Dalacin C 150 mg – 16 kapsułek

Napisano 29.07.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 6 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Dalacin C 150 mg to antybiotyk stosowany w przypadku różnego rodzaju zakażeń bakteryjnych, w tym zwłaszcza tych ciężkich. Jego substancją czynną jest klindamycyna, która hamuje syntezę bakteryjnej ściany komórkowej. Jakie są wskazania do zażycia leku Dalacin C 150 mg, 16 kapsułek? Kto nie powinien go przyjmować i dlaczego? Jakie skutki uboczne związane są z antybiotykoterapią?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Dalacin C 150 mg 16 kapsułek – co to za lek i jakie jest jego zastosowanie

Lek Dalacin C 150 mg to preparat z grupy antybiotyków o działaniu bakteriostatycznym i bakteriobójczym, który w swoim składzie zawiera klindamycynę, czyli antybiotyk z grupy linkozamidów, który hamuje syntezę bakteryjnej ściany komórkowej. 

Dalacin C 150 mg, 16 kapsułek sprawdzi się między innymi przy:

 • zakażeniach skóry i tkanek miękkich,
 • zakażeniach zębów oraz jamy ustnej,
 • zakażeniach kości i stawów,
 • zakażeniach dolnych dróg oddechowych,
 • zapaleniach gardła, zatok i ucha środkowego,
 • płonicy,
 • zakażeniach żeńskich narządów płciowych,
 • posocznicy oraz zapalenia wsierdzia. 

Lek dostępny jest w formie kapsułek twardych w kolorze białym. W jednej kapsułce znajduje się 150 mg klindamycyny w postaci chlorowodorku klindamycyny, a także składniki pomocnicze, które szczegółowo zostały omówione w ulotce preparatu. Kapsułki są dwuczęściowe i posiadają oznaczenie dawki („CLIN 150”) oraz nazwę producenta („Pfizer”). W opakowaniu znajduje się 16 kapsułek antybiotyku.

E-recepta online na Dalacin C 150 mg, 16 kapsułek 

Należy mieć na uwadze, że lek Dalacin C, 150 mg, 16 kapsułek można kupić wyłącznie w przypadku posiadania ważnej recepty. Jest to lek wydawany z przepisu lekarza, a ze względu na to, iż jest to antybiotyk, e-recepta ważna jest zaledwie 7 dni od wystawienia. By recepta online została w aptece zrealizowana, należy dopilnować kilku szczegółów. Najłatwiej podyktować farmaceucie krótki, 4-cyfrowy kod, który wysyłany jest do pacjenta SMS-em w momencie wystawiania recepty. Konieczna będzie tu dodatkowa autoryzacja, która obejmuje podanie numeru PESEL pacjenta, na którego recepta została wystawiona. Recepta przez Internet może zostać również zrealizowana poprzez wyświetlenie farmaceucie na urządzeniu mobilnym kodu kreskowego z wydruku informacyjnego recepty. Taki wydruk wysyłany jest mailowo do pacjenta, ponadto dostępny jest w profilu IKP, więc można mieć do niego dostęp w każdym momencie. 

Jak przyjmować i stosować lek Dalacin C 150 mg?

Dawkowanie leku Dalacin C, 150 mg, 16 kapsułek ustalane jest przez lekarza indywidualnie, w oparciu o wiek pacjenta, miejsce zakażenia i stopień jego zaawansowania, a także dodatkowe informacje, które lekarz uzyska podczas wywiadu medycznego (np. o chorobach współistniejących, alergiach i przyjmowanych przez pacjenta lekach). 

W ulotce dołączonej do opakowania znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zalecanego dawkowania leku Dalacin C, 150 mg, 16 kapsułek:

 • Pacjenci dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 roku życia powinni przyjmować dawkę klindamycyny 600 mg – 1,8 g na dobę. Należy podzielić dawkę dobową na 3-4 części i podawać je pacjentowi w równym odstępie czasowym (czyli co 6-8 godzin). W przypadku wyższej dawki klindamycyny na dobę, zasadne może być zastosowanie innych tabletek Dalacin C, tzn. tabletek o większej zawartości klindamycyny (np. Dalacin C 300 mg).
 • Jeśli chodzi o dzieci w wieku od 4 tygodni do 14 lat, zalecana dawka dobowa klindamycyny wynosi 8-25 mg na 1 kg masy ciała. Również należy rozłożyć dawkę dobową na 3-4 równe porcje i podawać je w równych odstępach czasowych (co 6-8 godzin). W przypadku mniejszych dawek dobowych leku Dalacin C zasadne może być przyjmowanie kapsułek Dalacin C o mniejszej zawartości substancji czynnej – np. Dalacin C 75 mg. Trzeba dodatkowo pamiętać, że kapsułki powinny być połykane w całości, więc jeśli dziecko nie jest jeszcze w stanie kapsułki połknąć, lepszym rozwiązaniem w jego przypadku będzie granulat do sporządzenia syropu doustnego Dalacin C 75 mg/5 ml. 

W przypadku leczenia zakażenia paciorkowcami beta-hemolizującymi, zalecany czas antybiotykoterapii to minimum 10 dni. 

Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek lub poddawany jest hemolizie, należy uważać z ustalaniem dawkowania leku i prowadzeniem antybiotykoterapii. Procedury postępowania w tych przypadkach opisano w ulotce. 

Pacjent powinien zażywać lek zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie można zmieniać samodzielnie dawki jednorazowej i dobowej, w tym zwłaszcza nie powinno się przyjmować dawki większej od zaleconej przez lekarza. Jeśli zdarzy się, że pacjent zapomni o zażyciu dawki leku, powinien zażyć ją niezwłocznie, jednak jeśli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, bezpieczniej będzie pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować terapię zgodnie z harmonogramem. Jeśli dojdzie do przedawkowania leku Dalacin C, 150 mg, 16 kapsułek, chory powinien bezwzględnie skontaktować się z lekarzem, gdyż może wymagać pomocy medycznej, w tym również płukania żołądka. Zażycie przez pacjenta zbyt dużej dawki leku może przyczynić się do pojawienia się ciężkich reakcji alergicznych, w tym także do wstrząsu anafilaktycznego. Choć nie zaobserwowano dotychczas objawów przedawkowania tego środka, pacjent musi być świadomy, że nie jest znana odtrutka (dializa otrzewnowa i hemodializa nie sprawdzą się). 

Lek Dalacin C 150 mg należy zażywać na wyraźne zalecenie lekarza, ponieważ zbyt długa terapia klindamycyną lub jej zbyt częste powtarzanie mogą sprawić, że dojdzie do rozwoju opornych na klindamycynę mikroorganizmów. Nie powinno się również terapii lekiem kończyć przed czasem na własną rękę, gdyż grozi to nawrotem choroby. 

Należy również pamiętać, że każda antybiotykoterapia negatywnie wpływa na skład mikroflory, co może mieć poważne konsekwencje. Bardzo istotne jest zatem, by pacjent nie bagatelizował potrzeby stosowania probiotyków, które uzupełnią braki w mikroflorze i przywrócą jej równowagę. 

Skutki uboczne stosowania leku Dalacin C 150 mg

Antybiotyk Dalacin C, 150 mg, 16 kapsułek może, choć oczywiście nie musi, wykazywać u niektórych pacjentów skutki uboczne. Temat działań niepożądanych leku został omówiony w ulotce – zaznaczono tam również częstotliwość występowania poszczególnych działań niepożądanych w grupie badanej. Zalecane jest, by pacjent zapoznał się z ulotką preparatu, wówczas będzie mieć świadomość objawów, które mogą się u niego pojawić. Jakiekolwiek zaobserwowane działania niepożądane leku najlepiej konsultować z lekarzem lub farmaceutą.  

 • Często zgłaszane skutki uboczne (nie częściej niż przez 1 pacjenta na 10) to rzekomobłoniaste zapalenie jelit, wysypka grudkowo-plamkowa i biegunka, a także eozynofilia i zaburzone wyniki testów czynności wątroby.
 • Niezbyt często zgłaszane skutki uboczne (nie częściej niż przez 1 pacjenta na 100) to bóle brzucha i wymioty, pokrzywka, zaburzenia smaku i nudności. 
 • Rzadko zgłaszane skutki uboczne (nie częściej niż przez 1 pacjenta na 1000) obejmują świąd i rumień wielopostaciowy.
 • Skutki uboczne o nieokreślonej jeszcze częstotliwości występowania to zakażenia pochwy, obrzęk naczynioruchowy, zespół Lyella lub Stevensa-Johnsona, choroba jelit, reakcje alergiczne, leukopenia, neutropenia, trombocytopenia, agranulocytoza, owrzodzenia przełyku lub zapalenie błony śluzowej przełyku, osutka krostkowa i polekowa, żółtaczka, a także odropodobna wysypka oraz zapalenia skóry różnego rodzaju.

Trzeba również dodać, że lek Dalacin C 150 mg może mieć działania niepożądane nawet do kilku tygodni po zakończeniu antybiotykoterapii. Jeśli zatem pacjent zaobserwuje u siebie objawy ciężkiej biegunki, a przyjmował wcześniej lek Dalacin C 150 mg, powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza, gdyż jego objawy mogą sugerować, że doszło do rzekomobłoniastego zapalenia jelit, które wymaga leczenia. Do schorzenia dochodzi w związku z toksynami Clostridium Difficile – namnażają się one nadmiernie w okrężnicy, wykorzystując zaburzenie jej mikroflory, które związane jest z antybiotykoterapią.

Czy lek Dalacin 150 mg można przyjmować z innymi lekami?

Lek Dalacin C, 150 mg, 16 kapsułek nie powinien być łączony z niektórymi lekami, ponieważ może wchodzić z nimi w interakcje, ponadto łączenie tych kapsułek z niektórymi środkami wymaga zachowania szczególnej uwagi. W czasie wywiadu medycznego pacjent powinien wspomnieć lekarzowi o zażywanych aktualnie lekach, a także o tych preparatach, które zażywał niedawno lub będzie zażywać (jeśli planuje rozpocząć terapię).

 • Należy uważać na łączenie Dalacin C 150 mg z lekami zwiotczającymi, ponieważ klindamycyna może nasilać ich działanie, gdyż hamuje przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe. Doprowadzić może to do niebezpiecznych (groźnych dla życia) powikłań operacji chirurgicznych. 
 • Szczególną uwagę powinny zachować pacjentki, które stosują doustną antykoncepcję hormonalną, gdyż lek Dalacin C 150 mg może osłabiać jej działanie. W przypadku antybiotykoterapii zaleca się dodatkową metodę ochrony przed ciążą – np. prezerwatywę. Sposób postępowania szczegółowo omówiony jest w ulotce środka antykoncepcyjnego, ponadto można również skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 
 • Kolejną grupę stanowią osoby, które zażywają leki zmniejszające krzepliwość krwi (np. warfarynę). Jednoczesne zażywanie leku Dalacin C 150 mg, może zwiększać podatność tych osób na krwawienia. Pacjenci przyjmujący antykoagulanty wraz z lekiem Dalacin C 150 mg powinni systematycznie kontrolować parametry krzepliwości krwi. 
 • Postępy leczenia wymagają kontrolowania, jeśli lek Dalacin C 150 mg ma być stosowany z fenytoiną (środek przeciwdrgawkowy), zielem dziurawca (środek przeciwdepresyjny), karbamazepiną (lek na epilepsję i ból neuropatyczny) i ryfampicyną (antybiotyk przeciwbakteryjny).

Ciąża i laktacja – przyjmowanie leku Dalacin C 150 mg

Zgodnie z ulotką, lek Dalacin C, 150 mg, 16 kapsułek nie powinien być bez konsultacji z lekarzem podawany kobietom w ciąży oraz matkom karmiącym piersią, dlatego kobiety powinny bezwzględnie poinformować lekarza, jeżeli są w ciąży (lub podejrzewają, że mogło dojść do zapłodnienia) lub karmią naturalnie. Lekarz może indywidualnie stwierdzić, że korzyści z terapii antybiotykiem przewyższają jej ryzyko w ciąży. Trzeba wiedzieć dodatkowo, że klindamycyna przenika do mleka matki, dlatego nie jest zalecane, by Dalacin C 150 mg był stosowany, gdy kobieta karmi piersią, ponieważ nie można wykluczyć ciężkich skutków ubocznych, które pojawią się u karmionego naturalnie dziecka. Tu również lekarz indywidualnie rozpatrzy przypadek kobiety, oceni ryzyko i korzyści i zdecyduje o zasadności antybiotykoterapii w danym przypadku.

Kiedy nie wolno przyjmować leku Dalacin C 150 mg?

W ulotce zaznaczono, że lek Dalacin C, 150 mg, 16 kapsułek nie może być przyjmowany przez każdego pacjenta. Bardzo ważne, by chory poinformował lekarza o swoim aktualnym stanie zdrowia, przebytych schorzeniach, alergiach i lekach, które zażywa. Kapsułki Dalacin C 150 mg nie mogą być podawane pacjentom z nadwrażliwością na klindamycynę, ponadto nie powinni ich przyjmować pacjenci, którzy mają nadwrażliwość na linkomycynę, gdyż w tym przypadku dochodzi do alergii krzyżowej, co oznacza, że uczulenie na linkomycynę oznacza również uczulenie na klindamycynę. Jeśli mowa o mechanizmach krzyżowych, należy wspomnieć również, że mikroorganizmy oporne na linkomycynę będą miały również oporność na klindamycynę, więc nie poleca się terapii Dalacin C 150 mg w przypadku bakterii opornych na linkomycynę. Lek nie powinien być stosowany w celu leczenia wirusowych zakażeń dróg oddechowych, ponadto nie powinno się go również stosować, gdy w grę wchodzi zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W składzie leku znajduje się laktoza, co oznacza, że należy uważać na podawanie kapsułek pacjentom z zaburzeniami trawienia i tolerancji niektórych cukrów. Środki ostrożności, które należy zachować przy podawaniu tego leku, dotyczą między innymi pacjentów z nieprawidłową pracą wątroby, uczuleniem na penicylinę, zaburzeniami przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (choroba Parkinsona, miastenia), a także z przebytymi chorobami jelit i żołądka. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.