Duomox 750 mg – 20 tabletek

Napisano 15.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 6 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Preparat Duomox 750 mg, 20 tabletek to antybiotyk z amoksycyliną, który stosowany jest w przypadku walki z zakażeniami bakteryjnymi różnego rodzaju. Ten antybiotyk beta-laktamowy dostępny jest wyłącznie na receptę i powinien być zażywany ściśle według zaleceń lekarza. Co trzeba wiedzieć o tym środku, jego działaniu pożądanym i niepożądanym? Kto powinien, a kto nie może zażywać tabletek Duomox 750 mg? Co z osobami, które zażywają innego typu leki?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Skład leku Duomox 750 mg i jego zastosowanie

Lek Duomox 750 mg, 20 tabletek stosowany jest w przypadku zakażeń bakteryjnych. W składzie leku znajduje się amoksycylina w postaci amoksycyliny trójwodnej, a także substancje pomocnicze, które zostały wymienione w załączonej do opakowania ulotce. Duomox zaliczyć można do antybiotyków beta-laktamowych. Amoksycylina blokuje biosyntezę peptydoglikanu, przez co doprowadza do osłabienia ścian komórkowych bakterii, lizy komórek i ich obumierania. 

W jednej tabletce znajduje się 750 mg amoksycyliny, a w opakowaniu jest 20 tabletek, które są białe lub prawie białe. Tabletki te posiadają oznaczenie zawartości amoksycyliny z jednej strony (symbol „235” dla 750 mg). Z drugiej strony tabletki znajduje się linia podziału, jednak nie służy ona do dzielenia tabletki na mniejsze porcje, tylko znajduje się tam ze względów estetycznych.

Preparat Duomox 750 mg, 20 tabletek dedykowany jest do leczenia zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę. Zaliczyć można tu: 

 • zakażenia dróg oddechowych górnych i dolnych o podłożu bakteryjnym (ostre paciorkowcowe zapalenie migdałków i gardła, ostre bakteryjne zapalenie zatok, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, bakteryjne zapalenie płuc),
 • profilaktykę zapalenia wsierdzia,
 • zakażenia dróg moczowych o podłożu bakteryjnym (bakteriomocz bezobjawowy u ciężarnych, ostre zapalenie pęcherza moczowego, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek),
 • zakażenia dróg pokarmowych o podłożu bakteryjnym (dur brzuszny i dur rzekomy),
 • zwalczanie H. Pylori,
 • ostre zapalenie ucha środkowego o podłożu bakteryjnym,
 • boreliozę,
 • ostrą i niepowikłaną rzeżączka,
 • zakażenia tkanek miękkich i skóry o podłożu bakteryjnym (ropień okołozębowy z zapaleniem tkanki łącznej, zakażenia po protezowaniu stawów).

E-recepta online na Duomox 750 mg

Jeśli lekarz przepisze pacjentowi lek Duomox 750 mg, 20 tabletek, trzeba wiedzieć, że e-recepta na ten preparat ważna jest jedynie przez 7 dni. Oczywiście nie poleca się zwlekania z wykupieniem i zażyciem leku (chyba że lekarz zaleci inaczej), gdyż zakażenia bakteryjne szybko się nasilają i mogą mieć bardzo poważne powikłania. Recepta online na Duomox 750 mg może być zrealizowana w aptece w taki sam sposób jak recepta, którą otrzymuje się po wizycie stacjonarnej, gdyż procedura postępowania jest taka sama, bez względu na to, czy jest to recepta przez Internet czy „normalna”. By wykupić lek Duomox 750 mg na receptę, wystarczy pokazać farmaceucie kod kreskowy, który znajduje się na informacyjnym wydruku recepty. Można również podać 4-cyfrowy kod, który wysyłany jest do pacjenta SMS-em, jednak tu konieczne będzie również podanie swojego numeru PESEL.

Duomox 750 mg – jak przyjmować lek?

Dawkowanie leku Duomox 750 mg, 20 tabletek lekarz ustala indywidualnie, biorąc pod uwagę przeprowadzony wywiad medyczny, wiek i masę ciała pacjenta, a także umiejscowienie infekcji i stopień jej zaawansowania. Przy ustalaniu dawki i czasu trwania terapii bierze się pod uwagę również sposób reakcji pacjenta na wdrożone leczenie, a także jego schorzenia dodatkowe (np. zaburzenia pracy nerek czy wątroby). 

Dawkowanie Duomox 750 mg, 20 tabletek 

Dawka zalecana osobom dorosłym i dzieciom o masie ciała powyżej 40 kg zależna jest od schorzenia i jego intensywności. Najczęściej podaje się 250-500 mg substancji czynnej co 8 godzin lub 750-1000 mg substancji czynnej co 12 godzin. Oczywiście inne dawkowanie także jest dopuszczalne, a szczegółowe zalecenia znajdują się w ulotce dołączonej do preparatu. Najwyższe dawkowanie dotyczy ostrego zapalenia pęcherza moczowego, gdzie podaje się 3 g amoksycyliny 2x na dobę przez jeden dzień.

Gdy Duomox 750 mg mają przyjmować dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg, lekarz także uwzględnia obszar ciała objęty zakażeniem oraz stopień jego nasilenia, ponadto bierze również pod uwagę masę ciała dziecka. Zalecane dawkowanie przy zakażeniach zatok, układu moczowego, ucha środkowego i zapaleniu płuc to 20-90 mg amoksycyliny/kg masy ciała/dobę (większe dawki dobowe podawane są w dwóch porcjach w stosownym odstępie czasowym). Ostre paciorkowcowe zapalenie gardła i migdałków wymaga dawki 40-90 mg amoksycyliny/kg masy ciała/dobę (większe dawki dobowe podawane są w dwóch porcjach w stosownym odstępie czasowym).

Jak stosować tabletki Duomox 750 mg

Tabletki Duomox 750 mg powinno się zażywać doustnie i dopuszczalne jest ich przyjmowanie wraz z posiłkiem, gdyż nie wpływa to na sposób ich wchłaniania czy skuteczność działania. Tabletka może zostać połknięta i popita wodą, ale można także wrzucić ją do szklanki z wodą i dokładnie zamieszać, a następnie niezwłocznie wypić. 

Pacjent nie powinien zażywać większej dawki leku Duomox 750 mg niż przepisana przez lekarza. W sytuacji przypadkowego pominięcia jednej dawki, nie powinno się przyjmować dawki podwójnej, by uzupełnić braki, gdyż grozi to przedawkowaniem leku. Odstęp między kolejnymi dawkami nie powinien być mniejszy niż 4 godziny. Objawy przedawkowania, takie jak zmętnienie moczu lub ból przy jego oddawaniu, mdłości, wymioty czy biegunka, należy bezzwłocznie skonsultować z lekarzem. Nie wolno ponadto przerywać terapii lekiem Duomox 750 mg, gdy ta nie dobiegła jeszcze końca. Przerwanie trwającej terapii, nawet gdy chwilowo pacjent czuje się lepiej, może prowadzić do nawrotu choroby.

Ważną kwestią jest również przyjmowanie probiotyków w czasie antybiotykoterapii, a także po jej zakończeniu, jeśli ta jest długotrwała. Osłabiona mikroflora jelitowa może wiązać się z licznymi dolegliwościami organizmu, dlatego należy uzupełnić jej niedobory i odpowiednio ją wzmocnić. 

Przeciwwskazania do stosowania tabletek Duomox 750 mg

Lek Duomox 750 mg posiada przeciwwskazania do stosowania. Głównym przeciwwskazaniem do jego zażycia jest nadwrażliwość pacjenta na jakikolwiek składnik tabletek, ponadto preparat ten nie powinien być również podawany osobom uczulonym na antybiotyki z grupy beta-laktamów oraz na penicylinę. W ulotce preparatu zaznaczono, że nie powinien być on stosowany w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia mononukleozy zakaźnej, ponieważ jest wówczas większe ryzyko, że u pacjenta pojawi się wysypka odropodobna. Zgodnie z ulotką, należy uważać również na podawanie leku Duomox pacjentom, którzy zmagają się z zaburzeniami czynności wątroby – w ich przypadku dawkowanie powinno zostać ustalone indywidualnie i z ostrożnością, ponadto parametry pracy wątroby powinny być kontrolowane, zwłaszcza jeśli terapia ma być dłuższa. 

Duomox 750 mg – skutki uboczne

Lek Duomox 750 mg, 20 tabletek może mieć różnego rodzaju działania niepożądane. Nie występują one u wszystkich pacjentów, jednak trzeba liczyć się z możliwością ich wystąpienia. W ulotce opisane są te skutki uboczne szczegółowo, wraz z informacją o częstotliwości ich pojawiania się. Trzeba wiedzieć, że Duomox 750 mg może zaburzać wyniki badań diagnostycznych, np. cukru w moczu, estriolu u kobiet ciężarnych, a także parametry funkcjonowania wątroby.

Działania niepożądane leku Duomox, 750 mg, 20 tabletek to m.in.:

 • Często (nie częściej niż u 1 na 10 badanych) zgłaszanymi przez pacjentów działaniami niepożądanymi Duomox są: biegunka oraz nudności, ponadto często osoby te zmagają się również z wysypką.
 • Niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 badanych) zgłaszanymi przez pacjentów działaniami niepożądanymi Duomox są: wymioty, ponadto często te osoby zmagają się z pokrzywką i świądem.
 • Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 badanych) zgłaszanymi przez pacjentów działaniami niepożądanymi Duomox są: kandydoza skóry lub błon śluzowych, a dodatkowo również drgawki, zawroty głowy i hiperkinezja. Chorzy zmagają się również z ciężkimi reakcjami alergicznymi (obrzęk naczynioruchowy, alergiczne zapalenie naczyń, zespół choroby posurowiczej, zmiany skórne, anafilaksja). W tej grupie pojawiają się również zapalenia jelita grubego, czarny, włochaty język oraz powierzchniowe przebarwienia zębów, ponadto nie można wykluczyć zapalenia wątroby i żółtaczki zastoinowej, krystalurii i śródmiąższowego zapalenia nerek. Przemijające zmiany wyników badań to między innymi wydłużony czas protrombinowy i czas krwawienia, a także niedokrwistość hemolityczna, leukopenia oraz trombocytopenia. 
 • Działania niepożądane Duomox o nieznanej częstotliwości występowania to np. nadwrażliwość na światło, zespół Kounisa, reakcja Jarischa-Herxheimera oraz jałowe zapalenie opon mózgowych.

Po zaobserwowaniu skutków ubocznych antybiotykoterapii, pacjent powinien skonsultować się z farmaceutą lub lekarzem. Niezwłocznie trzeba zgłosić się do lekarza, gdy pojawi się rumień wielopostaciowy (swędzące czerwono-purpurowe wykwity na skórze), obrzęk twarzy/warg/języka, gorączka, dreszcze, trudności w oddychaniu, ciężka biegunka (zwłaszcza z domieszką krwi), a także ciężkie reakcje skórne, blade stolce lub ciemniejszy mocz, siniaki na skórze lub zżółknięcie skóry bądź białkówek.

Duomox 750 – czy można przyjmować go z innymi lekami?

Lek Duomox 750 mg nie powinien być łączony z niektórymi grupami leków, gdyż możliwe są tutaj wzajemne interakcje różnego typu. Szczegółowo można przeczytać o tym w ulotce załączonej do opakowania Duomox, 750 mg, 20 tabletek i pacjent powinien ją bezwzględnie przeczytać, by mieć pewność, że nie pojawią się konsekwencje niezalecanego łączenia leków. Ewentualne niejasności w tej kwestii z pewnością rozwieje lekarz lub farmaceuta. Leku Duomox 750 mg nie powinno się łączyć z lekami takimi jak:

 • Doustne leki przeciwzakrzepowe, gdyż nie jest wykluczone, że może dojść do wzrostu INR.
 • Probenecyd (lek urykozuryczny), ponieważ może się on przyczynić do zmniejszenia wydalania amoksycyliny i wzrostu jej stężenia w krwi.
 • Allopurynol (lek zmniejszający stężenie kwasu moczowego w moczu i krwi) ponieważ może dojść do skórnych reakcji alergicznych. 
 • Tetracykliny i inne leki bakteriostatyczne, ponieważ mogą wpływać one na skuteczność amoksycyliny.
 • Metotreksat (lek cytostatyczny), ponieważ amoksycylina może hamować jego wydalanie, czego skutkiem może być większa toksyczność Metotreksatu. 

W ulotce nie wspomina się natomiast o łączeniu leku Duomox 750 mg z alkoholem. 

Ciążą i laktacja – czy lek Duomox 750 mg może być stosowany w tym czasie?

Należy wiedzieć, że lek Duomox 750 mg, 20 tabletek w ciąży i podczas karmienia piersią może być stosowany jedynie wtedy, kiedy korzyści z takiej terapii przewyższają jej ryzyko. O stwierdzonej lub podejrzewanej ciąży, a także o karmieniu dziecka piersią kobieta powinna bezwzględnie poinformować lekarza podczas wywiadu medycznego. To specjaliście pozostaje ocena ryzyka i konieczności wdrożenia antybiotykoterapii i decyzja o ewentualnym przepisaniu leku Duomox. 

Gdzie i jak przechowywać lek Duomox 750 mg?

Bardzo istotną kwestią jest nie tylko prawidłowy sposób zażywania leku Duomox 750 mg, 20 tabletek, ale również jego właściwe przechowywanie, co jest ważne nie tylko dla skuteczności działania i bezpieczeństwa stosowania leku, ale również dla bezpieczeństwa otoczenia i środowiska. Lek powinien być przechowywany w swoim opakowaniu oryginalnym i opakowaniu zewnętrznym i nie powinien być wystawiany na temperaturę wyższą niż 25°C. Ważne również, by dzieci nie widziały leku i nie miały do niego dostępu, ponieważ może być to niebezpieczne. Gdy upłynie data ważności preparatu, pacjent nie powinien go zażywać. W sprawie bezpiecznej utylizacji tabletek Duomox 750 mg najlepiej skonsultować się z farmaceutą, gdyż nie można leków wyrzucać do normalnych pojemników na odpady czy tym bardziej do kanalizacji.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.