Dalacin C

Napisano 29.07.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 7 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Dalacin C jest lekiem z grupy antybiotyków, które działają bakteriostatycznie i bakteriobójczo. Substancją czynną leku jest klindamycyna, która hamuje syntezę peptydoglikanu (bakteryjnej ściany komórkowej), przez co prowadzi do osłabienia komórek bakteryjnych, ich lizy i obumierania. Lek dostępny jest w różnych formach i stężeniach substancji czynnej. Jego dawkowanie ustala lekarz indywidualnie, biorąc pod uwagę miejsce infekcji bakteryjnej i jej stopień zaawansowania, a także liczne czynniki dodatkowe. Co trzeba wiedzieć o leku Dalacin C i jego wskazaniach oraz przeciwwskazaniach? Jak należy lek prawidłowo zażywać i jakie może mieć skutki uboczne?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Działanie i zastosowanie Dalacin C 

Preparat Dalacin C to antybiotyk na bazie klindamycyny o działaniu bakteriobójczym i bakteriostatycznym, gdyż jego substancja czynna, antybiotyk z grupy linkozamidów, hamuje syntezę bakteryjnego peptydoglikanu. 

Dalacin C przepisywany jest w przypadku zakażeń drobnoustrojami, które są wrażliwe na klindamycynę. Wskazania do zażycia tego leku obejmują: 

 • zakażenia zębów oraz jamy ustnej,
 • zakażenia kości i stawów,
 • posocznicę oraz zapalenia wsierdzia.
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych,
 • zakażenia żeńskich narządów płciowych,
 • zapalenia gardła, zatok i ucha środkowego,
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich,
 • płonicę.

Lek Dalacin C dostępny jest w formie kapsułek o różnej zawartości substancji czynnej, a także w formie granulatu do sporządzenia syropu oraz w formie roztworów do wstrzykiwań i infuzji o różnych pojemnościach:

 • Dalacin C 75 mg, 16 kapsułek
 • Dalacin C 150 mg, 16 kapsułek
 • Dalacin C 300 mg, 16 kapsułek
 • Dalacin C 75 mg/5 ml, granulat do sporządzenia syropu
 • Dalacin C 150 mg/1 ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, ampułka 2 ml
 • Dalacin C 150 mg/1 ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, ampułka 4 ml

E-recepta online na Dalacin C

Jeżeli pacjentowi zostanie wystawiona e-recepta na lek Dalacin C, musi być on świadomy, że antybiotyki można wykupić zaledwie przez 7 dni od daty przepisania ich pacjentowi przez lekarza. Możliwa jest zarówno recepta wystawiana w czasie konsultacji stacjonarnej, jak również recepta online, która jest wynikiem zdalnej konsultacji lekarskiej. Oczywiście zarówno recepta po wizycie stacjonarnej, jak również recepta przez Internet na Dalacin C zostaną pacjentowi wystawione wyłącznie w przypadku konkretnych wskazań i wykluczenia przeciwwskazań do zażycia leku. Realizacja recepty jest prosta – należy podać farmaceucie swój numer PESEL i kod, który wysyłany jest SMS-em. Można również podać kod kreskowy recepty – znajduje się on na wydruku informacyjnym, który wysyłany jest do pacjenta mailowo i dostępny jest także w IKP. 

Dawkowanie Dalacin C

Stosowanie preparatu Dalacin C powinno być zgodne z zaleceniami lekarza i to lekarz ustala indywidualnie w przypadku każdego pacjenta sposób dawkowania leku, odstęp godzinowy między dawkami, a także czas trwania antybiotykoterapii i formę podania leku pacjentowi. Brane jest tu pod uwagę wiele czynników, w tym między innymi wiek pacjenta, miejsce, które zostało objęte przez zakażenie, stopień nasilenia choroby, a także towarzyszące pacjentowi choroby, alergie czy leki, które on zażywa.

W ulotce każdego preparatu Dalacin C opisane zostały szczegółowo zalecenia, co do dawkowania leku:

 • Pacjentom dorosłym oraz dzieciom powyżej 14 lat zaleca się dawkę dobową 600 mg – 1,8 g klindamycyny w tabletkach. Powinna być podzielona na 3-4 równe części i podawana w równych odstępach czasowych (czyli co 6-8 godzin). 
 • Dzieciom w wieku od 4 tygodni do 14 lat zaleca się dawkę dobową 8-25 mg klindamycyny na 1 kg masy ciała. Powinna być podzielona na 3-4 równe porcje i podawana w równych odstępach czasowych (co 6-8 godzin). Kapsułki muszą być połykane w całości, więc dzieci, które same nie połykają jeszcze leków powinny przyjmować syrop Dalacin C.
 • Jeśli chodzi o domięśniowe lub dożylne podanie leku Dalacin C, środek podaje się po wcześniejszym rozcieńczeniu właściwym rozpuszczalnikiem. Dawka u dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca to 20-40 mg/kg masy ciała na dobę (w 3-4 dawkach), a dorosłym zaleca się 600-1200 mg/dobę (w 2,3 lub 4 dawkach podzielonych), a przy cięższych zakażeniach dawka dobowa to 1200-2700 mg klindamycyny na dobę (w 2,3 lub 4 dawkach podzielonych). W przypadku zagrażających życiu zakażeń, lekarz może zadecydować o podaniu 4800 mg klindamycyny na dobę. Jednorazowa dawka domięśniowa nie powinna przekraczać 600 mg klindamycyny, a dożylna nie powinna być większa niż 1200 mg. 

Jeśli u pacjenta dojdzie do zakażenia paciorkowcami beta-hemolizującymi, producent zaleca, by antybiotykoterapia trwała minimum 10 dni. W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, a także poddawanych hemolizie, dawka leku powinna być ustalana ostrożnie – zalecane procedury w tych przypadkach podano w dołączonej do preparatu ulotce.

Bardzo ważne, by stosować się do zaleceń lekarza, jeśli chodzi o sposób przyjmowania leku i czas antybiotykoterapii. Nie wolno na własną rękę modyfikować dawkowania jednorazowego i dobowego, zmieniać odstępów między kolejnymi dawkami, a także odstawiać lek przed czasem (co grozi nawrotem choroby). Dawki leku nie można zwiększać i tyczy się to również sytuacji pominięcia dawki – nie można przyjmować dawki podwójnej, by ją uzupełnić. Przedawkowanie leku Dalacin C wymaga niezwłocznego kontaktu z lekarzem, gdyż nie jest wykluczone, że konieczne będzie płukanie żołądka. Zbyt duża dawka leku może skutkować pojawieniem się ciężkich reakcji alergicznych, w tym nawet wstrząsu anafilaktycznego. 

Lek Dalacin C przeznaczony jest do leczenia ciężkich zakażeń i wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza. Zbyt częste powtarzanie terapii czy terapia zbyt długa mogą prowadzić rozwoju opornych na klindamycynę mikroorganizmów. 

Pacjent powinien dodatkowo pamiętać, że doustna antybiotykoterapia ma bardzo duży wpływ na skład jakościowy i ilościowy mikroflory jelitowej i niestety nie jest to wpływ pozytywny. Koniecznie należy zatem pamiętać o przyjmowaniu probiotyków w czasie terapii lekiem Dalacin C, a także po jej zakończeniu, gdyż skutki zaburzenia składu mikroflory mogą być bardzo poważne.  

Skutki uboczne stosowania Dalacin C

Każdy lek może przyczyniać się do pojawiania się u pacjenta działań niepożądanych i lek Dalacin C nie jest tutaj wyjątkiem. Skutki uboczne nie muszą pojawić się u każdego pacjenta, jednak z pewnym prawdopodobieństwem mogą wystąpić, o czym informuje producent w ulotce dołączonej do opakowania. Działania niepożądane mogą różnić się od formy podania leku, dlatego warto zapoznać się z ulotką. Zaobserwowanie u siebie jakichkolwiek dolegliwości, które można powiązać z antybiotykoterapią Dalacin C jest wskazaniem do kontaktu z lekarzem lub farmaceutą, dlatego warto zapoznać się z ulotką, by wiedzieć, na jakie objawy szczególnie zwrócić uwagę. 

 • Często występujące działania niepożądane leku Dalacin C (nie częściej niż u 1 na 10 badanych) to np. biegunka, eozynofilia, wysypka grudkowo-plamkowa, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zaburzone wyniki testów czynności wątroby, zakrzepowe zapalenie żył (lek do wstrzykiwań).
 • Niezbyt często występujące działania niepożądane leku Dalacin C (nie częściej niż u 1 na 100 badanych) to zaburzenia smaku, bóle brzucha, nudności i wymioty, a także pokrzywka. Po podaniu leku dożylnie może dojść także do zmniejszenia ciśnienia tętniczego i zatrzymania akcji serca (jeśli podany będzie zbyt szybko), a po leku do wstrzykiwań może dojść również do bólu i pojawienia się ropnia w miejscu podania.
 • Rzadko występujące działania niepożądane leku Dalacin C (nie częściej niż u 1 na 1000 badanych) to świąd, a także rumień wielopostaciowy.
 • Skutki uboczne o niepodanej przez producenta częstości występowania to podrażnienie w miejscu podania leku w formie do wstrzykiwań, a także zapalenie błony śluzowej przełyku, zakażenia pochwy, choroba jelit, reakcje alergiczne, neutropenia, agranulocytoza, leukopenia, trombocytopenia, owrzodzenia przełyku, żółtaczka, zespół Stevensa-Johnsona lub Lyella, pojawienie się zapalenia skóry, odropodobnej wysypki lub obrzęku naczynioruchowego lub osutki krostkowej bądź polekowej.

Należy wspomnieć, że częstym skutkiem ubocznym jest rzekomobłoniaste zapalenie jelit, a jest to choroba, która wymaga pomocy medycznej i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Objawy choroby nie muszą pojawić się w czasie antybiotykoterapii – mogą wystąpić nawet kilka tygodni po jej zakończeniu, więc pacjent powinien pamiętać, że w przypadku ciężkiej biegunki powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza, informując go, że zażywał lek Dalacin C. Rzekomobłoniaste zapalenie jelit wiąże się z toksynami wytwarzanymi przez Clostridium Difficile. Drobnoustroje te namnażają się nadmiernie w związku z zaburzeniem prawidłowego składu mikroflory okrężnicy na skutek antybiotykoterapii. 

Dalacin C – interakcje z innymi lekami i z alkoholem

Antybiotyk Dalacin C nie powinien być łączony z niektórymi lekami, ponadto jego łączenie z niektórymi środkami medycznymi wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności i niejednokrotnie działań dodatkowych (np. zwiększenie częstotliwości badań kontrolnych). Substancja czynna Dalacin C może wchodzić w interakcje z substancjami czynnymi innych leków, co może mieć różne skutki, dlatego trzeba bezwzględnie poinformować lekarza o zażywanych przez siebie lekach, a także tych zażywanych do niedawna i tych, które niedługo będą zażywane (jeśli pacjent ma taką wiedzę).

 • Klindamycyna może nasilać działanie niektórych środków zwiotczających. Dzieje się tak dlatego, że posiada ona właściwości hamowania przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego. Zażycie klindamycyny wraz z tymi lekami może być poważne w skutkach i może np. wiązać się z zagrażającymi życiu pacjenta powikłaniami operacji chirurgicznych. 
 • Klindamycyna może również osłabiać działanie doustnej antykoncepcji hormonalnej, dlatego bardzo ważne, by w czasie antybiotykoterapii (a czasem również po jej zakończeniu) chronić się przed ciążą dodatkowo – np. za pomocą metod mechanicznych (prezerwatywa). Konkretne informacje na ten temat znaleźć można w ulotce danych środków antykoncepcyjnych, ponadto można w tej sprawie również poradzić się ginekologa. 
 • Należy być ostrożnym z podawaniem leku Dalacin C pacjentom, którzy przyjmują zmniejszające krzepliwość krwi leki (np. warfaryna), gdyż klindamycyna może zwiększyć podatność pacjenta na krwawienia. W przypadku konieczności terapii Dalacin C, należy regularnie sprawdzać parametry krzepliwości krwi. 
 • W grupie szczególnej znajdują się również pacjenci zażywający ryfampicynę (antybiotyk przeciwbakteryjny), fenytoinę (środek przeciwdrgawkowy), karbamazepinę (lek na epilepsję i ból neuropatyczny) oraz ziele dziurawca (środek przeciwdepresyjny). Jeśli Dalacin C ma być podawany pacjentom przyjmującym powyższe leki, należy kontrolować postępy leczenia.  

Dalacin C – ciąża i karmienie piersią

Podejrzenie ciąży lub ciąża potwierdzona to wskazania do bezwzględnego poinformowania lekarza o swoim stanie, zanim pacjentka rozpocznie terapię lekiem Dalacin C. Antybiotyk nie jest zalecany kobietom w ciąży, choć lekarz może podjąć decyzję o jego przepisaniu, w przypadku szczególnych wskazań, gdy korzyści przewyższają ryzyko, jednak jest to ustalane indywidualnie. Również pacjentki, które karmią piersią nie powinny zażywać leku Dalacin C, więc powinny poinformować o tym fakcie swojego lekarza. W ulotce zaznaczono, że substancja czynna leku Dalacin C, klindamycyna, może przenikać do mleka matki, więc nie można wykluczyć, że u dziecka wystąpią ciężkie działania niepożądane na skutek antybiotykoterapii matki karmiącej piersią. Tu także lekarz może stwierdzić, że antybiotykoterapia jest niezbędna i jej korzyści przewyższają ryzyko, jednak ustalane jest to indywidualnie, podobnie jak czas trwania terapii, dawkowanie i środki ostrożności, które należy dopilnować. 

Przeciwwskazanie do stosowania Dalacin C

Antybiotyk Dalacin C nie może być stosowany przez wszystkich pacjentów bez wyjątku. Lek posiada przeciwwskazania do zażywania, które szczegółowo zostały omówione w dołączonej do każdego preparatu ulotce. Tu trzeba podkreślić, jak ważny jest wywiad medyczny, przed otrzymaniem recepty na antybiotyk. Koniecznie należy w wywiadzie poinformować lekarza o swojej historii medycznej i aktualnym stanie zdrowia, a także o alergiach i przyjmowanych lekach. Dalacin C nie może być podawany osobom, które są uczulone na klindamycynę, ale również uczulenie na linkomycynę stanowi przeciwwskazanie, gdyż dochodzi tutaj do alergii krzyżowej, czyli pacjenci uczuleni na linkomycynę będą również uczuleni na klindamycynę. Wiąże się to również z tym, że lek nie powinien być podawany pacjentom, którzy zakażeni są bakteriami opornymi na linkomycynę, gdyż będą one również oporne na klindamycynę (oporność krzyżowa), więc lek nie będzie skuteczny. Dalacin C nie powinien być podawany w przypadku wirusowych zakażeń dróg oddechowych, ponadto nie zaleca się jego podawania przy zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych. Uczulenie na penicylinę wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności w przypadku zażycia Dalacin C, podobnie jak przebyte choroby żołądka i jelit oraz zaburzenia czynności wątroby. Należy uważać z podawaniem antybiotyku również pacjentom z zaburzeniami przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (miastenia lub choroba Parkinsona), a także pacjentom z zaburzeniami trawienia i tolerancji niektórych cukrów (w składzie leku jest cukier, co można sprawdzić w ulotce).

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.