Duomox 1g – 20 tabletek

Napisano 15.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 6 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Lek Duomox 1 g (1000 mg), 20 tabletek dostępny jest wyłącznie na receptę, gdyż jest to antybiotyk, którego stosowanie powinno być zgodne z ustalonym przez lekarza dawkowaniem. Wskazaniem do zażycia leku Duomox 1000 mg są różnego rodzaju zakażenia bakteryjne szczepami, które wykazują wrażliwość na amoksycylinę. Co trzeba wiedzieć o dawkowaniu i środkach ostrożności przy terapii lekiem Duomox 1000 mg? Jakie działania niepożądane może mieć ten lek i kto nie powinien go zażywać oraz dlaczego?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Duomox 1 g (1000 mg) – co to jest za lek i w jakim celu się go stosuje?

Lek Duomox 1 g, 20 tabletek to antybiotyk beta-laktamowy z amoksycyliną (amoksycyliną trójwodną) w dawce najwyższej spośród pozostałych tabletek Duomox. Lek ten dedykowany jest do zakażeń bakteryjnych, a konkretnie tych, które wywoływane są przez szczepy wrażliwe na amoksycylinę. W skład jednej tabletki Duomox wchodzi aż 1 g (1000 mg) amoksycyliny, która to blokuje działający na szlaku biosyntezy bakteryjnej ściany komórkowej enzym, przez co osłabia ją i w konsekwencji prowadzi do lizy komórki oraz jej obumierania, w ten sposób zmniejszając stopniowo populację komórek bakteryjnych w miejscu zakażenia. 

Ogólne wskazania do zażycia leku Duomox to zakażenia bakteriami, które są wrażliwe na amoksycylinę. Mowa tu między innymi o: 

 • zakażeniach tkanek miękkich i skóry o podłożu bakteryjnym, do których zaliczyć można bakteryjne zakażenia po protezowaniu stawów, a także ropień okołozębowy z zapaleniem tkanki łącznej,  
 • ostrym zapaleniu ucha środkowego,
 • bakteryjnych zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych, wśród których należy wyróżnić ostre paciorkowcowe zapalenie migdałków lub gardła, ostre zapalenia zatok o podłożu bakteryjnym, a dodatkowo zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz nieleczone szpitalnie zapalenie płuc,
 • bakteryjnych zakażeniach żołądkowo-jelitowych, wśród których wyróżnić można dur brzuszny i dur rzekomy,
 • zwalczaniu H. Pylori,
 • boreliozie (choroba z Lyme),
 • zakażeniach układu moczowego o podłożu bakteryjnym, w tym np. bezobjawowym bakteriomoczu u kobiet ciężarnych, ostrym zapaleniu pęcherza moczowego oraz ostrym odmiedniczkowym zapaleniu nerek,
 • ostrej i niepowikłanej rzeżączce,
 • profilaktyce zapalenia wsierdzia.

E-recepta online na Duomox 1 g (1000 mg)

Gdy lekarz zaleci antybiotykoterapię lekiem Duomox 1 g, 20 tabletek, wystawiana jest pacjentowi e-recepta. Trzeba zdawać sobie sprawę z krótszego terminu jej ważności, który dla antybiotyków wynosi jedynie 7 dni – po tym czasie realizacja recepty nie będzie możliwa. Recepta online na Duomox 1000 mg przychodzi do pacjenta w formie SMS oraz w załączniku do wiadomości mailowej, a jej realizacja nie różni się od realizacji recept, które wystawiane są w trakcie wizyt stacjonarnych u lekarza. Recepta przez Internet na Duomox 1 g zapisuje się ponadto automatycznie w IKP, więc w każdej chwili można mieć do niej dostęp po zalogowaniu się na swój profil. 

Jak przyjmować lek Duomox 1 g 20 tabletek?

Terapię preparatem Duomox 1 g, 20 tabletek ustala lekarz indywidualnie podczas konsultacji lekarskiej. Bierze się tutaj pod uwagę wiele czynników, w tym oczywiście wiek i masę ciała pacjenta, a także kwestie dodatkowe, jak np. miejsce infekcji bakteryjnej, czyli wskazanie do stosowania Duomox 1000 mg, stopień nasilenia choroby oraz schorzenia dodatkowe (problemy z nerkami bądź wątrobą). Lekarz ustala nie tylko bezpieczne i skuteczne dawkowanie leku, ale również czas trwania terapii lekiem Duomox 1 g i trzeba liczyć się z możliwością przedłużenia terapii w niektórych przypadkach. 

Dawkowanie tabletek Duomox 1000 mg

U osób dorosłych oraz dzieci o masie ciała większej od 40 kg dawka leku zależy od miejsca zakażenia i jego nasilenia, co szczegółowo opisano w ulotce. Zazwyczaj podaje się pacjentom dawkę amoksycyliny 250-500 mg w odstępach 8-godzinnych lub dawkę 750 mg-1 g w odstępach 12-godzinnych. Lekarz może zalecić również inne dawkowanie, zależnie od wskazania i czynników dodatkowych. Najwyższa dawka dobowa tabletek Duomox dedykowana jest osobom dorosłym zmagającym się z ostrym zapaleniem pęcherza (zwykle 3 g amoksycyliny 2x na dobę przez jeden dzień).

Dzieciom o masie ciała poniżej 40 kg dawkowanie także ustala się w oparciu o miejsce infekcji oraz jej nasilenie, ponadto bierze się pod uwagę również ich masę ciała. Leczenie zakażeń zatok, układu moczowego, ucha środkowego czy zapalenia płuc to najczęściej 20-90 mg amoksycyliny/kg masy ciała/dobę (wyższe dawki dobowe podawane są w dwóch mniejszych dawkach 2x dzienne). Przy ostrym paciorkowcowym zapaleniu gardła i migdałków zalecana dawka wynosi 40-90 mg amoksycyliny/kg masy ciała/dobę (wyższe dawki dobowe podawane są w dwóch mniejszych dawkach 2x dzienne).

Jak stosować Duomox 1 g, 20 tabletek

Lek Duomox trzeba zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza i tyczy się to zarówno dawki leku, jak również czasu trwania terapii. Nie można zażywać większej dawki leku od tej, którą ustali dla pacjenta lekarz, ponieważ jest tu ryzyko przedawkowania. Jeżeli pacjent pominął dawkę leku, nie powinien przyjmować dawki podwójnej – odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić więcej niż 4 godziny. Antybiotykoterapia Duomox, 1 g, 20 tabletek nie może być również przerywana na własną rękę przed czasem, nawet jeżeli pacjent poczuje się lepiej, gdyż grozi to nawrotem choroby. 

Tabletki Duomox 1000 mg można przyjmować w czasie posiłku – nie powinno to negatywnie odbić się na wchłanianiu leku czy jego skuteczności działania. Tabletki można połknąć, popijając wodą. Można ponadto wrzucić tabletkę do szklanki z wodą i niezwłocznie wypić wymieszaną uprzednio zawartość szklanki. 

Pilnować należy również kwestii suplementacji probiotyków. Antybiotykoterapia osłabia mikroflorę jelitową i zaburza jej dobry skład, dlatego należy zadbać o wzmocnienie i uzupełnienie „dobrych” mikroorganizmów jelitowych. 

Przeciwwskazania do stosowania tabletek Duomox 

Lek Duomox 1 g nie jest przeznaczony dla każdego. Istnieją przeciwwskazania do zażycia tego leku, a zaliczyć można do nich zwłaszcza nadwrażliwość na substancje, które wchodzą w skład leku. Mowa tutaj zarówno o amoksycylinie, jak również o substancjach dodatkowych, których szczegółowa lista znajduje się w ulotce producenta. Trzeba wiedzieć, że lek nie jest przeznaczony również dla osób uczulonych na penicylinę i antybiotyki beta-laktamowe, a także nie powinno się go podawać pacjentom, u których podejrzewana jest mononukleoza zakaźna, co w tym przypadku wiąże się z ryzykiem pojawienia odropodobnej wysypki. Jeżeli lek Duomox 1000 mg ma być stosowany przez pacjentów, u których stwierdzono zaburzenia czynności wątroby, dawkę leku trzeba ustalać bardzo ostrożnie, ponadto konieczne jest kontrolowanie funkcjonowania organu. 

Skutki uboczne po zastosowaniu leku Duomox 1 g

Lek Duomox 1 g, 20 tabletek może mieć różnego rodzaju skutki uboczne, na których możliwość wystąpienia należy się przygotować. Oczywiście działania niepożądane tego leku nie występują u wszystkich, aczkolwiek nie można wykluczyć takiej ewentualności. W ulotce preparatu opisano szczegółowo możliwe skutki uboczne, a dodatkowo podano częstotliwość ich występowania w grupie badanej. Z ulotką pacjent powinien zapoznać się przed terapią. Duomox może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych, w tym np. na wyniki czynności wątroby, glukozy w moczu czy estriolu w ciąży. 

Skutki uboczne leku Duomox 1 g, 20 tabletek to:

 • Często (nie częściej niż u 1 na 10 osób) pojawia się biegunka, nudności i wysypka.
 • Niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 osób) pojawiają się wymioty, świąd i pokrzywka.
 • Bardzo rzadko (nie częściej niż u 1 na 10 000 osób) pojawia się kandydoza skóry i błon śluzowych, hiperkinezja oraz zawroty głowy i drgawki. Do bardzo rzadkich skutków ubocznych dodać można również ciężkie reakcje alergiczne, w tym np. obrzęk naczynioruchowy, alergiczne zapalenie naczyń, reakcje skórne, zespół choroby posurowiczej lub anafilaksję. Bardzo rzadkie działania niepożądane Duomox 1000 mg to również zapalenie wątroby i żółtaczka zastoinowa, krystaluria i śródmiąższowe zapalenie nerek, powierzchniowe przebarwienia zębów, a także zapalenie jelita grubego lub czarny, włochaty język. W tej grupie pojawiają się także zmiany wyników badań, w tym trombocytopenia, leukopenia i niedokrwistość hemolityczna, a także wydłużony czas protrombinowy i czas krwawienia. 
 • Duomox 1 g może mieć także skutki uboczne innego typu, jednak ich częstość występowania jest nieznana. To np. zespół Kounisa, reakcja Jarischa-Herxheimera oraz nadwrażliwość na światło i jałowe zapalenie opon mózgowych.

Jeżeli pacjent zaobserwuje u siebie dolegliwości, które mogą się wiązać z antybiotykoterapią lekiem Duomox 1000 mg, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Szczególnie pilny kontakt medyczny jest zalecany w przypadku pojawienia się różnego rodzaju obrzęków obejmujących twarz, a także trudności w oddychaniu. Dotyczy to również ciężkich reakcji skórnych, a także ciężkiej biegunki (z krwią/śluzem), dreszczy i gorączki, ciemniejszego koloru moczu, a także pojawienia się zażółcenia białkówek bądź skóry, siniaków na skórze lub ciemniejszego koloru moczu. Interwencji medycznej wymaga również rumień wielopostaciowy, który objawia się w postaci swędzących, czerwono-purpurowych wykwitów na skórze.

Czy Duomox można łączyć z innymi lekami? Duomox 1 g i alkohol

Możliwe są różnorodne interakcje leku Duomox, 1 g, 20 tabletek z niektórymi lekami, dlatego bardzo ważne jest, by pacjent podszedł odpowiedzialnie do wywiadu medycznego i szczegółowo poinformował lekarza o zażywanych przez siebie lekach. Lista możliwych interakcji leku Duomox 1000 mg znajduje się w załączonej do opakowania ulotce. Trzeba ją przeczytać przed rozpoczęciem terapii, a jeśli pacjent ma wątpliwości, co do zażywanych przez siebie medykamentów i ich możliwych interakcji z lekiem Duomox, powinien temat skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. W ulotce nie wspomina się o łączeniu leku Duomox 1 g z alkoholem. 

Tabletki Duomox 1000 mg nie powinny być łączone z:

 • Allopurynolem (lek redukujący stężenie kwasu moczowego we krwi i moczu) – możliwość wystąpienia skórnych reakcji alergicznych. 
 • Metotreksatem (lek cytostatyczny) – może być osłabione wydalanie Metotreksatu, przez co może być bardziej toksyczny. 
 • Doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi – ryzyko wzrostu INR.
 • Tetracyklinami i innymi lekami bakteriostatycznymi – zaburzone działanie leku Duomox. 
 • Probenecydem (lek urykozuryczny) – hamowanie wydalania amoksycyliny, co skutkować może jej większym stężeniem we krwi.

Czy lek Duomox można stosować w ciąży i podczas karmienia piersią?

O zasadności i bezpieczeństwie stosowania leku Duomox w ciąży i podczas karmienia piersią decyduje każdorazowo lekarz, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjentki i inne czynniki. Pacjentka powinna w wywiadzie medycznym wspomnieć lekarzowi, że jest w ciąży lub podejrzewa, że może w niej być, ponadto powinna również poinformować lekarza, że karmi piersią. Jeżeli korzyści z wdrożenia antybiotykoterapii u danej pacjentki przewyższają ryzyko takiej terapii, lekarz przepisze kobiecie lek Duomox. 

Bezpieczne przechowywanie leku Duomox

Pacjent powinien zdawać sobie sprawę z tego, że lek Duomox 1 g, 20 tabletek powinien być prawidłowo przechowywany. Sposób przechowywania leku opisany jest w załączonej do opakowania ulotce. Zgodnie z informacjami tam zawartymi, lek powinien być przechowywany w temperaturze niższej niż 25°C, w opakowaniu oryginalnym i zewnętrznym. Należy umieścić tabletki ponadto w takim miejscu, by nie miały do nich dostępu dzieci. Dodatkową kwestią jest również sposób utylizacji tabletek przeterminowanych, których oczywiście zażywać nie wolno. Takie tabletki Duomox 1 g nie mogą być wrzucone do kanalizacji czy wyrzucone do pojemnika na odpady, ponieważ jest to szkodliwe dla środowiska. Farmaceuta najlepiej doradzi pacjentowi, co zrobić z przeterminowanym lekiem. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.