Bardzo ważną kwestią, którą pacjenci często bagatelizują, jest również sprawa probiotyków. Każda antybiotykoterapia powinna być uzupełniona zażywaniem probiotyków, by zadbać o prawidłowy skład mikroflory jelitowej.

Kto nie powinien stosować Duomox 250 mg?

Lek Duomox 250 mg nie powinien być podawany pacjentom, u których stwierdzono nadwrażliwość na amoksycylinę, penicylinę, a także pacjentom, którzy mają nadwrażliwość na antybiotyki beta-laktamowe. Przeciwwskazaniem do zażycia tego leku jest również nadwrażliwość na składniki pomocnicze, które wchodzą w skład każdej tabletki. Nie powinno się stosować tego leku również, jeśli podejrzewana jest mononukleoza zakaźna, gdyż może wówczas wystąpić odropodobna wysypka. Szczególną ostrożność należy ponadto zachować, jeśli Duomox, 250 mg, 20 tabletek ma być podawany pacjentom mającym zaburzenia czynności wątroby – wówczas należy ustalić ostrożnie dawkowanie, a dodatkowo trzeba kontrolować parametry pracy tego organu. 

Działania niepożądane wynikające ze stosowania leku Duomox 250 mg

Stosowanie leku Duomox 250 mg, 20 tabletek może wiązać się z wystąpieniem u pacjenta pewnych działań niepożądanych. O częstotliwości ich występowania w grupie badanej producent informuje w dołączonej do preparatu ulotce, z którą pacjent powinien się szczegółowo zapoznać. Należy mieć na uwadze, że antybiotykoterapia Duomox z amoksycyliną może również wpływać na wyniki laboratoryjnych badań, w tym np. na poziom glukozy w moczu oraz poziom estriolu u kobiet w ciąży, a także na wyniki krwi dotyczące czynności wątroby i nie tylko. 

Zgodnie z ulotką, skutki uboczne tabletek Duomox 250 mg obejmują:

 • Częste działania niepożądane (nie częstsze niż u 1 na 10 osób) to biegunka i nudności, a także wysypka.
 • Niezbyt częste działania niepożądane (nie częstsze niż u 1 na 100 osób) to wymioty oraz pokrzywka i świąd.
 • Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób) to kandydoza skóry i błon śluzowych, a także zawroty głowy, drgawki i hiperkinezja. Pacjenci bardzo rzadko skarżą się również na ciężkie reakcje alergiczne, do których zaliczyć można obrzęk naczynioruchowy, zapalenie naczyń o podłożu alergicznym, a także zespół choroby posurowiczej czy nawet anafilaksję. Dojść może również do nadmiernej aktywności, zapalenia jelita grubego lub powierzchniowego przebarwienia zębów, ponadto pacjenci mogą zaobserwować czarny, włochaty język. Bardzo rzadko dochodzi również do zapalenia wątroby i żółtaczki zastoinowej, a także do różnego rodzaju reakcji skórnych, krystalurii i śródmiąższowego zapalenia nerek. Bardzo rzadkie skutki uboczne Duomox to również przemijające zmiany wyników badań, w tym leukopenia, trombocytopenia oraz niedokrwistość hemolityczna. W związku z antybiotykoterapią może być również wydłużony czas protrombinowy i czas krwawienia. 
 • Występują również skutki uboczne Duomox o nieznanej częstości występowania. Zaliczyć można do nich między innymi zespół Kounisa, reakcję Jarischa-Herxheimera, a także jałowe zapalenie opon mózgowych i nadwrażliwość na światło.

Pojawienie się jakichkolwiek działań niepożądanych leku Duomox u pacjenta najlepiej konsultować z farmaceutą lub lekarzem. W ulotce opisano również sytuacje, które wymagają niezwłocznego odstawienia leku i bezzwłocznego kontaktu z lekarzem. Wspomnieć tu należy o obrzękach twarzy/warg/języka oraz o trudnościach w oddychaniu, ciężkich reakcjach skórnych różnego typu, gorączce, dreszczach, ciężkiej biegunce z domieszką krwi, siniakach na skórze, bladych stolcach lub ciemniejszym kolorze moczu. Do lekarza trzeba się zgłosić również, gdy pojawi się rumień wielopostaciowy (swędzące, czerwono-purpurowe wykwity na skórze), żółte zabarwienie skóry i białkówek.

Czy lek Duomox 250 mg może być przyjmowany z innymi lekami? Duomox a alkohol

W ulotce nie wspomina się o łączeniu leku Duomox z alkoholem. Antybiotyk Duomox 250 mg, 20 tabletek nie może być przyjmowany z niektórymi lekami, gdyż może wchodzić w interakcje z nimi. W ulotce preparatu szczegółowo opisano grupy leków, które nie powinny być łączone z tabletkami Duomox 250 mg, a także wzajemne interakcje, które w tym przypadku mogą zachodzić. Do leków tych zaliczyć można między innymi:

 • Probenecyd, czyli lek urykozuryczny, ponieważ zmniejsza on wydalanie amoksycyliny, co może skutkować zwiększeniem jej stężenia we krwi.
 • Tetracykliny i inne leki o działaniu bakteriostatycznym, gdyż mogą zaburzać działanie amoksycyliny.
 • Allopurynol, czyli lek, który zmniejsza stężenie kwasu moczowego w moczu i krwi, ponieważ rośnie tu ryzyko pojawienia się skórnych reakcji alergicznych. 
 • Metotreksat, czyli lek cytostatyczny, ze względu na to, że amoksycylina może zmniejszać jego wydalanie, co może przyczynić się do zwiększenia jego toksyczności. 
 • Doustne leki przeciwzakrzepowe, ponieważ może wzrosnąć INR.

Ciąża i karmienie piersią a lek Duomox 250 mg, 20 tabletek

Jeśli kobieta jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży, powinna poinformować o tym w wywiadzie medycznym lekarza. Dotyczy to również kobiet, które karmią dziecko naturalnie. O stosowności terapii lekiem Duomox, 250 mg, 20 tabletek lekarz zadecyduje indywidualnie, biorąc pod uwagę ocenę korzyści i ryzyka leczenia – lek podaje się tylko wtedy, gdy korzyści z terapii przewyższają jej ryzyko. 

Duomox 250 mg – jak go przechowywać bezpiecznie?

Opakowanie leku Duomox 250 mg zawiera 20 tabletek, które znajdują się w specjalnym blistrze i tekturowym pudełku. Tabletki Duomox powinny być przechowywane w swoim opakowaniu oryginalnym oraz opakowaniu zewnętrznym i należy je koniecznie chronić przed temperaturą wyższą niż 25°C. Lek Duomox, 250 mg, 20 tabletek powinien być ponadto przechowywany w miejscu niewidocznym dla dzieci i jednocześnie dla nich niedostępnym. Leku nie można zażywać, gdy minie okres przydatności do spożycia, a niewykorzystane tabletki nie powinny być wrzucane do zwykłego kosza na odpady czy do kanalizacji. Odnośnie utylizacji leku najlepiej poradzić się farmaceuty.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.